Abaka 03 03-2014

44 %
56 %
Information about Abaka 03 03-2014

Published on March 1, 2014

Author: tekeyan

Source: slideshare.net

AXGA|IN% M<AKOUJA|IN :U FASARAKAKAN <ABAJAJ:RJ LX& TARI JIU 1926 :RKOU<ABJI% 3 MART 2014 • VOL. XXXVI, NO 1926 • LUNDI, 3 MARS 2014 • MONDAY, MARCH 3, 2014 2014-in Socii mh= enjazo[ 22-rd }m;®nain O[impiakan .a[;re auart;zan Giragi 23 “ydrovarin So[ii @my-na3in 22-rt O.imbiagan qa.yru ba,d0nabes ‘agovyxan1 Paxman araro.ov;yan nman` ‘agman d0nagada6 rov;ivnu harovsd er ‘agman hadova/nyrow5 ,ky. nyrga3axovmow1 Barcyvadrovyxan tahovgawazki azad oji 50 km gananx yv d.amartganx mrxawazki 3a.;o.nyru1 D.amartganx ba3karin me] myda3lnyru novajyxin _ovsasdani5 isg gananx ba3karin me]` Norovegio3 tahovgortnyru1 Mi]azca3in O.imbiagan Gomidei naqacah5 O.imbiagan qa.yrov aqo3yan :omas Baq an2amp o.imbiagan qa.yrov tr0,u 3an2nyx 3a]ort qa.yrov ma3raka.ak` “qen[qani ka.a6 kabydin (Corea)1 8<norhagalov;ivn5 siryli o.imbiagan marzig6 nyr1 Wyr]in 0ryrovn tovk hra,ali zcaxovmnyr bar6 cyvyxik myr polorin1 Hima grnank usyl or _ovsas6 dan urav a3n amenu5 in[ or qosdaxa/ er1 A3s qa.yru marzignyrov qa.yrn ein95 usav Baq5 or nayv ,norhagalov;ivn 3a3dnyx gazmagyrbi[nyrov ov qa.yrov gamavornyrovn1 O.imbiagan qa.yrov 3a3dnov;ivn tar2an -ovsagan cy.asahki tbroxi nor anovnnyru` Yovlia Lebnixka3a ov Adelina Sod6 nikowa5 oronk tar2an o.imbiagan aqo3yannyr5 haga-ag or 15 yv 17 darygan yn1 Mi]azca3in lradovami]oxnyrov knnargov;yan 8niv;9u tar2av o.imbiagan grgnagi aqo3yan Ywgeni “liv,[enko3i wyr]in wa3rgyanin anhadagan qa.yren hra=a6 rylov oro,ovmu1 Myda3lnyrov ha,ovargin me] gazmagyrbi[ yrgiru` _ovsasdan a-a]in hantisaxav1 _ovs marzignyru unthanovr a-mamp novajyxin 33 myda3l` 13 osgi5 11 ar/a; ov 9 bronz1 Yrgrortn e Norwygia` 26 my6 da3low (11 osgi5 5 ar/a;5 10 bronz), isg y-yagu g4yzra’age Canada` 25 myda3low (10 osgi5 10 ar6 /a;5 5 bronz): Ha3asdan [ors marzignyrow masnagxyxav qa6 .yrovn1 Tahovgortnyren Serge3 Mika3elyan ov Ar6 ;ivr Y.o3yan tahovgawazki skia;loni 30 kilomy;r mrxawazki me] 46-rt yv 63-rt dy.yru cravyxin1 Mika3elyan 46-rt hantisaxav nayv azad oji ta6 sagan mrxawazki me]1 Ha3asdani miag gin nyrga3axovxi[ Ca;ia Calsdyan tahovgawazki tasagan oji me] 64rt hantisaxav1 Amynen wyr]inu mrxasbarez ylav amyrigaha3 Arman Serebrekyan1 An ly-natahovgi hsga3 olo6 rawa3re]ki me] 46-rtn er5 isg olorawa3re]ki ta6 savorman me]` 34-rtu1 Byla-ovsia3i Nowo’oloxk ka.akin me] 12-13 “ydrovarin ga3axav Maksa3in Miov;yan antam bydov;ivnnyrov maksa6 3in /a-a3ov;ivnnyrov miaxyal qorhovrti hyr;agan` 10-rt nisdu1 Byla-ovsia3i5 >azaqsdani yv _ovsio3 go.kin5 ipryv tidort masnagxyxav nayv Ha3asdani badoviragov;ivnu1 Nisdi un;axkin knnargovyxav Miov;yan 2014-i a,qadan6 ka3in /raciru yv oro,ovyxav antamag6 xov;yan qorhrtagxov;ivnnyrov 3a]ort nisdu ga3axnyl Yryvani me]5 darovan yrrort y-amsyagin1 VO{OWRDAWAROUJIUNE TOUAU IR PATAS>ANE &&& Mon;reali S7 Cricor Lovsavori[ A-a]nortanisd ygy.yxvo3 darygan unt6 hanovr antamagan =o.owu covmarovyxav Giragi5 23 “ydrovari 3ydmi]0rein5 masnagxov;yamp annaqun;ax ;ivow 185 antamnyrov5 naqacahov;yamp Cana6 daha3ox A-a]nortov;yan Dy.abah` Cyr7 D7 Na;an Ark7 #owhannisyani1 Nyrga3 ein nayv Ygy.yxvo3 Hocyvor Howiv` Ar=7 D7 Wazcen Khn37 Bo3ajyan yv :ymagan Qorhovrti nyrga3axovxi[` Dig7 Ape;7 Al’a35 :oron;o3en1 Qo,or a-avylov;yamp5 0rovan tivani adynabyd undrovyxav Brn7 +ira3r D0lar yv adynatbrov;ivnu gadaryx Dig7 Maral B0.osyan1 Avyli kan 5 =am dyvo. =o.owrtawaragan sgzpovnknyrov yv ganonacragan p/aqntir ov ampo.6 ]agan girargov;yamp covmarova/ a3s =o.owin un;axkin undrovyxan gam wyrundrovyxan5 tar2yal qo,or my/amasnov;yamp5 hama3nkis me] dasnamyag6 nyrov /a-a3ov;yamp noviryal yryk :ymagan Badcamavornyr` Dok;7 Hra3r Der Ceorcyan5 Dig7 _akel Do.ramajyan yv Brn7 Wahe Kyrys;ejyan5 in[bes nayv ?qagan Qorhovrti lraxovxi[ antamnyr` Brn7 Antranig <irinyan5 Dig7 _akel Do.ramajyan5 Brn7 Tavi; Avydisyan yv Brn7 Avydis Atamyan1 +o6 .owu my/ cnahadankow wavyraxovx Hocyvor Howivi5 ?qagan Qorhovrti yv 3a6 ragix marminnyrov dy.ygacrov;ivnnyru5 in[bes nayv niv;agan ha,ovydovov6 ;ivnu yv ngadi ovnyxav Dy.abah Srpazan H0r gadara/ ,ini[ ;ylatrov;ivnnyru1 Naqgin a-a]nort` D7 Pacrad ybs7 Calsdanyani mygnovmen i wyr (Ma3is 20136in)5 mon;realaha3 ananovn qmpag mu l/ovyxav hamaxanxa3in ansdo6 racir5 anwa3yl ov wargapygi[ crov;ivnnyrov syvaxrekyan ba3kari mu` yrgar darinyrov an2nover /a-a3o.nyrov tem1 +o.owu paxa3a3d artivnknyrow yv paxar2ag my/amasnov;yamp wyrahasdadyx ir wsdahov;ivnu hama3nkis was6 dagavor azca3innyrov ngadmamp1 :.;agix Faoz Z;[aspanouj;an Wol`kank Kousji girqe jargmanoua‘ h angl;rhni :oron;o3i (Canada) Z0ryan insdidovdu hra6 daraga/ e Wolfgang Govs;i 8Ha3ox Xy.as6 banov;ivnu7 abaxo3xnyr Cyrmanio3 ardakin cor6 /ox naqararov;yan ar6 qiven5 1915-1916;;79 cirkin anclyren darpy6 ragu1 A3s masin gu ha6 .orte 8Armen’res96u` wga3ago[ylow HH CA agatymio3 Ha3ox Xy.as6 banov;yan ;ancaran6 insdidovdu1 Cirku gu barovnage harivravor namagnyr5 hy-acirnyr yv zygo3xnyr5 oronk A-a6 ]in hama,qarha3in ba6 dyrazmi darinyrovn )s6 manyan ga3srov;yan me] cdnovo. cyrmanaxi ba,6 d0nyanyru ov.arga/ yn irynx yrgri ardakin cor/ox naqararov;yan1 A3s ‘asda;ov.;yru an6 hyrkyli ‘asdyr gu nyr6 ga3axnyn Xy.asbanov6 ;ivnu iracor/ylov yrid6 ;ovrkyrov mdatrov;yan yv ador masin cyrma6 nagan ba,d0nyanyrov dy.yag yv 3anxagix ul6 lalovn wyrapyryal1 A3t ‘asda;ov.;yru ,ad garyvor yn5 orow6 hydyv mia3n cyrmanaxi tivanacednyru yv zin6 voragan ba,d0nyanyru grna3in A-a]in hama,6 qarha3in badyrazmi darinyrovn a-anx cra6 kunnov;yan zygo3xnyr ov.argyl :ovrkia3en1 Amyrigaxinyren paxi5 oronk min[yv 1917-i Ab6 ril 6-u [ezok tirk gu cravein A-a]in hama,6 qarha3in badyrazmin5 cyrmanaxi tivanaced6 nyru yv anonx ira6 zygi[nyru` Ba.dadi yr6 ga;ov.ii nyrga3axovxi[6 nyru yv a,qadagixnyru5 Xy.asbanov;yan amy6 nagaryvor o[ ha3 aga6 nadysnyrn ein1 Paxa6 -abes nyrkin 0cda6 cor/man hamar naqa6 dysova/ ‘asda;ov.6 ;yru5 oronk yn;aga3 [ein hradaragman5 a[6 ki g4i3nan irynx ana[a6 -ov;yamp ov angy./ov6 ;yamp1 No3nisg ipryv )smanyan ga3srov;yan ta,nagixnyr cyrmanaxi ba,d0nyanyru paro3a6 gan yv ka.akagan bad6 ja-nyrow bardavorova/ gu hamarein irynx` 3a3d6 nyl ha3yrov tem gadar6 vo. wa3racov;ivnnyrovn masin1 Cyrmanaxi lracro.5 badmapan yv ;arc6 mani[ Wolfgang Govs;u5 or gazma/ yv qmpacra/ e cirku5 q0sylow cirku sdy./ylovn masin5 bad6 ma/ e5 ;e in[bes xnxu6 va/ e` dy.yganalow5 or Cyrmanian lov- mnaxa/ e Yvroba3i /a3rin zan6 cuva/a3in sbanov;ivn6 nyrov iraganaxman =a6 manag1 8A3s xy.asba6 nov;ivnu cyrmanaxinyru o[ /racra/ yn5 o[ al iraganaxovxa/5 saga3n an ;o3l drova/ e anonx go.me1 Ga3syragan Cyr6 manian yrid;ovrkyrov amynam0d ta,nagixn er yv anonx hyd ovner -az6 magan ba,d0nagan ta6 ,ink1 Harxen harx g4a-a6 ]ana37 Arty0|k ga3sy6 ragan Cyrmanian cor6 /o. ov= er ha3yrov Xy6 .asbanov;yan =amanag gam5 ;yryvs5 a3t mdki hy.ina|gn er5 in[bes gu bntyn cyrmanaxi ,ad badmapannyr956 gu n,e Govs;u1

 • 2 • ABAKA • LUNDI 3 MARS 2014 - MONDAY MARCH 3, 2014, 2014 Pag0 Sahagyan` 8Anxa/ darinyru abaxovxa/ yn5 or myr undra/ ov.in ji,t e ov an,r]yli91 L>H naqacah Pag0 Sahagyan ov.yr2 3.a/ e Arxaqi wyra/novnti 0rovan a-i;ow1 A3s masin gu dy.ygaxnyn Arxaqi Hanrabydov;yan na6 qacahi a,qadagazmi dy.ygadovov;yan clqavor war[ov;ynen1 Naqacahi ov.yr2in me] usova/ e` 8Siryli ha36 rynagixnyr5 Arxaqi Hanrabydov;yan i,qanov6 ;ivnnyri yv an2amp im anovnix i srde ,norha6 vorovm ym 2yz Arxaqi wyra/nnti 0rova3 a-;iv1 “ydrovar 20-u myr =o.owrti badmov;yan me] mdav orbes mi d0n5 oru qorhrtan,ovm e ar6 xaqxinyri azadadyn[ ocin5 ha3ryni yrgrovm azad ov angaq abrylov yv sy’agan jaga6 dacirn inknovro3n dn0rinylov ansasan gamku1 A3t 0rinagan5 qa.a. ov artaraxi bahan]in i badasqan` Adrbe3janu san2azyr/yx godo6 ra/nyr ov p-ni dy.ahanov;ivnnyr yv myr noran6 gaq bydov;yanu nyrka,yx arivnahy. Bady6 razmi me]1 Trank [a’azanx /anr ov t=ovarin darinyr ein Arxaqi gyankovm1 Timaga3ylow anasyli zrganknyri ov ‘or2ov;ivnnyri5 grylow anta-nali gorovsdnyr` myr =o.owovrtu bah ancam [yrgmdyx ov [ungjovyx5 a3l ir ka] za6 vagnyri gyanki cnow5 a,qarhas’iv- ko3ryri ov y.pa3rnyri miasnaganov;yan ov sqranki ,nor6 hiv garo.axav ba,dbanyl ha3ryni ho.u1 Ha36 ryniki noviryalnyri 3i,adagu mi,d wa- gu mna3 myr srdyrovm yv syrovntnyri 3i,o.ov;yan me]1 Anxa/ darinyru ygan abaxovxylov5 or myr undra/ ov.in ji,t e ov an,r]yli1 Arxaqaha6 3ov;ivnu ,arovnagovm e ga-ovxyl mi]azca3in normyrin ov [a’ani,nyrin hamabadasqan =o6 .owrtawaragan bydov;ivn5 ,arovnagovm e ,e6 naxnyl civ.yrn ov ka.aknyru5 ga-ovxyl nor janabarhnyr ov ]radarnyr5 pnagarannyr ov hivantanoxnyr5 tbroxnyr ov mangabardeznyr5 0rex0r parylavyl martganx gynsaba3mannyru1 :angacin arxaqxinyr5 Meg ancam yvs ,norhavorovm ym poloris a3s 3i,ar=an d0ni gabagxov;yamp yv ma.;ovm qa6 .a.ov;ivn5 ka]a-o.]ov;ivn5 par0rov;ivn yv nor 3a]o.ov;ivnnyr ov 3a.;anagnyr` i ‘a-s myr hy6 rosagan =o.owrti yv Arxaqi Hanrabydov6 ;yan91 Se3ran )hanyan 3arcanki dovrk madovxyx nahadag Covrcen Marcaryani 3i,adagin Bovda’y,di me] NA:)6i tasun;axnyrov =amanag adur6 be3janxi ojracor/in go.me knaxa/ =amanag gaxinahar6 va/ Covrcen Marcaryanin novirova/ 3i,adagi yr;u myg6 narga/ e anor` Lyningradyan ‘o.oxi wra3 gancnyxova/ 3ov6 ,ar2anen yv ,arovnagova/ te6 bi Y-aplovr ban;eon1 Harivravor ka.akaxinyr` naq gisantrii m0d` a3novhydyv Y-aplovri me]` 3arcanki dovrk madovxa/ yn ha3 sba3in1 HH ba,dbanov;yan naqarar Se36 ran )hanyan Marcaryani sba6 nov;ivnu oraga/ e ipryv me6 gancamya3 xy.asbanov;ivn1 8Dasu dari e anxyl5 yv mynk ygyl ynk5 or 3arcanki dovrk madovxynk ha3 sba3in1 Myr sba3in sbannyl yn mia3n a3n pani hamar5 or na ha3 e5 yv ojracor/n el qosdowanyl e5 or inku badrasdovyl e ha3 sban6 nylov956 usa/ e Se3ran )han6 yanu` avylxnylow5 or hyrosnyr yn a3n martig5 oronk a3s0r a-a]in ci/i wra3 ci,yrovz0r gu ba,dbanyn ha3ryniku5 hagaharova/ gov dan ;,namii 170,000 ha3yr yn;aga3 yn _ovsia3en ardaksovylov Anxyal ,apa; Ha3asdani m0d _ovsagan tysbanadan me] ga3axa/ mamlo3 asovlisi mu un;axkin tysbanadan nyrga6 3axovxi[ mu 3a3dnyx ;e ,ovr] 170,000 ha3yr5 oronx _ovsas6 dan mnalov ard0nov;yan =am6 gedu anxa/ e5 gu cdnovin yrg6 ren ardaksovylov wdancin dag1 An avylxovxa/ e ;e an6 cam mu or a3s an2yru yrgren mygnin5 a3lyvs yrpyk iravovnk bidi [ovnynan _ovsasdan mdnylov1 Ba,d0nagadaru 3a3dna/ e nayv5 ;e usd -ovsagan wyra6 na3ova/ 0renknyrovn5 a3s dar6 van #ovnovar megen sgsyal naqgin Qorhrta3in Miov;yan yrgri mu5 nyra-yal Ha3as6 danu5 ka.akaxinyru iravovnk ovnin _ovsagan Ta,nov;yan me] a-anx ar2anacrov;yan mnalov 90 0r5 180 0rova3 =a6 managa,r]ani mu me]1 Tys6 banadan nyrga3axovxi[u nayv dy.ygaxovxa/ e ;e anonk <ar7 e] !% <abajaj;rj ABAKA Hebdomadaire Arménien Armenian Weekly ISSN 0382-9251 Publié par /Published by Le Centre de Publication Tékéyan 825 rue Manoogian, Saint-Laurent, Québec H4N 1Z5 Tél: (514) 747-6680 • FAX: (514) 747-6162 e-mail: abaka@bellnet.ca www.tekeyanmontreal.ca 3ar2agovmnyrovn yv harg y.a/ =amanag irynx gyanki cnow gu hyrosanan1 8Adrbe3jani hamar hyros6 nyru a3l martig yn` nrank5 oronk garo.anovm yn ci,yru gax6 naharyl956 usa/ e ba,dba6 nov;yan naqararu1 Se3ran )hanyan a3xyla/ e nayv Covr6 cen Marcaryani undanikin5 zrovxa/ /no.nyrovn hyd1 Ha3 sba3i mahovan das6 namya3 darylixu 3arca/ yn o[ mia3n sba3i harazadnyrn ov ungyrnyru5 a3lyv 8+a-ancov6 ;ivn9 govsagxov;yan naqacah _affi #owhannisyanu5 8Zin6 vor9 HG hamagarco. qorhovrti naqacah Marcarida Qa6 [adryanu5 cro.5 hrabara6 gaq0s Z0ri Pala3yanu5 ;iv 22 tbroxi yv Covrcen Mar6 c a r y a n i a n o v a n 126 m a n g a 6 bardezi sanyru1 A,od >ovlyan` 8Hagamardov;yan garcavorovmu hnaravor [e a-anx Arxaqi masnagxov;yan9 L>H Azca3in +o.owi naqacah A,od >ovl6 yan untovnyx ha36pridanagan qorhrtarana6 gan parygamov;yan badoviragov;ivnu` Jon Ovi;ingde3li clqavorov;yamp1 >ovlyan par2r cnahadyx pridanaxi qorhrtaranagannyrov hydakrkrov;ivnu Arxaqi Hanrabydov;yan hanteb1 Hantibman un;axkin >ovlyan hivryrovn qntrankow nyrga3axovx adrbe3jana6.arapa.6 yan hagamardov;yan wyrapyryal Arxaqi i,qanov;ivnnyrovn tirkoro,ovmu1 Azca3in +o.owi naqacahu n,yx5 or wyr]in <ar7 e] !% Patas.anatou .mbagir^ AU:TIS PAGGAL:AN ’anouzoumn;rou% nouiratououjiunn;rou ;u gras;n;aki patas.anatou^ SALBI MARKOS:AN Joronjoi patas.anatou^ MATAJ MAMOUR:AN Canada 2nd Class $80 (QC & ON) 1ère classe/first class $90 U.S.A. 1st class (US)$90 Autres pays/Other countries: 1st class (US)$120 Per issue $1.75 Dépôt légal: Bibliothèque du Québec PM40015549R10945 TPS/GST – R119209294 • TVQ/PST #1006268699 “We acknowledge the financial support of the Government of Canada through the Canada Periodical Fund (CPF) for our publishing activities.”
 • LUNDI 3 MARS 2014 - MONDAY MARCH 3, 2014 • ABAKA • 3 8MY_NILU ORKA~N T+OVAR E9 NYRGA#AXMAN A_:IV Harxazro3x pymatri[ Nansi Issa :orosyani hyd Mard 15 yv 166in :MM 8Ha3 Pym9 ;adyraqovmpin go.me gu nyrga3axovi Mov6 ,y. I,qani 8My-nilu orka~n t=ovar e9 ;adryrcov;ivnu5 novirova/ my/ panasdy./in /nntyan 1006amyagin1 A3s a-i;ow ovnyxank hydyvyal harxazro3xu da.antavor py6 matri[ Nansi Issa :orosyani hyd1 H6 Clqavorapar Mov,y. I,6 qani /nntyan 1006amya|gu ;e anor hy.inaga/ ;adryrcov6 ;yan ar=ekn er or oro,i[ tyr ovnyxav a3s cor/in pymat6 rov;yan1 Pymatri[` Nansi Issa :orosyan B6 Zanazan badja-nyr gan1 Ys mi,d ;adryrcov;ivn6 nyrov ‘nd-dovki me]n ym1 Yrp gu garta3i Mov,y. I,qani kyr;ova/nyru5 ,ad gu dba6 vorovei anonx qorkow5 isg gartalow ir 8My-nilu orka~n t=ovar e9 ;adryrcov;ivnu5 hiaxa3 anor ovnyxa/ hama6 martga3in yv azca3in daro6 .ov;yamp1 Yv yrp antratar2a3 or a3s dari Mov,y. I,qani /nntyan 1006amyagn e5 :e6 keyan M,agov;a3in Miov;yan war[ov;yan hyd qorhrtagxylow oro,yxink pymatryl a3s cor/u5 novirylow za3n my/ panas6 dy./i 1006amyagin1 H6 Grna|k ca.a'ar mu dal a3s nyrga3axman masin1 B6 Meg ararow5 a-anx ta6 tari yv m0d megovges =am dy6 vo.ov;yamp a3s pymatrov;ivnu ir barzov;yan yv yrci/a6 ganov;yan me] ovni qora6 ;a’anx imasd mu yv badcam mu martu 3ovzo. amynahimna6 gan harxyrovn` gyanki5 bad6 ganyliov;yan5 /novnti yv ma6 navant mahovan masin1 Am6 po.]owin wyraxagan badmov6 ;ivnn e an ha3 martovn5 or mahanale wyr] Arka3ov;yan tov-u gu paqe5 ov Bydros A-akyali go.me yd gu .rgovi yrgir5 orowhydyv dagavin an6 po.]owin [er my-a/1 Min[ a3t` ha3 martovn ov.y.u gu bad6 vasdovi (transplant) amyrigaxi yridasarti mu cangin me]5 ov an gu sgsi abril ov mda/yl ha3ov bes1 Isg mahaxa/ ha3u tar2yal gu myr=ovi Arka3ov6 ;ivn mdnyl5 orowhydyv Bydros A-akyal guse ;e kyzme mas mu dagavin gabri yrgri wra31 :adryrcov;ivnu lyxovn e panasdy./ov;yamp yv qorhur6 tan,agan (symbolic) badgyr6 nyrow1 H6 Oryve 'o'oqov;ivn ga6 daryxi|k ;adyraqa.i pnac6 rin wra31 B6 Unthanrabes ‘o’oqov6 ;ivnnyr [ym gadaryr pnacir6 nyrovn wra35 paxi grjadovmnyr gadaryle5 y;e pnaciru ,ad yrgar e5 a-anx or ;adyra6 qa.u ir himnagan imasden yv ar=eken oryve pan gorsnxne1 A3s ;adyraqa.u crova/ e 706agan ;ovagannyrovn5 py6 matrova/ e Be3rov;i yv aba a3l ka.aknyrov me]5 pa3x a3s0r5 avyli kan yrpyk a3=6 meagan yv i z0rov gu mnan a3s cor/in ‘oqanxa/ qorhovrtn ov badcamu5 orowhydyv Mov,y. I,qan dysilku ovnyxav aba6 ca3i myr havakagan gyanki yv i.2yrov masin1 Ir =amana6 gagixnyrov wga3ov;yamp5 Mov6 ,y. I,qan y.a/ e ,ad ar;ovn yv qylaxi an2 mu7 pan mu5 or paxa3a3d e ir polor cor/yrovn me]1 Badgyr 'or2i =amanag5 2aqen a]` My.yti A.ovryan5 Araks Aramyan5 Pa;rik Camyl5 "a;il Daracjyan tovnink nor tyragadarnyr1 A3s 2yvow qovmpu gaji yv gu joqana31 Amynahydakrkra6 gann a3n e ;e nor timo.nyru badovova/ gu zcan yrp mia6 nan 8Ha3 Pym9 ;adyra6 qovmpin1 Yrpyk bedk [ym zcaxa/ tov-yr zarnylov yv a.a[ylov or can ov mianan myr a,qadanknyrovn1 Anxyal da6 ri 8Cazanu Lovsni Wra39 ;a6 dyraqa.in masnagxa/ ein 6 tyrasannyr1 Isg a3s nyrga6 3axman gu masnagxin 16 tyra6 gadarnyr yv ovnink avyli kan 20 0cnagan tyrasannyr amen darike1 Naqort nyrga3axovm6 nyrov me] ‘okr tyryr ovny6 xo.nyr hima avyli my/ tyryr gu sdan2nyn1 H6 Hydakrkragan yv ivr06 rinag e 2yr pymatrov;yan /a6 novxovmu (afi,)1 B6 Mynk` arovysdacednyrs5 mi,d qa.i yv ‘nd-dovki me] ynk1 Kani nyrga3axova/ niv6 ;in himnagan masu ov.y.n e5 cda3 ov.y. mu (o[ irav mar6 tov)5 badrasdovyxank yv im siryli amovsnis` Ceorc :oros6 yani a-a/ lovsangarnyrow Eliz B0.osyan gazmyx afi6 ,u1 H6 Tyragadarnyrov my/ ;ivow masnagxov;ivnu an6 ,ov,d gu t=ovaraxne ov gu partaxne pymatrov;yan a,6 qadanku1 I|n[ grnak usyl de6 kori masin1 B6 Nyrga3axman niv;u wy6 raxagan ullalow5 pnagana6 par5 pyma3artarovmu yvs bidi ulla3 yryvaga3agan1 Isg wa6 raco3ri baracan5 ys mi,d haga-ag y.a/ ym ador5 orow6 hydyv an bad mu gu sdy./e hantisadysin yv tyragadarin mi]yv1 H6 Tovk garo.axak 8Ha3 Pym9 ;adyraqovmpu wyragyn6 tanaxnyl iridasart nor ov=y6 row1 Gu ,arovnagovi| nor tyra6 sannyrov hydakrkrov;ivnu mianalov 2yr qovmpin1 B6 A3o1 Amen nor nyrga6 3axovme a-a] gu gazmagyrbym ovngntrov;ivn (audition) yv gun6 H6 Gu ;ovi ;e naqasi6 rov;ivn ovnik dysanylien yv ,0,a'ylien avyli qor5 yn;a6 cidagxagan a,qarhi wyra6 pyryal niv;yr nyrga3axnylov1 B6 Ji,t ek1 Gu sirym nayv gadagyrcov;ivnu5 pa3x o[ ani6 masd yv a-anx qorki5 a-anx magartagi comedianyru1 Gu naqundrym niv;yr oronk myzi qorovng mdorovmnyrov me] gu ;a.yn1 An2nagan 0rinagow mu barzym midks1 M0d amis mu a-a] ma3rs mahaxav wyx da6 rinyrov hivantov;yne mu ydk1 M0rs fizikagan mahu grxa3 Mov,y. I,qani cor/yrov bris6 magen tidyl yv a3t y.av in/i hamar hocygan tarmanovm mu5 orowhydyv grxa3 ump-nyl5 marsyl yv mqi;arovil5 hasgu6 nalow gyanki yv mahovan ira6 ganov;ivnnyru ov no3nisg qnta6 low` in[bes ink qntax yv qntaxovx ir un;yrxo.nyrn ov ovngntirnyru1 Martgov;ivnu nyrga3axnylow5 nyrga3axovx ha3ov;ivnu1 Ha3ov ov.y.u 0da6 ri cangin me] [i tatrir ha3 ullale1 Mynk or myr ampo.] gyanku gabrink 0darov;yan me]5 gabrink nyrkin ba3kar mu1 Ir q0skyrovn me] gu dys6 nynk mynk zmyz yv ha3ov ja6 gadaciru5 or [i grnar ar6 tarov;yan go.mu anxnil ipr ha31 Ki[ mu an,ov,d ;y;yv6 xovxi a3s poloru5 ki[ mu avyli untla3nylow hry,dagnyrov pa6 =inu7 anonk darpyr hry,dag6 nyr yn5 oronk gu qntan ov masnagix yn myr gyankin yv g0cnyn Arka3ov;yan ;a’an6 xigov;yan1 Wyr]abes5 polor Amyrigan ha3ov ov.y.ow bedk e badovasdovi hasgnalov hamar ha3ovn hocywijagu1 Isg ink5 Mov,y. I,qanu or maha6 xav 19906in5 ir mahen wyx amis a-a]5 amen 0r cryx nor kyr;ova/ mu no3n niv;yrovn ,ovr]1 Artaryv5 orka~n t=ovar y.av nayv ir mahu1 ªApagaº
 • 4 • ABAKA • LUNDI 3 MARS 2014 - MONDAY MARCH 3, 2014 Bolso3 me] 8P-naparova/ Ha3asdan9 cirku hrabaragova/ e ;rkyrenow Aris Nalj` 8Yrani dan bes undanikn al bahbanein9777 :rkagan 8”ynjyre9 hrada6 rag[adovnu 18 “ydrovarin5 lo3s un/a3a/ e Ha3ox Xy.as6 banov;yan aganadys Ar,alo3s ()rora) Mardiganyani 8P-na6 parova/ Ha3asdan9 (Ravished Armenia) cirkin ;rkyren dar6 pyragu1 :arcmanov;ivnu ga6 dara/ e Diran Lokmage0z6 yanu1 Cirkin me] Ar,alo3s Mardiganyanu` ipryv Xy.as6 banov;ynen wyrabro. mu5 gu badme ir gyanki badmov6 ;ivnu1 #adgan,agan e5 or ;rkagan 8:araf9 ;yr;i “ydrovar 18i ;ivi 8M,ago3; yv Arovysd9 pa=inin me]5 E0zlym Ar;an cra/ e Ar,alo3s Mar6 diganyani t=ntag gyankin masin1 #0tova/aciru gu cre5 ;e Ar,alo3s Mardiganyan ir undanikin hyd g4abrer {m,ga6 /ac civ.u1 1915in5 an 17 da6 rygan er ov aganadys y.a/ e ir h0ru5 m0ru yv y.pa3rnyrovn sbanov;yan5 sahm-gyxovxi[ ba3mannyrov dag1 A3novhydyv5 sgsa/ e anor [ar[aralix gyan6 ku1 An harovsd kivrdyrov yv ;ovrk a.anyrov 2y-ku sy-a3in [ar[aranknyrov yn;argova/ e ov islamanalov bardatrova/1 I wyr]o35 0r mu an ha3 howivi mu 0cnov;yamp 3a]o.a/ e ly-6 nyrov me] abasdanil1 Amisnyr ,arovnag ly-nyrovn me] mnaxa/ e1 A3t ,r]anin5 yrp Erzrovm ka.aku -ovsagan diraby6 dov;yan dag er5 Ar,alo3s Mardiganyan grxa/ e hon hasnil` 0ryr ,arovnag hydiodn kalylow ov anxnylow Mala6 ;ia3en5 Dicranagyrden5 Ovr6 fa3en ov Dyrsimen1 Hon5 -ovsy6 rov yv amyrigaxinyrov ba,d6 banov;yan dag5 naq _ovsia anxa/ e5 isg ange al` Amy6 riga1 Amyriga hasnyle ydk5 an ha3yrov tem i cor/ trova/ [ar[aranknyrovn masin q0sa/ e amyrigaxinyrovn yv lovsar6 2agi dag a-a/ e islamaxa/ :ovrkio3 Edirne ka6 .akin me] cdnovo. yv naqabes ha3 undaniki mu badgana/ 8Mihran Hanumi dovnu9 ar=ana6 xav hanra/an0; 8Europe Nostra9 mrxana6 gin1 Yvrobagan Miov;yan 3an2na=o.owi yv Europe Nostra6i go.me gazma6 gyrbovo. 8Yvroba3i bah6 banov;yan mrxanag6 nyr9ov /iren nyrs5 tadagazmi (=ivrii) 3adovg mrxanag sda6 xa/ e Edirnei naqabes Ma3isyan undanikin badgana/ 8Mihran Hanumi dovnu91 +amanagin an badgana/ e p=i,g Wasil Ma3isyanin5 orovn hamar dovnu nayv anovana/ yn 8P=,gi dovn91 Dovnu 2004 ;ovaganin bydov;ynen cna/ e Jylal Ajar anovnow cor/araru yv za3n wyrapaxa/ ipryv hivranox1 Bolsaha3 3a3dni lracro. Aris Nalju a3s mrxanagin hyd gabova/ 8Twitter9in me] cra/ e7 8Edirnei Ma3isyan un6 danikin badgana/ dovnu sdaxa/ e 8Europe Nostra9 bahba6 nov;yan mrxanag1 Yrani ;e dan bes undanikn al bahba6 nein9 1 ha3yrovn harxu1 A3t nba6 dagow5 anclyren [cidnalovn badja-ow ;arcmani mu mi]o6 xav Hynri Ge3xin badma/ e ir aganadysi wga3ov;ivnnyru1 Cracedu t=ovarov;ivn ovnyxa/ e havadalov ir lsa/nyrovn5 pa3x a3t ;ovagannyrovn Ana6 dolov cdnovo. Amyriga3i yv Anclio3 tysbannyru hasda6 da/ ein Ar,alo3sin q0skyru1 Ge3x Ar,alo3si badma/nyrovn himan wra35 1918in hradara6 ga/ e 8P-naparova/ Ha3as6 dan9 qoracryal cirku1 Cirku a3t ;ovagannyrovn my/ a.movg sdy./a/ e Amyriga3i me]5 isg 1919-in` )skar A’fyli go.me =abaveni wyra/ova/1 +aba6 venu gu grer 8Ocinyrov Ajovr6 tu9 (Auction of Souls) anovnu1 +abavenen mia3n 20 wa3rgyan dyvo.ov;yamp hadova/ mu ‘rgova/ e5 2 =ami wra3 yr6 garo. =abaveni mnaxyal pa6 =inu gorsova/ gu ngadovi1 N,ynk5 or Ar,alo3s Mardi6 g a n y a n m a h a x a / e 1994-i n 5 Los Anjylusi me]1 Davov;0.lov` 8Kani ty- .arapa.yan himnaqntiru garcavorova/ [e5 Ha3asdani hyd sahmanu [i paxovir9 :ovrkio3 i,qanov;ivnnyru gu ,arovnagyn ha36;rkagan 3arapy6 rov;ivnnyrov garcavorman yv sahmani paxovmin hamar ipryv naqaba3man nyrga3axnyl Ly-na3in >arapa.i himnaqntiri garcavorman harxu1 Wga3ago[ylow adrbe3janagan APA lradov cor/agalov;yan` ;rkagan ba,d0nagan dysagedu5 Armenpress.am gu n,e5 ;e :ovrkio3 ardakin cor/ox naqarar Ahmyd Davov;0.lov5 19 “ydrovarin5 wyrahasdada/ e5 or 8sovd9 yn a3n dy.ygov;ivn6 nyru5 ;e ;rkagan go.mu gu badrasdovi Ha3asdani hyd 3ara6 pyrov;ivnnyru pnaganonaxnylov yv sahmanu panalov1 8:ovrkio3 tirkoro,ovmu agn3a3d e yv anor me] ‘o’oqov;ivnnyr [gan1 Kani ty- .arapa.yan himnaqntiru garcavorova/ [e5 Ha3asdani hyd sahmanu [i paxovir956 3a3darara/ e Davov6 ;0.lovn` 8y.pa3ragan9 Adrbe3jani me] hravira/ ir mamlo3 asovlisin un;axkin1 An Adrbe3jan gu cdnover Wrasdani yv Adrbe3jani ir ba,d0nagixnyrovn hyd y-ago.mani hantibovmi mu hamar1 :ovrkio3 ardakin cor/ox naqarari hyr;agan 3a3dararov6 Ha3 gin mu :ovrkio3 me] gu nyrga3axovi ipryv ka.akabydi ;ygna/ov :ovrkio3 me] m0dyxo. Dy6 .agan inknaga-awarman mar6 minnyrov (DIM0) undrov;ivnny6 rovn unta-a]` ha3 gin mu yvs nyrga3axova/ ka.akabydi ;ygna/ov1 :ovrkio3 me] nor gazmavor6 va/ 8+o.owovrtnyrov tymogra6 dagan9 (HDP) govsagxov;ivnu Ha;a3 nahanci Samanada.i ka.akabydi ;ygna/ov a-a6 ]atra/ e ha3 Lo-a Ba3;aru ({a’ar)1 Lo-a Ba3;aru 2013-in amovs6 naxa/ er :ovrkio3 miag ha36 gagan civ.i` Wacufi (Wakuf) Sovrp Asdova/a/in ygy.yxvo3 qorhovrti naqacah Jem {a6 ’ari hyd1 Min[ a3s5 HDP-n Bolso3 Ba6 kurkeo3i ka.akabydi ;ygna6 /ov a-a]atra/ er Novart Bakurju0.lovn1 HDP-n ir ; ygna /ovnyru gu nyrga3axne hamanaqacahov6 ;yan sgzpovnkow5 a3sinkn5 meg d.amart yv meg gin1 Ba,d06 nabes g4undrovi megu5 saga3n undrovylov baraca3in ga-a6 warovmu g4iraganaxovi ha6 manaqacahov;yan sgzpovn6 kow1 ;ivnu gu ‘asde5 ;e ba,d0nagan Ancaran gu ,arovnage .arapa.yan himnaharxin me] ba,dbanyl 8’okr y.pa3ru9` Adrbe3janu5 yv gu ‘or2e mi]norti tyr qa.al Arxaqi haga6 mardov;yan harxow1 :rkagan lradovami]oxnyru wyr]yrs avyli 3ajaq gu cryn5 ;e ;rkagan i,qanov;ivnnyru mdatir yn Ha3ox Xy.asbanov;yan harivramyagin unta-a] garcavoryl 3arapyrov;ivnnyru Ha6 3asdani hyd1 A3s a-ovmow gu n,ovi5 ;e g4aganazyr/ovi Ha6 3asdani hyd sahmanu` m0dig abaca3in za3n panalov nba6 dagow1 Wyr]yrs nayv ha.ortovyxav5 ;e Adrbe3jani5 Wrasdani yv :ovrkio3 naqacahnyrovn mi]yv y-ago.m hantibovm mu dy.i bidi ovnyna3 m0dig abaca3in1
 • LUNDI 3 MARS 2014 - MONDAY MARCH 3, 2014 • ABAKA • 5 Sirar’i Ajemyani 8Yraz9 drama;ik pymatrov;ivnu nyrga3axovyxav :oron;o3i me] #AROV:IVN TYR@AGYAN :oron;o3i S7 Yrrortov;ivn Ha3asdanya3x A-akylagan ygy.yxin m0davorabes yrgov amis a-a] zanazan 2y-narg6 nyrow d0naqmpyx ir himnat6 rov;yan 856amyagu1 A3s /iren nyrs 8Hrant Dink6”okr Pym9 ;adyraqovmpu 8 “ydrovar 2014 <apa; yrygo35 8Magaros Ar;inyan9 srahin me] ja,a6 sy.annyrov ,ovr] havakova/ avyli kan 350 ;adyraserny6 rovn nyrga3axovx 8Yraz9 dra6 ma;ik nyrga3axovmu1 A3s 2y-6 nargu gazmagyrbova/ er 8Hrant Dink6”okr Pym9 ;a6 dyraqovmpi yv S7 Sahag 6 S7 Mysrob Azca3in ,apa;0rya3 war=arani /no.ax 3an2na6 qovmpi go.me1 Yrygo3;in howanavorn er Canadaha3ox ;ymi A-a]nor6 tagan Dy.abah` Cyr,7 D7 Na;an S7 Ark7 #owhannis6 yan1 Srpazan H0r sy.annyrov 0rhnov;ynen ydk gadarovyxav ja,i sbasargov;ivn5 orov avardin dy.i ovnyxav 8Yraz9i pymatrov;ivnu1 A3s nyrga3axman badras6 dov;ivnu5 pymatrov;ivnu yv .ygawarov;ivnu gadarova/ e da.antavor tyrasan ov py6 matri[` pnig Bolsaha3 Sirar6 ’i Ajemyani go.me or ir srdin me] ;adroni seru yv pymatrylov gorowu mi,d wabaha/ e1 An pymyrov wra3 no3n ;a’ow5 no3n y-antow 3a]o.ov6 ;yamp gu ,arovnage ir cor6 /ovneov;ivnu in[bes nayv ir a-akylov;ivnu hiaxovm bad6 ja-ylow polor hantisadysny6 rovn1 A3s pymatrov;yan ardat6 rov;ivnu gadarova/ er H-i’6 sig Sarcisyani go.me1 Dig7 Sarcisyan orbes hantisawar 3a3dnyx ;e` Dig7 Ajemyan :o6 ron;o3i me] hasdadovylen ydk5 o4[ meg jic qna3a/ e ;adroni mi]oxow ha3 m,ago3;u bahbanylov yv ;adroni han6 teb seru nor syrovntnyrovn ‘oqanxylov ov..ov;yamp7 iryn hamar gyanku ;adron e yv ;adronu ir gyanku5 ,adyr ir masin my/ cnahadankow arda6 3a3dova/ yn5 an a3s0r pym gu par2ranar wyr]in ancam ulla6 low orbes tyragadar1 Dig7 Sarcisyan zanazan6 nyrov garcin ,norhagalov;ivn 3a3dnyx polor a3n masnagix arovysdacednyrovn5 oronk ha6 ga-ag zanazan t=ovarov;ivn6 nyrov amisnyr dkna]an a,qa6 dyxan 2y-nargin 3a]o.ov;yan hamar1 Sirar’i Ajemyan hantes ygav ir sramid o.]o3ni q0sky6 row yv an paxadryx nyrga6 3axovmin a-a]in masu5 or ha3 azci siro3 zcaxovmnyru gu ha6 .orter myzi5 ser polor olord6 nyre nyrs5 ullan anonk an2i5 m,agi5 pnov;yan5 ho.i5 ha3ry6 niki a.]ignyrov yv man[yrov5 oronk hramxovyxan zanazan kyr;ova/nyrov ov yrci pa-yrov ardasanov;yamp1 Yrgrort masu dqovr er5 ak6 sorova/ yv 0dar ho.yrov wra3 abro. ;,ova- ha3yrov o.pyr6 cagan wijagu nyrga3axovyxav ardasanov;ivnnyrov unt me]en7 gu lsover azadov;yan dyn[ow abra/ ha3yrov gan[u1 Yrrort masu Dig7 Ajemyani yrazu gu badgyraxner1 Dig7 Ajemyan a3s yrazu paxadryx hydyvyal pa-yrow 8In[bes or dysak tyrasannyru srahen movdk cor/yxin wa- momyrow zanazan go.myre5 3ydo3 san6 :oron;o3i S7 Yrrortov;ivn Ha3x7 A-akylagan Ygy.yxvo3 howaniin dag cor/o. S7 Sahag 6 S7 Mysrob Azca3in <apa;0rya3 War=aranu tbroxagan nyrga3 dary,r]ani sgizpu ovnyxav nor dn0renovhi mu5 3an2ins` Togd7 Ar’i “anosyani5 orovn hyd ovnyxank hydakrkragan so3n harxazro3xu 1 A7 {7 Gu 'a'aki|k myr un;yr6 xo.nyrovn yv la3n ,r]ana6 gin nyrga3axnyl Tovk 2yz1 ?na/ ym Be3rov;5 Li6 panan1 Naqagr;ov;ivns sdaxa/ ym N,an “alanj6 yan jymaranen nyrs1 1981en i wyr gu pnagim :oron6 ;01 York Hamalsaranen sdaxa/ ym Bsagavor Ar6 vysdix (BA) Wga3aganu Martapanov;yan5 Ancly6 ren lyzovi yv Craganov6 ;yan me]5 isg 2001-in sda6 xa/ ym Mangawar=ov;yan wga3agan5 isg 2005-in Macisdros Arovysdix Tasdiaragov6 ;yan jiv.in me] Brock hamalsaranen1 2 0 1 3 - i n T o g d o r a g a n a s d i j a n Yo r k hamalsarane5 3a]o.abes ba,dbanylow 8Canadaha3 Ginu S’iv-ki me] 6 par26 raco3n Ovsman tyru anonx Dy.ahan Gyankin5 T=ntag Hociin yv Ocyvorova/ E o v ; y a n m e ] 9 ; e z u 1 (Arm e n i a n – Wo m a n i n D i a s pora: The Role of Higher Education in (Up) Rooted Lives, Burdened Souls, Enlivened Spirits). Anxno. 8 darinyrovn tasavanta/ ym York ha6 malsaranen nyrs 8Socialization and Development in the Teachers Training Program, International Migration in the Department of Social Sciences, Social Theory and Research in the Sociology Department9 niv;yru1 Gu havadam5 or ovsovmu gyanki amynagaryvor masn e1 8Ovsovmu hargavor masnign e myr an2navorov;ivnu gyrdylov yv nayv abahowylov nor gynxa. nor ca.ov;nyrov me]1 Ovsovmn e or gu badrasde myzi hasgnalov s’iv-kawijagi partov;ivnnyru yv noranor ca.a’arnyrow arda3a3dylov yv lov/ylov myr pazma;iv tovqnyren yllylow pymin wra3 poloru miaxan1 A3s dysaranu myr xir ov xan ha3ov;yan bad6 gyrn e1 Zcysdnyrovn meg masu syv5 meg masu jyrmag e5 syvyru gu nyrga3axnyn yregu yv jyr6 magnyru myr a3s0ru yv wa.n yn5 isg irynx 02iknyren has6 dad0ren gabova/ y-aco3n =abavennyru tebi war gaq6 va/ yn5 pa3x [yn miaxa/5 a3s al myr ha3ov;yan xir ov xan wijagn e5 yrp 0r mu ha3yru irarov hyd mianan5 a3n adyn =abavennyrovn wari masyrn al irarov hyd bidi mianan ov hanco3x bidi ullan1 Yrazis me] dysa3 or amen dy. ha3 ga3 yv dysa3 or a3s ha3yru poloru nyrca.;yr ov hasdadovyr yn Ha3asdan1 Ha3asdanu y.yr e 30 milion gam in[ov [e 40 gam 50 m i l i o n 1 Y ; e t a r y r a - a ] mi]in Asia3en ‘o;orignyr [dy6 .a3in ha3yrov wra3 Ha3asdanu a3s0r [e|r grnar 50 milion ullal1 <ar7 e] !3 harxyru91 Im Togdoragan a,qadanknyrs dar6 vyxan y0;u mdavoragan Ha3ovhinyrov hyd5 oronk haga-ag mardahravernyrov ,arov6 nagyxink myr ovsovmu o[ ;e mia3n an26 nagan ,ahi yv zarcaxman hamar5 a3l orbeszi 0cnynk ha3 ca.ov;nyrovn gyrdylov ov bahylov a-o.] s’iv-kaha3ov;ivn mu jagadacragan a3s =amanagnyrovn5 yrp myr =o.owovrtu gu timacrave Ha3 Lyzov yv Ha3 Inknov;ivn bahylov pazma;iv t=ova6 rov;ivnnyr1 Ys gu ,arovnagym dagavin im hydaz06 dov;ivnnyrs ovsovxman jiv.en nyrs1 I|n[ pan m.yx 2yz untovnylov S7 Sahag 6 S7 Mysrob Azca3in <apa;0rya3 War=a6 rani dn0renov;yan 3arapyrapar ba6 dasqanadov ba,d0nu1 S7 Sahag 6 S7 Mysrob Azca3in <a6 pa;0rya3 War=arani dn0renov;yan ba6 dasqanadov ba,d0nu untovnylov a-a]in m.i[ mda/ovms a3n er5 or =amanagn e tar2yal /a-a3ylov ca.ov;is5 yrgar da6 rinyrov ovsovms yv hydaz0dov;ivnnyrs cor/nagani wyra/ylov a-i; mu nyrga6 3axa/ er5 a-i; mu a,qadanki m.ovy6 lov ovsovx[agan cydni wra3 a3=meaxnylov yv ‘o’oqov;ivnnyr mdxnylov ha3 tbro6 xen nyrs1 Yrp ;ezis me] g4antrata-6 na3i ha3abahbanman yv ha3agyrdman <ar7 e] !$
 • 6 • ABAKA • LUNDI 3 MARS 2014 - MONDAY MARCH 3, 2014 Garen Nazaryan antratar2a/ e YAHG gadara/ wyr]in tidargovmu anxa/ e adrbe3janagan satranknyrovn Adrbe3jani go.me -azma6 dyn[ h-ydorapanov;yan5 in[6 bes nayv Ha3asdan6Adur6 be3jan sahmanin ov Ly-na3in >arapa.i yv Adrbe3jani mi]yv ,’man ci/in wra3 zinatatari trov;ivnu qaqdo. satri[ cor6 /o.ov;ivnnyrovn antratar2a/ e MAG6i me] Ha3asdani mna3ovn nyrga3axovxi[ Garen Nazar6 yan` {oryk,ap;i 12 “ydrova6 rin5 ylo3; ovnynalow MAG6i Abahowov;yan qorhovrtin me] dy.i ovnyxa/ 8Zinyal dac6 nabnyrov me] ka.aka3in pnag[ov;yan ba,dbanov;ivnu9 qo6 racirow pax knnargman =amanag1 Usd Ha3asdani ardakin cor/ox naqararov;yan mamlo3 yv dy.ygadovov;yan war[ov;yan5 tysbanu n,a/ e5 or ha3gagan go.min my/abes gu mdahoce ov=i girargman martga3in hydy6 vanknyru5 in[bes nayv a3t anuntovnyli cor/ylagyrbin badja6 -ow a-avylapar gu /anrana3 sahmana3in c0dinyrovn me] ka6 .aka3in pnag[ov;yan wijagu1 MAG6i me] Ha3asdani nyrga3axovxi[u untc/a/ e5 or a-i; ovnyxa/ e naqabes Abahowov;yan qorhovrtin me] par2ra2a36 nylov ka.aka3in pnag[ov;yan ar2agazennyrov go.me hasxova/ wnasnyrovn qntiru` avylxnylow5 or Ha3asdan g4ovze wyr] tnyl p-nov6 ;yan polor trsyvorovmnyrovn yv my/abes gu havada35 or dac6 nabnyrov himnarar yv 3aradyv lov/man garyli e hasnil mia3n qa.a. mi]oxnyrow yv mi]azca3in iravovnknyrov himan wra31 8SOVRIAHA# M<AGO#:I <OVN{U9 PARYCOR?AGAN XOVXAHANTES6 D)NAWAJA_ YRYVANI ME} “ydrovar 146in HH S’iv-ki naqararov;yan naqa2y-nov6 ;yamp Yryvani #agop Baron6 yani anovan ;adroni naqa6 srahin me] Dya-nunta-a]i yv S7 Sarcisi d0nyrovn a-i;ow dy.i ovnyxav 8Sovriaha3 M,a6 go3;i <ovn[u Yryvani me]9 pa6 rycor/agan xovxahantes6d06 nawaja-5 masnagxov;yamp ,ovr] 30 Sovriaha3yrov1 Nyr6 ga3axova/ ein 2y-acor/ a,6 qadanknyr5 zartyr5 hrov,a6 gy.en yvln1 Naqarar Hranov, #agopyan ,r]yxav yv /an0;axav 2y-a3in a,qadanknyrovn zors hamaryx sovriaha3yrov hamargman ga6 ryvor ka3l ov n,yx ;e irynx 2irkyru xovxatrylov go.kin a3s mi]oxa-ovmu nayv oro, covmar mu co3axnylov mi]ox mun e1 Naqnagan hama2a3nov;yamp mu5 d0nawaja-i haso3;en pa=in mu bidi 3adgaxovi 8Nor Haleb9 pnagarana,inov6 ;yan himnatramin1 D0nawaja-u 3a]ort 0ryrovn ,arovnagovyxav 8Siraharnyrov A3ci9in me]1 a-anx mi]atebyrov Ly-na3in >arapa.i Hanra6 bydov;yan i,qanov;ivnnyrov hyd 2y-k pyrova/ hama2a36 nov;yamp` “ydrovar 18-in YAHG a-akylov;ivnu Ly-na3in >ara6 pa.i yv Adrbe3jani zinova/ ov=yrov sahmani /racra3in tidargovmu iraganaxa/ e Mardagyrd6:ar;a- jana6 barhahadova/in1 A3s masin gu dy.ygaxnyn L>H ACN dy6 .ygadovov;yan yv hasaraga36 nov;yan hyd gabyrov war[ov6 ;ynen1 L>H ba,dbanov;yan pana6 gi tirkyren tidargovmu ira6 ganaxovxa/ yn YAHG cor/o. naqacahi an2nagan nyrga6 3axovxi[i ta,da3in 0cnagan6 nyr Yvgyni <arowu (Ovkrania) yv Qris;0 Qris;owu (Bovl6 garia), in[bes nayv YAHG CNAN crasynyagi a,qada6 gix “i;ur Sovydburgu1 Sahmani haga-ag go.men tidargman qovmpin me] gu mdnein YAHG cor/o. naqa6 cahi an2nagan nyrga3axovxi[ tysban Anje3 Casb,igu yv anor ta,da3in 0cnagannyr Ir=i Abyrlyn ({yqia) yv Ovil6 yam Pra3oru (My/ Pridania): Tidargovmu anxa/ e usd naqadysova/ =amanagaxo3xi5 hratatari qaqdovmnyr [yn ar2anacrova/1 Tidargman a-akylov;yan .arapa.yan go.men ov.ygxa/ yn L>H ar6 dakin cor/ox naqararov;yan yv ba,dbanov;yan naqara6 rov;yan nyrga3axovxi[nyru1 8Im Ha3asdan9 Hamaha3gagan Yrgrort “a-ad0nu HH s’iv-ki naqararov;ivnu gu dy.ygaxne ;e 2014-i 8Im Ha3asdan9 Hamaha3gagan “a-ad0nu dy.i govnyna3 #ovlis yv )cosdos amisnyrov un;axkin1 “a-ad0ni nbadagnyrn yn sa6 daryl Ha3asdan6S’iv-k gabyrov untla3nman5 m,agov;a3in ink6 nov;yan zarcaxman5 m,ago3;i olordi hamaha3gagan nyro3=i 3a3dnapyrman1 “a-ad0ni hantisavor paxovmu dy.i govnyna3 #ovlis 16in5 8Bararovysdi 0ryr9 /racrow7 hamyrcnyr dy.i govnynan Ha6 3asdani yv Arxaqi polor marzyrov me]1 #a]ortapar gu cor6 /atrovi 8Qmpyrca3in arovysdi 0ryr9 /raciru )cosdos (5-10)5 8Asmovnki 0r9 ()cosdos 16)5 8Dovdovgi yv a3l ha3gagan nova6 carannyrov /racir9u5 yv 8Ha3 yrci 0r9u (Sybdympyr 26)1 “a-ad0nin garo. yn masnagxil Ha3asdani5 Arxaqi yv s’iv-kyan baraqovmpyr5 yrc[aqovmpyr yv anhad gada6 ro.nyr1 Naqadysova/ yn nayv glor6sy.an knnargovmnyr5 hanti6 bovmnyr bydagan5 hasaragagan yv m,agov;a3in cor/i[nyrov hyd1 S’iv-ki naqararov;ivnu badrasd e hocal gyxov;yan garik ovnyxo.nyrov yv snovnti yryk 0rova3 /aqsyru5 in[bes nayv ‘o6 qatrami]oxnyrov yv ;eknik anhra=y,dov;ivnnyru1 “a-ad0ni masnagxov;yan hamar anhra=y,d e lraxnyl 3adovg harxarannyr5 oronk garyli e sdanal imhayastan.paraton@yahoo.comen yv ov.argyl no3n hasxein1 Masnagixnyru bardin ov.argyl nayv wyr]in meg darova3 un;axkin gadarova/ ylo3;nyrov dy6 sacrov;ivnnyr5 ngarnyr5 crko3gnyr5 yvln5 min[yv Ma3is 1, 20141 Lraxovxi[ dy.ygov;ivnnyrov hamar garo. ek zancaharyl 010530937, 010530939 ;ivyrov gam www.imhayastan.am ga3ke]i mi]oxav1 Fransa3i Kivrdyrov Ta,nagxov;ivnu gu tadabarde MIYA6i oro,ovmu Fransa3i Kivrdyrov Ta,nagxov;ivnu (FEYKA), orov gytrona6 dy.in gu cdnovi “ariz5 “ydrovar 5 ;ovagir ha.ortac6 rov;yamp mu gu tadabarde Martga3in Iravanx Yvrobagan Adyanin (MIYA) “erin[eki i nbasd wji-u5 or Ha3ox Xy6 .asbanov;yan =qdovmu 3anxank [i ngadyr1 Hon usova/ e5 ;e a3s oro,ovmu wiravoragan yv anuntovnyli e orkan Ha3ox5 no3nkan al :ovrkio3 me] xy.asbanov;yan zoh tar2a/ a3l =o.owovrtnyrov5 clqavorapar Kivrdyrovn yv Aso6 rinyrovn hamar1 Garj ha.ortacrov;yan wyr]avorov;yan g4usovi5 ;e Fransa3i Kivrdyrov Ta,nagxov;ivnu gu tadabarde Ha3ox 3i,adagin yv ar=anabadovov;yan hasxova/ a3s harova/u1

  LUNDI 3 MARS 2014 / MONDAY MARCH 3, 2014 • ABAKA • 7 ABAKA S E C T I O N F R A N Ç A I S E LUNDI 3 MARS 2014 Le président arménien Serge Sargissian au ministère du Développement urbain Lors d’une réunion avec le personnel du ministère du Développement urbain, le président Serge Sargissian a déclaré que l’adhésion de l’Arménie à l’Union douanière pourrait provoquer une hausse des prix de certains produits et une baisse des prix pour d’autres. Il a toutefois parlé d’une hausse des prix affutée. Le ministre du Développement urbain Samvel Tadévossian a informé le président des résultats des activités du ministère en 2012-2013, ses problèmes et ses plans actuels. Le ministre Tadévossian a fait l’éloge du programme de logement social, qui est censé résoudre le problème du logement des couches socialement vulnérables de la société arménienne. Le président Serge Sargissian a répondu aux questions du personnel du ministère sur les problèmes socio-économiques du pays et sa politique étrangère. Le président a souligné que l’adhésion à l’Union douanière du pays répondait à ses intérêts nationaux. Serge Sargissian estime inacceptables les rapports sur une forte hausse prévue des prix. Les instances compétentes doivent répondre adéquatement à ces rapports et informer le public de la situation réelle, a-t-il dit. Serge Sargissian a souligné la nécessité de la mise en œuvre plus efficace des décisions dans l’intérêt de la population, le soutien au public et la rétroaction. Le président du Karabagh rencontre un responsable de l’OSCE Le Président du Haut-Karabagh, Bako Sahakian, a reçu le représentant personnel du Président en exercice de l’OSCE, l’ambassadeur Andrzej Kasprzyk. Les questions liées à l’état actuel des négociations du règlement du conflit et ses perspectives ainsi que la situation le long de la ligne de contact entre les forces armées du Karabagh et de l’Azerbaïdjan ont été discutés lors de la réunion. Pendant ce temps, les co-présidents du Groupe de Minsk de l’OSCE ont publié une déclaration conjointe sur leur dernière tournée dans la région, en disant que l’Arménie et l’Azerbaïdjan se sont engagés à réduire les violations du cessez-sur le long de leur frontière et autour du HautKarabagh au cours des Jeux Olympiques d’hiver. « Les deux parties ont déclaré leur intention de renforcer le respect du cessez le feu et éviter une nouvelle escalade, notamment à la lumière des prochains Jeux olympiques de Sotchi » précise la déclaration. Le co-président américain James Warlick a écrit séparément sur son compte Twitter que « les présidents d’Arménie et d’Azerbaïdjan se sont réengagés à respecter le cessez-le-feu au Haut-Karabagh en particulier au cours des Jeux olympiques ». Réagissant à ce Tweet, le porteparole du président arménien, Arman Saghatelian, a écrit sur son compte Twitter que tout en réaffirmant la déclaration de Warlick, il devrait ajouter que « le président arménien est toujours en faveur du respect du cessez le feu à moins d’une nécessité de mesures de rétorsion ». Avons-nous un rêve? Editorial écrit en anglais par Edmond Y. Azadian Lorsque les nations sont confrontées à des situations écrasantes, brulantes, leurs citoyens ont recours à des mesures extraordinaires, s’ils possèdent encore l’instinct de survie. Un exemple a été la marche du Dr Martin Luther King Jr vers Washington et son discours historique au Mémorial Lincoln, le 28 août 1963. L’évènement a marqué un tournant dans le mouvement des droits civiques aux États-Unis et le message messianique du roi résonne encore dans les couloirs du pouvoir, longtemps après son assassinat. Bien qu’il ait prôné le changement par la non-violence, il n’a pas hésité à déclarer dans son historique discours « I Have a Dream » (J’ai un rêve), « les tourbillons de la révolte secoueront les fondations des Etats-Unis jusqu’au jour où en émerge la lumière de la justice. » Son exemple a été suivi par d’autres dirigeants afro-américains, dont Louis Farrakhan, qui a organisé la Million Man March (la marche d’un million d’hommes) en 1995 à Washington. Maintenant, la question se pose : avons-nous un rêve ? Peut-on mobiliser un million de personnes en marche vers Washington ? Dans le cas des Arméniens, ce « million » ne peut être, bien sûr, qu’un chiffre symbolique. Le message convaincant de la marche doit être la reconnaissance du génocide dans un contexte non-équivoque en insistant sur le fait que la destruction de toute une nation ne peut être réglée simplement par un jeu de mots sur l’échiquier politique. Le centenaire du génocide est au tournant et seul un évènement en rapport avec l’énormité de l’acte pourrait servir à marquer l’occasion. Les Arméniens ne peuvent s’attendre à organiser des mouvements similaires dans les pays du Moyen-Orient; seules l’Europe et l’Amérique du Nord peuvent tolérer et comprendre une telle action politique massive sans répercussions, en particulier à la lumière de la situation actuelle délicate et effrayante dans cette partie du monde. Les Arméniens en Europe, et notamment en France, font leur part et leurs actions rendent des dividendes politiques. Le défi est pour nous, les Arméniens vivant aux Etats-Unis (ndlr. et au Canada). Bien sûr, nous ne pouvons être naïf au point de croire que les médias n’en fassent une couverture complète et que l’impact de la marche ne secoue le monde politique. Beaucoup de choses ont changé depuis 1963, alors que le message de Martin Luther King résonnait dans l’ensemble des médias. Au cours des dernières années, de nombreuses manifestations importantes dans la capitale ont bénéficié d’une couverture tronquée dans les médias parce que, depuis le mouvement des droits civiques, les Rupert Murdoch de ce monde ont forgé une alliance avec les complexes militaro-industriels afin de réduire la taille du mouvement qui ne va pas de pair avec les politiques favorisées actuellement. Par conséquent, l’accès aux médias doit être acquis afin de s’assurer de l’impact politique. Tout mouvement exige de la motivation, de la volonté politique et surtout, des finances. On peut se demander qui va financer le cout d’une telle entreprise, quand en tant que communauté, nous avons tant de besoins pour reconstruire des églises à moitié vides dans tout le pays ? La réponse est évidente : le magazine Forbes vient de publier les noms des 10 plus riches Arméniens, qui n’engageront sûrement pas un sou s’ils ne voient pas une communauté unie, mobilisée, et prête à marcher vers Washington. Dans le passé, les Arméniens des Etats-Unis étaient polarisés. Les divisions étaient monnaie courante. Mais quand les occasions sont apparues, comme en 1946, de faire appel à l’Organisation des Nations Unies, il y a eu consensus à l’échelle communautaire. Aujourd’hui, les Arméniens sont moins polarisés, encore plus fragmentés. La direction charismatique dirigeait chaque segment de la communauté à l’époque, mais aujourd’hui, il est presque impossible de distinguer un guide qui déplacerait les masses vers l’action. C’est l’ennemi de l’intérieur, celui que nous devrions interpeler, avant de commencer à critiquer les politiciens. Il est tragiquement symbolique que le projet de musée sur le génocide manque certainement le centenaire et qu’il n’y ait aucune discussion à ce sujet dans la communauté. Son dévoilement à l’horizon 2015 aurait pu servir de tremplin à une marche d’un million de personnes. Une marche politique d’un million de personnes pourrait être couplé à une déclaration quant à la survie des Arméniens par l’organisation d’un gala à New York, avec la participation d’artistes de renommée mondiale et des célébrités qui pourraient attirer l’attention des non-Arméniens. Il y a des efforts locaux concernant la commémoration du centenaire aux ÉtatsUnis, mais les plans ne sont ni annoncés ni finalisés. Il semble, cependant, qu’il n’y ait pas une seule entité cherchant à unir les Arméniens à travers les Etats-Unis, encore moins à l’échelle mondiale. Une mesure louable mérite d’être mentionnée, qui peut servir d’étincelle d’inspiration : le pianiste de renommée mondiale Vartan Mamikonian s’est engagé, avec le zèle d’un croisé, à organiser 100 évènements musicaux dans le monde entier, culminant avec un concert le 24 avril 2015 à Erévan. Quant aux études écrites, nous avons fait des progrès et tous les tribunaux et les instances politiques seront inondées d’une documentation complète sur le génocide afin de défier ceux qui veulent nier les faits. Le temps est venu de commencer. Avons-nous un rêve pour 2015 ou cet article ne demeurera-t-il lui-même qu’un rêve ? Traduction N.P.

  8 • ABAKA • LUNDI 3 MARS 2014 / MONDAY MARCH 3, 2014 Le Silence Coupable des « Amis » de la Turquie Des légendes musicales à l’honneur JAN VAROUJAN Depuis presque dix mois, la Turquie est secouée par deux lames de fond. Ce fut d’abord le phénomène Gezi en mai-juin 2013. Une contestation citoyenne contre la radicalisation de « l’islam modéré », (un libellé inventé par les médias occidentaux et qui ne veut rien dire), vers un « fascisme vert », comme l’affirme le journaliste Erol Özkoray [1]. Un parti, l’AKP, qui après avoir gagné trois élections en promettant la prospérité et la justice, conformément à son nom, est devenu au fil des ans, de plus en plus répressif sous la houlette d’un Erdogan de plus en plus autoritaire. Vint ensuite le scandale de la corruption généralisée impliquant le gouvernement au plus haut niveau sur fond d’une lutte impitoyable entre Erdogan et Gülen, anciens alliés devenus adversaires. La répression sans précédent qui s’en suivit avec le limogeage de milliers de fonctionnaires dans la justice et la police, une épuration digne d’un régime totalitaire, s’est ajoutée aux arrestations arbitraires de contestataires et même de journalistes et avocats. Tout ceci dans un pays qui frappe à la porte de l’UE. Pourtant des signes précurseurs avaient attiré l’attention des observateurs de la Turquie. Quelques exemples : - Dans son article « Le bras de fer se poursuit en Turquie », Laure Marchand écrivait [2] : « Indice que la crise est sérieuse, le Prix Nobel de littérature Orhan Pamuk est sorti du silence qu’il a coutume d’observer au sujet de la vie politique turque. ‘’Je suis inquiet pour mon pays (…), il n’y a pas de signe à venir d’une solution pacifique’’, a-t-il déclaré ». - Murat Somer, professeur à l’Université Koç, soulignait quant à lui « …en dépit du développement socio-économique, la société turque ne devient pas plus ouverte à la diversité, au pluralisme et à l’égalité » [3]. - Selon l’extrait d’une dépêche de l’AFP, repris dans Le Figaro du 20/04/2010 : « Le Groupe d’États contre la Corruption (GRECO) du Conseil de l’Europe a demandé mardi une révision approfondie de la législation turque qui ne désigne pas assez clairement les actes constitutifs de corruption. Elle critique aussi, dans un rapport publié à Strasbourg, un contrôle très insuffisant du financement des partis politiques. » - Ariane Bonzon, sur Slate.fr, dans son article « R. T. Erdogan a-t-il un jour cru à une Turquie européenne ? » écrivait : « Que s’est-il passé ? Le contraste entre l’homme de 2002 et celui de 2013 est flagrant. Faut-il en être surpris ? Ou au contraire y voir la preuve, comme ses plus irréductibles opposants, du « double agenda » d’Erdogan et de l’AKP ? Lesquels, une fois libérés de la tutelle militaire grâce au soutien de l’UE, auraient ainsi eu les coudées franches pour mettre en branle le projet caché d’une politique néo-ottomane, éloignée des valeurs laïques, démocratiques et occidentales. » [4] Tout récemment « l’initiative “orwellienne” d’Erdogan pour brider l’Internet est un verrou supplémentaire pour faire taire les intellectuels et les journalistes », écrit Özkoray qui doit passer devant un tribunal pour avoir publié un livre sur les événements du parc Gezi. C’est en réalité un appel au secours de la part de cet intellectuel francophone. Trouvera-t-il un écho ? En France, nous n’avons pas beaucoup entendu, les chantres de « la Turquie en Europe » qui ne perdent pas une occasion pour faire la promotion d’une Turquie moderne, laïque et démocratique, sur les ondes ou dans les colonnes des magazines, en culpabilisant au passage l’UE qui repousserait ce « grand pays ». Ils se taisent bizarrement quand il s’agit de mettre en lumière les carences de la Turquie dans les domaines des droits de l’homme, du respect des minorités et de la liberté d’expression. Pourtant certains de ces journalistes font partie de l’Institut de Bosphore, une officine de lobbying installée à Paris et qui affiche sur son site une commission scientifique comptant parmi ses membres des personnalités comme A. Juppé, M. Rocard, J.F. Copé, P. Moscovici, C. Tasca, T. Mariani, H. Haenel, E. Guigou. Ont-ils abordé pendant les colloques sur les rives de Bosphore ces sujets qui fâchent ? A moins que cette commission de « scientifiques » n’en a que le nom et se contente d’agir comme un groupe de pression auprès des décideurs… Quand on voit les noms des sponsors de cet Institut et les membres appartenant aux sphères économiques ; Axa, Total, TUSIAD, ADP, L’Oréal, Havas, GDF-Suez… le doute est permis. Ceux qui s’intéressent vraiment à l’avenir de ce pays doivent s’inquiéter de la situation dans laquelle se trouve aujourd’hui la Turquie, qui est sur une pente glissante, avec une économie déstabilisée et un Premier ministre dont, semble-til, la date de péremption arrive bientôt à échéance. Ses amis, bien sûr, qui souhaitent une Turquie vraiment démocratique, respectueuse de ses minorités et en accord avec les valeurs européennes, mais, aussi ses voisins et adversaires. Oui, aussi paradoxale qui cela puisse paraître, les voisins immédiats, l’Arménie, la Syrie et le Chypre, avec qui la Turquie a des contentieux, ont intérêt, eux aussi, à avoir une Turquie stable à leurs frontières. Publié sur http://www.huffingtonpost.fr/jan-varoujan/silence-amisturquie_b_4761356.html [1] Lire « Turquie : le putsch permanent », E. Özkoray, Sigest, 2010 [2] Le Figaro du 09/06/2013 [3] Menekse Tokyay, dans son article ‘Turkish society is becoming more conservative and intolerant’, in E&O n° 13 : « Conflits et identités », Sigest 2011 [4] http://www.slate.fr/story/73677/turquie-erdogan-europe Les neuvièmes Prix nationaux de musique d’Arménie auront lieu le 6 avril en Arménie. La compagnie Arménie Production a indiqué que le titre de la cérémonie serait « Légendes » représentant différents champs artistiques. Arthur Meschian, Arthur Grigorian, Zara Tonikian, Jivan Gasparian, Irina Alegrova, Konstant Orbelian, Levon Malkhassian, Ofelia Hambardzumian, Serge Tankian, Tatevik Hovhannissian, Charles Aznavour, Cher et d’autres artistes de renommée mondiale. Comme chaque année, le programme du concert de 2014 sera aussi rempli de surprises, des performances intéressantes, une variété de styles de musique et d’humour. L’ambassadeur thaïlandais présente ses lettres de créance au président arménien L’Ambassadeur du Royaume de Thaïlande auprès de la République d’Arménie basé à Moscou, Itti Ditbanjong, a présenté ses lettres de créance au Président Serge Sargissian, le 11 février dernier. Le président a félicité l’ambassadeur et lui a souhaité plein succès dans l’accomplissement de sa mission diplomatique. S. Sargissian a déclaré espérer que M. Ditbanjong utilise ses compétences et ses connaissances pour développer et élargir les liens entre l’Arménie et la Thaïlande. Les deux hommes ont discuté d’un énorme potentiel pour développer la coopération dans divers domaines ainsi que d’activer les liens économiques et la coopération interparlementaire. Le coprésident américain du Groupe de Minsk de l’OSCE appelle à la participation du Karabagh dans les négociations Le coprésident américain du Groupe de Minsk de l’OSCE, James Warlick, a fait l’éloge sur son compte Twitter de la récente décision prise par les dirigeants de Chypre et les occupants du nord de l’île d’entamer des négociations. Il a terminé son tweet en demandant : « Pourquoi ne peut-il arriver la même chose pour le Haut-Karabagh? » Le ministère des Affaires étrangères du Haut-Karabagh a rapidement répondu avec le message suivant : « Nous convenons qu’il est grand temps de restaurer de négociations à part entière avec la participation directe du Haut-Karabagh ». James Warlick, qui a été très actif sur Twitter ces dernières semaines, exprimait son point de vue et affichait des mises à jour sur les réunions avec les responsables arméniens et azéris, sans immédiatement répondre au Karabagh. « Toutes les parties souhaitent trouver une voie vers un règlement pacifique du conflit du Haut-Karabagh » at-il annoncé, dans une entrevue pour « Voix de l’Amérique ». Il a rappelé que la signature de l’accord de cessez-le-feu a pris environ 20 ans, et la direction politique du pays et les autres membres du public indiquent que le moment est venu de résoudre le conflit : «Toutes les parties au conflit du Haut-Karabagh sont pour un règlement pacifique ». Le diplomate a souligné la nécessité d’une volonté politique et la volonté de faire des compromis des deux côtés.

  LUNDI 3 MARS 2014 / MONDAY MARCH 3, 2014 • ABAKA • 9 ABAKA E N G L I S H Armenia and Iraq to establish direct air communication S E C T I O N MONDAY MARCH 3, 2014 Heroes or Villains? BY EDMOND Y. AZADIAN When Osama bin Laden was shooting Soviet Mig fighter planes in Afghanistan using shoulder-launched heat-seeking rockets supplied by the US, he was hailed as a hero, a freedom fighter struggling to defeat an atheist power occupying the Moslem land of Afghanistan. And when Brezhnev’s army left Afghanistan, tails between their legs, bin Laden turned the muzzle of his gun against his US allies, eventually bringing his violence to the American shores and destroying the World Trade Center, the same voice which had credited him with heroism branded him overnight as a terrorist. There is an Armenian saying, fire burns where it falls. Indeed, more than 3,000 families were burnt and they will never forgive nor forget the acts which took the lives of their loved one. But, in addition to the pain of the victims and the survivors, the story has a moral. The moral of this story is that the definition of a hero or a terrorist depends mostly on the perspective of the person defining the act of violence and the actor. If an act of terror is in line with the party’s interest, then the perpetrator is a hero. Conversely, if the violence is against that party’s interest, the perpetrator becomes a vile terrorist. Acquisition and use of power can never be viewed neutrally since the 16th century when Niccolo Machiavelli published his seminal book on political philosophy, The Prince. Ever since, the word “Machiavellian” has become synonymous with deceit, despotism and political manipulation, although the author — a poet and a playwright at the same time — was objectively describing the power of the rulers and the exercise of governing people. Armenians being at the receiving end of that power throughout their history can better understand being the underdog under a hostile rule. Armenians, in their turn, have sometimes resorted to violence only to defend themselves. This year marks the 41st anniversary of the beginning of such violence, which shook the powerful state of Turkey and once again promoted the forgotten issue of the Genocide on the world political agenda after it lay seemingly forgotten in history’s waste basket. It began on January 27, 1973, when Gourgen Yanikian assassinated two Turkish consular officers, Mehmet Baydar and Baladir Demir, in a Santa Barbara hotel room in California. On the occasion of this anniversary, the Assembly of the Turkish American Associations (ATAA), which seems to be the propaganda arm of the Turkish government, issued a statement reminding the Armenian public the “evil deeds of Marxist Secret Army for the Liberation of Armenia (ASALA) and neo-Fascist Justice Commandos of the Armenian Genocide [JCAG].” According to the statement, these groups, who took over for Yanikian in the ensuing years, carried out 300 attacks killing 77 diplomats and civilians and wounding more than 700 people, including non-Turks. The ATAA has also published 48 pictures of the victims, mostly Turkish diplomats. Looking at these pictures, a bystander may sincerely empathize with these victims and their families, none of whom directly had a hand in the Armenian Genocide. But the perpetrators of those acts of violence were motivated and propelled by a deep wound and a neverending sense of anger. Yanikian himself was troubled throughout his life by the murder of his family members and the murder of an entire nation. Also, the youth who followed suit had a selfless dedication to a cause that they deemed justified putting their own lives in harms’ way to carry the mission. The victims of the political violence had their own personal dreams, dreams for their families and for their nation. That is one side of the equation. On the other side of the equation, a million and a half Armenians had their dreams, they deserved to live their personal lives and enjoy a free and independent sovereign homeland. Since the Turks have reduced all the perished lives to a debate about statistics, then we may forgo the human aspect of the body count and conclude that the pain and loss of the Armenians outweigh the Turkish losses. Don’t forget that in addition to the loss of human lives, Armenian lost their homeland of 3,000 years. One may be for or against political violence but the truth of the matter is that Turkey’s political establishment — long assuming the Genocide to be forgotten — only reacted to those acts and Turkey’s foreign minister at the time, Ihsan Sabri Caglayangil, invited the leaders of the three political parties to Geneva, Switzerland — the ARF, Hunchak and ADL — to explore the means of stopping the acts of terror. The negotiations which began in Geneva were supposed to continue in New York, when the foreign minister planned to attend the UN General Assembly session. But the Turkish government had in the meantime done its homework and Cont’d on page 10 The minister of foreign Affairs of Republic of Armenia Edward Nalbandian paid an official visit to Baghdad on February 16. The Minister of Foreign Affairs of the Republic of Iraq Hoshyar Zebari welcomed Edward Nalbandian in the airport. The ceremony of welcoming was followed by the brief private conversation between the Ministers. The press, Information and Public Relations Department of Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Armenia informed that on February 17 the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Armenia Edward Nalbandian was hosted by the Prime Minister of the Republic of Iraq Nouri Al-Malki. Iraq’s Prime Minister welcomed Edward Nalbandian and stated that his country is interested in the development of ties with Armenia in all possible spheres and highlighted that there is a huge potential for it. The Minister of Foreign Affairs of Republic of Armenia Edward Nalbandian expressed his gratitude for the reception and highlighted that the ties between the Armenian and Iraqi peoples have an age-old history. Among other things the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Armenia Edward Nalbandian underscored: “We highly appreciate the relations between our two friendly peoples and states and we want its further development and this is the main goal of my visit.” The Prime Minister of Republic of Iraq Nouri Al-Maliki and the Minister of Foreign Affairs of Republic of Armenia Edward Nalbandian held detailed discussion on the issues regarding the expansion of the legal-contractual field between the two countries, promoting cooperation in the economic, educational, healthcare, agricultural and other spheres, as well as the steps aimed at the establishment of direct air communication between Armenia and Iraq. In addition, the interlocutors highlighted the efficient activity of the inter-governmental committee. Official speaks of customs duties after Armenia’s accession to Customs Union Armenia is regulating its trade relations with Iran on most favored nation terms, which status it has in the Customs Union as well, Armenia’s Deputy Minister of Economy Garegin Melkonyan told reporters on Tuesday. “This customs treatment means the country will enjoy as favorable treatment as any other third country. Since this treatment is in effect in the case of the other Customs Union membernations, no worsening can be expected after Armenia joins the Customs Union,” Melkonyan said. Armenia has a free trade agreement with Georgia, which abolishes double customs clearance. “What will happen after Armenia joins the Customs Union, we have discussed the issue with our partners from Georgia and from the Customs Union. The other Customs Union member-nations have free trade agreements with Georgia as well. After joining the Customs Union we must continue like this. So customs duties will not be levied,” the official said. Although Turkey has certain trade agreements with the Customs Union member-nations, not Turkish-Armenian trade agreements have been signed. “It means that, after joining the Customs Union, Armenia is supposed to have similar trade relations with Turkey. According to the Customs Union rules, Turkey will enjoy the GSP, which means reduced customs duties. It is not to our benefit, especially in the case of consumer goods. Armenia will have to apply full rates,” Melkonyan said. “We plan to reach an agreement with the Customs Union, which would rule out reduced rates for Turkey in Armenia’s case,” the official said.

  10 • ABAKA • LUNDI 3 MARS 2014 / MONDAY MARCH 3, 2014 A call to join AGBU YP Crossing four continents and fifteen countries, the AGBU Young Professionals (YP) is the largest network of its kind today bringing together young Armenians from all walks of life to serve the greater good. Upholding its mission to preserve and promote the Armenian identity and heritage, the YP Network, comprised of 27 YP Groups and Partners around the world, created substantive change in 2013. Responding to the appeals of those less fortunate, the YP Network united to develop greenhouses for families in Barekamavan, Armenia, while, simultaneously rallying behind AGBU’s campaign to provide emergency relief efforts to Syrian Armenians. Overall, increased international cooperation catapulted YP fundraising efforts to over $72,000 with total giving since inception reaching a remarkable $519,000. Drawing 7,000 young professionals around the world thanks to is open door policy, the YP Network offered a range of educational, cultural, and humanitarian activities last year, including conferences, lectures, and seminars; benefits and community service projects; professional networking and mentoring exchanges; art exhibits and film screenings; and outings, excursions, and socials. Visit agbuyp.org for more details. Heroes or... Cont’d from page 9 found out that the Armenian political parties no longer enjoyed their erstwhile organizational discipline which had brought to justice the perpetrators of the Genocide earlier in the century. The movement had gotten out from the hands of the Armenian political parties and the young generation had joined the worldwide political action movement. Therefore, the Turkish Foreign Ministry even did not bother to disinvite the party leaders. Instead, they chose a more serious course; they approached the Israelis and made a common cause with them as Armenian groups had made an alliance with the Palestinians with whom they were training in Lebanon’s Bekaa Valley. When Ariel Sharon invaded Lebanon in 1982, his mission was to destroy the power structure of the Palestinians. That mission also included turning over the Armenian youth caught in the camps and all related documents to Ankara, so that the Turkish “Deep State” could do its job and bring a halt to political violence. The ADL, as a conservative organization, has not espoused political violence outside historic Armenia. But it looks like the facts of life sometimes defy ideologies. The 1970s and 1980s brought the issue of the Armenian Genocide to the world political focus, whether positive or negative — that is an undeniable fact. After four decades, in hindsight, some people may applaud the deeds of the Armenian youth, others may blame them and say they tarnished our reputation. To objectively assess those events, one has to go outside the parameter of the Armenian thinking and find out the impact of those times on non-Armenians. One case in point is the prominent Turkish writer Elif Shafak, who is an established and outspoken Turkish author and columnist. The Free Encyclopedia qualifies her “as Turkey’s bestselling female writer. Shafak is a brave champion of cosmopolitanism, a sophisticated feminist and an ambitious novelist who infuses her magical realist fiction with big, important ideas …. Critics have named her as one of the most distinctive voices in contempor

 • Add a comment

  Related pages

  Abaka 03-03-2014 - Tekeyan Montreal

  Your email address will not be published. Required fields are marked * Comment
  Read more

  Abaka 03 03-2014 - Documents - docslide.us

  Abaka 03 03-2014. by tekeyan-armenian-cultural-center-montreal-canada. on Jan 19, 2015. Report Category: Documents
  Read more

  Abaka 03 02-2014 - Documents

  Abaka 03 02-2014 Jan 19, 2015 Documents tekeyan-armenian-cultural-center-montreal-canada
  Read more

  Abaka 07 04-2014 - Documents

  Abaka 07 04-2014. by tekeyan-armenian-cultural-center-montreal-canada. on Jan 23, 2015. Report
  Read more

  Abaka 07 07-2014 - Documents - docslide.us

  Abaka 07 07-2014. by tekeyan-armenian-cultural-center-montreal-canada. on Jan 23, 2015. Report
  Read more

  Abaka 13 01-2014 - Documents

  Abaka 13 01-2014 Jan 19, 2015 ... Abaka 31 03-2014 Abaka 10 03-2014 Abaka 03 02-2014 Comments. RECOMMENDED. RECOMMENDED. Abaka 27 01-2014.
  Read more

  Abaka 01 09-2014 - Documents

  Abaka 01 09-2014. by tekeyan-armenian-cultural-center-montreal-canada. on Jan 25, 2015. Report Category: Documents. Download: 0 Comment: 0. 523. views ...
  Read more

  G.A4. 03-2014 - Documents - docslide.us

  DUKE 03_2014 1. 03 The thought leadership factory Duke 9 euros 9 789995 974558 ICBC (Ming Gao) Growing at galloping speed Page 44 FOCUS Luxembourg: land of ...
  Read more