Abaka 22 09-2014

40 %
60 %
Information about Abaka 22 09-2014

Published on September 25, 2014

Author: tekeyan

Source: slideshare.net

1. Na.agaf Sargs;an^ ªAtrphyan ke 'or]h al farjaki wra t;[a'o.;l banakzain gor‘enjazeº 8Ha3asdan cor/ ovni yrgri mu hyd yv yrgir mu .ygawari hyd5 or g40c6 dacor/e xangaxa/ 2yv5 xangaxa/ garyliov;ivn5 oronx me] sovdn ov gy.6 /iku5 a-anx oryve pane am[nalov95 3a3dararyx naqacah Syr= Sarcus6 yan5 Ha3asdani Han6 rabydagan Govsagxov6 ;yan qorhovrti nisdin un;axkin1 Q0sylow ardakin ka6 .akagan zarcaxovmny6 rovn masin naqacahu n,yx7 8Anhra=y,d e 0c6 dacor/yl ivrakan[ivr garyliov;ivn myr cor/un6 gyrnyrovn5 myr parygam6 nyrovn5 nayv polor anonx5 oronk a3nkan al lav [yn dramatrova/ myr ngad6 mamp5 hasxnylov j,mar6 dov;ivnu5 hasxnylov myr dysagedu1 A,qarhu arac gu ‘oqovi yv myr haga-agortnyrovn hna6 ravorov;ivnnyru gu my/6 nan ov mynk iravovnk [ovnink andarpyr mna6 lov1 Cidek` mynk cor/ ovnink yrgri mu hyd5 yv yrgri mu .ygawarin5 or xangaxa/ 2yv5 xanga6 xa/ hnaravorov;ivn g40c6 dacor/yn5 oronx me]` nayv sovdn ov gy./iku1 Yv anonk o[ meg pane [yn am[nar1 Amen 0r martox pand gu nsdyx6 nyn gam gu sbannyn aba g4usyn5 or irynx hasaragov;ivnu gu zar6 cana31 Ys wsdah ym5 or Adrbe3jani yv 3adovg /a-a3ov;ivnnyru yv .y6 gawarov;ivnu wsdah yn5 or a3t lracro.nyru [yn grnar ta-nal Ha3as6 dani 3adovg /a-a3ov6 ;ivnnyrov cor/agal1 Agun6 3a3d e [e| poloris1 Pa3x anonk a-anx am[nalov a3tbisi bi6 dagnyr gu tnyn5 a3sin6 kun` 0cdacor/ylow ha6 gamardov;ivnu5 gu ‘or6 2yn irynx yrgrin me] hasdadyl irynx gar6 cyru95 usav naqacah Sarcsyan1 8Mynk anonx hyd qntir [ovnink5 in[bisi garc ovzyn5 ;o. has6 dadyn5 pa3x mynk ,ad hydakrkrova/ ynk5 or6 beszi anonx sovdn ov gy./iku [yn ovnynar yr6 gar gyank5 pa3x lav bi6 di ulla35 or unthan6 rabes gyank [ovnynan1 Polort wsdah ek ;e in[ dy.i ovnyxav #ovlisi wyr]avorov;yan yv )cos6 dosin1 Im qntrankow5 myr mamovln al hraba6 ragyx a3n hyros d.a6 nyrov anovnnyrn ov ngar6 nyru5 oronk zohovyxan1 Polort wsdah ek ;e or6 kan adrbe3janxinyr zohovyxan5 pa3x a3t martig o[ mia3n irynx Ovzbekisdani ma3raka.ak` Da,6 kyndi me] mygnarga/ ump,amardi 3ov6 nah-omeagan oji a,qarhi a-a]nov6 ;yan 75kg ka,a3in garcin Ha3asdan nyrga3axno. Arsen Jovlfalakyan 3a.;anagnyr danylow hasav yzra6 ’agi[ hancrovanin1 Jovlfalakyan` 3a.;anag darav nayv yzra’agi[in yv novajyx osge mydalu yv tar2av a,qarhi aqo3yan1 Yzra’agi[in Arsenu 4:0 artivnkow dabalyx Qorova; Newen Zovca[inin5 isg adrbe3janxi Elwin Movrsalii tem qa.alow 3a.;yx 9:0 ha,ovow1 yrgrin me]5 a3l nayv a,qarhow meg gu 3a3da6 raryn5 ;e irynk lav tas dovin ha3yrovn1 Y;e lav tas dalu a3t6 bes bedk e ulla35 ovry6 mun mynk bedk e ha,ovi a-nynk1 Artarov;yan tem [my.an[ylov hamar an (Aliyv) usav5 ;e in[ or dy. gu 3a]o.in irynx ararknyrovn me]5 pa3x a3t in[ or gyrbu ,ad ,ad ‘okrig 3a]o.ov;ivn e yv a3t 3a]o.ov;ivnu a3s0r [e5 or anonk ar6 2anacryxin1 Ys ngadi ovnim NA:)6i caca;6 na=o.owin 3a3dararov6 ;ivnu5 or arten dyva6 gan5 ,ad dyvagan =a6 managa,r]ane g4ira6 ganaxovi yv a3s had6 va/ow oro,agi pan mu <ar7 e] ^ A X G A | I N % M < A K O U J A | I N : U F A S A R A K A K A N < A B A J A J : R J L X & T A R I J I U 1 9 5 3 : R K O U < A B J I % 2 2 S : P T : M B : R 2 0 1 4 • V O L . X X X V I , N O 1 9 5 3 • L U N D I , 2 2 S E P R E M B R E 2 0 1 4 • M O N D A Y , S E P T E M B E R 2 2 , 2 0 1 4 ARTAGA{JE KE <AROUNAKOUI Ha3asdanen` darygan trov;yamp gu hy-ana3 35 hazar an21 Hy-analov badja-u himnaganin me] dndysagan e1 A3s masin gu hasdade Ca.;aganov;yan mi]azca3in gazmagyrbov;yan yv bydov6 ;yan badoverow Slavonagan hamal6 sarani gadara/ ovsovmnasirov;ivnu5 or bidi hrabaragovi 3a-a]iga3 0ry6 rovn1 N,ynk5 or a3s masin lovr ha.orta/ e 8Azadov;ivn9 -adi0ga3anu1 Arshn Youl`alaq;an^ emb,amarti a,.arfi a.o;an Pask;rou >orfrdarane endouna‘ h L& {araba[i inqnoro,man irauounqe Yvromiov;yan dara/ka3in qorhrtaranu5 12 Sybdympyrin5 badmov;yan me] a-a]in ancam5 untovna/ e ‘asda;ov.;5 usd orovn g4a]agxi Ly-na3in >arapa.i inknoro,man iravovnki iracor/man1 A3s masin gu 3a3dnyn 8Ha3asdani Yvrobaxi Parygamnyr9 (HYP) gazmagyrbov;ynen1 Basgyrov Qorhrtarani untovna/ ‘asda6 ;ov.;u gu qraqovse Ly-na3in >arapa.i =o.owovrti` =o.owrtawarov;yan sgzpovnknyrovn havadarmov;ivnu5 angaq sdy./ova/ part irawijagin1 Aniga gu n,e5 or >arapa.i =o.owovrtu iravovnk ovni undrylov sy’agan abacan5 masnavorabes ir inknoro,ovmu5 or a-anxka3in darr e hagamardov;yan gar6 cavorman oryve panagxa3in cor/un;axi ha6 mar1 I wyr]o35 a3s0r untovna/ ‘asda;ov.;u gu ,y,de Ly-na3in >arapa.i masnagxov;yan garyvorov;ivnu YAHG Minski qovmpi hagamar6 dov;yan garcavorman novirova/ panagxov;iv6 nyrovn1 8Ovraq ym Ly-na3in >arapa.i =o.owrtawar ga-awarov;yan jana[man hamar yv g4o.]ovnym YM 0renstrov;yan hamabadasqanylovn mid6 va/ ]ankyru1 L> hanrov;ivnu bedk e hbard ulla35 or yvrobagan dara/kin =o.owrtawa6 rov;yan 3an2na-ov;ivnu ipryv ankagdyli mas5 jan[xova/ e o[ mia3n AMN6i me]5 a3l nayv` YM6i956 n,a/ e HYP dn0ren Edovard0 Lorynx0 )[ovan1 1979 ;ovaganen i wyr5 Basgyrov yrgiru Sbanio3 17 inknawar hama3nknyren megn e yv ovni m0davorabes 2,5 milion pnag[ov;ivn1 Aniga ovni cor/atir yv 0renstir sy’agan marminnyr1 Basgyrov Qorhrtaranu yn;abydagan qorhrtarannyren megn e5 or gu wa3yle lia6 gadar iravasov;ivn Yvrobagan Miov;yan da6 ra/kin1

2. Yvroqorhovrtu gu knnatade Adrbe3janu Yvroqorhovrti Martga3in Iravovnknyrov 3an2nagadaru qsd0ren knnatadyx Adrbe36 jani i,qanov;ivnnyru` tada6 bardylow yrgrin me] 8martov iravovnknyrov yv himnagan aza6 dov;ivnnyrov wijagi wad;a6 raxovmu91 Martov iravovnkny6 rov 3an2nagadar Nils Mo3=6 nisk usav or Adrbe3jani me] 8martga3in iravovnknyrov ba,d6 bannyrovn 2yrpagalov;yan ali6 ku9 wyr]in amisnyrovn mdaho6 ci[ hamymadov;yamp avylxa/ e1 8Irawijagu paxar2agabes anuntovnyli e95 usav an5 3i6 ,yxnylow or Yvroqorhovrtin an6 tamagxylow5 Adrbe3jan garc mu bardavorov;ivnnyr sdan26 na/ e martga3in iravovnknyrov wyrapyryal1 8I,qanov;yan a3n sagava6 ;iv knnatadnyru5 oronk da6 gavin a3t yrgri pandyrovn me] [yn5 /anr jn,ovmi yn;aga3 yn yv 3ajaq gu sdibovin lkyl yr6 giru1 I harge anonx trama6 duna3in ha,ivnyru sa-yxova/ [yn yv anonx yrgren tovrs yllylu arcilova/ [e95 n,yx Mo3=nisk1 <abajaj;rj ABAKA Hebdomadaire Arménien Armenian Weekly ISSN 0382-9251 Publié par /Published by Le Centre de Publication Tékéyan 825 rue Manoogian, Saint-Laurent, Québec H4N 1Z5 Tél: (514) 747-6680 • FAX: (514) 747-6162 e-mail: abaka@bellnet.ca www.tekeyanmontreal.ca Patas.anatou .mbagir^ AU:TIS PAGGAL:AN ’anouzoumn;rou% nouiratououjiunn;rou ;u gras;n;aki patas.anatou^ SALBI MARKOS:AN Joronjoi patas.anatou^ MATAJ B& MAMOUR:AN PM40015549R10945 TPS/GST – R119209294 • TVQ/PST #1006268699 2 • ABAKA • LUNDI 22 SEPTEMBRE 2014 - MONDAY SEPTEMBER 22, 2014 Canada 2nd Class $80 (QC & ON) 1ère classe/first class $90 U.S.A. 1st class (US)$90 Autres pays/Other countries: 1st class (US)$120 Per issue $1.75 Dépôt légal: Bibliothèque du Québec “We acknowledge the financial support of the Government of Canada through the Canada Periodical Fund (CPF) for our publishing activities.” A3s 0ryrovn` hama3n ha3ov6 ;ivnu o.] a,qarhi5 ulla3 adiga Ha3asdani me] gam S’iv-ki polor dara/knyrovn5 gu n,e yv gu d0ne myr Ha3as6 dani Hanrabydov;yan anga6 qaxman 23- rt darytar2u1 A3s0r mynk ovnink azad yv angaq Ha3asdan5 ovr dari6 nyr ,arovnag yrazyxink5 ‘a6 ’akyxank yv i wyr]o3 i cin amen dysag zoho.ov;ivnnyrov` deru tar2ank myr yrazin1 Wsdahapar5 myr ha3ryni6 ki angaqov;yan yv azca3in azad bydaganov;yan 23-rt darytar2u badyh a-i; e5 myzme ivrakan[ivris hamar5 azcowin hbardanalov yv ba6 dasqanadovov;yan ociow han6 tes calov5 nayv ovraqanalov myr ovnyxa/ yv iraganaxovxa/ mna3ovn ar=eknyrow` angaq bydaganov;yamp5 azadacru6 va/ Arxaqow yv myr badras6 da/ Ha3ox mardovnag pana6 gow1 A3o4 a3s0r mynk ovnink an6 gaq bydaganov;ivn yv angaq Ha3rynik5 oronk myrn yn5 yv myzi un/a3ova/ e amen hnara6 vorov;ivn myr ha3ryni azad tr0,in nyrko3 garcavorylov myr polor qntirnyru1 A3s0r5 myzi un2y-ova/ e nayv azad yv inkni,qan ab6 rylov badyhov;ivnu7 ovnink a3t badmagan mi]awa3ru5 ovr hnaravor e ipryv azc hama6 qovmp gyrbow abrylov5 zar6 canalov5 3a-a]timylov ov par6 cavajylov1 A3s0r5 ha3ov ngaraciru ,ad avyli 3sdag gyrbow gu pivry6 .ana3 yv gu zanazanovi ovri, azcyre5 kani or o.] a,qarhu a3lyvs myz gu tide ov gu jan[na3 orbes 3adovg yrgir ir azcow5 ir sahmanac/yrow5 ir polor ga-ovxova/kow5 gazmu6 va/kow5 anxyalow ov nyrga3ow1 Izovr [er5 or myr naqa6 ha3ryru ,arovnag yrazyxin dysnyl myr ha3ryniku5 orbes azad yrgir5 or ovni ir azad gamki oro,ovmu1 Myr naqa6 ha3ryrovn yrazanku5 sosg ‘a6 ’aki hydyvank [er an,ov,d5 yv a3s0r` y;e myzme ivrakan[ivru ‘or2e cdnyl trtabadja-nyru a3t yraznyrovn5 hon bidi dysne garyvorov;ivnn ov anhra6 =y,dov;ivnu abrylov azad yv angaq Ha3ryniki me]5 no3nbes bidi zca3 ar=eku azca3in ar=anabadovov;yan1 A3=m polors gabrink Ha3ox Xy.asbanov;yan 100-amyagi naqa,ymin` ovr bedk [e mo-6 nank5 or myr =o.owovrtu xy6 .asbanov;yan yn;argyxin5 myz godoryxin5 ipryv azc co3ov;yan yv 3aradyvov;yan dovyalnyre zrgyxin5 y4v a3s poloru gadaryxin5 orbeszi bydov;ivn [ta-nank5 inknov6 ro3n ka.akagan cor/0n ullale tatrink yv wyr]avorov;yan myr azad gamku [ovnynank1 Mynk polors a3s =amana6 ga,r]anin hravirova/ ynk i mdi ovnynalov a3s harivr da6 rinyrov un;axkin myr azci timacrava/ ta=an jaga6 dacri y.ylov;ivnnyru7 yrpyk nyryli [e5 or mo-axov;yan 3an2nynk gam 0dari a[kyrow tidynk a3t polor arhavirk6 nyru5 or abryxan im yv kov my/ ha3ryru ov ma3ryru5 ko3ryrn ov y.pa3rnyru5 meg q0skow` myr azci polor zavagnyru1 Aha ;e hima avyli 3sdag gyrbow hasgnali gu ta-na3 myr babyrovn yrazin imasdu yv ador iragananalov gary6 vorov;ivnn ov ar=eku1 Saga3n a3s0r5 mynk ovnink azad yv angaq ha3rynik yv ador co3ov;yan ‘asdu an6 hyrkyli abaxo3x e1 A3s0r myr angaq ha3ryniki co3ov;yan iro.ov;ivnu ana-argyli0ren gu wga3e5 or mynk azadadyn[ azc ynk5 inkni,qan byda6 ganov;ivn yv mi]azca3in har6 ;ov;yan wra3 ka.akagan ink6 novro3n cor/0n1 {4mo-nank5 or myr anga6 qov;yan ,norhiv mynk ovnink nayv azadacrova/ Arxaqu7 taravor cyrov;yne ydk mynk 3a]o.a/ ynk myr babyrov ho.u azadacryl yv myr badmagan ha3ryniken srpazan mas mu ‘rgyl5 ovsdi a3s 3a.;anagen nahan] gam dy.adovov;ivn paxa-ova/ e yv nyryli [e1 Hos harg e 3i,yxnyl5 or Ar6 xaqyan 3a.;anagu hbardov6 ;ivn5 inknawsdahov;ivn yv 3o3s barcyvyx myzi7 nayv myz nyr,n[yx nbadagaov..ova6 /ov;ivn5 3aradyv ba3karow ov miasnaganov;yamp amen qo6 [untod 3a.;aharylov havadk1 Ovsdi a3s amen 3a]o.ov;ivn6 nyren yv iracor/ovmnyren ydk5 myzi gu mna3 der gancnil myr iraganaxovxa/ yrazin yv ‘or2yl amen dysag zoho6 .ov;ivnnyr i sbas pyryl or6 beszi dysnynk myr anga6 qaxa/ yridasart ha3ryniku avyli hz0raxa/ ov parcava6 ja/1 Artaryv gu havadank5 or yrp iravovnki der ynk yv myr artar bahan]u hydabntylov hamar wj-agan ov miasnagan ba3karylov gamk ovnink` an6 ba3man gu 3a]o.ink myr yraz6 nyru yv myr iravaxi ba6 han]nyru bardatrylov5 no36 nisg myzme ,ad avyli cyratas ov=yrovn1 Avardin ma.;anks e` or myr babyrovn my/amasamp ira6 ganaxa/ yraznyru mnan j,mar6 dov;ivn yv abaca3 syrovntnyru hargu [4zcan no3n yraznyru yrazylov5 a3l polors miasin ‘or2ynk myr no4r yraznyru ov ‘a’aknyru iraganov;ivn tar2nyl myzi 3a]orto. sy6 rovntnyrovn5 a3t al myr Ha36 ryniki ovnynalik ban/ali 0ry6 row1 Myr polorin d0nu ,norha6 vor1 A& P& Mdorovmnyr` Ha3asdani angaqov;yan 23-rt darytar2i a-i;ow Cyrmanagan govsagxov;ivnnyr tem yn :ovrkio3 Yvromiov;yan antamagxov;yan Cyrmanagan i,qo. Krisdonya3 =o.owrtawar miov;ivn govsagxov;ivnu5 Erdo.ani :ovrkio3 Naqacah undrovylov lo3sin dag hrabaraga/ e 3a3dararov;ivn mu5 orovn me] govsagxov;yan unthanovr kardov.ar Andreas <o3er gu n,e ;e a3sovhydyv :ovrkia wyr]naganabes bedk e hra=ari Yvromiov;yan liirav antam ta-nalov ca.a’aren1 8Erdo.an :ovrkian Yvroba3i me] cor/ [ovni9 3a3darara/ e <o3er yv untc/a/ or Erdo.an Naqacahi ba,d0nin wra3 bidi ,arovnage mamlo3 azadov;ivnu sahmana’agylov ov..ov6 ;yamp ir naqa2y-nov;ivnnyru5 in[bes nayv Isra3eli tem ka.akaganov;ivnu1 <o3er 3i,y6 xovxa/ e or ir govsagxov;ivnu mi,d paxa3a3d gyrbow tem y.a/ e :ovrkio3 Yvromiov;yan lii6 rav antamagxov;yan1 Erdo.ani :ovrkio3 Naqacah undrovilu 8=qdagan9 oraga/ e nayv Cyrmanio3 Ga6 nan[nyrov govsagxov;yan hamanaqacah5 az6 cov;yamp ;ovrk yrys’oqan Jem E0zdemir1 An untc/a/ e or Erdo.an ir yrgiru wyra6 /a/ e mynadiragan bydov;yan mu` gdrovg gyr6 bow novazyxnylow Yvromiov;yan antanagxylov garyliov;ivnnyru1

3. Ha3asdani Hanrabydov;yan ba,dba6 nov;yan naqarar Se3ran )hanyan yreg ,norhavoragan ov.yr2 3.a/ e lracro.nyrov hamyra,qov;yan mi]azca3in 0rovan a-i6 ;ow1 Ov.yr2in me] g4usovi7 8A3s0r` 8 Sybdympyrin5 ampo.] a,qar6 hu gu n,e Lracro.nyrov hamyra,qov;yan mi]azca3in 0ru1 A3t 0ru polor yrgirnyrov lracro.nyrn ov barpyragannyru gu trsy6 voryn irynx hamyra,qov;ivnu yv a,qarhin xo3x gov dan irynx miasnov;ivnu1 Ca.dnik [e5 or zinova/ ov=yrovn a-]yv trova/ qntirnyrov lov/man gadarylov;ivnu my/abes gaqova/ e panagi5 zinovoragan /a-a3ov;yan yv zinovoragan /a-a3o.6 nyrovn ngadmamp hasaragov;yan wyra6 pyrmovnken1 A3s a-ovmow5 3adgabes gary6 vor e lradovov;yan mi]oxnyrov yv lracro.6 nyrov a,qadanku1 Zinova/ ov=yrov cor/ovneov;yan5 ira6 tar2ov;ivnnyrov ana[a- lovsapanman mi6 ]oxow lracro.nyrov panagu gu nbasde o[ mia3n zinova/ ov=yrov zarcaxman5 a3l nayv myr yrgri ba,dbanov;yan ovnagov6 ;yan amrabntman1 Arxaqyan azadamardi ,ar=ovmi a-a6 ]in 0ryren pazma;iv lracro.nyr l/ovyxan ha3ryniki ba,dbanov;yan cor/in1 Zin6 voragan lracro.nyren omank nahadag6 ovyxan a3t ba3karin un;axkin1 #avyr= 3i,adag yv ‘a-k anonx1 Anonx anovnnyru amen dy. bedk e hn[yn hbar6 dov;yamp1 A3s0r al myr ba,dbanagan hama6 garcin sdorapa=anovmnyrovn me] gu /a6 -a3yn pazma;iv lracro.nyr1 Ha3asdani Hanrabydov;yan ba,dba6 nov;yan naqararov;ivnu wyr]in dariny6 rovn a,qo3= hamacor/agxov;ivn /avala/ e ha3asdanyan lradovami]oxnyrovn yv lracro.nyrovn hyd1 Gazmagyrbova/ yn pazma;iv lracragan a3xylov;ivnnyr5 sah6 mana3in z0ramasyr5 asovlisnyr5 hanti6 bovmnyr5 wyrabadrasdman tasun;axk6 LUNDI 22 SEPTEMBRE 2014 - MONDAY SEPTEMBER 22, 2014 • ABAKA • 3 nyr1 Myr lracro.nyru irynx my/ gam ‘okr niv;yrow yv ,y,datrovmnyrow gu nyrga6 3axnyn azca3in panagu5 zinovoragani a-0ryan` nbasdylow panag6hasara6 gov;ivn gabi amrabntman1 Lracro.nyru nayv ivra3adovg gamovr] yn hasaragov;yan yv zinova/ ov=yrovn mi]yv1 Yv wsdah ym5 or poloru gu cidagxin a3t a-akylov;yan ampo.] badasqanadovov6 ;ivnu yv 3o3sow ym5 or myr lracro.nyru gu ,arovnagyn badovow gadaryl irynx a-a6 kylov;ivnu` havadarim mnalow paro3aga6 nov;yan sgzpovnknyrovn5 havasarag,i-5 ga-ovxo.agan yv a-arga3agan hrabara6 govmnyrow antrata-nal panaga,inov;yan qntirnyrovn5 zinova/ ov=yrovn me] un;a6 xo. pary’oqovmnyrovn1 #ovlis6)cosdosyan tebkyru abaxovxy6 xin wdanci bahovn ha3 hasaragov;yan darpyr ,yrdyrov5 nayv lracro.nyrov hamaqmpovylov yv ha3gagan panagin sa6 dar gancnylov garo.ov;ivnn ov badras6 dagamov;ivnu` mo-nalow polor dara2a36 nov;ivnnyrn ov ca.a’aragan daragar6 /ov;ivnnyru1 Zinovoragan 3ynagedyrovn yv zinovorny6 rovn hyd ovnyxa/ anonx zro3xnyren /na/ hrabaragovmnyru par2raxovxin ha3 zin6 vorin mardagan ocin1 Amyna3n badas6 qanadovov;yamp gadarylow irynx masna6 cidagan bardku yv mygnylow sahma6 namyr2 pnagawa3ryr yv zinovoragan 3ynagedyr5 lracro.nyru nyrga3axovxin sahmannyrovn wra3 diro. isgagan bad6 gyru5 sahmanamyr2 civ.yrov pnag[ov;yan amen0rya3 hyrosagan gyanku5 ha3gagan panagi sdorapa=anovmnyrov wdanca,ad5 pa3x wsdah /a-a3ov;ivnn ov anyryr gyx6 va/ku1 Lracro.nyrov panagu no3nbes hasda6 dyx5 or ha3ryniki ba,dbanov;yan yv irynx hrabaragovmnyrow panagin a]ag6 xov;ivn xovxapyrylov a-ovmow miasnagan yn5 hamaqmpova/ yv badrasd` irynx mas6 nacidagan hmdov;ivnnyrow /a-a3yl ha36 rynikin1 Nyrga3axnylow myr zinovornyrovn yv sbanyrovn masin pazma;iv hraba6 ragovmnyr5 lovsangarnyr5 wavyracragan =abavennyr` lracro.u g4a]agxi ha3ryniki sahmanin wra3 gancna/ zinovorin5 gu par2raxne an2nagazmi zinovoragan ocin yv wyr]abes` zinovornyrov /no.nyru gu dysnyn irynx zavagnyrovn /a-a3ov;yan me] ha3rynanover cor/ gadaro.1 <norhagalov;ivn gu 3a3dnym polor lrac6 ro.nyrovn` t=ovar a3t 0ryrovn /avala/ a,qo3= cor/ovneov;yan yv ov=yrovn nyra/in [a’ow panagin sadarylov5 miasnagan ]ankyrow ba,dbanov;yan naqararov6 ;yan a]agxylov hamar1 Gu ,norhavorym polor lracro.nyru yv gu ma.;ym hamaqmpova/ov;ivn5 hamyra,qov6 ;ivn5 ka]a-o.]ov;ivn5 yr]angov;ivn ov 3a]o.ov;ivnnyr an2nagan gyanki yv a,6 qadanki me]1 :o. 2yr cri[u arcasapyr yv py.ovn ulla3` i nbasd myr ha3rynikin ov zinova/ ov=yrov hz0raxman91 Nor hama2a3nacir` Ha3asdani yv A7M7 Nahancnyrov mi]yv Ha3asdani artaratadov;yan naqarar #owhannes Manovg6 yan yv Ha3asdani m0d Miaxyal Nahancnyrov tysban Jan Hyfurn sdoracryxin Ha3asdani ga-awarov;yan yv Miaxyal Nahancnyrov ga-awarov;yan mi]yv gnkova/ ;mrami]oxnyrov hsgo.ov;yan yv iravabah olordin me] hamacor/agxov;yan na6 mag6hama2a3naciri ‘o’oqov;ivnu5 orow ,ovr] 2.3 milion dolari 3avylyal 0=antagov;ivn bidi dramatrovi Ha3asdanin` ta6 dairavagan pnacava-in me] ,ark mu /racirnyrov iraganaxman hamar1 Jan Hyfurn ,norhagalov;ivn 3a3dnyx naqararin` hamacor6 /agxov;yan hamar yv n,yx5 or artaratadov;yan naqa6 rarov;yan kreagadaro.agan hamagarcu5 ardakin cor/ox na6 qararov;ivnu5 osdiganov;ivnu5 tadaqazov;ivnu a3s olordin me] Miaxyal Nahancnyrov a-anxka3in cor/ungyrnyrn yn1 8Myr a,qadankin nbadagu Ha3asdani me] 0daryrgrya3 nyrtrovmnyr nyrcravyln e5 0dar nyrtro.nyrovn hamar [ga3 avyli garyvor pan5 kan tadarannyrov5 artaratadov;yan hamagar6 ci ;a’anxigov;ivnu1 A3s hama2a3nacirow naqadysova/ a]ag6 xov;ivnu bidi 3adgaxovi osdiganov;yan5 kreagadaro.agan hamagarcyrov pary'oqovmnyrovn5 tadairavagan olordin me] naqadysovo. a3l a,qadanknyrovn95 3a3dnyx tysbanu1 #owhannes Manovgyan no3nbes garyvor ngadyx yrgov bydov6 ;ivnnyrov ga-awarov;ivnnyrovn mi]yv hamacor/agxov;yan ,arov6 nagaganov;ivnu yv untc/yx5 or Miaxyal Nahancnyrov a]ag6 xov;ivnu dramatrova/ e Ha3asdani hamar garyvoraco3n ov amynen zca3ovn olordnyrovn` tadagan hamagarcin yv kreaga6 daro.agan /a-a3ov;yan1 8Finansavorovmu g40cni Ha3asdani ga-awarov;yann ant6 razca3in 3anxanknyri tem ba3karylov5 iravabah marminnyri garo.ov;ivnnyru zarcaxnylov5 in[bes nayv tadairavagan yv 0renstragan pary’oqovmnyri cor/un;axin ov..ova/ hydaca3 a,qadanknyrovm1 A3s a]agxov;yan ,r]anagovm iraganaxovo. yrggo.m /racryru nyra-ovm yn Amyrigyan ‘asdapannyri ungy6 ragxov;yan Kreagan iravovnki pary’oqovmnyri5 8”rojyk; Harmoni In;yrny,nul9 gazmagyrbov;yan iravagan soxiala6 ganaxman hama3nka3in cor/o.ov;ivnnyri ov gabyri yv m,dagan iravaqorhrtadovi /racryru95 3a3dnyx naqararu1 ?raciru nayv my/abes bidi nbasde iravabah garo.ov;ivn6 nyrov gadarylacor/man5 ‘da/ov;yan yv martov ,ahacor/man tem ba3kari a,qadanknyrovn5 in[bes nayv nor kreagadaro6 .agan hamagarci zarcaxman1 Se3ran )hanyan` 8Ana[a- lovsapanovmow lracro.nyru gu nbasdyn yrgrin ba,dbanov;yan9

4. 4 • ABAKA • LUNDI 22 SEPTEMBRE 2014 - MONDAY SEPTEMBER 22, 2014 Embassy of the Republic of Armenia Ha3asdani Hanrabydov;yan Tysbanov;ivn Mamlo3 Ha.ortacrov;ivn Press Release Sybdympyr 7-in Canada3ovm HH tysban Armen Ycanyann a3xylyx :oron;05 ordy. masnagxov;ivn ovnyxav mi ,ark mi6 ]oxa-ovmnyri1 Tysbanu nyrga3 cdnovyx :oron;o3i Sovrp Yrrortov;ivn ygy.yxov howiv Der Zaryh A7 Khn37 Zarcaryani madovxa/ badaracin5 orin 3a]ortyx Canada3i Ha3ox ;ymi a-a]6 nort Ha3r Apcar wartabyd #owagimyani karozu5 aba masnagxyx Ovdryqdi hamalsarani azcov;yamp ;ovrk ‘rofys0r Ov.ovr Ovmid Ovngyori tasaq0sov;yanu` 8Ha3ox Xy.asbanov;ivnu yv =amanagagix :ovrkian5 qntirnyr yv hnaravor lov/ovmnyr9 ;yma3ow1 No3n 0ru yrygo3yan tysban Ycanyanu masnagxyx Ca6 nada6Ha3asdan cor/arar qorhrti gazmagyrba/ 8Han6 kartivnapyrov;ivnu Ha3asdanovm yv canadagan Hankar6 tivnapyragan ungyrov;ivnnyri tyru9 ;yma3ow forovmin6 ovr hantes ygav Ha3asdani cor/arar mi]awa3ri yv ha36ca6 nadagan a-yvdradndysagan 3arapyrov;ivnnyri wyrapyryal zygo3xow1 Forovmi un;axkovm nyrga3axovyx Dundee Precious Metals Inc. ungyrov;yan cor/ovneov;ivnu HH6ovm5 ori tovsdr Din0 Gold Ma3ninc ungyrov;ivnu qo,oraco3n Hankartivna6 pyragan ungyrov;ivnnyrix e Ha3asdanovm1 Clqavor cor6 /atir dn0ren _ik Haovysu nyrga3axryx ungyrov;yan nyrtrovm6 nyru5 ,r]aga3 mi]awa3ri ngadmamp badasqanadovov;ivnn ov kor’ora;iv m,ago3;u5 isg Din0 Goldi dn0ren Hra[ Jabra3yann antratar2av ungyrov;yan nyrtra/ nora6 mov/ov;ivnnyrin5 masnacidagan e;ike;in yv Kabanovm ira6 ganaxovo. mi ,ark hama3nka3in /racryri1 Amyna3n Ha3ox Ga;o.igosu untovnyx Idalia3en =amana/ Ga;o.ige ovqdavornyrovn Sybdympyr 6-in N7S7)7D7D7 Carycin P7 ?a3raco3n Bad6 riark yv Amyna3n Ha3ox Ga6 ;o.igosu Ma3r A;o- Sovrp E]6 mia/ni 8Wa[e yv :amar Ma6 novgyan9 Madynataranin me] untovnyx qovmp mu ga;olig ovq6 davornyr` a-a]nortov;yamp +ynowa3i gardinal arkybis6 gobos Anjyl0 Bag Nysko3i1 O.]ovnylow ovqdavornyrovn a3xu` Amyna3n Ha3ox Ha3ra6 bydn a-a]in hyr;in untc/yx Ko3r Ygy.yxinyrov darpyr ;y6 myrov ov ga-o3xnyrov go.me Ha3asdan gadarovo. nman06 rinag ovqdacnaxov;ivnnyrov garyvorov;ivnu5 oronk my/abes gu z0raxnyn mi]ygy.yxagan ‘oqatar2 gabyru1 Norin Srpov;ivnu5 nyrga6 3axnylow ha3 =o.owrti anxa/ badga-yli ov.in5 cohovna6 gov;yamp n,yx a3n 3adgoro, iro.ov;ivnu5 ;e in[bisi ga6 ryvor a-akylov;ivn ovnyxa/ e krisdoneov;ivnu ha3 =o.owrti Naqacah Sarcsyan untovnyx Avsdrio3 ardakin cor/ox naqararu Ha3asdani naqacah Syr= Sarcsyan 8 Sybdympyrin5 un6 tovnyx ba,d0nagan a3xylov;yamp Ha3asdan hasa/ Avsdrio3 ardakin cor/ox Sybas;ian Kovrxu1 Naqacahi mamlo3 /a-a3ov;ivnu gu ha.orte5 or Kovrx n,a/ e5 or Avsdria ,ahacrc-ova/ e Ha3asdani hyd zarcaxnylov o[ mia3n ka.akagan hamacor/agxov;ivnu5 a3l nayv my/ ov,at6 rov;ivn tar2nylov amynen darpyr marzyrovn5 3adgabes dndy6 sagan marzin me] ‘oqatar2 cor/agxov;yan1 Kovrx badahagan [e ngada/5 or iryn hyd Ha3asdan yga/ e avsdriaxi cor/ararnyrov pazmamart badoviragov;ivn mu1 Naqacah Syr= Sarcsyan 3o3s 3a3dna/ e5 or yrgov yrgirnyrov cor/arar hama3nknyrovn mi]yv ha.ortagxov;ivnnyru yv Yryvani me] naqarar Kovrxi a3xylov;yan /irin me] Avsdrio3 zarcaxman cor/agalov;yan crasynyagi himnovmu zcali0ren gu q;anyn yrggo.m a-yvdragan6dndysagan gabyru1 Zrovxagixnyru hamagar/ik y.a/ yn5 or martasiragan yv m,agov;a3in gabyru yrgov =o.owovrtnyru gamr]o. garyvor cor/0nnyren yn1 Naqacah Syr= Sarcsyan ,norhagalov;ivn 3a3dna/ e Avsdrio3 i,qanov;ivnnyrovn yv =o.owovrtin ha3gagan hocyvor6m,agov;a3in =a-ancov;yan5 Mqi;aryan miapanov;yan hanteb xovxapyrovo. ov,atrov;yan hamar5 orovn ,norhiv Wiyn6 nan tar2a/ e ha3acidov;yan jan[xova/ gytronnyren megu1 inknov;yan gyrdman5 ‘rgov6 ;yan yv 3aradyvov;yan cor/i me]5 yv ;e in[bes ha3 =o.o6 wovrtu5 krisdoneagan z0ry. havadki ,norhiv badova6 quntr0ren 3a.;aharylow iryn pa=in hasa/ polor ‘or2ov;ivn6 nyrn ov arhavirknyru5 a3s0r angaq bydaganov;yan nyrko3 gu gyrde ir gyanku1 Zro3xi un;axkin Amyna3n Ha3ox Ha3rabydn antratar6 2av nayv Ko3r Ygy.yxinyrov hyd Ha3asdanya3x A-akyla6 gan S7 Ygy.yxvo3 artivnaved ‘oqhamacor/agxov;yan5 or 3adgan,ova/ e y.pa3ragan ]yrmov;yamp yv zanazan ho6 cy,ah iracor/ovmnyrow1 Dy.i ovnyxa/ hantibovmi a-i;ow5 gardinal Anjyl0 Bagnyskon ir ovraqov;ivnu arda3a3dyx nyrga3axnylow ir dbavorov;ivnnyru or sdaxa/ er ir Ha3asdan gadara/ ovqdacnaxov;ynen1 <ar7 e] % Syr= Sarcsyan yv Sybas;ian Kovrx nayv antratar2a/ yn ,r]ana3in qntirnyrovn5 Ly-na3in >arapa.i dacnabi qa.a. lov/man nyrga3 hancrovanin yv hy-angarin1

5. LUNDI 22 SEPTEMBRE 2014 - MONDAY SEPTEMBER 22, 2014 • ABAKA • 5 Amyna3n Ha3ox Ga;o.igosu777 <ar7 e] $6en Avardin Norin Srpov;ivnu ‘a-apanagan a.0;k par2ra6 xovx a- Par2ryaln Asdova/5 orbeszi Yrgnavori o.orma/ov6 ;yamp Krisdosi Ygy.yxin m,dabes 3aradyv y.pa3rasirov;yan ocow yv hamunthanovr ]ankyrow ‘or2e timacravyl nyrga3 gyan6 ki polor mardahravernyru5 isg martgov;ivnu qa.a. ov yr]a6 nig gyankow abri avyli parvok ov cy.yxig a,qarhi me]1 Hantbmanu nyrga3 ein D7 Na;an arkybisgobos #owhan6 nisyanu yv Ma3r A;o-i Mi]ygy.yxagan pa=ni dn0ren5 Ar6 ;igi ;ymi a-a]nort D7 #owagim ybisgobos Manovgyanu1 Avsdrio3 ga-awarov;ivnu gu ,arovnage ir nyrtrovmu sovriaha3ov;yan Avsdrio3 ardakin cor/yrov naqarar Sypasdian Govrx iryn ov.ygxo. badoviragov6 ;yan hyd a3xylyx Ha3gagan Garmir qa[i ungyrov;ivn5 ovr /an0;axav avsdriagan ga6 -awarov;yan go.men finansa6 vorova/ 8A]agxov;ivn sovria6 ha3yrovn9 /racri artivnkny6 rovn1 Avsdrio3 AC naqararu ,nor6 hagalov;ivn 3a3dnyx Ha3gagan Garmir qa[ ungyrov;ynen nyrs hivrungalovylov hamar yv n,yx5 or aniga lav a-i; e dy.y6 ganalov irynx go.men sovria6 ha3yrovn drovo. 0=antagov6 ;yan /racri un;axkin1 8Mynk ka]ady.yag ynk5 or 3adga6 bes ‘aqsdagannyru pava6 ganin qoxyli irawijagi me] yn5 yv /raciru 0cdagar e anonx gyanki oragu paryla6 vylov hamar1 Ys ovraq ym 3a3d6 nylov 2yzi5 or mynk bidi ,a6 rovnagynk /racrin 0=antagyl5 yvs 600 hazar yvr0 bidi nyrtrynk a3s /racrin956 usav Sypasdian Govrxu1 Avsdriagan ga-awarov;ivnu 600 hazar yvr0 ‘oqanxa/ e Ha3gagan Garmir qa[i ungy6 rov;yan ov 8Ha3gagan gari6 dasin95 orbeszi wyr]innyru iraganaxnyn 8A]agxov;ivn sovriaha3yrovn9 /raciru1 ?racri artivnkow 300 gari6 kavor undanik wyx amis ,a6 rovnag sdaxa/ e makrov;yan baracanyr5 2my-na3in ha6 covsd5 g0,ig5 anonxme omank 0cdova/ yn a-o.]abahagan yv biznys a]agxov;yan /rac6 ryren1 Yvs 100 undanik wyx amis ,arovnag sdaxa/ e a]agxov;ivn` pnagarannyr war2agalylov nbadagow5 in[6 bes nayv sdaxa/ e dak ha6 covsd5 ty.ora3k yv snnta6 m;yrk1 L7 >arapa.i ba,dbanov;yan panagi zinovoragan /a-a3o.nyrov tirkabahnyrovn go.me Adrbe3jani ka.akaxi mu cyrywarova/ e Ly-na3in >arapa.i ba,dbanov;yan panagi zinovoragan /a-a3o.nyru 5 Sybdympyrin5 .arapa.yan6adrbe3janagan hagamard z0rkyrov ,’man ci/u hadylov ‘or2 gadarylov un6 ;axkin cyrywara/ yn Adrbe3jani ka.akaxi Mamydow Javid Samir0.lovn1 8Tebkin masin dy.ygaxova/ e Garmir qa[i Sdy’anagyrdi crasynyagu5 isg Adrbe3jani ka.akaxi Mamydow Javid Samir0.lovn 3an2nova/ e Ly-na3in >arapa.i hamabadasqan zinovoragan /a-a3ov;ivnnyrovn95 usova/ e ba,dbanov;yan panagi ha.ortacrov;yan me]1 Mivs go.me5 Garmir Qa[i mi]azca3in gomidei nyrga3a6 xovxi[nyru Sdy’anagyrdi me] hantiba/ yn 5 Sybdympyrin .a6 rapa.yan6adrbe3janagan sahmanin wra3 cyrywarova/ 15-am6 ya3 adrbe3janxiin hyd1 Usd adrbe3janagan A”A lradov cor/agalov;yan5 Garmir qa[i mi]azca3in gomidei adrbe3janagan crasynyagen dy.ygaxa/ yn nayv5 or gazmagyrbov;yan mi]oxow Javid Mamydowu namag ‘oqanxa/ e ir harazadnyrovn1 Ancara3i ar2acancu` #ovnasdani qorhrtaranin go.me xy.asbanov;ivnnyrov =qdovmu kreaganaxno. pana2yvi untovnman :ovrkio3 ardakin cor/ox naqararov;ivnu ov,i ov,ow hydyva/ e #ovnasdani qorhrtaranin go.me xy.asbanov;ivnnyrov =qdov6 mu kreaganaxno. 0rinaci/i naqabadrasdman yv anor untovn6 man cor/un;axin` m,dabes go[ unylow 3ovnagan i,qanov;ivnny6 rovn xovxapyryl anhra=y,d zca3nov;ivn harxin ngadmamp1 A3s masin gu ha.orte Armenpress.am-u` wga3ago[ylow :ovrkio3 ACN ba,d0nagan ga3kin me] dy. cda/ :ovrkio3 ACN q0snag :an=ov Bilgi[i 3a3dararov;ivnu1 Wyr]ins untc/a/ e5 or ;rkagan go.mu 3adgabes ov,atrov;ivn tar2ovxa/ e #ovnasdani qorhrtarani Sybdympyr 5-i nisdin =amanag y.a/ a3n 3a3dararov;yan5 or 0rinaci/u bidi [ulla3 ardakin ka.akaganov;ivn 2yvavoro. Darr yv bidi [;iraqa6 vore o[ meg yrgir` nyra-yal :ovrkian1 ACN q0snagu avylxovxa/ e5 or irynk my/ agngaliknyr bidi ovnynan5 orbeszi 3ydaca3in arten a3t 0renkin /iren nyrs ba6 di= sahmanovi Aryvmdyan :ragio3 ;ovrk ‘okramasnov;yan5 in[bes nayv _odosi yv Is;ankeo3i me] irynx ka.akaxinyrov ngadmamp hn[o. qdragan yv -asisdagan cor/o.ov;ivnnyrov yv q0skyrov hamar1 #i,yxnynk5 or #ovnasdani qorhrtaranu Sybdympyr 9-in untovna/ e xy.asbanov;ivnnyrov =qdovmu kreaganaxno. 0rina6 ci/1 Aniga gu naqadyse 6 amisen min[yv 3 darovan azadazur6 govm yv 10.000-30.000 yvr0 dovcank #ovnasdani go.me ba,d06 nabes jan[xova/ xy.asbanov;ivnnyru =qdo.nyrovn ngadmamp1 HH ka.akaxii an2nacryr 3an2novyxan kysabaha3yrovn Sybdympyr 4-6 Halebi me] Ha3asdani Hanrabydov;yan clqavor hivbados` Dicran Ceorcyan a3xyla/ e Kysab yv La;akia1 Sybdympyr 5-in Kysabi Sovrp Qa[ ygy.yxvo3 srahin me]` clqavor hivbadosu ky6 sabxinyrovn 3an2na/ e HH ka.akaxii an2nacryr1 A3s masin gu ha.ortyn ACN ma6 movli /a-a3ov;ynen1 <norhavorylow kysabaha6 3yru H7H7 ka.akaxi ta-na6 lov a-i;ow` Dicran Ceorc6 yan par2r cnahada/ e ky6 sabxi ha3 martu` ir ho.in wra3 abrylov yv ararylov my/ xangov;ivnn ov angodrovm gamku1 Kysabi ka.akabyd Wazcen {a’aryan nyrganyrovn anovnow ,norhagalov;ivn 3a3dna/ e Ha3asdani i,qanov;ivnnyrovn` ky6 sabaha3ov;yan ngadmamp xovxapyra/ 3adovg ov,atrov;yan yv hocadarov;yan hamar1 Araro.ov;yan hydyva/ a-an2nazro3xi un;axkin Ha3asdani clqavor hivbadosn ov Kysabi ka.akabydu knnarga/ yn ky6 sabxinyrovn a-]yv /a-axa/ qntirnyru yv anonx lov/man ov.6 .uva/ ka3lyrov iraganaxovmu1

6. 6 • ABAKA • LUNDI 22 SEPTEMBRE 2014 - MONDAY SEPTEMBER 22, 2014 Davov,i yv Cy.arkovniki marzyrov hradab qntirnyrov lov/man hamar bidi dramatrovi` 147 milion tram Naqacah Sarcsyan` 8Adrbe3jan gu ‘or2e777 <ar7 e] !6en ‘oqova/ e1 Pa3x a3t ‘oqova/u [i pavararyr myz1 Yrgrort` ngadi ovnim Yvrobagan Qorhrtarani pymahar;agu1 Gu 3i,e|k5 or wyr]in5 a3sbes o[ parynbasd 2yvagyrbovmu5 wyr]in o[ pary6 nbasd pana2yvu y.a/ e 2005-in1 Mynk bedk e garynank a3nbes unyl or Minski qovmpi hamanaqacahnyrov 2yva[a’ow ovnyxa/ myr 3a]o.ov;ivnnyru dara/ynk polor har;agnyrov wra35 isg a3sdy. ys 2yz angy./0ren g4usym5 mynk pavagana[a’ 3a-a6 ]un;ax yv 3a]o.ov;ivn ovnink95 yzra’agyx Ha3asdani naqa6 cah Syr= Sarcsyan1 Ha3asdani Hanrabydov6 ;yan ga-awarov;yan oro,ov6 mow Davov,i yv Cy.arkovniki marzyrov me] hradab lov/ovm bahan]o. oro, qntirnyrov lov/man nbadagow ga-awa6 rov;yan bahysda3in fonden bidi 3adgaxovi 147 milion tram1 Ga-awarov;yan nisdin Dara/ka3in ga-awarman na6 qarar Armen Ceorcyan usa/ e5 or covmaru masnavorabes bidi dramatrovi Davov,i mar6 zi {inari hama3nki dara/kin me] a-avyl wdancavor had6 va/nyrov pnag[ov;yan dy.a6 ,ar=i anwdancov;yan aba6 howman 3ynabadi ga-ovxman5 {inari hama3nki tbroxi ba6 dovhannyrov wyrady.atrman5 A3cy2or hama3nki o-ocman ]radari ga-ovxman yv ]ra6 dari amraxman hamar 3yna6 badi ga-ovxman hamar1 Paxi a3s5 A7 Ceorcyanu dy.ygaxovxa/ e5 or ov=y. ka6 minyrov hydyvankow Cy.ar6 kovniki marzi oro, hama3nkny6 rov me] 3a-a]axa/ yn hradab lov/ovm bahan]o. qntirnyr5 masnavorabes` ?agkar ha6 ma3nki tbroxi masnagi wyra6 norocman5 8Syvani hivanta6 nox96i meg masna,enki daq6 dagama/i5 ]rhortannyrov yv ;i;y.ya3 /a/gi iraganaxman a,qadanknyr1 Kamii hydyvankow5 usd na6 qarari5 ampo.]ov;yamp kan6 tuva/ e ,ovr] 100km magyrysow ;i;y.ya3 /a/gu5 isg mnaxa/ hadova/u` yla/ e1 8A3s qntirnyru garj =am6 gednyrovm [lov/ylov baraca3ovm anhra=y,dov;ivn g4a-a]ana3 nyrtnyl a-avyl my/ finansa6 gan mi]oxnyr956 usa/ e an1 Ca3iane Avacyan` 82030;6in Ha3asdanu bidi ovnyna3 grgnagi ki[ pnag[ov;ivn5 min[ty- haryvan yrgirnyrov me] bidi grgnabadgovi martox ;ivu9 Pnagan aju (/novntnyrov yv mahyrov dar6 pyrov;ivnu) Ha3asdani me] 1990-agan ;ovagannyrov hamymad grjadova/ e 4,5 ancam5 isg /novntnyru` 2 ancam1 Y;e a3sbes ,arovnagovi5 2030;6in Ha3asdanu bidi ovnyna3 grgnagi ki[ pnag[ov;ivn5 min[ty- haryvan yrgirnyrov me] bidi grgnabadgovi martox ;ivu1 A3s masin5 usd Tert.am-i5 N7S7)7D7D7 Carycin P7 Amyna3n Ha3ox Ga;o.igosi 0rhnov;yamp 12 Sybdympyrin5 Ma3r A;o- Sovrp E]6 mia/ni me] dy.i ovnyxa/ 8Undanik5 hasaragov;ivn yv Ygy.yxi5 =amanagagix mardahravernyr9 qo6 racirow cida=o.owin usa/ e HH a-o.]abahov;yan naqa6 rarov;yan ma3rov;yan yv wyrardatrov;yan pa=nibyd Ca3iane Avacyanu1 8Sa isgabes mardahraver e5 yv sra wra3 bedk e ov,at6 rov;ivn tar2nyn poloru956 3a3dararyx an` n,ylow5 or irynk ,ad garyvor gu hamaryn /nyliov;yan cor/agixnyrov midovmnyrov anhancsdaxo. dovyalnyru7 8Yrgrovm [ovnynk ancam barz wy6 rardatrov;ivn91 Antrata-nalow 3.ov;yan arhysdagan tatryxovmnyrovn` AN ba,d0nyan n,yx5 or anonx ;ivu ,ad [e Ha3asdani me]5 pa3x dasu yv avyli ancam avylxa/ yn p=,gagan xovxmovnknyrow unthadovmnyru1 A3t xovxani,in par2raxovmu meg go.men gu wga3e bdov.i qntirnyrov =amanagin paxa3a3dman masin5 mivs go.me` aradnyrov ajin masin1 Isg sy-i hyd gabova/ arhysdagan unthadovmnyrov tem naqararov;ivnu ovni /racirnyr5 or sy-i masin naqabes dy.ygov;ivn [ha.ortovi /no.in1 Ca3iane Avacyan nayv dy.ygaxovx5 or ha3 gananx himnagan qntiru gu ,arovnage mnal gr/kacy.2i ka.xgy.u5 nman amen yrgrort tebku g4ar2anacrovi par2i;o.i wijagi me]1 Usd anor` wyr]in dasu darovan un;axkin nayv anbd.ov;yan grgnagi aj ar2anacrova/ e1 Ha3gagan 0ryr` :ransilovanio3 Ceorcyn ka.akin me] Sybdympyr 5-7 :ransilova6 nio3 Ceorcyn (badmagan ha6 3apnag Jovrjow) ka.akin me] iraganaxa/ e Ha3gagan ar6 vysdi 4-rt ‘a-ad0nu5 or gazmagyrbova/ er Ceorcyni Ha3 ga;olig miov;yan5 :ran6 silovanio3 hovncaraha3yrov miov;yan5 Ceorcyni Ha3 ga6 ;o.ige ;ymi yv Ceorcyni ka6 .aka3in ;ancarani hamady. ]ankyrow1 “a-ad0nin /iren nyrs5 Ha6 3asdani tysbanov;yan howa6 niin dag yv badmapan5 ‘ro6 fesur Dys0 Garda3i gazma6 gyrbmamp iraganaxa/ e ha6 3acidagan cida=o.ow 17-20- rt taryrovn :ransilovanio3 ha3yrov badmov;yan ov ink6 nov;yan qntirnyrov wyrapyr6 yal1 8Myr =o.owovrtnyrin wijag6 vyl e yrgar taryr miasin abryl yv mimyanx jana[yl H-o6 mi5 Pivzantia3i yv )smanyan ga3srov;yan =amanaga,r]an6 nyrix1 Avyli ov, ,r]anovm Mol6 towa3i yv a3ndy.ix :ransilova6 nia3 dy.a’oqova/ ha3yri bad6 mov;ivnn a-avyl 3a3dni e1 Tra masin ,ad e crovyl yv crvovm1 A3s0r myz hamar hydakrkir e imanal5 ;e in[ e dovyl -ovmi6 naha3gagan yv hovncaraha36 gagan a3t qa-novrtu5 i|n[ 2yvow e a3n zcaxvovm -ovmina6 gan yv hovncaragan iraga6 nov;yan me]1 Q0sku ha3 gam ha3gagan /acovmow anhadnyri masin [e5 oronk ,ad yn yv oronxix omank 3a3dni yn ,a6 dyrin5 a3l ha3gagan mda/o6 .ov;yan5 ha3gagan oji5 ha36 gagan aztyxov;ivnnyri masin e5 oronk arti hamagarcu6 va/ hydaz0dov;ivnnyri garik ovnyn956 ir paxman q0skin me] n,a/ e _ovmanio3 me] Ha6 3asdani tysban Hamle; Cas6 baryan1 Qorhrta=o.owin zygo3xnyrow hantes yga/ yn anovani bad6 mapannyr yv ha3acednyr Klod Mov;afyanu (“ariz)5 <andor )zen (Bovda’y,d)5 Hovnca6 ragan Agatymia3i antam <andor Palu5 Zol; Magyaru5 <arolda I,ecovxu5 I,tovan <aranu5 Maria B0.osu5 Sir6 wart Sycylin1 Ceorcyn gadara/ a3xin /i6 ren nyrs tysban Casbaryanu hantibovm ovnyxa/ e ka.a6 kabyd Yano, Myze3i hyd1 Garyvor hamarylow Ceorcyni ha3 hama3nki badmagan tyru ka.aki zarcaxman cor/in me]` ka.akabyd Yano, Myze3n ir liagadar a]agxov;ivnu 3a3dna/ e ha3gagan avan6 to3;nyrov yv inknov;yan bah6 banman ov..ov;yamp dy.agan ha3gagan gazmagyrbov;yan cor/ovneov;yan1 Y-0rya3 ‘a-ad0nin /iren nyrs` Ceorcyni ha3gagan m,a6 gov;a3in gytronin me] xovxa6 trova/ yn Lasl0 Dovha3i ‘a36 dacor/agan5 Anamaria Mol6 nari qyxycor/agan5 Gitca Margid {ici syramiki hava6 ka/ovnyru5 Clov=en pyrova/ 19- 20-rt taryrov ha3gagan 2y6 -acor/ corcyrov havaka/ovn5 Aco, _omfyldi lovsangar6 [agan cor/yru yv a3ln1 “a-ad0nu zovcortova/ e hama3nka3in n,anagov;yan 3o6 pylinagan ,ark mu 2y-nargny6 row5 in[bes` hantisov;yamp n,ova/ yn dy.i ha3 ga;olig ygy.yxvo3 himnatrman 280-am6 yagu5 ha3gagan hocyvor yrc6 [aqovmpi 25 yv Ceorcyni Ha36 ga;olig miov;yan 5-amyag6 nyru1

7. LUNDI 22 SEPTEMBRE 2014 / MONDAY SEPTEMBER 22, 2014 • ABAKA • 7 ABAKA S E C T I O N F R A N Ç A I S E LUNDI 22 SEPTEBRE 2014 À la recherche des priorités communautaires Editorial écrit en anglais par Edmond Y. Azadian et publié or en date du 6 septembre 2014 « Le véritable test de civilisation n’est ni le recensement, ni la taille des villes, ni les récoltes mais la nature de l’homme dans son pays. » Ralph Waldo Emerson a ainsi lancé un défi à tous les dirigeants en charge de pays ou d’organismes qui gèrent ou guident une communauté. Près d’un siècle après avoir été arra-chés à notre patrie, nous sommes-nous déjà demandé quel genre d’homme ou de femme produirait notre communau-té ? Peut-être que la question a lourde-ment pesé dans l’esprit de certains dirigeants, mais il ne semble pas que cela nous aie touché collectivement, un peu comme si nous pagayions dans le courant, tout en faisant fi de la desti-nation. Pour dire le moins, notre commu-nauté a des priorités inversées tout en espérant une issue positive. Il était tout à fait approprié pour les premiers Arméniens installés en Amérique de construire des églises; les églises ont joué leur rôle dans la pré-servation de notre foi et de notre iden-tité. Cependant, ironiquement, l’accent sur le renforcement de l’église s’est accéléré, même si le nombre de parois-siens potentiels a diminué. Nous conti-nuons la construction d’églises qui abritent des bancs vides le dimanche, jusqu’à ce que nous accordions un autre rôle à nos lieux de culte. La plu-part sont déjà devenues des centres d’activités civiques, sans rapport avec la foi des fidèles. L’Eglise arménienne d’Amérique a surtout abandonné sa responsabilité traditionnelle de gestionnaires des écoles, à l’exception du Prélat, en Californie et au Massachusetts. (L’Eglise catholique arménienne suit toujours la tradition de l’église catholique de fonder des écoles, et aux États-Unis, elle en a au Massachusetts, en Pennsylvanie et en Californie). Le mouvement pour des écoles arméniennes a commencé assez récemment en Amérique et a déjà perdu de son élan pour de multiples raisons; quelques-uns des facteurs influant sont hors de portée de la com-munauté, tandis que d’autres auraient besoin d’aide. La question importante est de savoir où tracer la ligne – afin de faire intelligemment face aux facteurs susceptibles d’être gérer, et ainsi pré-tendre que nous avons fait de notre mieux pour garder ces écoles armé-niennes ouvertes, laissant le reste au cours inéluctable de la société. Il serait téméraire de croire que diri-ger une école arménienne dans la société actuelle est tâche facile. Mais de cesser de se responsabiliser en rai-son de trop grands défis n’est pas non plus la solution. La langue arménienne est l’ingré-dient fondamental de notre identité. Certaines personnes très motivées auront recours à des livres virtuels ou des collèges virtuels pour apprendre la langue, mais les autres ont besoin d’un accès aux écoles arméniennes, où la langue, l’histoire et la culture sont enseignées, mais surtout, créent une atmosphère pouvant éveiller et renfor-cer la conscience arménienne. En ce sens, il n’y a pas d’alternative à l’école arménienne; l’alternative n’est que de l’auto-illusion. La fondation d’une école arménien-ne ne peut se faire qu’avec une vision. Quelles que soient les dépenses maté-rielles reliées à l’éducation, elles ne correspondront jamais à celles des écoles privées ou publiques d’un même quartier. La communauté arménienne aux Etats-Unis est assez riche pour relever les défis, si elle apprend à défi-nir ses priorités dans le bon ordre. L’un de ces visionnaires a été Gabriel Injejikian qui a ouvert la pre-mière école arménienne en Amérique, sous la risée d’une majorité d’Armé-niens. De nombreuses organisations ont emboité le pas et aujourd’hui tout un réseau d’écoles est en marche, d’un océan à l’autre. La plupart des diplô-més prouvent qu’en termes de réussite professionnelle, ils valent les diplômés des établissements publics ou privés, en dépit de la rareté des ressources éducatives dans leurs écoles respec-tives. La plupart des écoles arméniennes ont connu des moments difficiles. Les inscriptions dans certaines écoles sont à la baisse et, dans certains cas, la qua-lité de l’éducation est compromise en raison d’un manque de financement. Une de ces écoles est l’école Archag Dickranian de l’Association Culturelle Tékéyan à Hollywood, en Californie, qui a entamé en septembre sa 34e année scolaire. L’École Dickranian a joué un rôle essentiel dans l’intégration de généra-tions d’Arméniens immigrants qui sont devenus des citoyens productifs aux États-Unis. L’école joue encore un rôle essentiel dans la communauté grandis-sante sur la côte Ouest. Le bienfaiteur éponyme et sa famille ont généreusement fourni un finance-ment substantiel. Cependant, les ins-criptions ne cessent de croître, et par conséquent davantage de ressources sont nécessaires afin de répondre aux besoins de base. Actuellement, le « Dream Fund » de Kirk Kerkorian demeure le principal bienfaiteur des écoles arméniennes en Californie. K. Kerkorian, un homme qui n’a pu fréquenter une école armé-nienne, croit dans le rôle de cette insti-tution pour la préservation de notre patrimoine. La même conviction a conduit d’autres bienfaiteurs de contribuer aux écoles arméniennes, car ils savent qu’elles permettent la construction et la préservation de l’identité arménien-ne. L’École Dickranian est détenue et exploitée par l’Association Culturelle Tékéyan. Depuis sa fondation, des res-ponsables voués à l’éducation et des novateurs l’ont dirigée. En ces temps difficiles, la commu-nauté doit être sensibilisée aux besoins et aux défis de l’école. En Suite à la page 8 « Ottomania » : cible imaginaire des essais militaires russo-armeniens Les troupes militaires russo-arméniennes ont simulé une opération contre un ennemi imaginaire baptisé « Ottomania » au troisième jour de leurs exercices conjoints dans le centre de l’Arménie. La pratique se voulait clairement une réponse commune à une éventuelle inva-sion turque. Les militaires ont pilonné les positions ennemies sous un feu nourri de chars, de l’artillerie automotrice et des systèmes de lance-roquettes mul-tiples. L’infanterie participait également aux exercices, appuyée par des drones appartenant à la base militaire russe basée de Gyumri, deuxième ville d’Arménie près de la frontière turque. Mikael Grigorian, général de l’armée arménienne commandant les exercices, a souligné que les drones étaient utilisés pour la première fois dans les exercices de guerre russo-arméniens. Les manoeuvres annuelles ont duré cinq jours, impliquant plus de 1 500 sol-dats russes et arméniens et environ 300 systèmes d’artillerie, des chars, des véhi-cules blindés et autres véhicules. Les avions de chasse russes MiG-29 stationnés à Erévan ont également étaient utilisés dans ces manoeuvres conjointes décou-lant de l’alliance militaire entre l’Arménie et la Russie. Le ministre de la Défense arménien Seyran Ohanian a déclaré à plusieurs reprises que son pays accueillait des troupes russes sur son territoire principale-ment en raison d’une menace à la sécurité perçue venant de la Turquie, plutôt que de l’Azerbaïdjan. « Avec les forces existantes à notre disposition, nous pou-vons non seulement nous défendre contre l’Azerbaïdjan, mais aussi participer à une contre-offensive ou autres mesures, » avait-il déclaré en février dernier. Du point de vue d’Erévan, la présence militaire russe s’oppose à une interven-tion militaire directe de la Turquie sur le côté de l’Azerbaïdjan dans le cas d’une offensive à grande échelle contre le Haut-Karabagh. Un accord russo-arménien signé en 2010 a prolongé cette présence jusqu’à 2044 et mis à jour le mandat de sécurité de la base russe en Arménie. Moscou a depuis renforcé la présence des soldats de 4 000 à 5 000 avec des armes lourdes. La Russie a également déployé environ deux douzaines d’hélicoptères de combat. L’OTAN confirme l’intégrité territoriale de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan Dans une déclaration adoptée au sommet du Pays de Galles, le Conseil de l’Atlantique Nord, organe décision-nel de l’OTAN, fait référence aux conflits dans le Caucase du Sud et en Europe de l’Est. La déclaration se réfè-re à l’intégrité territoriale des états tout en négligeant de mentionner le droit à l’autodétermination des peuples. « L’occupation illégitime de la Crimée par la Russie et l’intervention militaire dans l’est de l’Ukraine ont soulevé des inquiétudes légitimes auprès plusieurs autres partenaires de l’OTAN en Europe de l’Est. » « Les alliés continueront à soutenir le droit des partenaires de faire des choix indépendants et souverains en Suite à la page 8

8. 8 • ABAKA • LUNDI 22 SEPTEMBRE 2014 / MONDAY SEPTEMBER 22, 2014 Selon Erdogan, l’appui de l’OTAN à Bakou est « obligatoire » A la recherche... Suite de la page 7 premier lieu, la mobilisation des membres et amis de l’association Tékéyan sera nécessaire afin de per-mettre à l’école de survivre. Les changements dans le profil démographique de la communauté et le coût des outils et méthodes d’ensei-gnement posent de nouveaux défis à ceux qui croient en l’éducation armé-nienne. Au lieu d’abandonner, ils se tournent vers de nouvelles alterna-tives. L’une d’elle est d’obtenir une plus grande implication de la commu-nauté dans les écoles publiques, où un nombre important d’élèves arméniens sont inscrits. Ainsi l’enseignement de la langue arménienne pourrait de faire par l’intermédiaire de l’Etat. L’autre alternative serait de fonder des « écoles à charte ». (NDLR. « Les charter schools » sont des écoles laïques à gestion privée bénéficiant d’une très large autonomie dans l’enseignement ; leur financement est public. Ces établissements sont sous contrat, et sont entièrement gratuits, comme les écoles publiques.) Les Turcs sont en avance sur les Arméniens, profitant des possibilités du système éducatif des Etats-Unis et ont déjà un réseau « d’écoles à charte » fondé par Fatullah Gülen dans de nombreux Etats. Parce qu’ils ont abusé du système, de nombreuses « écoles à charte gulenistes » sont sous enquête en Californie, en Illinois, en Arizona, et d’autres états, cela ren-dant plus difficile l’accessibilité à des permis d’« écoles à charte. » Une école exemplaire semble être l'École à charte Ararat dans la vallée de Los Angeles et d'autres sont peut-être sur la planche à dessin. Il est embarrassant d'admettre que nous avons besoin d'apprendre des Turcs la manière d'utiliser à notre avantage un système. En accordant sobrement la priorité à nos besoins communautaires, il est évident que l'école et la langue demeu-rent la priorité, mais non au détriment de l'abandon d'autres priorités, qui ont leur rôle essentiel dans la consolida-tion de l'identité arménienne. Traduction N.P. Selon le nouveau président de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, l’OTAN est tenu de remplir les pro-messes faites à l’Azerbaïdjan. « La résolution du conflit du Karabagh en respectant l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan est d’une grande impor-tance, et ce conflit doit être résolu, » a déclaré M. Erdogan. Des experts turcs ont déclaré que la paix dans le Caucase du Sud était très importante pour le nouveau gouverne-ment de Turquie. Un expert sur la guerre et le terro-risme, Khaldoun Yalcin Kaya, a décla-ré que la Turquie avait l’intention de participer activement au conflit, en tenant compte du fait que l’Azerbaïdjan est son partenaire straté-gique. Un spécialiste du département des Relations internationales de l’Université d’Economie et Technologie TOBB, à Ankara, Togrul Ismail, a déclaré que le règlement du conflit du Haut-Karabagh « contribue-rait au développement de la Tur-quie. » Répondant au désir de la Turquie de protéger l’Azerbaïdjan, le Président arménien Serge Sargissian a contesté la déclaration de l’OTAN déclarant que la paix ne prévaudra pas au Karabagh tant que les menaces de guerre conti-nueront de troubler la sécurité de la région. Le président a déclaré que le peuple arménien sentait les menaces à la sécurité dans sa chair et connaîssait la valeur de la stabilité régionale, il a ajouté que les deux options que l’OTAN a adopté « seront liés à la sécurité de mon peuple et la paix dans notre région. » « Il y a deux options. Soit [Sommet de l’OTAN] adopte la langue du Groupe de Minsk de l’OSCE, qui est la seule structure internationale spéciali-sée en charge du conflit du Haut- Karabagh - proposée et soutenue par la France et les États-Unis, soit répond au lobbying d’un autre État membre, dans le but de sauver la face de notre voisin et tyran vis-à-vis de son propre peuple. Croyez-moi cette dernière option ne donnera aucun résultat posi-tif », a déclaré Sargissian. « Soit le bon sens et le désir de paix l'emportent, soit l'encouragement silencieux de la xénophobie permet-tront d'approfondir la rhétorique de la guerre et des provocations mortelles si facilement brandies par l'Azerbaïdjan, qui ne se soucient pas de la vie de ses soldats,» a ajouté M. Sargissian. L’Arménie vient en aide aux Yézidis en Irak « C’est susceptible d’être fait par le biais d’une organisation internationale, il y a de graves problèmes liés à l’acheminement de l’aide aux personnes. Actuellement, nous sommes en négociations avec une organisation internationa-le compétente, » a déclaré Tigran Balayan, porte-parole du ministère. Des centaines, voire des milliers de Yézidis, ont été tués par des soldats de l’État islamique d’Irak depuis la chute de Sinjar, ville principalement peuplée de yézides dans le nord du pays. Des dizaines de milliers d’habitants ont fui la ville. La plupart d’entre eux sont encore pris au piège dans une montagne voisine, devant faire face à la famine. Devant Bradley Busetto, coordonnateur résident des Nations Unies en Arménie, Aziz Tamoyan, président de l’Union nationale des Yezidis, et le Cheikh Bro Hasanian, chef religieux des Yézidis d’Arménie, le ministre Edouard Nalbandian a déclaré : « Au cours des dernières semaines, l’attention du monde s’est concentrée sur les crimes de masse commis par des extrémistes en Irak contre les minorités religieuses et ethniques. En raison de la violence, des milliers de personnes ont été déplacées, dont des Yézidis, des chrétiens et des musulmans. Les atrocités ont fait de nombreuses victimes. » Le président de l’Union nationale des Yézidis Aziz Tamoyan a exprimé sa gra-titude envers le gouvernement arménien. Une délégation de députés français devant le mémorial au génocide arménien Une importante délégation de députés et de militants de la Cause arménienne conduite par Bruno Le Roux, député du Parti socialiste de France, a pris part à l’occasion du 100e anniversaire de la disparition de Jean Jaurès, à la conférence « Jean Jaurès et les Arméniens » à l’Université française d’Erévan. La déléga-tion a également participé au vernissage de l’exposition consacrée à Jean Jaurès et la cause arménienne. La délégation s’est aussi rendue devant mémorial aux victimes du génocide et à également visité le Musée-Institut du génocide à Erévan. L’OTAN comfirme... Suite de la page 7 Répondant aux appels lancés par les dirigeants de la communauté yézidie d’Arménie, le gouverne-ment arménien a décidé de four-nir une aide humanitaire aux membres de l’ethnie dans le nord de l’Irak qui ont été contraints de fuir pour sauver leur vie. Le ministre des Affaires étran-gères arménien, Edouard Nalbandian a confirmé que l’Arménie allouerait une aide de 100 000 dollars. matière de politique étrangère et de sécurité, libres de toute pression extérieure et loin de la coercition. Les alliés restent également engagés dans leur soutien à l’intégrité territoriale, l’indépendance et la souveraineté de l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Géorgie et la République de Moldavie. » « Dans ce contexte, nous allons continuer à soutenir les efforts en vue d’un règlement pacifique des conflits dans le Caucase du Sud, ainsi qu’en République de Moldavie, sur la base de ces principes et les normes du droit international, la Charte des Nations Unies, et les accords d’Helsinki. La persistance de ces conflits continue d’être un sujet de préoccupation particulier, et sape les possi-bilités pour les citoyens de la région d’atteindre leur plein potentiel en tant que membres de la communauté euro-atlantique. Nous exhortons toutes les parties à s’engager de manière constructive, et avec une volonté politique renforcée, dans la résolution pacifique des conflits, dans le cadre de négociations établies », dit la déclaration.

9. LUNDI 22 SEPTEMBRE 2014 / MONDAY SEPTEMBER 22, 2014 • ABAKA • 9 ABAKA E N G L I S H S E C T I O N MONDAY SEPTEMBER 22, 2014 Nalbandian says Turkey must ‘Make Peace with its past’ In an article published late last week in one of France’s most popular newspapers, Le Figaro, Armenia’s Foreign Minister Edward Nalbandian says Turkey must come to terms with its past. The article was published shortly after Nalbandian attended Recep Tayyip Erdogan’s presidential inauguration ceremony, where he handed the new Turkish president an invitation to attend commemorative events for the centennial of the Armenian Genocide in Yerevan. The full article is below. * * * In international relations there are, unfortunately, cases of missed oppor-tunities. The statement of Recep Tayyip Erdogan, followed by the com-ments of other Turkish senior officials on the eve and after the commemora-tion of the 99th Anniversary of the Armenian Genocide are such cases. The fabricated notions of “common pain”, “just memory” and the appeal to the Turks and Armenians to “follow Erdogan’s lead” are misleading. Ahmet Davutoglu declares “that the main goal of Erdogan’s statement is prevention of worldwide efforts of the Genocide recognition”. Instead of concrete steps towards reconciliation one can find calls to complicity. I mean complicity against the international recognition of the Armenian Genocide. It is hard to find a nation nostalgic towards its centuries-old suppression in its ancestral homeland. Any oppressed nation cannot share the nostalgia towards the Ottoman Empire. Like other empires, the Ottoman Empire was built upon and forcefully sustained through suppres-sion of the basic rights and freedoms of many of its citizens. Mr Davutoglu’s differentiation of the Western and Turkish perception of sufferings by Christians and Muslims is astonishing. The Armenian Genocide is not only part of Armenian or western memory and history, but also of the memory of the Muslim world. One of the earliest references to the Armenian Genocide belongs to Muslim witness Fayez El Ghossein, who in 1916 published his work enti-tled “The Massacres in Armenia.” Sharif and Emir of Mecca Husayn ibn Ali was one of the prominent Islamic leaders, who acted against the pro-gram of physical annihilation of the Armenians and called on his subjects to defend Armenians as they would defend themselves and their children. In 1919-1921 the large-scale extermina-tion of Armenians were referred such Turkish public figures as Refi Cevat, Ahmet Refik Altinay. Many Muslim his-torians refer to the massacres of Armenians as genocide, while Arab historian Moussa Prince used the term “Armenocide”, considering it as “the most genocidal genocide.” For the sake of “just memory” artifi-cial political actions and calls are not needed, while those, who dare express their opinion freely are killed like Hrant Dink, or exiled like Orhan Pamuk, or taken to custody, like Ragıp Zarakolu. Davutoglu is playing the same old tune of founding a commission of his-torians “in order to find the truth”. One of the most competent interna-tional institutions on genocide studies, the International Association of Genocide Scholars, in answer to the same proposal, made an appeal to the Turkish government to accept what had been proven long ago. Instead of repeating decade-old re-worded or rephrased appeals we need genuine and concrete steps. Ratification of the Zurich Protocols, normalization of Armenian-Turkish relations, opening of the borders could pave the way to the difficult path of reconciliation between our peoples. The sub-com-mission on historical dimension, as envisaged by those Protocols, could implement a dialogue with the aim to restore mutual confidence between the two nations. It would be impossi-ble to do by putting under question the reality of the Armenian Genocide. Led by an apparent desire to deny the fact of the genocide, as defined by the 1948 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Erdogan’s message yet again underlined that what happened in 1915 “was regardless of religion or ethnic origin.” It seems that the 1919 Turkish Military Tribunal’s Indictment, which proved by undeniable facts that the deportations and large-scale mas-sacres of the Armenians were a state policy, and sentenced its main master-minds to death, has been forgotten in Ankara. It seems that Rafael Lemkin’s development of the concept of Cont’d on page 10 Greek parliament adopts law criminalizing Armenian Genocide denial The Greek parliament on Tuesday adopted law criminalizing the Armenian Karabakh will deepen relations with France President of the Nagorno-Karabakh Republic Bako Sahakyan received a group of French Senate and National Assembly members. Issues related to Artsakh-France relations, settlement of Azerbaijani- Karabagh conflict and regional trends were discussed during the meeting. Special attention was paid to the development of parliamentary ties. President Sahakyan said Artsakh considers France a friendly country and is interested in deepening rela-tions with it on a continuous basis. Vice Chairman of the National Assembly Arthur Tovmasyan and other officials participated in the meeting. Genocide denial. An anti-racism bill provides for stricter punishment for individuals and politi-cal parties that engage in racism or incite racist violence. The vote on the bill was postponed several times, and the amendments were made. Accordingly, any attempt to disrespect the genocide of the Armenians, or the Greeks, shall be considered a crime. Armenian Anne Frank’s book on Baku Massacres presented The book “Nowhere, a Story of Exile”, telling about the Armenians’ massacres in Baku, has been pre-sented to the Armenian public. Armenpress reports that the presentation of the book by Anna Astvatsaturian-Turcotte was organized by the initiative of the Ministry of Diaspora of the Republic of Armenia, telling about the tragedy of the Armenians living in Azerbaijan, which was seldom spoken about in the West. 25 years ago the eleven-year-old Anna Turcotte-Astvatsaturian fled to Armenia from Baku with her parents and five-year-old brother and in January 1992 they left for USA, taking with them four suitcases, 180 US dollars and a status of refugee. Today she has returned to her motherland at the age, at which her mother with her husband and children had to leave it.

10. 10 • ABAKA • LUNDI 22 SEPTEMBRE 2014 / MONDAY SEPTEMBER 22, 2014 Nalbandian says Turkey... Cont’d from page 9 “genocide” has gone unnoticed in Ankara. I have to remind that 99 years ago on May 24, 1915 Russia, France and the Great Britain issued a special declaration by which they warned the perpetrators of the atrocities against the Armenian people of their personal responsibility for “these new crimes of Turkey against humanity and civiliza-tion.” It is beyond any doubt that the Armenian Genocide was organized with genocidal intent. Meanwhile an attempt is made by the Turkish offi-cials to equate the losses of the war and the systematic annihilation of Armenians, as a result of which mil-lions of my predecessors lost their lives, homes, lands, properties. There was an attempt to strip millions of Armenians in the Ottoman Empire of their right to life, as well as their past – more than 2000 cultural and religious monuments were destroyed and the survivors were driven off the lands they had inhabited for many centuries, before Turks came to this region. In 1915 one of the chief masterminds of the Armenian Genocide, then Interior Minister Mehmed Talaat Pasha con-fessed to Germany’s Consul General that “there is no Armenian question, because there are no more Armenians.” He was wrong, but the nature, magnitude and the conse-quences of that horrible crime are far beyond the definition of “suffering.” In one of the interviews Erdogan rhetorically asked “if such a Genocide occurred would there have been any Armenians living in this country?” Today a large number of Jews live in Germany, but no one would dare put under question the reality of the Holocaust. Or, how can one speak of “relocation”, when 1.5 million of peo-ple died or were killed? Planned marching people to the dessert, starv-ing them to death, killing most of them en route is not a relocation, it is a “death march,” it is a genocide. The denial of the genocide, the atmosphere of impunity paved the way for the repetition of new crimes against humanity. Genocide denial is considered by scholars as the last phase of the crime of genocide. Even though there are still few who contin-ue to deny, but this does not mean that there is a “dispute” about it. On the one hand, there is the fact of genocide that nobody doubts in the world, the pain of which every single Armenian family anywhere in the world bears until now, and on the other hand, there is an official and imposed denial of the genocide by the Turkish government. Turkey is in dispute with itself. Is it possible to make the descen-dants of genocide survivors, spread all over the world, a part of the complici-ty of genocide denial? Is it possible to equate perpetrators and victims of genocide by such clichés as “common pain”? It is appalling to imagine that the perpetrators of the Holocaust, of genocides in Cambodia, in Rwanda, and other crimes against humanity, can be equated with the victims. Is it even possible to consider genocide survivors’ descendants as “Turkish diaspora”, which some Turkish politi-cians are trying to do today? As Rwanda Genocide survivor Esther Mujawayo recently mentioned at the UN Human Rights Council High Level Panel Discussion in Geneva ded-icated to the Genocide Prevention Convention, “Today is the fourth gen-eration of Armenians who are still waiting”. Not only Armenians, the whole international community for almost 100 years has been waiting for Turkey to recognize the Armenian Genocide. The genuineness of the desire for reconciliation must be proven through recognition and con-demnation of the Armenian Genocide. The Turkish government must not refrain from genuine reconciliation. Thousands of Turkish citizens have opted for that path already. Davutoglu mentions Armenian com-poser Komitas as an example of Armenians’ creative activities in the Ottoman Empire. ”Just memory” should have shed some light on the life of Komitas, who was a witness to the Genocide. He had seen all the suffer-ings, the horror that befell the Armenians and said that “nobody knows all the wounds of our tragedy… this distress will drive us mad!” And from 1916 onwards, for 20 years he spent his life in a psychiatric hospital. On April 24, 2003 when we were unveiling the Komitas statue in Paris, I expressed hope that this memorial to the Armenian Genocide victims could symbolize the suffering and memory of the victims of all genocides perpetrat-ed in the 20th century, that it would become a mourning site for all those who consider tolerance and respect to human life and dignity as a continuous process, that there would bow not only the descendants of those who suf-fered physically and spiritually, but also the descendants of those who caused those sufferings. I believe that the route to reconciliation is not a path of denial, but that of conscious memo-ry, because true reconciliation do

Add a comment

Comments

GAndVj2tXktuYy7z | 10/02/15
526Iy0YBablNAqAz GAndVj2tXktuYy7z http://globusua.org
nWFHfhuRZGG567c | 07/03/15
http://globusua.org sS7ppPAGpEbh5w5 nWFHfhuRZGG567c http://globusua.org
Ripley NY tree cutting | 18/03/15
whoah this weblog is excellent i really like reading your articles. Stay up the great work! You already know, a lot of persons are looking around for this information, you could aid them greatly. Ripley NY tree cutting http://www.treecuttingguys.com/ny/tree-cutting-in-ripley/
Melbourne Beach FL kitchen wall  | 19/03/15
I would like to thnkx for the efforts you have put in writing this site. I'm hoping the same high-grade blog post from you in the upcoming as well. In fact your creative writing skills has inspired me to get my own web site now. Really the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a great example of it. Melbourne Beach FL kitchen wall tiles http://www.walltileguys.com/fl/wall-tile-in-melbourne-beach/
Shrewsbury NJ light fixture | 20/03/15
I enjoy, lead to I discovered exactly what I used to be looking for. You have ended my four day lengthy hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye Shrewsbury NJ light fixture http://www.lightfixtureguys.com/nj/light-fixtures-in-shrewsbury/
Brighton TN wall mirror | 27/03/15
Does your website have a contact page? I'm having a tough time locating it but, I'd like to shoot you an e-mail. I've got some creative ideas for your blog you might be interested in hearing. Either way, great website and I look forward to seeing it expand over time. Brighton TN wall mirror http://www.themirrorprofessionals.com/tn/mirror-in-brighton/

Related pages

Abaka 22-09-2014 - Tekeyan Montreal

Your email address will not be published. Required fields are marked * Comment
Read more

ABAKA WEEKLY Archives - Page 7 of 18 - Tekeyan Montreal

Abaka 22-09-2014. September 24, 2014 No Comment Read More. Abaka 15-09-2014. September 16, 2014 No Comment Read More. Page 7 of 18 « First ‹ Previous 5 ...
Read more

Neuigkeiten 2014

22.09.2014. Wir haben uns ... Venja ist heute in die Cattery “Les Elfes d’Abakan” (Schweiz) umgezogen. 16.08.2014. Viper und Carlsson erhalten ihre ...
Read more

afksite - Forum » Appeal your Ban Here » pasitokunkun

registered: 24.09.2014: By far not the whole log of his insults but it gets the point across. If you dont like the weapons allowed here go play elsewhere.
Read more

Cenk Erdoğan Trio - Daddy Goes 19/09/2014 @ Cafe Mitanni ...

Cenk Erdoğan Trio Erdem Tekinay (b) Korhan Ogan (d) http://www.cenkerdogan.net.
Read more

News deutsch 2014 - Final Edition Italienische Windspiele

Wir haben unsere Winona von Abakan am 30.09.2014 decken lassen und erwarten die Welpen ende November, anfang Dezember. 25.09.2014 ... 22.07.2014 Neue ...
Read more

26 сентября 2014 года в Абакане ...

26.09.2014 01:22. Вступило в законную силу решение суда по иску прокуратуры в защиту прав ...
Read more

Drift Winter Night | 22.01.14 - YouTube

AKF | Streetracing | 30.09.2014 - Duration: 2:28. ... 22. Every1LoveCars 872 views. 3 ... Toyota Mark II vs Skyline Winter night drift Abakan ...
Read more