A nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózatokon alkalmazott hálózat-hozzáférési díjrendszer vizsgálata piacfelügyeleti hatáskörben

50 %
50 %
Information about A nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózatokon alkalmazott...
p e

Published on December 22, 2007

Author: MVH

Source: slideshare.net

Description

Dr. Bertha György előadása a Magyar Vasúti Hivatal 2007. december 12-én tartott évzáró szakmai konferenciáján

A nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózatokon alkalmazott hálózat-hozzáférési díjrendszer vizsgálata piacfelügyeleti hatáskörben dr. Bertha György piacfelügyeleti referens B u d a p e s t, 2 0 0 7. december 1 2.

A piac felügyelete a Magyar Vasúti Hivatal szerepe: a vasúti közlekedési piac működésének figyelemmel kísérése, a vonatkozó jogszabályokban, a Hivatal határozataiban, valamint a Hálózati Üzletszabályzatban foglaltak megtartásának ellenőrzése a piac szereplői: VPSZ, vasúti társaságok (pálya- és vállalkozói) az eljárás menete (KET): eljárás megindítása tényállás tisztázása jogszabályi „ütköztetés” döntés meghozatala (határozat/végzés)

a Magyar Vasúti Hivatal szerepe: a vasúti közlekedési piac működésének figyelemmel kísérése, a vonatkozó jogszabályokban, a Hivatal határozataiban, valamint a Hálózati Üzletszabályzatban foglaltak megtartásának ellenőrzése

a piac szereplői: VPSZ, vasúti társaságok (pálya- és vállalkozói)

az eljárás menete (KET):

eljárás megindítása

tényállás tisztázása

jogszabályi „ütköztetés”

döntés meghozatala (határozat/végzés)

A hálózat-hozzáférési díjrendszer vizsgálata a Hálózati Üzletszabályzat módosításáról és a hálózat- hozzáférési díjakról szóló 2/2006. határozat a MÁV Zrt és GySEV Zrt által működtetett országos vasúti pályahálózatokon alkalmazott pályahálózat-hozzáférési díjrendszer vasúti áruszállítási piacra gyakorolt hatását kivizsgáló eljárás eredményeként született 49/2007. határozat

a Hálózati Üzletszabályzat módosításáról és a hálózat- hozzáférési díjakról szóló 2/2006. határozat

a MÁV Zrt és GySEV Zrt által működtetett országos vasúti pályahálózatokon alkalmazott pályahálózat-hozzáférési díjrendszer vasúti áruszállítási piacra gyakorolt hatását kivizsgáló eljárás eredményeként született 49/2007. határozat

Az eljárás lefolytatása az eljárás megindítása: 2/2006. hivatalból (ún. „hivatalos észlelés”) 49/2007. hivatalból a tényállás tisztázása: 2/2006. adatszolgáltatás, igazságügyi szakértő 49/2007. adatszolgáltatás, helyszíni ellenőrzés legfontosabb jogszabályok: az Európai Parlament és Tanács 2001/14/EK irányelve a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény végrehajtási rendeletek

az eljárás megindítása:

2/2006. hivatalból (ún. „hivatalos észlelés”)

49/2007. hivatalból

a tényállás tisztázása:

2/2006. adatszolgáltatás, igazságügyi szakértő

49/2007. adatszolgáltatás, helyszíni ellenőrzés

legfontosabb jogszabályok:

az Európai Parlament és Tanács 2001/14/EK irányelve

a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény

végrehajtási rendeletek

A hálózat-hozzáférési díjrendszer felépítése 1. Elemei nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózat működtetője által nyújtott szolgáltatások díjai: alap-, kiegészítő és mellékszolgáltatások, valamint létesítményekhez való hozzáférés biztosítása kedvezmények: általános és egyedi felárak: általános és egyedi (túlterheltség, környezeti hatás) kiegyenlítő juttatások ( -> arányos általános kedvezmény) 2. Meghatározása alap: az igénybevételhez közvetlenül kapcsolódó költségek, ráfordítások („határköltség alapú ár”) cél: a vasúti közlekedés folyamatos és kiegyensúlyozott működésének, versenyképességének elősegítése feltétel: egyenlő bánásmód elvének érvényesülése

1. Elemei

nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózat működtetője által nyújtott szolgáltatások díjai: alap-, kiegészítő és mellékszolgáltatások, valamint létesítményekhez való hozzáférés biztosítása

kedvezmények: általános és egyedi

felárak: általános és egyedi (túlterheltség, környezeti hatás)

kiegyenlítő juttatások ( -> arányos általános kedvezmény)

2. Meghatározása

alap: az igénybevételhez közvetlenül kapcsolódó költségek, ráfordítások („határköltség alapú ár”)

cél: a vasúti közlekedés folyamatos és kiegyensúlyozott működésének, versenyképességének elősegítése

feltétel: egyenlő bánásmód elvének érvényesülése

A kapacitás-elosztás és a díjszabás összefüggései ún. „alapvető funkciók”: a döntés helye a két tevékenység ugyanazon szerv feladataként jelenik meg a döntés egyidejűleg, egymást feltételezve történik szabályozásuk alapvető dokumentuma – a jogszabályokon kívül - a Hálózati Üzletszabályzat

ún. „alapvető funkciók”: a döntés helye

a két tevékenység ugyanazon szerv feladataként jelenik meg

a döntés egyidejűleg, egymást feltételezve történik

szabályozásuk alapvető dokumentuma – a jogszabályokon kívül - a Hálózati Üzletszabályzat

Feladatmegosztás: kapacitás-elosztás és díjszabás A díjszabás és a kapacitás-elosztás elméleti modellje : VPSZ: költségelszámolás elvei Pályavasút: díjképzési szabályzat és költségadatok VPSZ: díjszabási rendszer Döntési jogkör: a VPSZ-hez telepítve - kapacitást oszt és megállapítja a pálya használatának díját Végrehajtás: Pályavasút feladata - kizárólag a leközlekedtetés és a számla kiállítása

A díjszabás és a kapacitás-elosztás elméleti modellje :

VPSZ: költségelszámolás elvei

Pályavasút: díjképzési szabályzat és költségadatok

VPSZ: díjszabási rendszer

Döntési jogkör:

a VPSZ-hez telepítve - kapacitást oszt és megállapítja a pálya használatának díját

Végrehajtás:

Pályavasút feladata - kizárólag a leközlekedtetés és a számla kiállítása

A döntés 2/2006 .: a VPSZ Hálózati Üzletszabályzatban szabályozott kedvezmények törlésére, és ennek „ellentételezéseként” a szolgáltatások díjainak arányos csökkentésére kötelezése a VPSZ kötelezése az igénybevétel díjainak a kapacitás kiosztásáról szóló értesítésben történő megjelölésére 49/2007 .: a VPSZ kötelezése a költségelszámolás elveinek meghatározására a Pályavasutak kötelezése a díjképzési szabályzat megfelelő módosítására (költségadatok!) a VPSZ kötelezése a hálózat-hozzáférési díjak és a vasúti pályahálózat igénybevételéhez közvetlenül kapcsolódó, egy vonatra eső költségek és ráfordítások mértéke viszonyának bemutatására

2/2006 .:

a VPSZ Hálózati Üzletszabályzatban szabályozott kedvezmények törlésére, és ennek „ellentételezéseként” a szolgáltatások díjainak arányos csökkentésére kötelezése

a VPSZ kötelezése az igénybevétel díjainak a kapacitás kiosztásáról szóló értesítésben történő megjelölésére

49/2007 .:

a VPSZ kötelezése a költségelszámolás elveinek meghatározására

a Pályavasutak kötelezése a díjképzési szabályzat megfelelő módosítására (költségadatok!)

a VPSZ kötelezése a hálózat-hozzáférési díjak és a vasúti pályahálózat igénybevételéhez közvetlenül kapcsolódó, egy vonatra eső költségek és ráfordítások mértéke viszonyának bemutatására

A 2/2006. határozat ügyében hozott ítélet Fővárosi Bíróság 24.K.34.580/2006/16. sz. ítélete Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf.27.268/2007/6. sz. ítélete Alapvetések: a HÜSZ a pályahálózatot működtető társaságok lehetséges piaci magatartását rögzíti, kidolgozásának, módosításának jogszerűsége, nyilvánossága és érvényre juttatása a piac zavartalan működésének garanciája a Magyar Vasúti Hivatal hatáskörét széles körben húzza meg a törvény, az alperes hatáskörébe tartozik a vasúti közlekedési piac felügyelete, így a felügyelt piac valamennyi szereplőjére kihatással bíró közigazgatási határozatot hozhat, jogosult a vasúti közlekedési tevékenység végzésének feltételeit megállapítani

Fővárosi Bíróság 24.K.34.580/2006/16. sz. ítélete

Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf.27.268/2007/6. sz. ítélete

Alapvetések:

a HÜSZ a pályahálózatot működtető társaságok lehetséges piaci magatartását rögzíti, kidolgozásának, módosításának jogszerűsége, nyilvánossága és érvényre juttatása a piac zavartalan működésének garanciája

a Magyar Vasúti Hivatal hatáskörét széles körben húzza meg a törvény, az alperes hatáskörébe tartozik a vasúti közlekedési piac felügyelete, így a felügyelt piac valamennyi szereplőjére kihatással bíró közigazgatási határozatot hozhat, jogosult a vasúti közlekedési tevékenység végzésének feltételeit megállapítani

Összegzés hiányzó végrehajtási rendeletek kiadása gyakorlat jogszabályi környezethez való folyamatos igazítása változások szükségességének elfogadtatása Elindultunk a helyes úton, további kihívások:

hiányzó végrehajtási rendeletek kiadása

gyakorlat jogszabályi környezethez való folyamatos igazítása

változások szükségességének elfogadtatása

Magyar Vasúti Hivatal Múzeum u. 11., 1088 Budapest Pf. 132, 1461 Budapest www.vasutihivatal.gov.hu Tel.: +36 1 511 3131 Fax: +36 1 511 4669 Kapcsolat

Magyar Vasúti Hivatal

Múzeum u. 11., 1088 Budapest

Pf. 132, 1461 Budapest

www.vasutihivatal.gov.hu

Tel.: +36 1 511 3131

Fax: +36 1 511 4669

Köszönöm a figyelmet!

Add a comment

Related pages

A Magyar Vasúti Hivatal 2/2006. határozata

... a magyarországi nyílt hozzáférésű vasúti ... 2006. május 25. napjával a hálózat-hozzáférési díjak tekintetében ... díjrendszer ...
Read more

58/2015. (IX. 30.) NFM rendelet - a vasúti hálózat ...

... a nyílt hozzáférésű vasúti ... a VPSZ a vasúti igazgatási szervnél piacfelügyeleti ... vizsgálata, b) a hálózat-hozzáférési díjak ...
Read more

50/2007. (IV. 26.) GKM-PM együttes rendelet - a vasúti ...

... * a nyílt hozzáférésű ... díjrendszer keretében alkalmazott ... vasúti igazgatási szerv piacfelügyeleti ...
Read more

A Magyar Vasúti Hivatal 49/2007. számú határozata

működtetett országos vasúti pályahálózatokon ... piacfelügyeleti ... társaságok pályahálózatában alkalmazott hálózat-hozzáférési ...
Read more

Nemzeti Jogszabálytár

hálózat-hozzáférési díj: a vasúti ... a nyílt hozzáférésű vasúti ... 243 A hálózat-hozzáférési díjrendszer keretében alkalmazott ...
Read more

2015. évi CIII. törvény - Törvények és OGY határozatok

... jármű is az alkalmazott ... hálózat-hozzáférési díj: a vasúti ... A nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózat ...
Read more

Nemzeti Közlekedési Hatóság - Vasúti Igazgatási Osztály

A működési engedély valamennyi nyílt hozzáférésű vasúti ... A térségi vasutak olyan pályahálózatokon ... hálózat-hozzáférési díjak ...
Read more

EGYEZTETÉSI LAP

szabályozás a Hivatal számára lehetővé teszi, hogy piacfelügyeleti tevékenysége ... vasúti társaságok számára a számviteli elválasztás ...
Read more

2005. évi CLXXXIII. törvény - Törvények és OGY ...

2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről * Az Országgyűlés a nemzeti közlekedéspolitikában meghatározott elvek érvényesítése, a ...
Read more