Abo dar3 hav mots

50 %
50 %
Information about Abo dar3 hav mots
Education

Published on February 7, 2008

Author: Donato

Source: authorstream.com

Slide1:  Åbo – där tre hav möts Bild: Anne Saarenoja 2002 Finlands äldsta stad – traditioner från 1200-talet:  Finlands äldsta stad – traditioner från 1200-talet Åbo var Finlands huvudstad i 600 år före Helsingfors Kungsvägen förenade från 1300-talet områdena inom det svenska storväldet. Rutten gick från Bergen på Atlantkusten via Stockholm till Åbo, och genom södra Finland ända till St. Petersburg Från Åbo till Tavastehus löper den tavastländska Oxvägen som började användas som handelsrutt på 800-talet Haven möts i Åbo:  Havsupplevelser Havstrafik Marinindustri Marinadministration Sjösäkerhet Marinförsvar Marinutbildning Marinhistoria Havsmiljö Haven möts i Åbo Havsupplevelser:  Havsupplevelser Åbo skärgård omfattar över 20 000 öar Europas största skärgård: skärgården har mer än tio gånger flera öar än arkipelagen i Grekland Östersjöns bästa båtrutter och gästhamnar med hög standard Utomordentliga förutsättningar också för fiske och camping I skärgårdshavets nationalpark kan man röra sig med egen båt, skärgårdens förbindelsebåtar eller genom att delta i guidade båtturer Bilder: Region Åboland rf. Havstrafik:  Havstrafik Huvuddelen av Finlands utrikeshandel sker redan nu havsvägen (över 90 % av exporten och nästan 70 % av importen) Åbo-Nådendal en av Finlands livligaste godshamnar Finlands enda tåg-färjförbindelser Åbo hamn sysselsätter nästan 7 000 personer Marinindustri :  Marinindustri I Åbo-regionen finns totalt mer än 500 marinindustriföretag, och av dem finns 335 i Åbo Starka varvsindustritraditioner 25 % av alla lyxkryssare som byggts i världen under de senaste tio åren 14 % av EU:s produktion av nya skepp (omsättning) Koneteknologiakeskus Turku börjar sin verksamhet år 2005 Meritekniikan keskus börjar sin verksamhet år 2005 Bild: Turun Tietokuva Oy Marinadministration :  Marinadministration Skärgårdshavets sjöfartsdistrikt Vägaffärsverkets färjrederi Rederiaffärsverket Finstaships kustrederi Västra tullkretsens ledning Åbo vägdistrikt Västra Finlands länsstyrelse Egentliga Finlands AN-central Sjösäkerhet:  Sjösäkerhet Sjöräddning, havsövervakning, gränsövervakning och gränskontroller, reparationsvarv och bogseringstjänst Skärgårdshavets sjöbevakning Sjösäkerhetsutbildning i Pargas i Åbo skärgård Åbo har en ytterst viktig roll inom sjöräddningen på Östersjön Yträddare Åbo universitets centralsjukhus Egentliga Finlands regionräddningsverk Egentliga Finlands Medi-Heli, läkarenhet som gratis gör utryckningar med helikopter En tjänstehjälpsenhet planeras inom marinen för olyckssituationer Det italienska skolskeppet Orsa Maggiore fick enligt överenskommelse gränsbevakningsverkets inspektörer som sina första gäster sedan det lagt an vid stranden. – Turun Sanomat 26.7.2003 – Bild: Turun Tietokuva Oy Marinförsvar :  Marinförsvar Marinen, Skärgårdshavets Marinförsvarsområde Skärgårdshavets Marinbataljon Underhållscentrum som svarar för underhålls- och reparationstjänster Marinens Depå Flottans Musikkår Marinens Forskningsanstalts mät- och försöksavdelning Vapensystem och testverksamhet Marinutbildning:  Marinutbildning Turun yliopisto Sjöfartsbranschens utbildnings- och forskningscentrum sedan år 1980 Vatten- och miljöteknologi Åbo Akademi Miljö- och marinbiologi Miljöförvaltning, miljöpolitik, miljörätt Skärgårdskunskap Turun kauppakorkeakoulu Institutet för marknadsföring, logistik ingår som ett separat undervisningsprogram sedan år 1999 Yritystoiminnan tutkimus- ja koulutuskeskus Marinutbildning:  Marinutbildning Yrkeshögskolan Sydväst, Sjöfart: sjökapten och vaktstyrman Åbo yrkeshögskola: båtbyggnadsingenjör, enda utbildningen på finska Turun ammattiopistosäätiö: båtbyggarutbildning Airisto Center: marinsäkerhetsutbildning Finlands fiskeri- och miljöinstitut Skärgårdshavets forskningsinstitut Marinhistoria:  Marinhistoria Finlands äldsta hamnplats, hamnverksamhet sedan år 1150 Varvsindustri kontinuerligt sedan år 1737 Läroanstalter i sjöfart sedan år 1813 Passagerarfartygstrafik till Sverige året runt sedan år 1898 Åbo Akademis Sjöhistoriska museum grundades år 1936 Finlands första yrkesskola för sjömän startades år 1961 på fregatten Suomen Joutsen För närvarande fungerar Suomen Joutsen som museifartyg, och ligger förankrad på stranden av Aura å i centrum av Åbo. Tidigare har Suomen Joutsen fungerat bl.a. som frakt- och skolningsfartyg, u-båtsbas och militärsjukhus Forum Marinum, Finlands mest omfattande permanenta marinutställning Havsmiljö:  Havsmiljö Havs- och miljöforskning Finlands miljöcentrals Östersjö-forskning Organisationen för städerna kring Östersjön, Union of the Baltic Cities, värdstad för miljösekretariatet Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets Östersjöforskning och Åbo verksamhetsställe Mareografi på ön Runsala utanför Åbo sedan år 1921 Fördelaktigt läge – main stream:  Fördelaktigt läge – main stream Åbo en route:  Åbo en route Sjövägen Åbo-Mariehamn, Stockholm, Kapellskär I Egentliga Finland finns förutom Åbo 6 hamnar för utlandstrafik Med flyg Finlands tredje största flygplats Dagliga direkta flygturer till Helsingfors Stockholm och Köpenhamn 313 000 flygpassagerare per år Med tåg 1,73 milj. tågpassagerare och 1,8 milj. ton gods per år Mångsidig företags- och administrationsstruktur:  Mångsidig företags- och administrationsstruktur Den ekonomiska tillväxten hör till de snabbaste i Finland Finlands mångsidigaste näringsstruktur näst efter huvudstadsregionen Egentliga Finlands bruttonationalprodukt nummer två bland regionerna Över 50 % av Finlands ITC-kompetens och produktion finns i Egentliga Finland Den industriella exportens andel i Egentliga Finland är klart större än medeltalet för hela landet Åbo är en av Finlands populäraste internationella kongressorter (2. mätt enligt antalet deltagare) Kompetent arbetskraft - aktivt näringsliv:  Kompetent arbetskraft - aktivt näringsliv Egentliga Finland Över 32 % av befolkningen har akademisk slutexamen Arbetslösheten tredje lägst i Finland (3/2004) Åboregionen Snabbaste ekonomiska tillväxten på finska fastlandet (2004) Över 130 000 arbetsplatser Över 14 000 företag, företagstätheten tredje störst på finska fastlandet Företagen mera internationella än företag i medeltal Metallindustrin utgör den största industrisektorn Åbo Över 93 000 arbetsplatser I Åbo grundas flera nya företag än någon annanstans i Finland Målmedveten framtid:  Målmedveten framtid ”Det gäller förberedelse av ett långsiktigt program där bindande beslut görs relativt snabbt. Förverkligandet sträcker sig ända fram till perioden 2011–2015.” – Statsminister Matti Vanhanen 20.1.2004 – Också ett stort hav består av vattendroppar. :  Bild: Åbolandsregionen Också ett stort hav består av vattendroppar.

Add a comment

Related presentations

Related pages

LS2015 Forst Mods - YouTube

Have Fun Und wenn ihr noch Kurtz zeit habt last ... Have Fun Und wenn ihr noch Kurtz zeit habt last doch ein Abo da ... LS2015 Forst Mods
Read more

Ravix // MoDz - YouTube

Ravix // MoDz Team Ravix MoDz is a Channel where you ... Wenn dir das Video gefallen hat dann lasse doch ein Like und ein Abo ... What do you have to ...
Read more

Åbo Akademi - Maps

The Swedish pages have more detailed maps of all the Åbo Akademi University buildings as ... Åbo Akademi University ... infowww@abo.fi.
Read more

Info-Presse - Facebook

Info-Presse. 12,964 likes · 162 talking about this. Bienvenue chez Info-Presse! Abonnez vous à la Presse Grand Public, Étudiante ou Professionnelle à...
Read more

Åbo svenska arbetarinstitut - Arbis - Facebook

Åbo svenska arbetarinstitut - Arbis, ... If you don't have a Facebook account, ... VAR VÄNLIG MOT DIG SJÄLV med Ronnie Grandell 10.2 kl. 18.00
Read more

YouTube-Kanal abonnieren - CHIP - Praxistipps zu Problemen ...

Must-Have-Downloads; Handy-Apps; App-Charts: ... Wie Sie Abos auf YouTube wieder löschen, ... Glitches und Mods im Überblick; Bei fluege.de buchen ...
Read more

YouTube

Suche Abo-Kanäle auf YouTube. ... Serien Mods Mehr Mods Noch mehr Mods Noch viel viel mehr Mods ... We also have our own animated ...
Read more

Åbo Akademi - Thesis

MOT; LibGuides . Book a ... The articles should as a rule have been published or accepted ... Grading scale and evaluation criteria for the licentiate thesis.
Read more

LS 2013 mods

Have fun playing!!!! Credits: Gram. DOWNLOAD 133 MB. Comments (1) Bielsko Map v 2.1. April 13, 2016 Maps. ... ETS2 mods | FS15 mods | FS 2013 Mods Download ...
Read more

Releases · da3dsoul/Additional-Buildcraft-Objects · GitHub

Additional-Buildcraft-Objects - A new repository of ABO for myself with administrator rights....
Read more