Abc analisys

33 %
67 %
Information about Abc analisys
Marketing

Published on March 3, 2014

Author: babochka_mahaon

Source: slideshare.net

МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АВСАНАЛІЗУ ПОЛІГРАФІЧНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ Івженко Олена, магістр ВПІ НТУУ «КПІ», 2012 р. Науковий керівник: Я. Є. Сошинська, к.і.н., доцент, НТУУ «КПІ»

 Одним з елементів та механізмів фінансового котролінгу є АВС-аналіз –першопочатковий аналіз, як його називають за кордоном, який базується на правилі «80:20», або принцип Парето.

 Даний метод контролінгу використовується при селективному відборі найцінніших для підприємства постачальників і клієнтів, найважливіших видів сировини і матеріалів, найвагоміших елементів затрат, найрентабельнішої продукції, найефективніших напрямів капіталовкладень.

 Особливої популярності АВСаналіз набув як метод управління запасами та матеріалами, коли елементи класифікуються відповідно до їх значення і вагомості у прибутку підприємства.

Таблиця 1. Аналіз замовників підприємства за 2009 р. Обсяг продажів, грн. Частка, % Кількість замовників Частка, % A 13 313 701,58 49,4 6 4 B 8 463 663,48 31,4 17 13 C 5 157 853,72 19,2 112 83 Разом 26935218,78 100 135 100 Частка замовників за обсягом продажів 2009р. Частка замовників за кількістю по кожній групі 2009р. 4% 13% 19% A A B B C 50% C 31% 83%

Таблиця 2. Аналіз замовників підприємства за 2010 р. Обсяг продажів, грн. Частка, % Кількість замовників Частка, % A 10 371 732,43 45,4 4 3,2 B 8 042 219,27 35,2 19 14,8 C 4 443 378,10 19,4 105 82 Разом 22 857 329,80 100 128 100 Частка замовників за обсягом продажів 2010р. Частка замовників за кількістю по кожній групі 2010р. 3% 19% 15% A B C 35% A B 46% C 82%

Таблиця 3. Аналіз постачальників підприємства за 2009 р. Обсяг закупівель, грн. Частка, % Кількість постачальників Частка, % A 4 672 362,55 41,2 2 1,1 B 4 322 892,71 38,1 6 3,3 C 2 346 951,03 20,7 174 95,6 Разом 11 342 206,29 100 182 100 Частка постачальників за обсягом поставок 2009р. Частка постачальників за кількістю по кожній групі 2009р. 19% 19% 46% A 46% B 35% C A B 35% C

Таблиця 4. Аналіз постачальників підприємства за 2010 р. Обсяг закупівель, грн. Частка, % Кількість постачальників Частка, % A 5 603 349,84 50 2 1,1 B 3 242 874,61 29 5 2,7 C 2 360 376,14 21 175 96,2 Разом 11 206 600,59 100 182 100 Частка постачальників за обсягом поставок 2010р. Частка постачальників за кількістю по кожній групі 2010р. 1% 3% 21% A 50% A B B C C 29% 96%

Динаміка замовників підприємства за обсягом продажів по групах за 2009, 2010р. 14,000,000.00 12,000,000.00 10,000,000.00 2009 8,000,000.00 2010 6,000,000.00 4,000,000.00 2,000,000.00 0.00 A B C Динаміка замовників підприємства за кількістю по групах за 2009, 2010р. 120 100 80 2009 60 2010 40 20 0 A B C

Динаміка постачальників підприємства за обсягом продажів по групах за 2009, 2010р. 14,000,000.00 12,000,000.00 10,000,000.00 2009 8,000,000.00 2010 6,000,000.00 4,000,000.00 2,000,000.00 0.00 A B C Динаміка постачальників підприємства за кількістю по групах за 2009, 2010р. 120 100 80 2009 60 2010 40 20 0 A B C

Add a comment

Related presentations

Brands are more invested today than ever before on curating and distributing paid,...

Marketers need to be creating and publishing original content across many differen...

As content marketing continues to increase in popularity in every industry, more m...

Il Direct Email Marketing (DEM) è una tipologia di marketing diretto che usa la po...

This presentation contains all 120 rules from Part 1 of the 2nd edition of "Email ...

Olá, somos o Paulo Bernardes e o Pedro Silvestre, temos uma ambição em comum de me...