A jogharmonizáció kérdései - különös figyelemmel a harmadik vasúti csomagra

50 %
50 %
Information about A jogharmonizáció kérdései - különös figyelemmel a harmadik vasúti csomagra

Published on December 22, 2007

Author: MVH

Source: slideshare.net

Description

Dr. Tóth Szandra előadása a Magyar Vasúti Hivatal 2007. december 12-én tartott évzáró szakmai konferenciáján

A jogharmonizáció kérdései – különös figyelemmel a harmadik vasúti csomagra 2007. december 12.

Problémák(?) értelmezési különbségek az uniós jogszabályok átültetése során nem feltétlenül egyértelmű az irányelv szövege Bizottság őszi levele – olyan összeférhetetlenségi kérdésekre mutatott rá, amelyek az irányelvekből nem feltétlenül következnek

értelmezési különbségek az uniós jogszabályok átültetése során

nem feltétlenül egyértelmű az irányelv szövege

Bizottság őszi levele – olyan összeférhetetlenségi kérdésekre mutatott rá, amelyek az irányelvekből nem feltétlenül következnek

Harmadik vasúti csomag már most? – még csak éppen (2007. december 3-án) kihirdették a Hivatalos Lap L sorozat 315 számában problémák, és az átgondolt nemzeti szabályozás érdekében már most foglalkozni kell vele Elemei: az Európai Parlament és Tanács 1371/2007/EK rendelete (2007. október 23.) a vasúti személyszállítást igénybevevő utasok jogairól és kötelezettségeiről az Európai Parlament és Tanács 2007/59/EK irányelve (2007. október 23.) a közösségi vasúti rendszereken mozdonyokat és vonatokat működtető mozdonyvezetők minősítéséről az Európai Parlament és Tanács 2007/58/EK irányelve (2007. október 23.) a közösségi vasutak fejlesztéséről szóló 91/440/EGK tanácsi irányelv , valamint a vasúti infrastruktúra-kapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról szóló 2001/14/EK irányelv módosításáról Kapcsolódik: az Európai Parlament és a Tanács 1370/2007/EK rendelete ( 2007. október 23. ) a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

már most? – még csak éppen (2007. december 3-án) kihirdették a Hivatalos Lap L sorozat 315 számában

problémák, és az átgondolt nemzeti szabályozás érdekében már most foglalkozni kell vele

Elemei:

az Európai Parlament és Tanács 1371/2007/EK rendelete (2007. október 23.) a vasúti személyszállítást igénybevevő utasok jogairól és kötelezettségeiről

az Európai Parlament és Tanács 2007/59/EK irányelve (2007. október 23.) a közösségi vasúti rendszereken mozdonyokat és vonatokat működtető mozdonyvezetők minősítéséről

az Európai Parlament és Tanács 2007/58/EK irányelve (2007. október 23.) a közösségi vasutak fejlesztéséről szóló 91/440/EGK tanácsi irányelv , valamint a vasúti infrastruktúra-kapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról szóló 2001/14/EK irányelv módosításáról

Kapcsolódik:

az Európai Parlament és a Tanács 1370/2007/EK rendelete ( 2007. október 23. ) a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

UTASJOGOK „ A közös közlekedéspolitika keretében fontos megőrizni a vasúti utasok felhasználói jogait, valamint javítani a vasúti személyszállítási szolgáltatások minőségét és eredményességét annak érdekében, hogy a vasúti szállítás aránya az egyéb szállítási módokhoz képest növekedjen.” hatály: az engedéllyel rendelkező vasúttársaságok által nyújtott valamennyi vasúti utazásra és szolgáltatásra (a belföldi utazókra is!) alapja: COTIF – CIV (I. mellélete is tartalmazza a megfelelő szabályokat), DE kibővíti: a belföldi utasok is védi mentesség: általános: városi, külvárosi, regionális szolgáltatások tekintetében korlátlan mentesség adható (kivétel: alapvető jogok) ideiglenes: a belföldi távolsági vasúti szolgáltatásokat 5 éves időtartamra a tagállamok mentesíthetik – 2x5 évre meghosszabbítható ideiglenes: arra a szolgáltatásra, amely jelentős részben a Közösség területén kívül kerül sor – max. 5 év, de meghosszabbítható – a rendelet nem tartalmazza, hogy mennyivel

„ A közös közlekedéspolitika keretében fontos megőrizni a vasúti utasok felhasználói jogait, valamint javítani a vasúti személyszállítási szolgáltatások minőségét és eredményességét annak érdekében, hogy a vasúti szállítás aránya az egyéb szállítási módokhoz képest növekedjen.”

hatály: az engedéllyel rendelkező vasúttársaságok által nyújtott valamennyi vasúti utazásra és szolgáltatásra (a belföldi utazókra is!)

alapja: COTIF – CIV (I. mellélete is tartalmazza a megfelelő szabályokat), DE kibővíti: a belföldi utasok is védi

mentesség:

általános: városi, külvárosi, regionális szolgáltatások tekintetében korlátlan mentesség adható (kivétel: alapvető jogok)

ideiglenes: a belföldi távolsági vasúti szolgáltatásokat 5 éves időtartamra a tagállamok mentesíthetik – 2x5 évre meghosszabbítható

ideiglenes: arra a szolgáltatásra, amely jelentős részben a Közösség területén kívül kerül sor – max. 5 év, de meghosszabbítható – a rendelet nem tartalmazza, hogy mennyivel

UTASJOGOK Feladatokat fogalmaz meg a vasúttársaságok az állomás üzemeltetők a menetjegy-értékesítők az utazásszervezők a tagállamok részére Tagállami feladat: szankció megállapítása – a kártérítést is magába foglalhatja, DE: hatékony + arányos + visszatartó erejű a szankció alkalmazásának biztosítása a végrehajtásért felelős szerv kijelölése – független: infrastruktúra-működtetőtől, díjszabási szervtől, elosztási szervtől, vasúttársaságtól

Feladatokat fogalmaz meg

a vasúttársaságok

az állomás üzemeltetők

a menetjegy-értékesítők

az utazásszervezők

a tagállamok

részére

Tagállami feladat:

szankció megállapítása – a kártérítést is magába foglalhatja, DE: hatékony + arányos + visszatartó erejű

a szankció alkalmazásának biztosítása

a végrehajtásért felelős szerv kijelölése – független: infrastruktúra-működtetőtől, díjszabási szervtől, elosztási szervtől, vasúttársaságtól

UTASJOGOK alapvető jogok (nincs mentesség!) menetjegyek, átszállójegyek, helyfoglalások elérhetősége, mikéntje – szükségtelen nehézség nélkül utasokkal és poggyászokkal szembeni felelősség vasúttársaságok megfelelő biztosítása közlekedéshez való joga a fogyatékkal élő és a csökkent mozgásképességű személyek jogai az utasok személyes biztonsága

alapvető jogok (nincs mentesség!)

menetjegyek, átszállójegyek, helyfoglalások elérhetősége, mikéntje – szükségtelen nehézség nélkül

utasokkal és poggyászokkal szembeni felelősség

vasúttársaságok megfelelő biztosítása

közlekedéshez való joga

a fogyatékkal élő és a csökkent mozgásképességű személyek jogai

az utasok személyes biztonsága

UTASJOGOK Tájékoztatáshoz való jog mikor: utazást megelőzően és folyamán ki: vasúttársaság, menetjegy-értékesítő hogyan: előzetesen, minél hamarabb Késés – 60 percet meghaladja(nem kell figyelembe venni, amiről bebizonyítja, hogy a Közösségen kívülről származik): az utas választhat: menetjegy teljes árának visszatérítése + visszajuttatás (még meg nem tett, már megtett részére, vagy a kiindulási helyre) – DE!: nem kérhető kártérítés utazás folytatása, elterelés utazás folytatása, elterelés későbbi időpontban

mikor: utazást megelőzően és folyamán

ki: vasúttársaság, menetjegy-értékesítő

hogyan: előzetesen, minél hamarabb

Késés – 60 percet meghaladja(nem kell figyelembe venni, amiről bebizonyítja, hogy a Közösségen kívülről származik): az utas választhat:

menetjegy teljes árának visszatérítése + visszajuttatás (még meg nem tett, már megtett részére, vagy a kiindulási helyre) – DE!: nem kérhető kártérítés

utazás folytatása, elterelés

utazás folytatása, elterelés későbbi időpontban

UTASJOGOK – késések Kártérítés: a ténylegesen fizetett árhoz viszonyítva HA: arról az utast a jegyvásárlást megelőzőn nem tájékoztatták 60-119 perc: menetjegy árának 25 % 120 perc felett: menetjegy árának 50 % utazási igazolvány, vasúti bérlet: Kártérítési Szabályzat szerint kifizetés: 1 hónapon belül utalvány, szolgáltatás, vagy (az utas kérésére) pénz formájában vasúttársaság Kártérítési Szabályzata tartalmazza a kártérítés kritériumait megállapítható minimális összeghatár, amely alatt nem fizet: nem haladhatja meg a 4 EUR-t

Kártérítés: a ténylegesen fizetett árhoz viszonyítva

HA: arról az utast a jegyvásárlást megelőzőn nem tájékoztatták

60-119 perc: menetjegy árának 25 %

120 perc felett: menetjegy árának 50 %

utazási igazolvány, vasúti bérlet: Kártérítési Szabályzat szerint

kifizetés: 1 hónapon belül

utalvány, szolgáltatás, vagy (az utas kérésére) pénz formájában

vasúttársaság Kártérítési Szabályzata tartalmazza a kártérítés kritériumait

megállapítható minimális összeghatár, amely alatt nem fizet: nem haladhatja meg a 4 EUR-t

UTASJOGOK – azonnali kifizetés Halál, sérülés: haladéktalanul, vagy a személyazonosság megállapítását követően 15 nappal azonnali kifizetés az elszenvedett nehézséggel arányban álló és az azonnali gazdasági szükséglet kielégítéshez szükséges halál esetén min. 21000 EUR/utas nem egyenlő a felelősség elismerésével nem követelhető vissza (kivétel: 1. kárt az utas hanyagsága vagy hibája okozta, 2. a részesült nem a jogosult személy volt)

Halál, sérülés:

haladéktalanul, vagy a személyazonosság megállapítását követően 15 nappal

azonnali kifizetés

az elszenvedett nehézséggel arányban álló és

az azonnali gazdasági szükséglet kielégítéshez szükséges

halál esetén min. 21000 EUR/utas

nem egyenlő a felelősség elismerésével

nem követelhető vissza (kivétel: 1. kárt az utas hanyagsága vagy hibája okozta, 2. a részesült nem a jogosult személy volt)

UTASJOGOK panaszok Panaszkezelő mechanizmus – rendelet hatálya alá tartozó jogok és kötelezettségek tekintetében panasz: bármely érintett vasúttársaságnál benyújtható indoklással ellátott válasz: 1 hó (max. 3 hó) Panasz a rendelet megsértéséről benyújtható: végrehajtásért felelős szerv, vagy a tagállam által kijelölt más szerv Különbség…

Panaszkezelő mechanizmus – rendelet hatálya alá tartozó jogok és kötelezettségek tekintetében

panasz: bármely érintett vasúttársaságnál benyújtható

indoklással ellátott válasz: 1 hó (max. 3 hó)

Panasz a rendelet megsértéséről

benyújtható: végrehajtásért felelős szerv, vagy a tagállam által kijelölt más szerv

Különbség…

Mozdonyvezetők képesítése irányelv célja: a mozdonyvezetők tagállamok közötti mozgás ának megkönnyítése a vasúttársaságok közötti mobilitás ának megkönnyítése az engedély nek és a harmonizált kiegészítő tanúsítvány nak a vasúti ágazat valamennyi szereplője általi elismerése érdekében minimumkövetelmények felállítása egyéb alkalmazottak, akik biztonsági feladatokat látnak el Ügynökség azonosítja, hogy mely feladatokat ellátó alkalmazottakra vonatkozik

irányelv célja:

a mozdonyvezetők tagállamok közötti mozgás ának megkönnyítése

a vasúttársaságok közötti mobilitás ának megkönnyítése

az engedély nek és a harmonizált kiegészítő tanúsítvány nak a vasúti ágazat valamennyi szereplője általi elismerése

érdekében minimumkövetelmények felállítása

egyéb alkalmazottak, akik biztonsági feladatokat látnak el

Ügynökség azonosítja, hogy mely feladatokat ellátó alkalmazottakra vonatkozik

Mozdonyvezetők képesítése Feladatokat fogalmaz meg: vasúttársaságok pályahálózat-működtetők képzési központok illetékes hatóságok mozdonyvezetők ágazat egyéb szereplői részére Kizárhatók: metró, villamos, más könnyűvágányú vasúti rendszer elkülönülten működő kizárólag a helyi, városi vagy elővárosi személy- és áruszállítási szolgáltatások működtetésére szolgáló hálózat magántulajdonban lévő vasúti infrastruktúrák, amelyeket kizárólag a tulajdonos használ karbantartás, felújítás vagy korszerűsítés miatt időszakosan lezárt pályaszakaszok

Feladatokat fogalmaz meg:

vasúttársaságok

pályahálózat-működtetők

képzési központok

illetékes hatóságok

mozdonyvezetők

ágazat egyéb szereplői

részére

Kizárhatók:

metró, villamos, más könnyűvágányú vasúti rendszer

elkülönülten működő kizárólag a helyi, városi vagy elővárosi személy- és áruszállítási szolgáltatások működtetésére szolgáló hálózat

magántulajdonban lévő vasúti infrastruktúrák, amelyeket kizárólag a tulajdonos használ

karbantartás, felújítás vagy korszerűsítés miatt időszakosan lezárt pályaszakaszok

Mozdonyvezetők képesítése minimumkövetelmények: alsó korhatár fizikai alkalmasság foglalkozáspszichológiai alkalmasság szakmai tapasztalat mozdonyvezetéshez szükséges bizonyos témák ismerete infrastruktúrák ismerete az infrastruktúrákon használt nyelv ismerete

minimumkövetelmények:

alsó korhatár

fizikai alkalmasság

foglalkozáspszichológiai alkalmasság

szakmai tapasztalat

mozdonyvezetéshez szükséges bizonyos témák ismerete

infrastruktúrák ismerete

az infrastruktúrákon használt nyelv ismerete

Mozdonyvezetők képesítése mozdonyvezető munkaviszonya megszűnik időszakos ellenőrzések 10 év – érvénytelenné válik a munkaviszony megszűnésével 1 eredeti példányban időszakos ellenőrzések vasúttársaság, pályahálózat-működtető feladata ellenőrzésre hivatott rendszer létrehozása DE: az illetékes hatóság is ellenőrizheti érvényesség ellenőrzése meghatározott infrastruktúrákon és járműveken Közösség egész területén érvényesség kiállító szerv mozdonyvezető tulajdonosa vasúttársaság, pályahálózat-működtető tagállam illetékes hatósága kiállító szerv tanúsítvány engedély

Mozdonyvezetők képesítése csak az engedéllyel együtt 20 év (18 év – csak a kiállító tagállamban) korhatár nyelvtudás szakismereti és alkalmassági vizsga járműre infrastruktúrára (ehhez kapcsolódó nyelvtudás) vonatkozóan biztonsági rendszerre vonatkozó képzés alap-, középfokú tanulmányokból min. 9 év sikeresen elvégzett fizikai alkalmasság szakmai-, pszichológiai alkalmasság általános szakmai alkalmasság minimum-követelmények tanúsítvány engedély

nyelvtudás

szakismereti és alkalmassági vizsga

járműre

infrastruktúrára (ehhez kapcsolódó nyelvtudás)

vonatkozóan

biztonsági rendszerre vonatkozó képzés

alap-, középfokú tanulmányokból min. 9 év sikeresen elvégzett

fizikai alkalmasság

szakmai-, pszichológiai alkalmasság

általános szakmai alkalmasság

Mozdonyvezetők képesítése Vizsgák: összeférhetetlenség biztosítása akkreditált vagy elismert vizsgáztatók felügyelik infrastruktúrákkal kapcsolatos ismeretek értékelését: az elhelyezkedés szerinti tagállam által akkreditált vagy elismert személyek vagy szervek végzik elméleti és gyakorlati vizsgák a szakmai ismeretek és kompetenciák megszerzésére és értékelésére szolgáló eljárások független értékelése – 5 évet nem meghaladó időszakonként

Vizsgák: összeférhetetlenség biztosítása

akkreditált vagy elismert vizsgáztatók felügyelik

infrastruktúrákkal kapcsolatos ismeretek értékelését: az elhelyezkedés szerinti tagállam által akkreditált vagy elismert személyek vagy szervek végzik

elméleti és gyakorlati vizsgák

a szakmai ismeretek és kompetenciák megszerzésére és értékelésére szolgáló eljárások független értékelése – 5 évet nem meghaladó időszakonként

Mozdonyvezetők képesítése Fokozatos bevezetés és átmeneti időszak nyilvántartás a nyilvántartások alapvető paramétereinek elfogadásától számított 2 éven belül (az alapvető paramétereket a Bizottság állapítja meg az Ügynökség jelentése alapján) engedély: csere: min. két tagállamban dolgozó mozdonyvezető esetén: a nyilvántartások alapvető paramétereinek elfogadásától számított 2 éven belül új: nyilvántartások felállítását követő 2 éven belül összes cseréje: nyilvántartások felállítását követő hét éven belül lehetőség: tagállam kérésére a Bizottság felkéri az Ügynökséget, hogy készítse el az érintett tagállamra vonatkozóan az irányelv alkalmazásának költség-haszon elemzését – 10 éves időtartamot kell lefednie (a nyilvántartások felállítását követő 2 éven belül kell benyújtani a Bizottsághoz) ha a költségek meghaladják a hasznot: Bizottság határozatot hozhat, hogy max. 10 éves időtartamra nem kell a mozdonyvezetőkre alkalmazni az irányelvet – átmeneti mentesség

nyilvántartás

a nyilvántartások alapvető paramétereinek elfogadásától számított 2 éven belül (az alapvető paramétereket a Bizottság állapítja meg az Ügynökség jelentése alapján)

engedély:

csere: min. két tagállamban dolgozó mozdonyvezető esetén: a nyilvántartások alapvető paramétereinek elfogadásától számított 2 éven belül

új: nyilvántartások felállítását követő 2 éven belül

összes cseréje: nyilvántartások felállítását követő hét éven belül

lehetőség:

tagállam kérésére a Bizottság felkéri az Ügynökséget, hogy készítse el az érintett tagállamra vonatkozóan az irányelv alkalmazásának költség-haszon elemzését – 10 éves időtartamot kell lefednie (a nyilvántartások felállítását követő 2 éven belül kell benyújtani a Bizottsághoz)

ha a költségek meghaladják a hasznot: Bizottság határozatot hozhat, hogy max. 10 éves időtartamra nem kell a mozdonyvezetőkre alkalmazni az irányelvet – átmeneti mentesség

91/440/EGK, 2001/14/EK irányelvek módosítása „ Ezen irányelv célja a Közösségen belüli nemzetközi vasúti személyszállítási szolgáltatások – nem pedig a tagállamok és harmadik országok közötti szolgáltatások – piacának megnyitása.” - 2010. január 1-jével a tagállamok kizárhatják a Közösség területén átmenő szolgáltatásokat ellentmondásos kép: távolsági szolgáltatások: nehéz helyzetben nemzetközi nagysebességű: forgalom erős növekedése DE: nyomást gyakorol: „low-cost” légitársaságok – feloldása érdekében eszköz: vasúttársaságok közötti verseny elősegítése

„ Ezen irányelv célja a Közösségen belüli nemzetközi vasúti személyszállítási szolgáltatások – nem pedig a tagállamok és harmadik országok közötti szolgáltatások – piacának megnyitása.” - 2010. január 1-jével

a tagállamok kizárhatják a Közösség területén átmenő szolgáltatásokat

ellentmondásos kép:

távolsági szolgáltatások: nehéz helyzetben

nemzetközi nagysebességű: forgalom erős növekedése

DE: nyomást gyakorol: „low-cost” légitársaságok – feloldása érdekében eszköz: vasúttársaságok közötti verseny elősegítése

91/440/EGK, 2001/14/EK irányelvek módosítása új, közbenső megállókkal rendelkező nemzetközi szolgáltatás nem használható belföldi személyszállítási szolgáltatás piacának megnyitására fő célja CSAK nemzetközi útvonalon történő személyszállítás lehet a „fő célnak való megfelelősséget” bármely érdekelt kérelmére a szabályozó szerv állapítja meg (figyelembe véve: a belföldi, vagy nemzetközi személyszállítás alapján kiszámított forgalmi hányadot és volument; a szolgáltatás hosszát)

új, közbenső megállókkal rendelkező nemzetközi szolgáltatás

nem használható belföldi személyszállítási szolgáltatás piacának megnyitására

fő célja CSAK nemzetközi útvonalon történő személyszállítás lehet

a „fő célnak való megfelelősséget” bármely érdekelt kérelmére a szabályozó szerv állapítja meg (figyelembe véve: a belföldi, vagy nemzetközi személyszállítás alapján kiszámított forgalmi hányadot és volument; a szolgáltatás hosszát)

91/440/EGK irányelv módosítása új fogalmak: nemzetközi személyszállítási szolgáltatás átmenő vasúti szolgáltatás Hozzáférés biztosításának határideje: 2010. január 1. DE: 2012. január 1., azokban a tagállamokban, ahol a nemzetközi vasúti személyszállítás az adott tagállam vasúttársasági utasforgalmának több mint felét teszi ki (hozzáférés: a nemzetközi útvonalon található bármely állomáshoz – beleértve az ugyanazon tagállamban található állomásokat is)

új fogalmak:

nemzetközi személyszállítási szolgáltatás

átmenő vasúti szolgáltatás

Hozzáférés biztosításának határideje:

2010. január 1.

DE: 2012. január 1., azokban a tagállamokban, ahol a nemzetközi vasúti személyszállítás az adott tagállam vasúttársasági utasforgalmának több mint felét teszi ki

(hozzáférés: a nemzetközi útvonalon található bármely állomáshoz – beleértve az ugyanazon tagállamban található állomásokat is)

91/440/EGK irányelv módosítása Közszolgáltatási szerződés alapján nyújtott szolgáltatásra való hatása megszervezésére, finanszírozására -> tagállamok számára lehetőség a korlátozásra (szabályozó szerv jóváhagyásával!) szabályozó szerv: objektív gazdasági elemzés és előre meghatározott szempontok alapján – határozat 2 hónap alatt érdekeltek kérelmére (felülvizsgálatot is ők + a kérelmező vasúttársaság): közszolgáltatási szerződést odaítélő illetékes hatóság más illetékes hatóság, aki jogosult a korlátozásra pályahálózat-működtető a szerződést teljesítő vasúttársaság ha a közszolgáltatási szerződés gazdasági egyensúlya veszélybe kerül -> értékelése alapján a tagállamok engedélyezhetik módosíthatják megtagadhatják díjat vethetnek ki az új szolg. üzemeltetőjére -> díj: hozzá kell járulnia a közszolgáltatási kötelezettségek finanszírozásához a fenti feladatok ellátása érdekében ki kell terjeszteni a szabályozó szerv hatáskörét

Közszolgáltatási szerződés alapján nyújtott szolgáltatásra való hatása

megszervezésére, finanszírozására ->

tagállamok számára lehetőség a korlátozásra (szabályozó szerv jóváhagyásával!)

szabályozó szerv: objektív gazdasági elemzés és előre meghatározott szempontok alapján – határozat 2 hónap alatt

érdekeltek kérelmére (felülvizsgálatot is ők + a kérelmező vasúttársaság):

közszolgáltatási szerződést odaítélő illetékes hatóság

más illetékes hatóság, aki jogosult a korlátozásra

pályahálózat-működtető

a szerződést teljesítő vasúttársaság

ha a közszolgáltatási szerződés gazdasági egyensúlya veszélybe kerül -> értékelése alapján a tagállamok

engedélyezhetik

módosíthatják

megtagadhatják

díjat vethetnek ki az új szolg. üzemeltetőjére -> díj: hozzá kell járulnia a közszolgáltatási kötelezettségek finanszírozásához

a fenti feladatok ellátása érdekében ki kell terjeszteni a szabályozó szerv hatáskörét

91/440/EGK irányelv módosítása Korlátozás (utas felvétele, leszállása): nemzetközi személyszállítási szolgáltatás útvonalán, amelyen a szolgáltatást a hatálybalépést megelőzően koncessziós szerződéssel ítéltek oda a szerz. eredeti időtartamáig/15 évig Díj: tagállamnak a vasúti személyszállításért felelős hatóságnak adott felhatalmazása alapján vasúti szolgáltatásokra, amelyek személyszállítási szolgáltatásokat működtetnek olyan útvonalon, amelyet az adott tagállam két állomása között használnak célja: ellentételezés – közszolgálati kötelezettségekért méltányosság, átláthatóság, megkülönböztetésmentesség, arányosság elve eredetének, felhasználásának nyomon követhetőnek kell lennie DE: mi az összefüggés a hálózat-hozzáférési díj és e között a díj között?

Korlátozás (utas felvétele, leszállása):

nemzetközi személyszállítási szolgáltatás útvonalán, amelyen a szolgáltatást a hatálybalépést megelőzően koncessziós szerződéssel ítéltek oda

a szerz. eredeti időtartamáig/15 évig

Díj:

tagállamnak a vasúti személyszállításért felelős hatóságnak adott felhatalmazása alapján

vasúti szolgáltatásokra, amelyek személyszállítási szolgáltatásokat működtetnek olyan útvonalon, amelyet az adott tagállam két állomása között használnak

célja: ellentételezés – közszolgálati kötelezettségekért

méltányosság, átláthatóság, megkülönböztetésmentesség, arányosság elve

eredetének, felhasználásának nyomon követhetőnek kell lennie

DE: mi az összefüggés a hálózat-hozzáférési díj és e között a díj között?

2001/14/EK irányelv módosítása kevesebb módosítás átmenő vasúti szolgáltatás kivonható a hatálya alól szabályok a nemzetközi személyszállítási szolgáltatás igénylése esetén való tájékoztatási kötelezettségről, eljárásról keretegyezmények: általános: 5 évre (+ 5 év) – egyedi esetekben: lehet rövidebb/hosszabb 5 évnél hosszabb: meglévő kereskedelmi szerződésekkel, különleges beruházásokkal vagy kockázatokkal indokolható 15 év: szakosított infrastruktúrát használó, jelentős és hosszú távú beruházásokat igénylő szolgáltatás 15 évnél hosszabb: kivételes esetben, nagyléptékű, hosszú távú beruházás – különösen, ha a kötelezettségvállalásokat a többéves amortizációs tervvel együtt szerződésbe foglalták 2010. január 1-től: 5 éves egyszer megújítható első keretegyezmény hozható létre kapacitásmutatók alapján, a különleges vagy a létező kereskedelmi szerződések figyelembevétele érdekében – hatálybalépésének engedélyezéséért a szabályozó szerv felel a szabályozó szervnek a közszolgáltatási szerződés odaítélésében résztvevő illetékes hatóságtól is függetlennek kell lennie

kevesebb módosítás

átmenő vasúti szolgáltatás kivonható a hatálya alól

szabályok a nemzetközi személyszállítási szolgáltatás igénylése esetén való tájékoztatási kötelezettségről, eljárásról

keretegyezmények:

általános: 5 évre (+ 5 év) – egyedi esetekben: lehet rövidebb/hosszabb

5 évnél hosszabb: meglévő kereskedelmi szerződésekkel, különleges beruházásokkal vagy kockázatokkal indokolható

15 év: szakosított infrastruktúrát használó, jelentős és hosszú távú beruházásokat igénylő szolgáltatás

15 évnél hosszabb: kivételes esetben, nagyléptékű, hosszú távú beruházás – különösen, ha a kötelezettségvállalásokat a többéves amortizációs tervvel együtt szerződésbe foglalták

2010. január 1-től: 5 éves egyszer megújítható első keretegyezmény hozható létre kapacitásmutatók alapján, a különleges vagy a létező kereskedelmi szerződések figyelembevétele érdekében – hatálybalépésének engedélyezéséért a szabályozó szerv felel

a szabályozó szervnek a közszolgáltatási szerződés odaítélésében résztvevő illetékes hatóságtól is függetlennek kell lennie

Hatálybalépés – átültetési határidő rendelet: 24 hónappal a kihirdetést követően lép hatályba – szankciók átültetése: 2010. június 3. irányelvek: a kihirdető irányelv hatálybalépését követő 24/18 hónap (2009. december 4./2009. június 4.) Kérdések…

rendelet: 24 hónappal a kihirdetést követően lép hatályba – szankciók átültetése: 2010. június 3.

irányelvek: a kihirdető irányelv hatálybalépését követő 24/18 hónap (2009. december 4./2009. június 4.)

Kérdések…

Köszönöm a figyelmet!

Köszönöm a figyelmet!

Add a comment

Related pages

117. szám II. kö tet

Jogharmonizáció az EGT ... A JOGHARMONIZÁCIÓS CÉLÚ JOGALKOTÁS KÜLÖNÖS KÉRDÉSEI ... Az Európai Unió második és harmadik pillérében ...
Read more

A román jogrendszer megújulása az EU-integráció ...

Kádár Hunor előtanulmányokat folytatott Az európai jogharmonizáció hatása a román büntető jogra című munkája összeállításához, ...
Read more

BÜNTET İJOGI ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK ÉS TANANYAG

A közönséges és a különös b őncselekmények, ... A büntetés kiszabásának alapvet ı kérdései és a büntetés kiszabásánál irányadó
Read more

Az önkormányzati jogalkotás fejlődése és ...

A rendeletalkotás eljárási kérdései… ... A harmadik tanácstörvény………… ... A helyi jogharmonizáció zsinórmértékei: az EU jogelvei ...
Read more

Montenegró és az EU két új tárgyalási fejezet ...

A csatlakozási konferencia harmadik, ... kérdést illetően figyelemmel kíséri ... és képes legyen a jogharmonizáció teljes ...
Read more

Cikk: Rövid áttekintés az Európai Unió biztosítási ...

Az eltérő filozófiák léte jelentősen megnehezítette a jogharmonizáció folyamatát, ... Az irányelvek második és harmadik ... vasúti és ...
Read more

szakdolgozat AJK | tehetseg.idea.unideb.hu

... különös figyelemmel a tanú személyében ... A harmadik rész kifejti a szakvélemény ... A vasúti balesetek kriminalisztikai ...
Read more

PTE ÁJK Tanulmányi Tájékoztató - Üdvözöljük! | tr ...

... Az előreláthatósági klauzula egyes kérdései, ... figyelemmel van a még hosszú ... EU-jog és jogharmonizáció. (bővített, harmadik ...
Read more

A Tanács következtetései a visszaküldési politika ...

Negyedik vasúti csomag. Tisztességes ... képezi az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli ... keresztül figyelemmel kíséri ...
Read more