ABN AMRO_Morgen Magazine_Maart 2014

44 %
56 %
Information about ABN AMRO_Morgen Magazine_Maart 2014
Education

Published on March 12, 2014

Author: EMIC_Insights_Publications

Source: slideshare.net

Description

Morgen Magazine by ABN AMRO, March 2014 edition. Thomas Groot, prof. Willem Verbeke and Mark Mieras are interviewed on the topic of customer focus. Can customer focused behavior be learned? Can salespeople and accountmanagers be taught through feedback?

26 27MORGEN — NR. 3 2014 AA_fullcolourC.eps ABN AMRO full-colour for coated paper Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm is hoogleraar Sales en Account Management aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij deed recentelijk onderzoek naar de werking van oxytocine bij ­klantgericht gedrag. Hij keek bij Nederlandse sales professionals waarom de een meer klantgericht is dan de ander. ‘Er zijn aanwijzingen dat erfelijke eigenschappen bepalen of iemand wel of niet klantgericht is. Een bepaald gebied in de hersenen, de amygdala, speelt bij mensen een belangrijke rol bij het verwerken van emoties. Het bevat receptoren die zorgen voor een binding met oxytocine. Sommige mensen hebben een genetische variant van de receptor die niet goed werkt. Daardoor voelt de amygdala de emoties van anderen niet goed aan. Verkopers met deze geneti- sche variant vertonen dan ook vaak een lagere klant- gerichtheid dan de mensen die hem niet hebben.’ SOCIAAL INSTINCT — Toch is Thomas Groot ervan overtuigd dat klantgerichtheid is aan te leren. ‘Je kunt jaren in een winkel staan, maar als niemand feedback geeft op je gedrag, verandert er niets. Pas wanneer je daarop wordt aangesproken, besef je waarmee je bezig bent. En dat neem je mee in je handelen.’ Mark Mieras denkt ook dat klantgericht gedrag te ontwikkelen is. ‘Uit onderzoek blijkt dat zelfs men- sen met een autistische stoornis in staat zijn om een meer sociaal instinct te ontwikkelen. Er wordt druk gewerkt aan medicijnen om ze daarbij te helpen.’ Willem Verbeke houdt een slag om de arm. ‘Ons sociaal brein is te trainen. Het is dus mogelijk. Het blijft echter belangrijk dat iemand het ook leuk vindt om klantgericht bezig te zijn. Hoe meer een verkoper geniet van zijn werk, hoe meer een klant dat voelt.’ W at is klantgerichtheid? Thomas Groot, managing director bij EMIC (­European Market ­Intelligence Center), kan daarop het antwoord geven. Zijn bedrijf is er in gespecialiseerd. Door het analyseren van telefonische klantgesprekken kijkt EMIC bij bedrijven hoe klantgericht hun medewer- kers zijn. ‘Klantgerichtheid wordt vaak verward met klantvriendelijkheid. Een klantvriendelijke mede- werker is echter alleen maar aardig voor een klant. Klantgerichtheid gaat verder. Dan weet je je ook te verplaatsen in de klant en verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar wensen. Wanneer je gaat eten in een restaurant merk je direct het verschil tussen een ober die alleen plichtmatig een bord uit- serveert of iemand die het echt fijn vindt dat je in zijn zaak bent.’ VERTROUWD GEVOEL — Wetenschapsjournalist Mark Mieras is gespecialiseerd in hersenonderzoek. Volgens hem is klantgerichtheid een aangeboren eigenschap. ‘De een heeft er meer gevoel voor dan de ander. Goede verkopers hebben het talent om ver- trouwdheid bij mensen te wekken. Zij weten de juiste sociale signalen op te vangen en af te geven. Zo krijg je als klant direct het gevoel dat je met de verkoper een band hebt. En dat helpt de verkoper weer, want een klant die zich gezien voelt, laat eerder blijken wat hij wil en zal uiteindelijk eerder iets kopen.’ STOFJE IN HERSENEN — In onze hersenen speelt tijdens dit proces de stof oxytocine een belangrijke rol. Het stelt mensen in staat om heel precies klant- gerichte lichaamstaal aan te voelen. Willem Verbeke BEDRIJFSCULTUUR — Medewerkers kunnen nog zo klantgericht zijn, als de werkomgeving dat niet is, kan het alsnog misgaan. ‘Het is zaak dat een bedrijf niet alleen de juiste mensen binnenhaalt, maar ook een cultuur schept waar empathie cen- traal staat,’ zegt Mark Mieras. ‘Klantgerichtheid vloeit voort uit een bedrijfscultuur waarin klanten er toe doen. Zeker bij banken is dat cruciaal. Geld speelt een sleutelrol in het leven van mensen. Het is een bron van stress maar ook van beweging en ont- wikkeling. Het is dan de taak van een bank mensen te helpen met dat geld een betekenisvol leven te ­leiden. Daarom willen klanten gezien worden, ze willen dat er wordt meegedacht... dat de bank zich in hun situatie verplaatst.’ ◆ ‘People love to buy, but hate to be sold,’ zeggen de Engelsen. Het is leuk om te winkelen, maar het is vreselijk wanneer een verkoper je iets weet aan te smeren. Dat geeft een rotgevoel. Hoe voorkom je dat? Is klantgericht gedrag te leren of te verbeteren? Op onderzoek in onze hersenen – en bij de collega’s van recruitment en HR. Die maken gebruik van serious gaming. WILLEM VERBEKE Vooraanstaand ­neuro- econoom en hoogleraar sales & account­ management aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. MARK MIERAS Natuurkundige, weten- schapsjournalist en auteur van de ­boeken Ben ik dat? en Liefde. THOMAS GROOT Jong ondernemer. Sinds 2013 managing director van het ­European Mar- ket ­Intelligence Center. ... OF AANGEBOREN? Hoe halen wij klantgerichte mede­ werkers binnen? Femke van Asselt is Teamleider Recruitment bij ABN AMRO. ‘In de selectie voor de juiste kandidaat speelt het cv nog steeds een belangrijke rol. Via een bepaalde methodiek ­toetsen we of iemands competenties overeen­ komen met wat er in de functie wordt gevraagd. We gaan dan heel diep in op de werkervaringen die de sollicitant in zijn cv naar voren heeft gebracht. Op die manier kun je ­bijvoorbeeld goed zien in hoeverre iemand klantgericht is. Bij de particuliere organisatie van ABN AMRO worden adviseurs nu ook door hun klanten beoordeeld. Ik kan me voorstellen dat we in de toekomst ook klanten betrekken bij de selectie van een medewerker.’ ABN AMRO probeert ook voort­ durend de klantgerichtheid van haar medewerkers aan te scherpen. ­Willemijn van Oort, manager Lear- ning & Development: ‘Leren gebeurt niet alleen meer in de klas. Het wordt steeds belangrijker om dat in de praktijk te toetsen. De nieuwste ontwikkeling op dat gebied is seri- ous gaming. Voor de adviseurs van het callcenter van ABN AMRO, het Advies en Service Center, is een game ontwikkeld. In een veilige ­virtuele omgeving leren zij hoe zij klanten telefonisch kunnen helpen.’ ‘KLANTGERICHTHEID WORDT VAAK VERWARD MET ­KLANT­VRIENDELIJKHEID’ ‘EEN BANK MOET MENSEN HELPEN MET HUN GELD EEN BETEKE- NISVOL LEVEN TE LEI­DEN’ SELECTEREN EN LEREN BIJ ABN AMRO Tekst Paul Zellenrath Wat heeft Guanxi in China met klantbelang te maken?  p. 35 Lees hier het onderzoek van Willem Verbeeke http://slidesha.re/1jyurpQ FEMKE VAN ASSELT ­Teamleider Recruitment bij ABN AMRO

Add a comment

Related presentations

Related pages

ABN AMRO_Morgen Magazine_Maart 2014

Morgen Magazine by ABN AMRO, March 2014 edition. Thomas Groot, prof. Willem Verbeke and Mark Mieras are interviewed on the topic of customer focus.
Read more