A II República

53 %
47 %
Information about A II República
Education

Published on February 16, 2014

Author: ccssdidacticagalega

Source: slideshare.net

Description

Presentación de aula
II República
4º ESO e 2º Bac
IES Alfredo Brañas, Carballo
Curso 2013 - 2014

1. Resultado electoral “ Chegamos preto da Civeles. A partir de alí tivemos que ir moi a modo, porque a rúa estaba chea de xente. Pronoto fomos recoñecidos e alí comezou o noso calvario. (…). O xentío abríanos camiño á forza de empurróns e apreturas, e subíanse nos estribos e aletas do meu coche(…). Na Porta do Sol a aglomeración desbordaba xa toda medida imaxinable. Os farois, os tranvías paraddos nomedio da praza (…)No balcón principal, con asmobro por a miña parte, ondeou de pronto a bandeira republicana (…) De súpeto, arbríronse estas de par en par, e apareceu no vestíbulo un piquete da Garda Civil cerrando o paso. Cuadreime diante deles, descubrinme e díxenlles: - Señores: paso ao goberno de República! Os soldados, como se o tivesen ensaiado previamente, abriron paso e, en dúas filas, unha a cada lado, presentaron armas”. Miguel Maura. Así caeu Afonso XIII. 1963 (cast.)

Fago saber: Que o Concello elexido poro pobo da Coruña o domingo 12, congregado coa asistencia do pobo ás 17 horas e 15 minutos de hoxe, na Casa Consistorial, acordou, en atención ao desenvolvemento dos sucesos da vida nacional einterpretando a vontade do país, proclamar a república Conseguimos a república logo de considerables esforzos e sacrificios (…) Cidadáns: sede dignos da vosa obra! Gardade a orde e disciplina como único medio para facer xustiza e consolidar a liberdade e a democracia! Viva a República!. Antonio Lens Viera [Alcalde Accidental]. Bando Municipal, A Coruña 14 – 4 - 1931 (cast) 2. Proclamación da II República: Espállase a proclamación (Eibar sería a primeira) En Cataluña Lluís Companys proclama a República e F. Maciá a República Catalá asociada á R. Española. En Madrid se faría unha entrega pacífica do poder –sen derramamento de sangue-. J. B. Aznar definiría a situación na súa resposta a un periodista: “¿Que quere que lle diga cando un pobo se deita monárquico e érguese republicano?”

3. Alfonso XIII abdica

4.Creación dun goberno provisional

• Auxe dos Fascismos • Stalinismo • Crise do 29 Factores que marcarían o fracaso do proxecto: a) Externos: • Conxuntura internacional adversa b) Internos: • Sociedade dividida: fortes desequilibrios campo – cidade • A loita de poder: elites vs. Clase obreira • Fragmentación e polarización política da sociedade española

As forzas políticas e sindicais da II República Autoritarios Dereitas Republicanos Esquerdas • Antimarxistas • Negan a legalidade da Rep. • Defensa da unidade da patria e do catolicismo • Oligarquía terratenente e alta burguesía empresarial • Organizacións: fascistas, Falanxe Española (J.A. Primo de Rivera) e monárquicos, Comunión Tradicionalista (carlistas), Renovación Española (Calvo Sotelo) • Visión cristiá da vida • Defensa do catolicismo, a propiedade privada e a orde tradicional. • Burguesía urbana e pequenos e medianos terratenentes • Partido Agrario • Acción Popular, base da CEDA (Gil Robles. • Lliga Catalana • PNV • Organizacións sindicais Católicas • Repúblicanismo e laicismo • Reformismo moderado • Pequena burguesía, clases medias urbanas e amplios sectores intelectuais • Dereita Liberal Republicana (Alcalá Zamora) • Partido Republicano Radical (Lerroux) • Acción Republicana (m. Azaña) • Partido republico Radical Socialista (Marcelino Domingo) • ORGA (Casares Quiroga) • ERC (Francesc Masiá e Lluis Companys) • Defensa do proletariado industrial e campesiño • Abolición da propiedade privada • Acabar coas difenrezas de clase • Clase obreira e xornaleiros • PSOE • UXT (Indalecio Prieto e Largo Caballero) • PC (Dolores Ibarruri) • FAI (B. Durruti) • CNT

1. 2. 3. Goberno provisional do 14 de abril convocou eleccións xerais a Cortes Constituíntes Vitoria da alianza republicano socialista o 28 do 28 de xullo (libro de texto, pax. 384, doc. 6) Constitución e proceso de reformas

Constitución republicana de 1931 9 – 12 – 1931 aprobada a Constitución: reformista , democrática e de esquerdas Definición do Estado: “república de traballadores” Bases: 1. Soberanía popular 2. Unicameral (Cortes) 3. División de poderes: executivo (Goberno), lexislativo ( as Cortes), xudicial (independentexuíces) 4. Sufraxio universal 5. Presidente da II República ( N. Alcalá Zamora) 6 anos, nomea e cesa ao presidente do goberno, sentencia as leis, pode suspender as Cortes. Organización do territorio: estado integral con autonomía de municipios e rexións – proceso estatutario Dereitos e liberdades: laico (separación Igrexa – Estado); Dereitos individuais; propiedade privada; liberdade de prensa, asociación e sindicación; melloras das condicións de vida familiar e laboral (libro de texto,pax. 386, doc.9). Economía: Capitalismo e intervencionismo do Estado vs. Liberalismo puro (dereitas) –Crise do 29, teses keynesianas…crise financeira do s. XXI

M. Azaña é nomeado presidente do Goberno Refrendar os proxectos (decretos) reformistas do goberno provisional e afondar nas reformas Cuestión relixiosa: 1. A xerarquía eclesiástica quería manter a súa posición de poder e dominio 2. Anticlericalismo do movemento obreiro 3. Constitución laica de 1931 4. Fin do finanzamento e orzamento do clero 5. Ensino laico 6. Liberdade de culto, secularización dos cemiterios, matrimonio civil, divorcio

Reforma do Exército: 1. Exceso de oficiais 2. Equipamento obsoleto 3. Lei Azaña: mandos xuran lealdade á República, supresión de Lei de Xurisdiccóns, dereito de retiro con soldo íntegro, reorganización de unidades (supresión da Academia militar de Zaragoza –Franco director) 4. Creación da Garda de Asalto: policía nacional republicana – urbana5. Modernización do Exército La promesa de fidelidad a la República. Este Decreto, de 22 de abril, pretendía vincular personalmente a los militares a la defensa del régimen naciente, forzando la baja de los monárquicos recalcitrantes El Decreto de retiros extraordinarios de 25 de abril, buscaba aligerar las plantillas del personal sobrante, antes de acometer la reforma orgánica del Ejército. Abandonaron el Ejército los militares menos profesionales, lo que mejoró la calidad media. La reducción de mandos facilitó, además, la reorganización de las unidades y ofreció mejores expectativas de promoción a los que se quedaron, ya que el mayor porcentaje de abandonos se produjo en los grados superiores. Las Regiones Militares, divisiones administrativas de la Monarquía, fueron sustituidas por ocho Divisiones Orgánicas y sendas Comandancias Militares en Canarias y Baleares, al tiempo que desaparecían las Capitanías Generales y la categoría de teniente general, con lo que, en adelante, el empleo más alto que podía alcanzar un militar era el de general de división (Decreto de 16 de junio). Reorganización del ejército de África. En la visión de Azaña, se trataba de un ejército de tipo colonial, que debería tener una estructura diferente del peninsular. Procuró reducir los efectivos militares del Protectorado y crear una administración civil que potenciara la colonización del territorio. El Decreto de 4 de julio disminuyó los efectivos de las tropas coloniales en unos siete mil individuos Reforma de la Justicia militar, dictada por el principio constitucional de la unidad de jurisdicción. Una de las primeras medidas del Gobierno provisional había sido anular, el 17 de abril, la Ley de Jurisdicciones de 1906, que colocaba bajo la Justicia militar a los civiles acusados de delitos contra la Patria o el Ejército. Azaña llegó más lejos al situar la propia jurisdicción castrense bajo la dependencia del Ministerio de Justicia. Suprimió el Consejo Supremo de Guerra y Marina, traspasando sus funciones al Tribunal Supremo, donde se creó una Sala especial con magistrados civiles

"tres finalidades principales: primera, evitar el paro obrero en el campo [mediante el asentamiento de jornaleros en las tierras expropiadas]; segunda, distribuir la tierra [expropiando las grandes fincas "señoriales" y los latifundios en manos de propietarios absentistas]; tercera, racionalizar la economía agraria [disminuyendo el crecimiento de la superficie cerealista y devolviendo a los núcleos rurales sus antiguos bienes comunales, perdidos con las desamortizaciones del siglo XIX]". http://es.wikipedia.org/wiki Reforma Agraria: 1. España agraria 45,5% 2. Propiedade da terra, terratenentes vs. Campesiños 3. Decreto de Termos Municipais 4. Decreto de laboreo forzoso 5. Prolongación automática dos arrendamentos 6. Xurados mixtos patrón-obreiros 7. Xornada de 8 horas no campo 8. Protección, seguro de retiro, maternidade… 9. 1932 Lei de Bases da Rerforma Agraria – expropiacións 10. Lei de intensificación de cultivos – cesión de terras non cultivadas 11. IRA para xestionar a reforma agraria

Reforma educativa: 1. Diminuír o analfabetismo e aumentar o nivel cultural 2. Constitución de 1931: ensino obrigatorio, gratuito e laico 3. Creación de escolas, centros de bachillerato, formación docente 4. Misións pedagóxicas 5. La Barraca dirixida por García Lorca Serie. Investigar la Educación. Escuela en la II Rep http://www.youtube.com/watch?v=IUrywcPZTmI 1932 Os mestres da República http://www.youtube.com/watch?v=ee6JIQ6NDfk&index=25&list=PLCB8EA92021B5FA11 Fóra o crucifixo das escolas: http://www.youtube.com/watch?v=eJTVzIAVM-I&index=24&list=PLCB8EA92021B5FA11 Educación y Justicia en la Segunda República http://www.youtube.com/watch?v=LOE3iyvf36c “Un acontecemento inesperado veu alegrar as nosas vidas. Xa nos chegaron novas dunha creación da República que estaba tendo moito éxito por onde pasaba: as Misións Pedagóxicas. Un grupo de profesores e estudantes de Madrid e outras cidades que viaxaban carados de libros, películas, gramófonos e instalábanse nos lugares que mais necesitaban para compartir coa xente unha festa da cultura… É emocionante, e esas xentes nunca esquecerán o que viviron (…)Mundos descoñecidos aparecían ante os ollos dos campesiños, (…)algúns tiñan os ollos cheos de bágoas.” J. R. Aldecoa. Historia dunha mestra. 1990 (trad.)

A cuestión autonómica: 1. Constitución: Estado integral e autonomía de municipios e rexións 2. Creación de Estatutos de Autonomía refrendados por os seus cidadáns 3. Cataluña, aproba o Estatuto en 1932: Generalitat (Parlament, President, Conseill Consultivo); cesión de competencias; Esquerra Republicana, F. Maciá sucedido por Ll. Companys 4. Fracaso do primeiro proxecto estaturio vasco, Estatuto de Estella de 1932, (anexión de navarra). Aprobado finalmente en 1936 durante a Guerr Civil

Republicanos II República: Os resultados electorais reflectiron a realidade do país (gráfica). “A las 5 de la tarde de hoy, catorce de abril, (…) se presentó la mayoría de la nueva Corporación Municipal elegida el domingo 12, presidida por don Antonio Lens (…) Su objeto era tomar posesión, en nombre de la República de los cargos municipales y del Ayuntamiento (…) El obrero Antonio Borrazás Alonso solicitó la palabra para pedir la amnistía a todos los presos sociales y deportados (…) un concejal de voz potente hiciese saber al pueblo que quedaba proclamada la República”. Libro de Acuerdos, Ayuntamiento de La Coruña, 14 de abril de 1931 Socialistas Monárquicos Santiago 19 A Coruña 33 1 13 13 7 Pontevedra 19 7 Vigo 19 18 Ourense 7 4 11 Lugo 3 4 21 Outros 5 Ferrol Agrarios 13 1 Entre as diferentes forzas políticas do país, ademais da xa existentes destacaría a presenza do Partido Galeguista conformada por homes como: Vilar Ponte, Castelao, A. Bóveda, Otero Pedraio, R. Cabanillas ou v. Risco.. entre outros A Constitución de 1931 respecto da organización do Estado, recollía no seu Artigo 8º a compatibilidade dun Estado integral coa autonomía dos municipios e provincias, abrindo así o camiño para a elaboración do Estatuto de Autonomía para Galicia. “Art. 1, Galicia organízase como rexión autónoma no Estado español, de conformidade coa Cosntitución da República e co presente Estatuto. O seu territorio é o dos municipios dentro dos actuais límites administrativos das catro provincias da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra.” 1

Sanjurjada: Sublevación de Sanjurjo (10-8-1932) Sevilla – detidos e condeados Conflitividade social: pasividade dos terratenentes vs. Folgas e ocupacións de terras (sucesos tráxicos de Casas Viejas) Reorganización das dereitas: • Auxe dos fascismos (JONS e Falange –J.A. Primo de Rivera-) • Violencia contra o marxismo, a República… • 1933 CEDA – José Mª Gil Robles – partidos de masas de dereita, católico e conservador Ruptura da coalición gubernamental – convocatoria de eleccións Los Anarquistas Sucesos de Casas Viejas http://www.youtube.com/watch?v=FteujBFDiC8 Casas Viejas 1933 http://www.youtube.com/watch?v=jLuF2a6c0uI 1933 Azaña e Casas Viejas http://www.youtube.com/watch?v=ebt_ZnaC4fQ&list=PL5CEE29BF87B2980D&index=49

1933 vitoria da CEDA seguida de Lerroux (PRR) Caída estrepitosa das esquerdas, socialistas e republicanos A República Autoritaria http://www.youtube.com/watch?v=yriwj_POm5U&list=PL5CEE29BF87B2980D&index=51

Lerroux co apoio da CEDA nomeado presidente Política “rectificadora”: 1. Desmatelamento da reforma agraria 2. Paralilzación do proxecto estatutario 3. Freo dos investimentos en educación 4. Lei de amnistía contra os golpistas “Entrad a saco en la civilización decadente y miserable de este país sin ventura, destruid sus templos, acabad con sus dioses, alzad el velo a las novicias y elevadlas a la categoría de madres para virilizar la especie. No os detengáis ni ante los sepulcros ni ante los altares, No hay nada sagrado en la tierra. El pueblo es esclavo de la Iglesia. Luchad, matad, morid!!” A. LERROUX.La Rebeldía. Barcelona. 1 de septiembre de 1906

Aumento de folgas e da conflitividade social – reorganización das esquerdas Represión por parte das autoridades Baixo presión Lerroux introduce membros da CEDA no goberno Resposta das forzas de esquerda: •Folga xeral – o Goberno declara estado de guerra •Proclamación da República Catalana – supresión do Estatuto •Revolución de Asturias: folga – insurrección – comités revolucionarios – intervención militar – Franco Inestabilidade social, problema do estraperlo – convocatoria de eleccións febreiro de 1936

 Eleccións 16 febreiro : vitoria da Fronte Popular  Alcalá Zamora foi destituído  Azaña presidente da República –  Casares Quiroga (ORGA) presidente do Goberno

Retomar as reformas: 1. Restablecemento das leis derogadas na etapa das dereitas 2. Decretar a amnistía, os revolucionarios de Asturias se ven beneficiados. 3. Recuperar as reformas no ensino. Traslado de xerais afíns ao golpismo: Goded, Mola e Franco Cuestión autonómica: Euskadi e Galicia preparan os seus estatutos Aumento da violencia social: revolución social dos partidos obreiros, violencia fascista de falanxe, folgas, disturbios e atentados • Manuel Goded • Emilio Mola • Francisco Franco

“¡Ante Deus que nos oe e nos ve, empeñamos solemne xuramento de consagrar a nosa vida a esta tripla labor: imitar o teu exemplo, vingar a túa morte e salvar a España!”. Antonio Goicoechea no fueneral de J. Calvo Sotelo

Add a comment

Related presentations

Related pages

Segunda República Española - Wikipedia, la enciclopedia ...

Principios fundamentales de la Constitución de la II República Española. El principio de igualdad de los españoles ante la Ley, ...
Read more

Vídeo inédito de la II República Española - YouTube

Las voces de Niceto Alcalá-Zamora e Indalecio Prieto o imágenes de lo que ocurrió en la Puerta del Sol el 14 abril de 1931 son algunas de las ...
Read more

Historia de España - La Segunda República (1931-1936)

La Segunda República 1931-1936 . La Constitución de 1931 y el bienio reformista. El bienio radical-cedista. La revolución de 1934.
Read more

Zweite Spanische Republik – Wikipedia

República Española Spanische Republik: 1931–1936/39: Flagge: Wappen: Wahlspruch: Plus Ultra: Amtssprache: Spanisch: Hauptstadt: Madrid Regierungssitze ...
Read more

La II República - YouTube

La Guerra Civil Española 01.El nacimiento de la II república - Duration: 45:50. ael 52,022 views. 45:50 Loading more suggestions ...
Read more

la ii República - English translation – Linguee

Many translated example sentences containing "la ii República" – English-Spanish dictionary and search engine for English translations.
Read more

Segunda República Española - Wikipedia, a enciclopedia libre

A Segunda República Española foi o réxime político polo que se rexeu España no período que vai dende o 14 de abril de 1931, data de proclamación da ...
Read more

Proclamación de la Segunda República Española ...

La proclamación de la Segunda República Española consistió en la instauración el 14 de abril de 1931 del nuevo régimen político republicano que ...
Read more

Historia de España-La constitución de 1931 y el bienio ...

La Segunda República es uno de los momentos clave de la historia contemporánea española. El proyecto de democratización y modernización que se ...
Read more

Home - DRE

Díário da República Eletrónico, Portugal. Saltar para conteúdo principal. Diário da República Eletrónico. ... II SÉRIE DO DR . Serviços por ...
Read more