Aanschaf van zonnepanelen: waar moet u op letten?

51 %
49 %
Information about Aanschaf van zonnepanelen: waar moet u op letten?
Small Business & Entrepreneurship

Published on July 11, 2014

Author: ABABaccountantsenadviseurs

Source: slideshare.net

Description

Eén van de doelstellingen van de overheid is om het opwekken van duurzame energie, onder andere via zonnepanelen, te stimuleren. Ondernemers kunnen voor het plaatsen van zonnepanelen gebruikmaken van de fiscale stimuleringsregeling Energie-investeringsaftrek (EIA).

Aanschaf van zonnepanelen: waar moet u op letten? Eén van de doelstellingen van de overheid is om het opwekken van duurzame energie, onder andere via zonnepanelen, te stimuleren. Voor particulieren is onlangs een landelijke subsidieregeling voor zonnepanelen opengesteld. Voor bedrijven geldt deze landelijke regeling niet, hoewel de belangstelling onder hen lijkt toe te nemen. Fiscale regelingen Ondernemers kunnen voor het plaatsen van zonnepanelen wel gebruikmaken van de fiscale stimuleringsregeling energie- investeringsaftrek (EIA). Daarnaast is per 1 juli 2012 de Regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) gewijzigd. Dit betekent dat Vamil voortaan van toepassing is op de aanschaf van zonnepanelen, indien dit in combinatie met vervanging van asbesthoudende daken wordt uitgevoerd. Voor asbestsanering en aanbrengen van nieuwe dakbedekking bestond de mogelijkheid van MIA (Regeling milieu-investeringsaftrek) en Vamil al. Deze fiscale regelingen kunnen een aanmerkelijk voordeel opleveren afhankelijk van uw fiscale situatie. Provincie Gelderland Dat er op landelijk niveau geen subsidieregeling voor de plaatsing van zonnepanelen is opengesteld, wil niet automatisch zeggen dat dit op regionaal niveau ook het geval is, integendeel. Onlangs heeft de provincie Gelderland namelijk een budget beschikbaar gesteld voor de aanschaf van zonnepanelen op landbouwbedrijfsgebouwen. Aan deze subsidie zijn onder andere de volgende voorwaarden verbonden: • de aanvrager is een land- of tuinbouwbedrijf met een Standaardopbrengst (= opvolger van de Nederlandse grootte- eenheden) van minimaal € 125.000; • er moet een asbestdak gesaneerd worden, waarbij de oppervlakte van het te saneren asbestdak minimaal tweemaal de oppervlakte van de te installeren zonnepanelen is; • het saneren van het asbestdak en het plaatsen van de zonnepanelen moet op hetzelfde dak plaatsvinden. De subsidie bedraagt € 0,35 per geïnstalleerde Wattpiek (= meeteenheid, waarmee het maximaal vermogen van een zonnepaneel wordt aangeduid) en maximaal € 20.000 per bedrijf. Momenteel is het niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen vanwege budgetoverschrijding. Of de regeling een vervolg krijgt en/of andere provincies het voorbeeld van de provincie Gelderland zullen volgen, is nog onduidelijk. Aandachtspunten Op het moment dat u voornemens bent om zonnepanelen aan te schaffen, al dan niet in combinatie met het saneren van asbesthoudende daken, moet u een aantal zaken in ogenschouw nemen. Ten eerste zijn de omvang en grootte van de installatie van belang in verband met eigen gebruik en het terugleveren c.q. salderen door de energieleverancier. Daarnaast is het de vraag wat de te verwachten levensduur van de zonnepanelen bedraagt en welke garanties de fabrikant hierover geeft. Verder is het van belang om inzichtelijk te hebben wat het redelijkerwijs te behalen rendement is en hoe hoog de onderhoudskosten zullen zijn. Denk ook aan vragen zoals: “Op welke wijze worden de zonnepanelen bevestigd op de daken? Bestaat er als gevolg van de montage een risico op lekkage van het dak of een andere schade aan het gebouw?” Tot slot zaken die aan het einde van de levensduur zeker niet over het hoofd mogen worden gezien, zijn de hoogte van de verwijderingsbijdrage en de herstelkosten van de stal.

Rendement zonnepanelen Er zijn verschillende factoren die van invloed zijn op de prestaties van zonnepanelen, waardoor de kans groot is dat de Wattpiek van een zonnepaneel niet gehaald wordt. Enkele factoren zijn: • de hoek naar de zon en de oriëntatie naar de zon; • schaduw van bomen of andere objecten; • stof en vuil dat terechtkomt op de zonnepanelen. Het aantal KWh stroom per jaar wordt bepaald door het aantal Wattpiek van een zonnepaneel te vermenigvuldigen met een factor die tussen 0,80 en 0,85 ligt. Hierbij is rekening gehouden met factoren die een negatieve invloed op het rendement hebben en het feit dat Nederland niet de meest gunstige ligging op aarde heeft voor zonnepanelen. Samenwerken Omdat het investeren in zonnepanelen nog altijd erg kostbaar is, komt het ook voor dat er samengewerkt wordt met bedrijven van buitenaf die zich gespecialiseerd hebben in het exploiteren van zonnepanelen. De exploitant investeert dan in een zonnepanelensysteem dat op de daken van bijvoorbeeld de stallen wordt geplaatst. Daarbij wordt een recht van opstal gevestigd om de eigendom van de zonnepanelen bij de exploitant te houden. De elektriciteit die wordt opgewekt, komt toe aan de exploitant die deze op zijn beurt levert aan de staleigenaar. Tot slot Er zijn veel zaken waar u rekening mee moet houden als u zonnepanelen wenst aan te schaffen. Omdat zonnepanelen voor een langere duur aangeschaft worden, is het van groot belang dat u zich vooraf goed laat informeren. Dit om te voorkomen dat het vooruitzicht minder zonnig is dan het op voorhand lijkt.

Add a comment

Related presentations

How to monetize the fabulous but Idle stuff in your closet.

How to ensure your fabulous items look great on swapzaar.com

Silentwind

Silentwind

November 10, 2014

We are the proud manufacturers of the Silentwind premium range of products. These ...

Luan Lam, from AppDynamics, and LinkedIn’s Lauren Babek will walk you through the ...

Anita Krohn Traaseths presentasjon, holdt under frokostseminar hos Innovasjon Norg...

Related pages

Zonnepanelen kopen, TOP 6 waar je minimaal op moet letten

... waar moet ik op letten? Zonnepanelen.net stelde de volgende TOP 6 samen om ... 4 De prijs van een zonnepaneel. Als u zonnepanelen gaat kopen kijkt u ...
Read more

Waar moet u op letten bij aanschaf zonnepanelen ...

Er zijn in Nederland inmiddels zo'n duizend leveranciers van zonnepanelen, dus er is heel wat te kiezen (de juiste leverancier heeft u alvast gevonden).
Read more

Zonnepanelen kopen: waar moet u op letten? - Orange Solar ...

... maar waar moet u nu precies op letten ... Dit is dus niet aan te raden voor de plaatsing van zonnepanelen. Een dak op ... De aanschaf van zonnepanelen ...
Read more

Zonnepanelen kopen: info & prijs 2016 | Zonnepanelen-info.nl

Zonnepanelen kopen Weet waar je op moet ... van zonnepanelen nogal wat op je af komt, beschrijven we hier kort een aantal zaken waar u op moet letten.
Read more

Zonnepanelen opbrengst - o-solar.com

Zonnepanelen opbrengst; waar moet u op letten? ... Hoe meer besparing hoe beter. U zult het gehele traject moeten analyseren; van aanschaf, ...
Read more

Zonnepanelen | waar moet u op letten? - vastelastenbond.nl

Waar moet u op letten bij het aanschaffen van ... Zonnepanelen | waar moet u op letten? ... bent op de aanschaf van zonnepanelen. Wanneer u zich ...
Read more

De beste zonnepanelen: waar moet u op letten?

... in aanschaf. Toch ligt het rendement van deze soort ... van de beste zonnepanelen hoeft u niet ... is van toepassing op de zonnepanelen ...
Read more

Waar moet je op letten bij de aanschaf van zonnepanelen ...

Waar moet je op letten bij de aanschaf van zonnepanelen. ... Ben jij ook van plan op zonnepanelen aan te schaffen? ... Meld u gratis aan
Read more

Zonnepanelen checklist | Feenstra

Wilt u zonnepanelen kopen? Volg dan deze 8 stappen op van de Feenstra zonnepanelen checklist, zodat u weet waar u op moet letten bij de aanschaf van ...
Read more