Abaka 10 03-2014

58 %
42 %
Information about Abaka 10 03-2014

Published on March 9, 2014

Author: tekeyan

Source: slideshare.net

AXGA|IN% M<AKOUJA|IN :U FASARAKAKAN <ABAJAJ:RJ LX& TARI JIU 1927 :RKOU<ABJI% 10 MART 2014 • VOL. XXXVI, NO 1927 • LUNDI, 10 MARS 2014 • MONDAY, MARCH 10, 2014 Na.agaf Bakø Safak;an arganqi tourq matouzan;z Soumkaiji =ard;rou anm;[ xof;rou i,atakin Sovmga3i;i ]artyrov 26-rt darylixin a-i;ow` L>H naqacah Pag0 Sahagyan “ydrovar 28-in Ha3 A-akylagan Ygy.yxvo3 Arxaqi ;ymi a-a]nort Barcyv arkybisgobos Mardirosyani yv hanraby6 dov;yan par2rasdijan .ygawarov;yan ov.ygxov6 ;yamp a3xyla/ e Sdy’anagyrdi 3ov,ahamalir yv /a.ignyr tra/ anmy. zohyrov 3i,adagu 3avyr6 =axno. 3ov,ago;o.in1 A3s masin gu ha.orte L>H naqacahi mamovli yv dy.ygadovov;yan war[ov6 ;ivnu1 Yhn "saqi^ ªL;®nain {araba[i fakamartoujiune ci krnar lou‘ouil ®axmakan yanaparfowº Martga3in o.pyrcagan gorovsdnyru Adrbe3jani yv Ha3asdani hagamardov;yan un;axkin ancam mu yvs gu 3i,yxnyn myzi5 or Ly-na3in >arapa.i hagamardov;ivnu [i grnar lov/ovil -azmagan ja6 nabarhow1 Amyn0rya3 jybazro3xi un;axkin nman 3a3dararov;ivn ura/ e AMN bydagan kardov6 .arov;yan nyrga3axovxi[`Jen “sakin1 8Mia3n hagamardov;yan qa.a. garcavorovmu grna3 0cnyl dara/a,r]anin me] ga3ovnov;yan ov parcavajman956 usa/ e “saki1 An untc/a/ e5 ;e AMN6n5 ipryv YAHG Minski qovmpi hamanaqacah5 badrasd e hamacor6 /agxylov go.myrovn hyd` qa.a.ov;yan hasdadman hamar1 Halebi a.pivrnyren gimanank5 ;e 26 yv 27 “ydrovarin5 yrgov ha3yr wiravor6 va/ yn Halebi me]1 Paqovmnyrov hydyvan6 kow wiravorova/ e Sar0 Madaryan5 isg tibovgahari mu cntagen hrazena3in wer6 kyr sdaxa/ e +ak Bah[ejyan1 #i,ynk nayv5 or 20 “ydrovarin5 sovriagan Da6 raa ka.aki ,r]aga3ku dy.i ovnyxa/ -azmagan cor/o.ov;ivnnyrov hydyvankow` ha3 yridasart` Sac0 Nazare; <ala, wiravorova/ er yv hivantanox ‘oqatur6 vyle ydk mahaxa/ er1 #ov.argavorov;ivnu gadarovyxav 22 “ydrovarin1 Faastani ;u Wrastani na.agafn;rou miaz;al mamlo asoulise Ba,d0nagan a3xow Ha3asdan a3xylo. Wras6 dani naqacah Ge0rgi Markela,wili 27 “ydur6 ovarin5 naqacah Syr= Sarcsyani hyd ir ovny6 xa/ ba,d0nagan han6 tibman avardin wsda6 hyxovxa/ e5 or yrgov yrgirnyrovn mi]yv a-ga3 pari traxiagan 3ara6 pyrov;ivnnyru bidi ,a6 rovnagovin yv avyliow zarcaxovm bidi ab6 rin1 #a3dnynk5 or Mar6 kela,wili a3s 3a3dara6 rov;ivnu gadara/ e na6 qacah Sarcsyani hyd ir ovnyxa/ mamlo3 miax6 yal asovlisi un;axkin1 Markela,wili nayv nga6 dyl dova/ e5 or Wras6 dan6Ha3asdan 3arapy6 rov;ivnnyru badmagan qork yv himk ovnin yv an havasda/ e5 or yrgov yrgirnyrovn mi]yv 3ara6 pyrov;ivnnyru badma6 gan qork yv himk ovnin yv an havasda/ e5 or yrgov yrgirnyrovn mi]yv 3arapyrov;yanx zarca6 xovmu bedk e aji 3ad6 gabes dndysagan olor6 din a,qov=axovmow1 Ir go.me naqacah Sar6 cusyan ngadyl dova/ e5 ;e yrgov yrgirnyrovn mi6 ]yv 3arapyrov;ivnnyru ,ad anhra=y,d ov ga6 ryvor yn go.myrovn ha6 mar yv wsdahyxovxa/5 or Ha3asdani Maksa3in Miov;yan mas gazmylov oro,ovmu o[ meg gyrb bidi azte Ha3asdan6 Wrasdan 3arapyrov6 ;ivnnyrovn wra31 Avar6 din5 naqacah Sarcus6 yan havasdiaxovxa/ e5 or yrgov yrgirnyrovn mi6 ]yv a-ga3 amovr gabyru gu /a-a3yn dara/ka6 ,ur]anin me] ga3ovnov6 ;yan yv anwdancov;yan bahbanman1 Moskoua a®ka.;z Ouqranio øvandakoujiunn;re Ovkranio3 ardakin cor/ox naqa6 rarov;ivnu 3a3dararyx5 ;e pari tra6 xiagan 3arapyrov;ivnnyr bidi bah6 bane _ovsio3 hyd1 _ovsio3 ardakin cor/ox naqarar Syrge3 Lavrow Yvro6 ba3i Anwdancov;yan yv Hamacor6 /agxov;yan Qorhovrten bahan]yx tadabardyl Ovkranio3 me] xy.a3in yv azca3nagan qorki wra3 badaho. tebkyru1 Min[ a3t5 Qrimi ma3raka6 .ak Sybasdo’oli me] dy.i ovnyxav _ovsio3 z0ragxov;yan xo3x mu5 orovn un;axkin xovxararnyru tadabar6 dyxin 8-ovsagan ho.i wra3 arda6 3a3dova/ fa,aganov;ivnu91 Ir garcin5 Miaxyal Nahancnyrov naqacahi Azca3in anwdancov;yan harxyrow qorhrtagan Sovzun _a3s 3a3dnyx5 ;e Ova,ing;un mia3n cide5 or Wik;or Yanovkowi[ lka/ e Ovk6 ranio3 naqacahi ba,d0nu ov a3lyvs yrgiru [i .ygawarer1 Antrata-na6 low Ovkranio3 havanagan masnadman` _a3s usav5 or a3t ka3lu oyve megovn ,ahyren [i pqir1 An nayv n,yx5 ;e Ovkranio3 me] sdy./ova/ irawijagin _ovsio3 zinovoragan mi]amdov;ivnu lovr] sqal bidi ulla3` avylxnylow5 ;e o[in[ gu qancare5 or _ovsio3 hyd pazmamya3 badmagan ov m,agov;a3in gabyr ovnyxo. Ovkranian5 Yvroba3i hyd avyli syrd gyrbow hamargovi1 Yvrobagan Miov;ivnu jan[xav Ya6 novkowi[u ba,d0nang unylov Ovkranio3 qorhrtaranin oro,ovmu5 isg Yvroqor6 hurtarani Ardakin 3arapyrov;yanx 3an2naqovmpi .ygawar Elmar Brok 3a3dararyx5 ;e Yvromiov;ivnu bad6 rasd e 0=antagov;ivn dramatrylov Ovkranio3 me] pary’oqovmnyrov ira6 ganaxman hamar5 saga3n covmaru grna3 dramatrovil nor ga-awarov6 ;yan 2yvavorovmen ydk1 _ovsia a-ga6 qyx 2 milia- dolari 0=antagov;ivn mu` Ovkranio35 min[yv or yrgrin ira6 wijagu ga3ovnana31 N,ynk5 ;e _ov6 sia 15 milia- dolari warg mu qos6 daxa/ er Ovkranio31

 • 2 • ABAKA • LUNDI 10 MARS 2014 - MONDAY MARCH 10, 2014, 2014 Xy.asbanov;yan harxow Ha3asdan6:ovrkia jagadovm` MAGi Abahowov;yan qorhovrtin me] |AROUJIUN SASOUN:AN 8Kalifornia Kovriur9 ;yr;i hradaragi[ yv qmpacir Naqan,ylow 3a]ort darovan` Xy.asbanov6 ;yan harivramyagi ocygo[man 2y-nargnyru5 29 #ovnovarin Ha3ox Xy.asbanov;yan harxu a-a6 ]in ancam ullalow knnargovyxav MAGi Aba6 howov;yan qorhovrtin go.me1 Miavorova/ azcyrov gazmagyrbov;yan me] Ha3asdani mna3ovn nyrga3axovxi[5 tysban Garen Nazaryan Abahowov;yan qorhovrti nsda,r]anin ylo3; ovnynalow` 8Badyrazmn ov anor tasyru5 mna3ovn qa.a.ov;yan oronovmu9 qoracirow knnargman un;axkin5 q0skin sgiz6 pu nrp0ren :ovrkio3 agnargov;ivn gadaryx` MAGi qa.a.arar tyragadarov;yan a-n[ov6 ;yamp7 8+o.owovrtnyrovn mi]yv gyrdyl avyli qor ha,dov;ivnnyr` unthanovr badmov;yan yv dacnabali anxyali 3i,o.ov;yan himan wra31 #ajaq a3s cor/un;axu g4yn;atre avylin5 kan barzabes h-[agacirnyrov yv pana2yvyrov un6 tovnovmu5 a3xylov;ivnnyrn ov /a.ignyr zydy.ylu zohyrov 3ov,ar2annyrovn gam ba3manacirny6 rov yv ar2anacrov;ivnnyrov sdoracrov;ivnn ov 2y-k sy.movmnyru1 Orbeszi ha,dov;ivnu mna3ovn ulla35 anhra=y,d e ha,ovy3artar gadaryl anxyalin hyd5 jan[nal yv untovnil gadarova/ 3anxacor/ov;ivnnyrov ampo.] badasqana6 duvov;ivnu91 Ha3ox Xy.asbanov;ynen tasyr ka.ylovn ma6 sin q0sylow` tysban Nazaryan 3adgabes n,yx5 or 8ha,dyxman cor/un;axu grna3 2c2uc6 vil dasnamyagnyr gam no3nisg syrovntnyr1 Asi6 ga arti =amanaga,r]ani a-a]in xy.asba6 nov;ivnn er5 or gadarovyxav Hama,qarha3in A7 badyrazmi k0.in dag91 Ha3asdani nyrga3axovxi[u ,arovnagyx7 8Zancova/a3in ta=an 3anxacor/ov;ivnnyrov anbad=yliov;yan wyraxovmu Eagan e artarov;yan wyragancnman hamar91 Tysban Nazaryan nayv untc/a/ e a3n ka36 lyru5 oronk anhra=y,d yn =o.owovrtnyrovn mi]yv isgagan ha,dov;yan hamar7 8Ha,dyxman har6 xow 3a]o.ov;yan hasa/ azcyrn ov =o.owovrt6 nyru soworapar artarov;yan wyragancnman hamar anxa/ yn untar2ag cor/un;axe mu5 or gu nyra-e nayv ‘oqhadovxovm zohyrovn yv anonx =a-ancnyrovn` anonx azca3in ar=anabadovov6 ;yan yv inknov;yan wyragancnman nbadagow1 Nayv hrama3agan e mia2a3nov;yamp tem ar6 da3a3dovil badmov;yan a.ava.man5 badma6 gan ojracor/ov;ivnnyrov myr=man yv =qdo.a6 ganov;yan91 Zarmanali [e5 or MAGi me] :ovrkio3 nyrga6 3axovxi[ Hali; {yviku ir badasqan q0skin me] himnagan0ren gytronaxav abaca3in5 yv o[ ;e ir yrgri arivnod anxyalin wra31 {cidag6 xylow5 or an gu tadabarde ir isg yrgiru5 ;ovrk badoviragu bntyx7 8Polor anonk5 oronk <ar7 e] !$ Hamaha3gagan A7 2my-na3in qa.yru sgsan ?a.ga2ori me] Ca3;ag.yxovxi[ ‘asdyr` Orodani ]raylygdraga3ani waja-ki wyrapyryal 8+o.owovrt9 )ra;yr;u gu cre or Orodani ]raylygdra6 ga3ani waja-ki wyrapyryal i 3a3d yga/ yn ca3;ag.yxovxi[ ‘asdyr1 :yr;u 3a]o.a/ e 2y-k pyryl ]raylygdraga3anu waja6 -ylov masin ga-awarov;yan ca.dni oro,ovmu1 A3s cor/a-6 nov;ivnu iraganaxa/ e ga-a6 warov;yan 21 No3ympyr 2013-i nisdi un;axkin1 Unt orovm oro,man naqaci/u min[yv wyr] ca.dni bahova/ e5 a3t masin oryve q0sk [ga3 no3nisg ga-a6 warov;yan a3t 0rova3 nisdi masin ba,d0nagan ha.ortac6 rov;yan me]1 I teb5 no3n nisdi un;axkin oro,ova/ e ]raylygdraga3ani masin a3l oro,ovm mu` ganonat6 ragan tramaclovqu avylxnylov masin1 A3sbes5 Orodanin wy6 ratar2ova/ yn avyli kan 89 milion tram ar=o.ov;yamp [ors ]ramparnyr5 oronk al ‘as6 d0ren ]raylygdraga3ani hyd <ar7 e] !% <abajaj;rj ABAKA Hebdomadaire Arménien Armenian Weekly ISSN 0382-9251 Yrgov,ap;i 0r5 24 “ydrova6 rin5 Ha3asdani zp0sa,r]ov6 ;yan cy.adysil wa3ryren me6 govn` ?a.ga2ori me] hantisa6 vor ba3mannyrov nyrkyv sgsan Hamaha3gagan A7 2my-na3in qa.yru1 Paxman hantisov6 ;ivnu dy.i ovnyxav ?a.ga2ori jobanov.iin 3aragix dara/ki me]1 Nyrga3 cdnovyxan Ha3as6 dani Naqacah Syr= Sar6 cusyan5 O.imbiagan Gomidei naqacah Cacig ?a-ovgyan5 Marzanki Naqarar Yovri Wartanyan5 Yryvani ka.a6 kabyd Dar0n Marcaryan5 S’iv-ki Naqarar Hrano3, #agopyan5 Goda3ki marzbyd Kowalenk0 <ahcyltyan yv ba,6 d0nadar a3l an2yr1 Hamaha3gagan qa.yrov ha6 ma,qarha3in gomidei naqa6 cah I,qan Zakaryan ylo3; mu ovnynalow havasdiaxovx or 2my-na3in qa.yru5 oronk a-a6 ]in ancam ullalow gu gazma6 gyrbovin5 [a’azanx garyvor ov ocyvori[ yn1 An untc/yx or Naqacah Sarcsyani a-a6 ]argow5 Qa.yrov gazmagyrbi[ gomiden5 a-a]in ancam ulla6 low gu hoca3 masnagixnyrov polor /aqsyru5 paxa-ov;yamp jampov /aqsyrov1 8Hajyli0ren zarmaxa/ ynk A7 qa.yrov masnagixnyrov ;i6 ven1 Dasnumeg bydov;ivnnyrov 22 ka.aknyren badoviragov6 ;ivnnyr =amana/ yn ?a.ga6 2or1 Asiga anagngal er nayv myzi hamar5 kani or Ha3as6 dan5 nayv S’iv-ku5 a3nkan al lav avantov;ivnnyr [ovnin 2my-6 na3in marza2yvyrov me]1 Pa3x y;e 2my-na3in qa.yrn al zar6 canan ama-na3in qa.yrov dramapanov;yamp5 aba 3a6 ]ort qa.yrov masnagixnyrov ;ivu anba3man hazaren avyli bidi ulla395 usav I,qan Za6 karyan1 A3novhydyv5 o.]o3ni q0sk ardasanyx Naqacah Syr= Sarcsyan5 or masnavorapar usav7 8Ys ]yrm0ren g4o.]ovnym mas6 nagixnyrn ov hivryru1 Ir da6 sunhincamya3 badmov;yan un6 ;axkin untla3nylow a,qarhac6 rov;ivnn ov avylxnylow masna6 gixnyrov ;ivu5 Hamaha3gagan qa.yru miag pan mu gu 3ov,yn myzi` a3s qa.yru bahan]ova/ qa.yr yn1 Gu ‘a’akim ,nor6 hagalov;ivn 3a3dnyl polor anonx5 oronk naqa2y-nyxin5 a3s 15 darinyrov un;axkin ]ank ov y-ant [qna3yxin5 or qa.yru ga3anan1 A3s0r wsda6 hov;yamp grnank ‘asdyl or Hamaha3gagan qa.yru ga3a6 xa/ mi]oxa-ovm yn ov garyvor n,anagov;ivn ovnin1 8Agn3a3d e or a3s qa.yru g4amrabntyn Ha3asdan6S’iv-k gabu ov garyliov;ivn gu sdy.6 /yn nor /an0;ov;ivnnyrov yv parygamov;ivnnyrov hamar1 Ys 3a]o.ov;ivn gu ma.;ym qa.yrov masnagixnyrovn ov gu ma.;ym nayv artar mrxagxov;ivn5 3a6 ma- ba3kar yv marzagan 3a6 ]o.ov;ivn91 @my-na3in hamaha3gagan qa.yrov ]ahu wa-yx Barselo6 na3i o.imbiagan qa.yrov aqo36 yan Isra3el Milidosyan1 Ha6 maha3gagan qa.yrov marzig6 nyrov yrtovmu gartax So[ii o.imbiagannyrov masnagix5 amyrigaha3 Arman Serebrek6 yan1 Hamaha3gagan qa.yrovn masnagxylov timovm nyrga3axov6 xa/ yn 11 bydov;ivnnyrov (Ha6 3asdan5 Arxaq5 _ovsasdan5 Wrasdan5 Iran5 Amyriga5 Fransa5 Lipanan5 Ar=an;in5 Canada5 #ovnagan Gibros ) 22 ka.aknyrov 400 marzignyr1 Qa.yrov /racri me] untcrgu6 va/ yn [ors marza2yvyr` tahov6 gawazk5 ly-natahovg5 snow6 bord ov da’0.agow hoke31 Tahovga3in marza2yvyru bidi ga3anan ?a.ga2ori me]5 ho6 ke3u` Yryvani Garen Demirjyan marzahamyrca3in hamaliri me]1 Bidi mrxin Yryvani5 Mos6 gova3i ov Mon;reali qovmpyru1 Qa.yrov un;axkin marzig6 nyr bidi ba3karin 39 myda3l6 nyrov yv marzagan pa=agi ha6 mar1 Publié par /Published by Le Centre de Publication Tékéyan 825 rue Manoogian, Saint-Laurent, Québec H4N 1Z5 Tél: (514) 747-6680 • FAX: (514) 747-6162 e-mail: abaka@bellnet.ca www.tekeyanmontreal.ca Patas.anatou .mbagir^ AU:TIS PAGGAL:AN ’anouzoumn;rou% nouiratououjiunn;rou ;u gras;n;aki patas.anatou^ SALBI MARKOS:AN Joronjoi patas.anatou^ MATAJ MAMOUR:AN Canada 2nd Class $80 (QC & ON) 1ère classe/first class $90 U.S.A. 1st class (US)$90 Autres pays/Other countries: 1st class (US)$120 Per issue $1.75 Dépôt légal: Bibliothèque du Québec PM40015549R10945 TPS/GST – R119209294 • TVQ/PST #1006268699 “We acknowledge the financial support of the Government of Canada through the Canada Periodical Fund (CPF) for our publishing activities.”
 • LUNDI 10 MARS 2014 - MONDAY MARCH 10, 2014 • ABAKA • 3 Aram Qa[adovryani ?nntyan 110-amyagin a-;iv Mon;reali HA# DOVN6i gazmagyrbov;yamp Yra=,dagan Ylo3; i Nbasd Sovriaha3ov;yan }ov;agahar Ha3g Tavi;yan 6 Ta,nagahar Ar;ivr Aharonyan Yra=,dagan yrgnagamarin wra3 yrgov ga3/gldo. asd.yr5 araradyan qizaq ociow ov mdki sdy./acor/ov;ivnow py6 .ovn5 mia3n Qa[adovryanu [ban/axovxin5 a3l anonx ,nor6 hiv ovngntryxink noradysag mygnapanov;ivnnyr1 Mia3n yra=,dov;ivn [er` a3l ha3 da.antin5 masnavorabes Aram Qa[adovryani novirova/ wsym xovxahantes mu1 Artaryv Diginnyrov` Na3iri :awlyan fransyrenow yv Silwin Bacal6 yan ha3yrenow5 paxman q0sken wyr] basda-in wra3 tidyxink Aram Qa[adovryani gyanken hadova/nyr5 hianali dysyriz mu1 Gu cdnynk zinku S;ra6 winskii5 “rokofiefi go.kin5 Anclio3 ;acovhi Elizabe; P7i ragan baryru5 hovncar /a6 covmow Bar;oki -ovmanagan baryru1 Polorn al /an0;5 sa6 ga3n nor m0dyxovmnyrow1 {mo-6 nank5 hovncarnyrovn ,adyru maja- yn5 ki[ mu anhoc1 }ov6 ;agin yv ta,nagin me]en gu zcank barovhinyrovn odna2a36 nyru5 zargyru7 anonk gu sa6 hin5 gu osdosdan5 hydzhyde molycin holi bes gu ta-nan1 }ov;agu hydyrnin e5 an al gu sahi5 (glissando) gu xadg-de (pizzicato) hianali mygna6 panov;ivn7 Aryvylyan Yvroba6 3en min[yv Gowgas` bari qyn;5 in[bes xo3x govda3 irynx yv myr m,ago3;u1 Wyru usink noradysag myg6 napanov;ivnnyr1 )rinagi ha6 mar ]ov;agaharu5 Ha3g Ta6 Nairi Jawl;an Silwin Pagal;an nayv sowie; miov;yan par2r i,qanavornyrov 2y-ku ;0;ovy6 lu1 Gu dysnynk jbodu 2y-kin` Ca3ianein hra,alik baledu .ygawaro.1 #a3dacrin me] yn5 fran6 saxi Massune6i5 Sen6Sansi garcin Lis;u5 Tavi;yani wjid ]ov;agow yv manavant Aharonyani Brahmzi hovnca6 vi;yan5 sbaso.agan wijagu (suspense) a3nkan lav gu ba6 he5 a3s 2yvow ovngntro.in gu badrasde untovnylov yra=u,6 dov;yan badcamu1 Zarma6 nali0ren an g4arda3a3dovi marmni brgova/ ,ar=ovmnyrow5 gar/ys oro, jn,ovmi dag e1 “a’akyli e cidnal ;e nova6 ca/ ]ov;agu or tbroxin gu BOLSAHA# M<AGOV:A#IN MIOV:IVN 6 BMM Miov;yans Carnan Ske[u Walan;a3ni yrygo3 e5 15 “ydrovar 2014, BMM6i Aram Qa6 [adovryan Srahu badrasd e hraviryalnyru untovnylov1 Sy6 .annyrovn wra3 nrpaja,ag garmir momyr gu ga3/gldan5 garmrovg qa.alik srdignyrow ,r]abadova/1 Pa3x amynen avyli pymn e or pax e5 hivrasrah mu covnavor par2yr5 sy.anin wra3 qmi[ki sbasnyr5 dagn al ;awlov mu5 meg pa-ow aryvylyan novw0-i,1 Hydakrkragan e manavant ydyvu cox waraco3rin wra3 ,arova/ tyragadarnyrovn badgyrnyru` ivrakan[ivru clqarg mu clqovn7 megu ctag mivsu fes5 kowinu aznovagan lordi5 anor kown al navasdii5 ovri, mu caovbo35 had mun al amyrigyan ,yrifi asd.u gro. clqanox1 Nayv yrgov cy.yxgovhinyr5 megu garmir /ov- tra/ clqarg5 mivsn al mazi zartarankow =bdovn5 sirovn1 Badyrovn wra3 ‘ydrazart ti6 magavor yrysnyr5 a-arganyr1 Ja,i sbasargov;ivnu haziv lraxa/ sbasyxink BMM6i Mnagyan ;adyraqovmpi adynabyd )nnig Yawrovi badrasda/ ske[nyrovn7 ske[` a3sinkn cry;e a-anx ‘or2i gam crov;yan badgani orowhydyv qlaxov6 xi[ow (sourdine) isg ]ov;agu bahyx ho3agab hn[yrancu5 cry;e anzcali gyrbow1 Hos e yra=i,din my/ warbydov;ivnu1 Avylxnynk or qlaxovxi[u bzdig cor/ik mun e or gu zydy.ovi ]ov;agin 3ynagin (chevalet) wra3 hn[aganov;ivnu novazyx6 nylov5 my.maxnylov5 oro, qor6 hurtavor co3n mu dalov hamar1 In[ usynk haba Tavi;yanin wyr2a3n n0;yrovn (sons harmoniques)5 paxar2agabes da,ova/5 3.gova/5 sars-ovn1 Ygan myr ha3gazyan da6 .antnyru5 Ba.dasaryani _apsodin yv Ci,yra3inu5 Ba6 bajanyani Elygia6n` novir6 va/ Aram Qa[adovryani5 yv Wa.ar,abadi Baru1 Hos yn 0rovan hivr Ar;ivr Aharon6 yani 30rina/ Ha3gagan +o.o6 wurtagan Baryru5 yv wyr]a6 bes Aram Qa[adovryan ir )r0row5 Wartaco3n A.]ignyrov5 nayv Sovryrov barow1 Poloru Ca3iane Baledin mas gu gaz6 myn1 Qa[adovryan 30rina/ e novacaqovmpi hamar5 saga3n pazma;iv s0l0 m,agovmnyr y.a/ yn oronxme mynk wa3ylyxink Ha3g Tavi;yani yv Ar;ivr Aharonyani amynacy. M,a6 govmnyru1 A3s wyr]inu ir ta,6 nagow dovav Sovryrov Barin clqabdo3d aracun;axu5 Qa6 [adovryani qizaq5 [usylov hamar gada.i inknadib co36 nyru` qorabes azca3in1 Srahu ;ntax1 Ipr bis anonk myzi nover urin Gomidasi G-ovng6u7 an6 my- G-ovng6u1 G4imanank5 or myr ha3ryni arovysdacednyru 3a]ort 0rn isg 3adovg hraverow gu mygnin Kebeki Mon;ere=i ,r]ani ‘a6 -ad0nin novacylov5 ban/ax6 nylow ha3ovn pyra/ arovysdi pa=inu` a,qarhi timax1 Ylo3;u dy.i ovnyxav Mon;6 reali _yjina Assovmp;a Co6 leji Margri; Bovr=ova Srahin me] 22 “ydrovar 2014in1 Q& Trdat;an Gououmy;an amyn0rya3 badaharnyre a-nova/ dysarannyr garyli y.a/in [a’ zovarjali1 Nyrga3 y.ank t=ovarahaj amovriin5 cancado. gno] yv siraharova/ martov mu garj ov glor inknapovq q0sag6 xov;ivnnyrovn5 ,ar=ov2yvyrovn1 :o3l dovek n,ylov qovmpin my/a6 co3n ama;e0rnyren _i;a Alyksanyani pnadovr ;adyragan ,ar=ovmnyru5 2irku5 hsga3 marmnow haziv g4ylle gu nsdi5 3an6 gar/ ‘a3l’lovn sandalu odken gu sahi5 ca.dn0ren /ov- ov mov- kalylow odkin g4anxne5 a3nkan pnagan or [ym cidyr ;e ipr tyrasa|n g4une a3t ann,an ,ar=ov2yvu ;e o[1 #i,ynk mnaxyal poloru` Carolin Bilynlyr5 Walan;in Manovgyan5 Byrj Kiv’el6 yan5 Warov=an :a,jyan5 Hrant Alyksanyan5 #agop Xn/al6 yan5 Hrant Aga3idyan5 .ygawar ovnynalow )nnig Yawrov1 Qovmpu5 in[bes mivs yn;a3an2naqovmpyru g4a,qadi BMM6u gan6 covn bahylov hamar1 Artaryv BMM6u 0rinagyli e ipr ha3abahbanman 0jaq5 symen mdno.u ipr ha3 gu nyr,n[ovi5 gu zarmana35 gu hiana3 orowhydyv ydyvu o[ govsagxov;ivn ga3 o[ al tavanank5 yv o[ meg zado.ov;ivn5 mia3n ha3 badganyliov;yan5 ha3 avantov;yanx yv m,ago3;i m,dawa- a-akylov;ivn1 Ja,i hivrasirov;ivnu gadaryal er1 Q& Trdat;an Gououmy;an

  4 • ABAKA • LUNDI 10 MARS 2014 - MONDAY MARCH 10, 2014 Alyk Manovgyan War=aranu g40=dovi artiagan crataranow mu Tbroxi ,r]anavard Brn7 Cy.am :orovdag garyvor noviradovov;yamp g4iraganaxne a3s /raciru Anxno. “ydrovar 12, {oryk6 ,ap;i 0r Mon;reali Alyk Ma6 novgyan war=aranu paxovmu gadaryx polorowin wyranoroc6 va/ ir crataranin1 Cra6 taranu 0=dova/ e a3s 0ryrov ylygdrona3in amynaartiagan mi]oxnyrow5 ,norhiv war=arani nyrga3 dn0ren brn7 Sebas6 tien S;asi a3s jiv.in me] ovnyxa/ qor hmdov;yan1 #ad6 gan,agan yv cy.yxig yryvo3; er imanal ;e cratarani a3s wyranorocovmu iraganaxa/ er ,norhiv war=arani a-a]in 0ryrov ,r]anavardnyren brn7 Cy.am :orovdagi or arten kani darinyre i wyr garyvor noveru gu gadarer war=arani gr;a;o,agnyrov fondin1 Dn0renov;ivnu cy.yxig ca6 .a’aru ovnyxa/ er a3s a-i6 ;ow hravirylov war=arani avy6 li kan ka-asovn darinyrov gyankin un;axkin ba,d0na6 wara/ ovsovxi[nyru yv an2na6 gazmu1 Nyrga3 er an,ov,d War=a6 rani himnatir yv ga-ovxo. wasdaga,ad Dok;7 Ar,avir Ge0njyanu5 yrgaramya3 dn06 renovhi Wartovhi Balyanu yv avyli wyr] brn7 _ober Ke,a36 yanu1 “oq dn0renovhi Digin Frene;5 yrgar darinyrov mar6 zanki sirova/ ovsovxi[ Brn7 Syr= Belan=e1 Pazma;iv naqgin yv nyrga3 0ryrov ovsovxi[nyr5 ,r]ana6 vardnyr5 poloru5 hajyli m;no6 lordi mu me] ovraq ein dys6 nylov zirar yv dysnylov war6 =aranin 3a-a]un;axu5 War6 =arani hocapar2ov;yan ady6 nabyd Brn7 Armen B[akjyani Noraga-o3x MANOVEL KE)SEYAN Cratarani Paxovmu “ydrovar 12, 2014-in ho/ pazmov;yan mu nyrga3ov;yamp dy.i ovnyxav Alyk Manovgyan tbroxi5 noraga-o3x 8Manovel Ke0se6 yan9 artiagan cratarani paxovmu1 Nyrga3 ein paryrarnyr5 /no.k5 hin yv nor ,r]anavardnyr yv tbroxi parygamnyr1 Tbroxi dn0ren Brn7 <ahe :ana,yan ir paxman q0skin me] n,yx ;e a3s0ru badmagan 0r mun er HPUM Alyk Manovgyan war=arani hamar5 artiagan crataranow mu 0=dovil yv za3n anovanyl tbroxi yrgar darinyrov ha3yxi tasdiaragov;yan tarpin hancovxyal Manovel Ke0seyani anovnow1 Brn7 :ana,yan ,norhagalagan q0sk ov..yx clqavor pa6 ryrarnyrovn` Der yv Digin Cy.am :orovdagnyrovn nayv Der yv Digin Jeri Derwi,yannyrovn5 cratarani /raciru iraganax6 nylov nbadagow irynx ura/ a-ada2y-n noviradovov;yan ha6 mar1 Aba an ir ,norhagalagan q0sku ov..yx polor anonx oronk sadar gancnyxan so3n /racri iraganaxovmin1 Clqavor paryrar` Brn7 :orovdag ir yraqdacidov;ivnu 3a3dnyx Alyk Manovgyan tbroxin yv barzyx ;e orka~n a3s tbroxu ir tragan aztyxov;ivnu ovnyxa/ e ir gyankin me]5 masnavorapar an 3i,yx Brn7 Manovel Ke0seyanu5 oru ovsovxi[ ullale avyli y.a/ er ungyr yv gyanki ov.yxo3x1 An avylxovx ;e a3s0r ink ,ad hbard er or garyliov;ivnu govnynar masamp mu yd dalov a3n amenen or a3s gr;agan hasdadov;ivnu dova/ er iryn ir mangov;yan yv badanygov;yan ,r]anin1 Paryrar Brn7 Jeri Derwi,yan yvs q0sk a-nylow ,y,dyx ;e anxno. yryk darinyrov un;axkin zcali0ren ngadyli e tragan 3a-a]qa.axku tbroxin me] yv an yr]anig gu zca3 ovnynalov yv ‘oq Adynabyd Aram Ya6 covbyani .ygawarov;yamp1 #adgan,agan yryvo3; er dysnyl tbroxi yrgar dariny6 rov ,r]anavardnyrov 3a]o.ov6 ;ivnu yv masnagxov;ivnu war6 =arani gyankin1 Artaryv paxi 0rova3 clqa6 vor paryrar Cy.am :orovda6 gi5 nyrga3 Mon;reali ka.aki cor/atir war[ov;yan sirova/ ‘oq6naqacah5 Brn7 #arov; <i;ilyanu5 yridasart novi6 radov Jeri Derwi,yanu yv no3n inkn war=arani a3=mov ‘oq dn0ren <ahe :ana,yanu po6 lorn al ,r]anavardnyr yn Alyk Manovgyan war=arani1 )rova3 paryrar Brn7 Cy.am :orovdagi ‘a’akow crata6 ranu go[ovyxav War=arani hancovxyal naqgin ovsovxi[6 nyren Manovel Ke0seyani anov6 now1 Sdoryv nyrga3 ovsovxi[nyren Digin S0si Isgenyani ;.;ag6 xov;ivnu a3s a-i;ow1 :.;agix a-i;u5 nyxovg gancnylov a3s gr;agan hasdadov;yan oru ha3y6 xi tasdiaragov;ivn gu ]ampe myr nor syrovntnyrovn5 oronk bi6 di ullan wa.ovan myr a-a]nortnyru1 An qntryx or hana3nku yvs nyxovg gancni a3s tbroxin5 ka]alyrylow a3n hsga3agan cor/u or gu darovi 30covd myr manovgnyrovn yv badaninyrovn1 Cyra,norh Na;an Ark7 #owhannisyan arda3a3dyx ir yr6 ]angov;ivnu i dys a3s cy.yxig crataranin1 An n,yx ;e tbro6 xin gyankin me] a3skan yridasart paryrarnyr dysnylu arten ‘asd e ;e a3s hasdadov;ivnu a-o.] himyrov wra3 e yv ji,t ov.iow gu 3a-a]ana3 tebi 3a]o. abaca31 A-a]nort Srpazanu ,norhavoryx tbroxi dn0renov;ivnu yv polor anonk oronk 0cnyxin so3n /racri 3a]o.ov;yan1 Yv aba paryrarnyru5 Mon;real Ka6 .aki Cor/atir War[ov;yan “oq6Naqacah Brn7 #arov; <i;il6 yan5 Ka.akabydagan Qorhovrti antam Dig7 Meri Dyros5 Na;an Srpazan5 Ke0seyan undaniki antamnyru yv nyrga6 nyru ov..ovyxan tebi cratarani movdku ba,d0nabes ga6 darylov cratarani paxovmu1 Paxman =abavenu gdryx Brn7 Ke0seyani zavagu` Hrag Ke0seyanu oru ir garcin ,norha6 galov;ivn 3a3dnyx a3s 3i,adagyli yv badmagan 0rovan hamar oru hbardov;ivn ga-;e ;e Ke0seyan undanikin yv ;e Alyk Manovgyan war=aranin1 +abaveni hadovmen ydk nyrganyru hiaxmovnkow tidyxin tbroxi ,r]anavard5 jardarabydovhi Hovri Avydisyani 3.a6 xovmin bdov.u hantisaxo. crataranu5 oru my/abes dbavoryx a3xylovnyru1 <norhagalagan q0sk tbroxi /no.ax 3an2naqovmpin irynx an6 qon] a,qadankin yv cy.yxig hivrasirov;ivn gazmagyrbylovn hamar1 S0si Isgenyan Farra
 • LUNDI 10 MARS 2014 - MONDAY MARCH 10, 2014 • ABAKA • 5 LOUR:R NIU :ORQHN Untovnylov;ivn i badiv Yrovsa.emi Badriark Amyn7 Novrhan Ark7 Manovgyani Ir badriarkagan undrov6 ;ynen ydk5 Amynabadiv Novr6 han Ark7 Manovgyanu zana6 zan a3xylov;ivnnyrow =o.o6 wovrtin wyrahasov tar2ovx Yrovsa.emi Badriarkov;yan a3s0rovan wijagin masin yv ha3ragan 3ortornyrow hocygan 3acovrt nyr,n[yx azca3in /a6 -a3ov;yan noviryal azca3inny6 rovn1 A3s a3xylov;ivnnyru 3a6 dovg a-i;nyr y.an qantawa6 -ov;ivn yv hocyvor wyranoro6 cov;yan abrovmnyr sdy./ylov myr =o.owovrtin m0d1 Artaryv5 “ydrovar 19, 2014in5 {oryk,ap;i yrygo3yan5 :e6 keyan M,agov;a3in Miov;yan My/aco3n Niv Yorki war[ov6 ;yan adynabyd Der yv Digin #agop Wartiwa-yannyrov En6 gulwovdi dan me]5 Niv Jurzi5 gazmagyrbova/ er untovny6 lov;ivn mu i badiv wyr]yrs Miaxyal Nahancnyr =amana/ Yrovsa.emi A-akylagan Sovrp A;o-i Badriark Amynabadiv D7 Novrhan Ark7 Manovgya6 nin1 Untovnylov;ivnu irynx nyr6 D0k;7 yv Digin Raffi #ow6 hannisyannyru yv :MM Gyt6 ronagan War[ov;yan antam Papcen Mgryan5 Filadyl6 fia3en1 ga3ov;yamp badova/ ein Amy6 riga3i Ha3ox Aryvylyan :ymi A-a]nort D7 Qa=ag Ark7 Barsamyan5 :ynufla3i S7 :owmas Ygy.yxvo3 hocyvor howiv yv Srpox #agopyanx Miapanov;yan antam Papcen ?7 Wrt7 Anov,yan5 Filadyl6 fio3 S7 Sahag6S7 Mysrob Ygy.yxvo3 hocyvor howiv yv Ma3r A;o-i miapan ),agan Wrt7 Givlgivlyan1 Nyrga3 ein nayv` HH MAGi m0d havadarmadar Der yv Digin Garen Nazar6 yannyru5 azca3in paryrar Der yv Digin Edovurd Givl6 bengyannyru5 Niv Yorki Co6 lombia “rys’i;yriun Hivan6 tanoxi yrgaramya3 p=,gabyd yv 3arcova/ azca3in D0k;7 Edgar #owse’yan5 A-a]nor6 tarani :ymagan Qorhovrti yrgaramya3 antam yv paryrar Ca.ov;in /an0; -amgawar azadagannyr ov :ekeyani war[agannyr irynx harazad nyrga3ov;yamp ]yrmabes qan6 tawa-yxin m;nolordu a3s un6 tovnylov;yan m0den /an0;a6 nalow Badriark Srpazan H0r1 Anonk amyna3n angy.6 /ov;yamp nyrga3axovxin zirynk 3ovzo. harxyru anmi]agan0ren timylow Srpazan H0r` 3adga6 bes Yrovsa.emi Badriar6 karani hyd a.yrs ovnyxo. harxyrov gabagxov;yamp1 Pari calovsdi q0sku ar6 dasanyx hivrungalu5 orme ydk sy.anu 0rhnyx Badriark Srpazan Ha3ru1 Ja,en anmi6 ]abes ydk5 Qa=ag Ark7 Barsamyan5 or y.a/ e 0/agix ygy.yxaganu Novrhan Srpa6 zanin5 hancaman0ren nyrga6 3axovx Badriark Srpazan Ha3ru5 or ovnyxa/ e hocyvor /a-a3ov;ivn Yvroba3i ov Miax6 yal Nahancnyrov me]1 Ir q0s6 kin me] an 3a3dnyx nyrgany6 rovn5 ;e Badriark ha3ru mi,d al covrcovrank xovxapyra/ e aryvmdaha3 lyzovi ana.ard bahbanov;yan5 3ama- un;yr6 xo. mun e an5 avantabah ho6 cyvoragan mu yv Sovrp Dy.yax ira4v ba,dbanu1 A-a]nort srpazanu ovraqov;yamp dy6 .ygaxovx nayv ;e anxyal ,a6 pa; Novrhan Srpazan Niv Yorki me] sdaxa/ er ir tog6 doragan asdijanu1 A3novhydyv5 nyrga3axovyxan harxyr` wyrapyro. Yrovsa.emi a3=mov wijagin5 gr;agan ov hocyvor /a-a3ov;yan ,r]ac/en nyrs a-novylik nor /racirnyrov m,agman5 Badriarkarani hyd a-n[ovo. ka.akagan nor ba36 mannyrov pyrovmow /a-axa/ nor mardahravernyrov tem hantiman miapanov;yan ga6 darylik my/ ov badasqa6 nadov cor/in masin5 ,inara6 ragan cydni wra3 naqa6 cu/ova/ anmi]agan zanazan /racirnyrov5 an3aba. bad6 rasdov;ivn Badriarkarani nor ov artiagan ga3ke]i5 3a6 jaqagi ovqdavornyrov a3xy6 lov;yan anhra=y,dov;yan5 miapanov;ivnu nor yridasart6 nyrow harsdaxnylov garyvorov6 ;yan5 mi]6ygy.yxagan 3ara6 pyrov;ivnnyrov m,agman Sovrp Ka.aken nyrs5 ha3ox ira6 vovnknyrov ba,dbanov;ivnu Sovrp #arov;yan dajaren ;e unthanrabes Yrovsa.emen ov Pyt.yhymen nyrs1 Srdpax0ren ov a-anx ga,gantovmnyrov nyr6 ganyru arda3a3dovyxan yv sdaxan hamabadasqan lov6 sapanov;ivnnyr nyrga3axova/ polor harxyrovn hamar1 Antrata-nalow Badriar6 karani 3arapyrov;ivnnyrovn Ma3r A;o- Sovrp E]mia/ni hyd5 Badriark Srpazan Ha36 ru lovsapanylow nyrganyru ancam mu yvs grgnyx ;e Sovrp E]mia/inu gu mna3 Ha3as6 danya3x Ygy.yxvo3 cyraco3n marminu yv Badriarkaranu gu ,arovnage ir taryrov avan6 tabah ci/u bahyl` 3arcylow hy.inagov;ivnu Ma3r A;o-in yv a.0;ylow anor ansasanov6 ;yan1 Pari calovsdi q0skow han6 tes ygav nayv Brn7 Garen Na6 zaryanu ma.;ylow Badriark Srpazan H0r pari yr; ir t=ovarin ba,d0nin me]1 Haga-ag qisd 2my-na3in y.anagin5 xovrdin ov 2ivnin5 Niv Yorki ov Niv Jurzii za6 nazan go.myren grxa/ ein cal hraviryalnyru ullalov Yrovsa6 .emi Badriarkin hyd1 Badriark ha3ru wsdahyxovx ;e ,ovdow hrabarag bidi hane a3n polor anhra=y,d yv anmi]agan bahan]nyru Sovrp A;o-in5 orbeszi azcanover paryrarnyr yv anhadnyr ga6 rynan irynx niv;agan 0=an6 tagov;yamp hasnil Yrovsa.emi myr Badriarkarani garikny6 rovn1 A3s hantibovmu a-i; y.av nayv ullalov harazad mi]a6 wa3rin me] no3n ca.a’arnyru pa=no.5 no3n azca3in xavyru ovnyxo. yv harxyrovn no3n 2yvow m0dyxo. azca3innyrovn hamar5 oronk dasnamyagnyre i wyr5 qor havadkow g4a,qadin az6 ca3in no3n ta,din wra31 J[jakiz
 • 6 • ABAKA • LUNDI 10 MARS 2014 - MONDAY MARCH 10, 2014 Antranig Antreasyani wasdagin novirova/ yrygo3` :oron;o3i 8Ma,dox9 cragan qmpagen nyrs MATAJ B& MAMOUR:AN :oron;o3i 8Ma,dox9 cragan qmpagu amen amis gu ,arov6 nage havako3;nyr gazmagyrbyl ha3 craganov;yan craced ov panasdy./nyru /an0;axnylov nbadagow1 8Ma,dox9 cragan qmpagi hantibovmu dy.i ovnyxav “ydrovar 12.2014-in yrygo3yan =amu 8:00-in1 Pari calsdyan ov paxman q0skyrow hantes ygav5 qmpagi himnatir antamnyren5 gr;a6 gan m,ag7 Brn7 Sarcis Ham6 bo3yan7 an usav 8My/ Y.y-nin ha3 azcu zoh dovav mdavora6 gannyrov ho3l mu5 3ydaca3in 1920-agan ;ovagannyrovn yrp ca.ov;nyru wyragazmovyxan5 i 3a3d ygan nor mdavoragannyr5 .ygawar temkyr5 oronk /an0; yn irynx badgana/ ca.a’a6 ragani yv myr hasaragov;ivnu unthanrabes dy.yag [e a3t an2navorov;yanx9777 Brn7 S7 Hambo3yan hanca6 man0ren nyrga3axovx 0rova3 zygovxapyr` ca.ov;is /an0; cor/ovnya3 azca3innyren brn7 Antranig {adrjyanu7 Brn7 A7 {adrjyan ,norha6 galov;ivn 3a3dnyx or5 a3s yry6 go3 a-i; un/a3ova/ er nyr6 ga3axnylov S’iv-kaha3 lrac6 rov;yan didannyren Antra6 nig Antreasyanu or5 yrgar darinyr y.a/ er _amgawar Azadagan ca.a’araq0s yv hy.inag badmova/knyrov yv webyrov7 Brn7 {adrjyan ir ylo3;i un;axkin usav ;e A7 Antreasyani m0den /an0; ullalovs5 in/i hamar my/ ba6 div mun e nyrga3axnyl ir gyankn ov cor/ovneov;ivnu a3s yrygo31 8S’iv-kaha3 govsagxagan hrabaragacrov;yan ivra3a6 dovg hsganyren min A7 Ant6 reasyann er nayv _7A7 ca6 .a’aragan my/yrov5 .yga6 warnyrov yrgar ,.;a3in wyr]in 0 . a g u g u ‘ r ; e r 1996 # o v l i s 3-in5 badmov;yan e] mu ‘a6 gylow govsagxagan lracrov6 ;yan skan[yli =amanaga,ur6 ]ani mu wra31 An /na/ er 1909-i n {mr,ga/ac ka.aki Hazari civ.u5 amen dysag zrganknyrov yv sarsa’nyrov me]en anxav an7 i wyr]o3 1928in ygav Niv York1 1937-i #ovlisin ygav Fryz6 n05 ipr qmpacir 8Nor )r9 ,apa;a;yr;in yv wari[ kar6 dov.ar _7A7 Govsagxov;yan aryvmdyan ,r]anin5 1957-in sdan2nyx Bosdoni me] 8Ba36 kar9 0ra;yr;i qmpacri ba,6 d0nu5 1970-in an grgin myg6 nyxav Los Anjylus5 warylov ha6 mar 8Nor )r9 y-0rya3i qmpac6 rov;ivnu min[yv 1977u97771 Brn7 {adrjyan ,arovna6 gyx ir q0skyru usylow 8777A7 Antreasyan m,agov;a3in5 azca3in5 ha3rynasiragan la3n cor/ovneov;ivn mu ovnyxa/ er5 an cra/ ov hradaraga/ e dasnyag mu cirkyr5 oronx clqavornyrn yn5 8Sbidag Ar6 tarov;ivn95 8Garmir Asba6 dagi )racren95 8Wyr]in Ga6 3anu95 8Daracir Yrginki Dag95 [orsn al badmova/knyrov ha6 vaka/onyr5 8Yrgar Ci,yrin Me]en9 webu5 8Qohyr9 cra6 gan5 azca3in ov hasaraga6 gan niv;yr A7 P7yv C7 ha6 dornyrow5 8S’iv-ku yv Ha3ry6 niku95 8dbavorov;ivnnyr ta6 dovmnyr91 Brn7 {adrjyan ha.ortagan ojow m0d yrgov =am dyvo. zy6 go3xu am’o’yx ir q0skyru wyr a-nylow Antreasyani was6 dagu5 ipr mart azca3in cor6 /i[ ov qmpacir1 Tasaq0sov;yan avardin5 y.an harxovmnyr oronx Brn7 {adrjyan badasqanyx bad6 mylow ir an2nagan trovacnyren1 A3s tasaq0sov;ivnu ]yrm /a’aharov;ivnnyrow cnahad6 vyxav nyrga3 craser hasara6 gov;yan go.me5 yv cohovnag mygnyxan5 m0den /an0;analov Antranig Antreasyani gyan6 kin ov cor/ovneov;yan1 <norhavoryli e Brn7 Ant6 ranig {adrjyani dara/ a,6 qadanku1 A3sdy. govzynk 3i6 ,yl ;e Sybdympyr 27.2013-in mi] govsagxagan Ha3asdani angaqov;yan 22-rt darytar2i ka.akagan havakin 0rova3 clqavor panaq0sn er1 Canada3i Ha3ox ;ymi miapannyren D7 Sarcis A7 Kahana3 Givlyan barcyvadrovyxav ygy.yxvo3 par2r ,kan,anow |AROUJIUN D:R}AK:AN 26 #ovnovar 20145 Giragi a-av0d :oron;o3i S7 Yrrortov;ivn Ha3x7 A-akylagan ygy.yxvo3 me]5 3avard S7 Badaraci Ho6 cyvor Howiv yv ?qagan Qorhovrti a-a/ oro,ovmow D7 Sarcis A7 Khn37 Givlyani darinyrov un;axkin ir noviryal /a-a3ov6 ;ivnu ngadi a-nylow5 ygy.yxvo3 Hocyvor Howiv` Ar=7 D7 Zaryh A7 Khn37 Zarcaryan5 8ovraq lyr9 ,aragani yrcyxo.ov;yamp tebi S7 Qoran m0dyxo. Der H0r govr/ku zartaryx ygy.yxvo3 osgya3 par2r ,kan,anow1 Der Sarcis ir srdi q0skin me] Krisdosi 8Lyran karoz9en me]pyrovmnyr unylow ,y,dyx artarov;yan5 qa.a.ov;yan yv siro3 garyvorov;yan masin5 yrani dovav ygy.yxi ,ino.nyrovn yv sbasargo.nyrovn5 ‘a-k dovav or Deru iryn ,norha/ er ygy.yx6 vo3 sbasargylov garo.ov;ivnu5 orow 28 darinyr orbes kahana3 /a-a3a/ er :oron;o3i yv Canada3i a3l ka.aknyrov me] yv 75 darinyr al y.a/ er S7 Qorani sbasargo.1 Der Ha3ru 3ad6 gabes n,yx usylow 8kahana3ov;ivnu qa[ylov;ivn e5 kahanan a3t qa[u bedk e gre gyankin min[yv wyr]u5 aba ;e o[ Krisdosi ar=ani a,agyrdu [i grnar ullal91 An 3i,yx nayv ygy.yxvo3 my/ tyru ;e ovnyxa/ ynk imasdovn yv hy-adys ygy.yxvo3 ha3ryr5 oronk irynx hmdov;yamp yv dkna]an a,qadankow myzi novira/ yn cir ov craganov;ivn orow sdy./ovyxav m,ago3; yv a3s poloru /novnt a-a/ yn myr ygy.yxvo3 /oxen1 Usav or ,norhiv myr anmah ygy.yxagan ha3ryrovn mynk mnaxink ha3 yv co3adyvyxink taryrov un;axkin amen dysag t=ovarov;ivnnyr 3a.;ylow1 Aba an ‘a-k dovav a3s polorin ngadmamp1 Der Sarcis ir q0skyru wyr]axovx ,norhagalov;ivn 3a3dnylow clqavorov;yamp Der Zaryh Avac kahana3in5 /qagan qorhovr6 tin5 sargavac tasovn5 tbrax tasi polor antamnyrovn5 in[bes nayv havadaxyal =o.owovrtin oronk ir /a-a3ov;yan ,r]anin mi,d iryn nyxovg hancna/ yn1 A3s q0skyrov avardin Der Ha3ru o.]ovnovyxav ]yrm /a’aharov;ivnnyrow1 A3novhydyv Der Zaryhu ‘oqanxyx ir srdi q0sku5 srdacin ,nor6 havorov;ivnnyru 3a3dnyx Der Sarcisin5 ma.;yx iryn5 yrexgno] ov undanygan polor baracanyrovn ka]a-o.]ov;ivn ov yrgar d a r i nyr1 Aba Der Ha3ru untovnyx nyrga3 havadaxyalnyrov ,norhavorov;ivnnyru1 Giragi 2 “ydrovar 19885 badmagan 0r mu y.a/ er nora6 hasdad Canada3i ha3ox ;ymen nyrs7 A-a]nort Cyr,7 D7 Wazcen S7 Ybs7 Ke,i,yani go.me kahana3agan 2y-natrov;ivn yv 0/man araro.ov;ivn gadarova/ er naqgin Is;anbovlaha3 Pr,7 Mihran Srg7 Givlyani5 or yrgar darinyr /a-a3a/ er Gedig “a,a3i S7 #owhannes Ha3x7 ygy.yxvo35 orbes Zovar;nox yrc[aqovmpi antam adynabyd yv Sovrp qorani avac sarga6 vac1 Wazcen Srpazan za3n 0/yx wyranovanylow Der Sarcis kahana31 A3s 2y-natrov;ivnu )n;ari0 nahanci badmov;yan <ar7 e] 13

  LUNDI 10 MARS 2014 / MONDAY MARCH 10, 2014 • ABAKA • 7 ABAKA S E C T I O N F R A N Ç A I S E LUNDI 10 MARS 2014 Les membres du Parlement britannique en Arménie Aghvan Vardanian, membre de la Fédération révolutionnaire arménienne et du Parlement a rencontré les représentants du Parti travailliste du RoyaumeUni, Stephen Pound et Mike Gapes à Erévan avec une délégation d’autres membres du Parlement britannique dirigée par John Whittingdale, président de l’Union interparlementaire britannique. Lors de leur réunion, les parties ont discuté de questions relatives à la politique étrangère de l’Arménie, la résolution du conflit en Artzakh, les relations arméno-turques, et le prochain centenaire du génocide arménien, entre autres questions. Aghvan Vardanian a remercié les membres du Parlement britannique pour leur travail acharné vers le développement et l’élargissement des relations avec les républiques d’Arménie et d’ Artzakh. Stephen Pound avait visité l’Arménie et l’Artzakh en 2007 à l’initiative du Comité national arménien du Royaume-Uni. En Artzakh, Stephen Pound avait rencontré le Président de l’Assemblée nationale de l’Artzakh, le ministre des Affaires étrangères, et d’autres représentants du gouvernement. Depuis, il a visité l’Arménie et l’Artzakh à de nombreuses reprises. Le 11 février dernier, Stephen Pound a présenté au Parlement du Royaume-Uni la question de l’indépendance de l’Artzakh et l’agression azérie contre les Arméniens. Stephen Pound a, à plusieurs reprises, exhorté le Parlement britannique à envisager la reconnaissance officielle du génocide arménien. Publication par l’Institut Zoryan du livre de Wolfgang Gust « Génocide arménien : les preuves et les responsabilités allemandes » L’Institut Zoryan a annoncé la publication de l’édition anglaise du livre si longtemps attendu « The Armenian Genocide: Evidence from the German Foreign Office Archives, 1915-1916 » (Le génocide arménien : les preuves provenant des archives de l’Office allemand des Affaires étrangères, 19151916), compilé et édité par Wolfgang Gust, aux Editions Berghahn Books. Il contient des centaines de télégrammes, de lettres et de rapports des diplomates allemands en poste dans l’Empire ottoman adressés à l’Office allemand des Affaires étrangères à Berlin, qui décrivent avec des détails choquants le déroulement du génocide des Arméniens. Les documents fournissent des preuves sans équivoque de l’intention génocidaire des JeunesTurcs, ainsi que de l’assentiment et de la complicité des responsables du gou- vernement allemand. » Lors de la parution des éditions allemande et turque du livre, les médias avaient réagi catégoriquement : • Frankfurter Allgemeine Zeitung, Allemagne :« Les documents rassemblés ici illustrent clairement la responsabilité partagée de l’Empire allemand, l’allié le plus important de l’Empire Suite à page 8 L’Inquisition espagnole revisitée Editorial écrit en anglais par Edmond Y. Azadian et publié dans The Armenian Mirror-Spectator en date du 21 février 2014 L’Espagne fait amende honorable envers les Juifs sépharades expulsés il y a plus de 500 ans, au plus fort de l’Inquisition espagnole. Le Parlement espagnol s’apprête à approuver un projet de loi qui offrira la citoyenneté à toute personne dont les origines sépharades peuvent être vérifiées. Le projet de loi a été présenté la première fois en novembre 2012 par les ministères des Affaires étrangères et de la Justice d’Espagne comme un geste de conciliation envers les Juifs sépharades, dont les ancêtres ont été expulsés d’Espagne en 1492. L’année, bien sûr, est également connue pour être celle de la découverte de l’Amérique. Il existe une référence à l’édit d’expulsion dans le journal de Christophe Colomb, qui écrivait : « Lorsque, au cours du même mois, leurs Majestés (le roi Ferdinand et la reine Isabelle) ont publié l’édit selon lequel tous les Juifs devaient être chassés du royaume et de ses territoires, ils m’ont donné l’ordre d’entreprendre, avec suffisamment d’hommes, mon expédition à la découverte des Indes. » Ce fut aussi l’année de la reconquête de Grenade sur les Maures, unifiant l’ensemble du territoire espagnol sous le règne de Ferdinand et d’Isabelle. L’éviction des Juifs, initiée par le chef de l’Inquisition espagnole, le père Tomas de Torquemada, a fait expulser quelques 200 000 à 300 000 Juifs, à bord de navires, forcés à errer en mer Méditerranée. Certains ont été jetés par dessus bord par des capitaines de navires impitoyables, d’autres ont débarqué sur les côtes d’Afrique, et ont trouvé un nouveau foyer en Turquie, où ils ont été accueillis par le sultan Bajazet, qui disait : « Comment pouvez-vous appeler Ferdinand d’Aragon un roi sage? Il a appauvri son pays et a enrichi le nôtre. » En effet, les Juifs avaient contribué à enrichir l’Espagne, comme ils l’ont fait plus tard pour l’Empire ottoman, tout comme les Arméniens. Les descendants de Juifs sépharades pourront recevoir la nationalité espagnole sans obligation de renoncer à leur citoyenneté actuelle. Nous devons rappeler à nos lecteurs que pour le 500e anniversaire de l’expulsion, le roi Juan Carlos a officiellement présenté ses excuses aux Juifs dont les ancêtres ont été soumis à l’expropriation, la torture et la mort sous les ordres du roi Ferdinand. Une délégation des principaux dirigeants Juifs américains s’est récemment rendue en Espagne pour des réunions de haut niveau, y compris avec le roi Juan Carlos. A cette occasion, Malcolm Hoenlein, vice-président exécutif de la Conférence des présidents des organisations juives américaines a déclaré : « Le projet de loi aidera à s’assurer que l’histoire de la violence et de l’exil ne soit jamais oubliée. » Cette déclaration est une leçon éloquente pour certains milieux européens qui pontifient que les Arméniens devraient pardonner ou oublier le génocide. Il n’est jamais trop tard pour faire amende honorable, si les dirigeants turcs pouvaient imiter les Espagnols et les Allemands avant eux, qui non seulement se sont excusés, mais ont aussi compensé l’Etat juif, qui n’existait même pas avant l’Holocauste. Les dirigeants de la Turquie sont toujours en mode déni, offrant des déclarations générales à la communauté internationale sur leurs archives ouvertes à tous afin d’explorer les faits d’un « soi-disant génocide », que M. Dogu Perinçek cite également comme étant un « mensonge international. » Les Présidents Obama des EtatsUnis et Hollande de France ainsi que la chancelière allemande Angela Merkel ont directement fait appel au Premier ministre Erdogan afin de faire la paix avec l’histoire sombre de la Turquie, mais le gouvernement turc n’a avancé que d’un iota étiquetant les « déportations » d’inhumaines, par la voix du ministre des Affaires étrangères Ahmet Davutoglu. Tout ce qui précède indique qu’il n’y a pas de place pour la manœuvre dans les relations arméno-turques. La très calomnieuse Commission de Réconciliation arméno-turque tant décriée (CARC) a été condamnée comme les Protocoles. Dans chaque cas, cependant, un mouvement progressif a été consigné. Dans le premier cas, la Cour internationale de justice transitionnelle a approuvé que ce qui est décrit comme des massacres étaient effectivement un génocide, tel que défini par l’Organisation des Nations Unies. Malheureusement, cette décision ne pouvait convaincre la Cour européenne des droits de la personne et absoudre Perinçek. Dans le second cas, la Turquie a été censurée diplomatiquement par l’ancienne secrétaire d’Etat Hillary Clinton qui a annoncé que la balle était dans le camp de la Turquie lorsque le parlement d’Arménie a approuvé les protocoles. Comme les Arméniens font face au mur de déni du gouvernement turc, la seule voie possible pour influencer la partie turque reste les contacts entre les sociétés civiles des deux pays. L’approche réaliste nous apprend que les Arméniens ne seront jamais en mesure de convaincre les Turcs de leur passé ; seuls des Turcs éclairés peuvent influencer leurs compatriotes. Beaucoup de spécialistes turcs ont déjà publié des œuvres phares sur le génocide arménien et le processus se poursuit. Récemment, la Commission européenne a composé un consortium de quatre organismes turcs et quatre arméniens afin de sensibiliser la population turque à l’histoire ottomane. Suite à page 8

  8 • ABAKA • LUNDI 10 MARS 2014 / MONDAY MARCH 10, 2014 Liaison aérienne régulière entre l’Arménie et le Turkménistan L’Ambassadeur du Bénin présente ses lettres de créance au président arménien Artyom Movsesian, le chef de l’autorité de l’aviation civile arménienne, a déclaré que la récente libéralisation du secteur de l’aviation civile nationale s’est déjà traduit par une recrudescence des vols, et de surcroit à moindres couts, effectués vers et depuis l’Arménie. Il a fait valoir que cinq compagnies aériennes européennes, plus celles de la Russie et du Moyen-Orient, volent vers l’Arménie depuis que le gouvernement a opté pour une politique dite de « ciel ouvert » en octobre dernier. Plusieurs autres compagnies envisagent maintenant d’emboiter le pas, a-t-il ajouté. Le changement de politique a été recommandé par le cabinet de conseil américain McKinsey and Co. Le gouvernement avait contacté McKinsey en juillet pour qu’il se penche sur le secteur et propose des moyens de rebondir suite à la faillite de la compagnie aérienne nationale Armavia. Armavia avait des droits exclusifs pour effectuer des vols vers l’Europe, l’exUnion soviétique et le Moyen-Orient depuis près de dix ans. Certaines compagnies aériennes étrangères ont la permission de lancer des services de vol depuis et vers l’Arménie. Les transporteurs locaux et étrangers répondant aux normes de sécurité sont maintenant censés être autorisés à effectuer des vols sans aucune restriction. Le ministre de l’Economie Vahram Avanesian avait prévu en octobre que le prix des billets baisserait de 10 % et que le trafic aérien augmenterait d’au moins 20 % dans les prochains mois. Selon Movsesian, le cout du vol vers des destinations populaires telles que Moscou et Dubaï a déjà chuté en raison de la concurrence accrue. Seule une nouvelle compagnie aérienne locale a pénétré le marché de l’aviation jusqu’à présent. L’actuelle petite entreprise Air Arménie a lentement étendu ses services de vols réguliers. Air Armenia est détenu par le frère d’un député pro-gouvernemental, ce qui fait craindre le soutien du gouvernement pour ses opérations secrètes. Movsesian a rejeté de telles spéculations, disant que le gouvernement souhaite l’émergence de plusieurs transporteurs arméniens. « Je crois que si un deuxième, ou même troisième, transporteur arménien émerge, ce sera bon pour nous », a-t-il dit. L’ambassadeur nouvellement nommé de la République du Bénin en Arménie Anicet Gabriel Kochofa (à Moscou) a remis ses lettres de créance au Président Serge Sargissian. Le bureau du Président a indiqué que Serge Sargissian a félicité Kochofa et a déclaré que l’Arménie attache une grande importance au dialogue politique et aux contacts avec l’Afrique, dont le Bénin. Les interlocuteurs ont exprimé l’espoir que les deux pays parviendront à développer la coopération mutuellement profitable dans les domaines économique, scientifique, culturel et autres, après l’établissement des cadres juridiques contractuels nécessaires. Los Angeles reconnait l’indépendance du Haut-Karabagh Le Conseil municipal de Los Angeles a voté à l’unanimité l’adoption d’une résolution reconnaissant l’Etat indépendant et souverain du Haut-Kara-bagh. La résolution, rédigée par le conseiller municipal Paul Grigorian, a été présentée et adoptée le 10 septembre 2013, et a officiellement été présentée au Représentant permanent de la RHK à Washington Robert Avetisian fin janvier 2014. Le document appelle également la communauté internationale à « reconnaitre correctement la République de l’Artzakh comme un Etat libre, indépendant et souverain », rapporte « Asbarez ». Publication par... Suite de la page 7 ottoman pendant la Première guerre mondiale… Elles (les preuves) sont en grande partie tellement flagrantes et frappantes que le lecteur frémit souvent en lisant. » • Forum Wissenschaft, Allemagne : « Wolfgang Gust documente, dans cette excellente édition politico-historique de sources allemandes contemporaines et de l’Office des Affaires étrangères de l’Empire allemand, les évènements meurtriers eux-mêmes… ainsi que la coresponsabilité politique de l’État allemand. » • Hurriyet Daily News, Turquie : « Si vous lisez ce livre et regardez les documents, si vous êtes une personne qui prend connaissance de ce sujet avec ce livre, alors vous ne pouvez en aucune façon ne pas croire à un génocide et ne pas donner raison aux Arméniens. » L’importance exceptionnelle de ces documents est soulignée par le fait que seuls les diplomates allemands et les responsables militaires ont été en mesure d’envoyer des rapports non censurés hors de Turquie pendant la Première Guerre mondiale. Hormis les Américains, qui sont restés neutres jusqu’en avril 1916, les diplomates allemands et leurs informateurs dans les missions ou les employés du Chemin de fer de Bagdad ont été les témoins oculaires non-arméniens les plus importants du génocide. Ces documents, destinés à un usage strictement interne et jamais censés être publiés, sont remarquables en raison de leurs révélations franches. Bien qu’ils aient été les alliés de l’Empire ottoman, les officiels allemands se sont quand même sentis obligés, pour des raisons morales et politiques, de signaler et de se plaindre des atrocités commises à l’encontre des Arméniens par leurs alliés ottomans. L’Inquisition espagnole... Suite de la page 7 Le Premier ministre Erdogan est sous une pression politique énorme et ses anciens alliés se sont retournés contre lui. Ses rêves d’ottomanisme sont en danger ainsi que sa survie politique. Pour apaiser ses homologues européens, il peut faire une déclaration en demi-teinte, comme il l’a faite au sujet des massacres kurdes de Dersim. Les Arméniens doivent être préparés à une telle tournure surprenante des événements. Les Turcs ont bien conscience du chaos interne régnant parmi les Arméniens et ils pourraient aggraver la situation par un mouvement inattendu. Il n’y a pas de consensus national parmi les Arméniens. Les vues sont trop éloignées devant le spectre des revendications politiques. Certains ne seront satisfaits qu’avec rien de moins que l’annexion territoriale des terres décrites dans le Traité de Sèvres, tandis que d’autres sont prêts à se contenter de beaucoup moins. Il y a même des gens qui seront satisfaits de simples excuses d’Ankara. Ceux qui sont assimilés ou ont perdu leur identité ou leur conscience peuvent s’ajouter à la partie turque. Le but principal du génocide était d’exterminer une conscience nationale arménienne quant à leurs droits et leurs revendications de justice. Il doit y avoir un consensus national réaliste autour duquel la plupart des Arméniens, sinon tous, peuvent s’identifier. Le gouvernement arménien est le seul tuteur légal de nos revendications historiques, mais selon le poids politique relatif de la Turquie et de l’Arménie, sa direction se rend compte que toute revendication territoriale ou encore la recherche de la révision du Traité de Kars de 1923, qui a établi les frontières actuelles entre les deux pays, équivaut à une déclaration de guerre contre un ennemi beaucoup plus puissant. Des mesures timides ont été prises récemment par l’ancien ministre de la Justice Aghvan Hovsepian, qui font référence à l’Arménie historique et par la ministre de l’Éducation Armen Ashotian, qui a proposé au Parlement pour renommer le pays « République d’Arménie orientale », ce qui signifierait implicitement remédier à la question de l’Arménie occidentale. Normalement, les voies officielles en Turquie ignorent les déclarations des individus et des groupes, mais les revendications venant d’Erévan ont frappé un nerf sensible en Turquie et le gouvernement a déposé des protestations dans les deux cas. Les principes de négociations diplomatiques exigent que les parties débutent par des exigences maximales et se contentent de résultats minimes. Raffi Bedrossian, dans un article intéressant, « Le dialogue peut conduire à la reconnaissance » paru (en anglais) dans The Armenian MirrorSpectator du 1er février 2014, présente sept possibilités différentes à travers laquelle le gouvernement turc pourrait corriger certains torts historiques. Sa première recommandation est d’ouvrir la frontière. Fait intéressant, sa deuxième recommandation est exactement ce que le gouvernement espagnol offre aux Juifs sépharades : « Accorder la citoyenneté à tous les descendants en vie des citoyens ottomans Arméniens déportés », écrit-il. Bien sûr, très peu d’Arméniens seraient preneurs de cette offre de citoyenneté, toujours conscients que le sanglant auteur des coups, Kenan Evran, est encore en vie et que « l’Etat profond » est toujours actif. Sa cinquième option peut satisfaire certains, mais pas tous les Arméniens. Comme il le dit, « Offrir des excuses symboliques mais significatives au peuple arménien pour les crimes de 1915, en rendant le mont Ararat et Ani à l’Arménie, peut-être dans le cadre d’un échange territorial fondé sur la superficie équivalente de terres. » Même si toutes les sept propositions ne bénéficient pas du soutien de la majorité des Arméniens, il est bon de stimuler un débat national et de formuler nos exigences maximales, tout en étant prêt à régler au minimum. La communauté internationale s’oppose à tout échange de territoires, mais les frontières se redessinent des Balkans au Caucase, du Timor oriental au Sud-Soudan et même entre le Pérou et le Chili qui ont entamé des négociations sur leurs cent ans de revendications territoriales. Il n’y a pas de délai de prescription pour les crimes commis contre l’humanité. Si l’on peut tenter de redresser les torts de l’Inquisition espagnole 500 ans plus tard, les demandes arméniennes pour la Justice seulement un siècle plus tard ne sont guère insolites. Traduction N.P.

  LUNDI 10 MARS 2014 / MONDAY MARCH 10, 2014 • ABAKA • 9 ABAKA E N G L I S H S E C T I O N MONDAY MARCH 10, 2014 Do we have a dream? BY EDMOND Y. AZADIAN When nations face overwhelming, burning issues, their citizens resort to extraordinary measures, if they still possess the instinct of survival. A case in point may be Dr. Martin Luther King Jr.’s march on Washington and his historic speech at the Lincoln Memorial, on August 28, 1963. The event was a watershed in the Civil Rights movement in the US and King’s messianic message still reverberates in the halls of power, long after his untimely assassination. Although he advocated change through non-violence, he did not hesitate to state in his historic “I Have a Dream” speech, “the whirlwinds of revolt will continue to shake the foundation of our nation until the bright day of justice emerges.” His example was followed by other African-American leaders, including Louis Farrakhan, who organized the Million Man March in 1995 in Washington. Now, the question arises: Do we have a dream? Can we mobilize a million-person march on Washington? In the case of the Armenians, that “million,” of course, can only be a symbolic number. The compelling message of the march must be the recognition of the Genocide in a non-equivocal context and that the destruction of an entire nation cannot be dealt with simply with a play of words in the political marketplace. The centennial of the Genocide is around the corner and only an event commensurate with its enormity could serve as an adequate undertaking to mark the occasion. Armenians cannot expect to stage similar movements in Middle Eastern countries; only Europe and North America can tolerate and understand such a massive political action without repercussions, especially in light of the delicate and frightening situation in that part of the world at the moment. Armenians in Europe, and especially in France, are doing their share and those actions are yielding political dividends. The challenge is for us, the Armenians living in the United States. Of course, we cannot be naïve to the point where we expect the media to give full coverage to us and that the impact of the march will shake the political world. Much has changed from 1963, when King’s message resonated through the entire media. In recent years, many powerful protests at the nation’s capital have received muted coverage in the media because since the height of the Civil Rights movement, the Rupert Murdochs of the world have forged an alliance with the military-industrial complex to cut down to size any movement which is not considered going along with the day’s favored policies. Therefore, media access has to be bought ahead of the event to assure some political impact. Any such movement requires motivation, political will and above all, finances. One may ask who will underwrite the cost of such an immense undertaking, when as a community, we have so many needs to build halfempty churches all over the country? The answer is obvious: Forbes magazine just published the names of the 10 richest Armenians, who certainly will not commit even a penny if they do not see a united community mobilized and ready to march in Washington. In the past, the Armenians in the US were polarized. Divisions were rife. But when the opportunities arose, like in 1946 to appeal to the United Nations, there was community-wide consensus. Today, people are less polarized yet more fragmented. Charismatic leadership drove each segment of the community at the time but today it is almost impossible to single out leaders who would rise to the occasion and move the masses to action. That is the enemy within, the one we should tackle, before we begin criticizing the politicians. It is tragically symbolic that the Genocide museum project will certainly miss the centennial mark and there is no discussion about it throughout the community. Its dedication by 2015 could have served as a jumping-offpoint to a million-person march and movement. A million-person political march could be coupled with a statement about the survival of the Armenians by organizing a gala affair in New York, with the participation of world-class artists and celebrities who may attract the attention of nonArmenians. There are local efforts regarding the centennial commemoration in the US, but plans have not been announced nor finalized. It seems, however, there is no one overarching entity uniting Armenians across the United States, much less globally. One laudable action needs to be mentioned, which may serve as a spark of inspiration: world-class pianist Vartan Mamikonian has engaged himself, with a Crusader’s zeal, to organize 100 musical events around the globe, culminated with a concert on April 24, 2015 in Yerevan. In terms of scholarship, we have made headway and all the courts and political forums will be inundated with full documentation of the Genocide to defy anyone who wants to deny it happened. The time is already at hand when we have to start. Do we have a dream for 2015 or is this column merely reminding up that it will remain a dream? DEMOCRACY PREVAILED IN THE MONTREAL ARMENIAN COMMUNITY TURBULENCE A nine-month old turmoil in the largest parish of the Canadian Armenian Church Diocese is expected to subside following the annual parish assembly held in Montreal’s St. Gregory the Illuminator Cathedral. The attendance of 185 members in good standing compared to participants to assemblies of previous years is considered a large turnout to the meeting held on Sunday 23 February. Following blessings by the Locum Tenens of the Canadian Armenian Church Diocese H.E. Abp. Nathan Hovhannisian, the election of Mr. Jirayr Dolar as the Assembly Chairman signaled that the dissident camp is in the minority. Reports of the Parish pastor Rev. Vazken Boyadjian, the Parish Council report as well as the financial, auditing and other auxiliary bodies’ reports were discussed and approved. Complementary elections of Diocesan Delegates and Parish Council members were then held adhering to strict democratic regulations. Elected as Delegates were: Dr. Hrair Derkevorkian, Mrs. Rachel Doghramadjian and Mr. Vahe Kerestedjian, as well as to serve as members of the Parish Council were elected Mr. Antranig Shirinian, Mrs. Rachel Doghramadjian, Mr. Davis Avedissian and Mr. Avedis Atamian. These were elected by large margins of votes and predominantly represented candidates presented by the established institutions of the community. The majority of the Parish thus expressed unreserved support to the leadership and executives that have offered their selfless services to maintain and to promote a great variety of organizations of the community over several decades. A tense atmosphere of strife and dissent had prevailed in the community since last May when former Primate Bp. Bagrat Galstanian lost a reelection bid to a third term of office as Primate. A campaign of anonymous slander and mudslinging that flooded the social media targeted leaders and organizations who have volunteered their services diligently for the betterment of the Canadian Armenian community. Armenian Bar Association sends letters to Swiss ambassadors in U.S., Canada The Armenian Bar Association has addressed letters to the Swiss Ambassadors to the United States and Canada, respectively, calling for the appeal of the European Court of Human Rights’ verdict on the denial of the Armenian Genocide. The ECHR struck down a Swiss law prohibiting the denial of the Armenian Genocide after the trial of Turkish politician and Genocide-denier Dogu Perinçek. The Armenian Bar Association is the largest, most diverse group of ArmenianAmerican judges, lawyers, law professors and students united by the greatest and often elusive- universal interest, justice. In the letter the Armenian Bar Association says, in part, “Under the guise of protecting freedom of expression, the court tramples on universal values against inciting hatred, and abuse of rights. The judgment also risks creating an unfortunate legal precedent for all abhorrent versions of denial and hate speech, thereby establishing a blueprint of immunity that would encourage future perpetrators of genocide. … The Armenian Bar Association thanks Switzerland for its brave stand on Genocide recognition and denial prevention. We hereby request that you convey our message to the Federal Council of Switzerland, so that it may apply to the ECHR Grand Chamber, if it has not done so already”. LOS ANGELES

  10 • ABAKA • LUNDI 10 MARS 2014 / MONDAY MARCH 10, 2014 Nora Armani’s SR Film Fetsival starts in NY Rated SR Socially Relevant Film Festival New York will run March 14-20, 2014 at New York’s Quad Cinema. Founded by award-winning actor, filmmaker and curator Nora Armani, the festival will showcase films with human interest stories and socially relevant themes as a response to the proliferation of violence and violent forms of storytelling. Rated SR aims to promote positive social change through the powerful medium of cinema. Amy Goodman will deliver the festival’s keynote address on Tuesday, March 18 and she will give out the “Rated SR Social Justice Award” for raising awareness to issues outside mainstream media. Such is the philosophy behind Democracy Now, currently aired by more than 1,000 radio, television, satellite and cable TV networks in North America, and watched in dozens of countries via the Internet. Rated SR Films are enlightening, uplifting, entertaining, but most of all artistically appealing. A portion of the proceeds from ticket sales each year of the festival will be donated to a charity selected from the fields of: poverty, homelessness, cancer and aging. Over thirty narrative and documentary films will screen including twelve feature films which will compete for the Grand Prize. Armenian delegation satisfied with participation in EuroNest Parliamentary Assembly An Armenian delegation that took part in the meetings of standing committees of the EuroNest Parliamentary Assembly is satisfied with its participation. Delegation member Artsvik Minasyan told reporters on Thursday that he was satisfied with the results. “I am happy to say that our delegation led by Artak Zakaryan made an excellent joint speech,” Minasyan said. The Armenian delegation members – Hrant Bagratyan (Armenian National Congress – ANC), Vahe Enfiajyan (Prosperous Armenia Party – PAP) and Artak Zakaryan (Republican Party of Armenia – RPA) effectively demolished the Azerbaijani delegation’s arguments. Artak Zakaryan noted that the Azerbaijani delegation’s style is wellknown and “even if quantum physics had been on agenda, they would have linked it to the Nagorno-Karabakh conflict.” THE YOUTH CORNER That got me thinking Think, then Tweet You might know him as Sam Winchester from Supernatural, or Dean Forester from Gilmore Girls. Jared Padalecki might be a great actor, he might look like a Greek God, but Lord, he doesn’t think before he Tweets. It all started with the ridiculous feud between him and the ‘’Beliebers’’. After Padalecki commented about Justin Bieber’s cocaine use, the 19 year-old singer’s fans got so angry that Twitter flooded with their replies. Padalecki, instead of just keeping his mouth shut to stop this nonsense, continued to spread hateful Tweets about how badly Supernatural’s ratings were going drop because the Beliebers were threatening to stop watching the show: ‘’I’m SO sad to turn off the Beliebers.... However, at a maximum justifiable age of 7, they should be in bed right now.’’ No matter how much I love Jared’s work, I was pretty angry that he would write such sarcastic and hateful messages. He started another fight that the world did not need. Of course, he couldn’t help but add the following comment: ‘’Deport @justinbieber and save us from the constant douchebiebery!!! #signthepetition’’. I am not here to defend Bieber. I’m not saying ‘’he’s young, he’s allowed to make mistakes’’ . No. He acted illegally and is now paying for it. Nothing excuses that. But the thing is, the kid has serious issues. But quite honestly, who are we to judge him? That kind of pressure on an impressionable person has serious consequences. I really have to mention this lovely gem of a Tweet: “Just saw the mugshot of @justinbieber. I gotta admit, she’s kinda hot without all of her usual makeup on...”, to which a Tumblr user replied the following: “Could someone please tell Jared Padalecki that being there is nothing embarrassing or shameful about being a girl?”. Now, the ways in which misogyny infiltrates society never ceases to boggle me. People say things without even realizing how demeaning it is towards women. However, the Tumblr user’s comment was spot on, and I got even more mad at Jared Padalecki. I think what shocked me the most about Jared’s Tweets was the total lack of empathy. Though I understand that everyone is entitled to his or her opinion, I find Jared’s opinion quite insensitive. A lot of fans are left wondering what has happened to their favourite pop star. As much as I’ll always love my little Dean from Gilmore Girls, I am terribly disappointed in Jared . Sananne Wartabetian Mo

 • Add a comment

  Related pages

  Abaka 24 03-2014 - Documents

  Abaka 24 03-2014. by tekeyan-armenian-cultural-center-montreal-canada. on Nov 10, 2014. Report Category: Documents
  Read more

  Abaka 10-03-2014 - Tekeyan Montreal

  Your email address will not be published. Required fields are marked * Comment
  Read more

  Archives - Tekeyan Montreal

  10/08 - Abaka 10-08-2015. 20/07 - Abaka 20-07-2015. 13/07 - Abaka 13-07-2015. ... 02/03 - Abaka 03-03-2014. 23/02 - Abaka 24-02-2014. 16/02 - Abaka 17-02-2014.
  Read more

  Abaka 21 10-2013 - Documents

  Abaka 21 10-2013 Nov 12, 2014 Documents tekeyan-armenian-cultural-center-montreal-canada. ... Abaka 24 03-2014 Pfie 102013 Snti 102013 Qfor 102013 Comments.
  Read more

  Nešto kipi - ništa strašno: март 2014

  Ostatak testa koji sam pekla u plehu je dovoljno peći 10 – 15 min. na 200 0 C. Kada je pečeno i ohlađeno, ... 06.03.2014. Ala Soparnik iz tiganja.
  Read more

  Nešto kipi - ništa strašno: Integralni mafini

  08.03.2014. Integralni mafini Kada sam sliku ovih, ... Stavite da se peku 10 min na 250 0 C a zatim smanjite na 200 0 C i pecite još petnaestak minuta.
  Read more

  Πινακας Συμμετεχοντων 10 03-2014 - Documents

  Πινακας Συμμετεχοντων World cafe 03-02-2015&04-02-2015 1. ΠΙΝΑΚΑΣ Συμμετεχόντων Εκπαιδευτικών στο ...
  Read more

  MrZabaka | HearthstoneHeroes.de

  Turnierorganisator. MrZabaka ist Turnierganisator und hat bisher 5 Turniere erstellt, in denen insgesamt 80 Teilnehmer mitgespielt haben. Das letzte ...
  Read more