9. Sınıf Matematik Deneme Sınavı 1 - Cevap Anahtarlı

50 %
50 %
Information about 9. Sınıf Matematik Deneme Sınavı 1 - Cevap Anahtarlı
Education

Published on May 4, 2014

Author: sorucanavari

Source: slideshare.net

Description

9. Sınıf Matematik Deneme Sınavı - Cevap Anahtarlı

DENEME 1 9. SINIF MATEMATİK DENEME SINAVI SINAV İÇERİĞİ 1. KÜMELER 2. DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER

Toplam 25 Soru – Süre 40 dakika 1. A = {a, b, c, d, 9, 8, 7} kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde a bulunur d eleman olarak bulunmaz? a) 8 b) 16 c) 32 d) 64 e) 128 2. Taralı bölge aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir? a) (E ∩ F) G b) (F′ ∩ E) G c) (E ∪ F) ∩ G d) (E F) ∩ G e) (G ∩ F) ∪ E 3. Bir sınıfta fizikten kalanlar 12, matematikten kalanlar 21 kişidir. En çok bir dersten geçenlerin sayısı 26 ise iki dersten de kalanların sayısı kaçtır? a) 3 b) 4 c) 5 d) 6 e) 7 4. A = [5, 7] ve B = [1, 3] kümeleri veriliyor. A x B nin grafiği çizildiğin de oluşan bölgenin alanı kaç birim karedir? a) 2 b) 4 c) 6 d) 8 e) 10 5. x ve y gerçel sayıları için, (x – 3)2 + (y + 4)2 = 0 ise, x.y çarpımı kaçtır? a) –3 b) –6 c) –9 d) –12 e) –15 6. 12 4− 6 1+ 8 x = 6 eşitliğini sağlayan x değeri kaçtır? a) 3 b) 4 c) 5 d) 6 e) 7 1

7. x + y = 7 √x + √y = 5 ise x.y çarpımının değeri aşağıdakilerden hangisidir? a) 9 b) 36 c) 49 d) 64 e) 81 8. ax + 9y = 3 4x + ay = 2 sisteminin çözümünün olmaması için a kaç olmalıdır? a) –6 b) –4 c) –3 d) 6 e) 9 9. –5 < a ≤ 1 ve –3 ≤ b ≤ 2 ise a2 – b nin en küçük tam sayı değeri kaçtır? a) 0 b) –1 c) –2 d) –4 e) –5 10. |x – 2| + 3 = 5 denkleminin çözüm kümesi nedir? a) {-2, 2} b) {-2, 4} c) {0, -2} d) {0, 4} e) {0, 2} 11. |3x – 9| + |4x – 16| ifadesinin en küçük değeri nedir? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 12. 2.2….2 2+2+⋯+2 =? a) 256 b) 128 c) 64 d) 32 e) 16 10 tane 32 tane 2

13. t2=t+1 olduğuna göre t5 sayısının değeri aşağıdakilerden hangisidir? a) 5t+3 b) 3t-2 c) 3t-3 d) 3t+2 e) 3t 14. 3m=a 7m=b olduğuna göre, (147)m nin a ve b türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? a) a2b3 b) ab2 c) a2b2 d) ab e) a2b 15. √1,44+ √8 3 + √3,242 √27−√4 =? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 16. 324324  ifadesinin değeri kaçtır? a) √3 b) √2 c) √3 − 1 d) 1 e) 2 17. 485 m2 lik bir arazi 9 ile doğru orantılı, 2 ve 5 ile ters orantılı olarak üç parçaya ayrılmıştır. Buna göre, en büyük parça kaç m2 dir? a) 450 b) 400 c) 350 d) 300 e) 200 18. Bir gruptaki kız sporculardan yaş ortalaması 15, erkek sporculardan yaş ortalaması 24 tür. Kızların sayısı erkeklerin sayısının 2 katı olduğuna göre, bu grubun yaş ortalaması kaçtır? a) 16 b) 17 c) 18 d) 20 e) 22 19. Bir salonda 36 erkek ve 10 kadın vardır. Bu salona kaç evli çift (karı-koca) getirse erkek sayısı kadın sayısının 3 katı olur? a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 e) 6 20. Bir kabın ağırlığı boşken a gram, 1 5 i su ile doluyken b gramdır. Bu kabın tamamı su ile doluyken ağırlığı kaç gramdır? a) 5b-4a b) 5b-a c) 4a-b d) 5a+b e) 4a+5b 3

21. Belirli bir yükseklikten bırakılan bir top, yere vuruşundan sonra bir önceki düşüş yüksekliğinin 2 9 u kadar yükselmektedir. Top yere üçüncü vuruşundan sonra 8 cm yükseldiğine göre, başlangıçta kaç cm den bırakılmıştır? a) 621 b) 628 c) 720 d) 729 e) 738 22. Ali 12 yaşında, Can x yaşındadır. Can 3x+10 yaşında geldiğinde, Ali kaç yaşında olur? a) x+10 b) x+14 c) x+24 d) 2x+10 e) 2x+22 23. Bir malın etiket fiyatı üzerinden %25 indirim yapıldığında satıcının kârı %35 olduğuna göre, satıcı etiket fiyatını yüzde kaç kârla hesaplamıştır? a) 80 b) 75 c) 70 d) 65 e) 60 24. Hızları toplamı saatte 120 km olan iki araç A ve B noktalarından aynı anda ve birbirlerine doğru hareket ederek 3 saat sonra C noktasında karşılaşıyorlar. A dan hareket eden araç C ile B arasındaki uzaklığı 5 saatte gittiğine göre, bu aracın saatteki hızı kaç km dir? a) 35 b) 40 c) 45 d) 50 e) 55 25. Şekildeki I. havuz fıskiyeden akan, diğer ve üstteki havuzdan taşan su ile dolmaktadır. Havuzun hacmi sırasıyla V, 2V ve 6V dir. I. Havuz 2 saatte dolduğuna göre, fıskiyeden 10 saat su aktığında III. Havuzun kaçta kaçı dolmuştur? a) 5 3 b) 5 2 c) 3 1 d) 3 2 e) 2 1 4

CEVAP ANAHTARI 1.C 2.A 3.E 4.B 5.D 6.B 7.E 8.A 9.C 10.D 11.C 12.E 13.A 14.B 15.A 16.E 17.A 18.C 19.B 20.A 21.D 22.E 23.A 24.C 25.C 5

Add a comment

Related presentations

Related pages

9. Sınıf Matematik Deneme Sınavı 1 - Cevap Anahtarlı ...

9. Sınıf Matematik Deneme Sınavı - Cevap Anahtarlı. 9. Sınıf Matematik Deneme Sınavı - Cevap Anahtarlı. Documents.tips
Read more

5. Sınıf Matematik Deneme Sınavı 2 - Cevap Anahtarlı ...

1. DENEME 2 5. SINIF MATEMATİK DENEME SINAVI . 2. 1 Toplam 20 Soru – Süre 30 dakika 1. Bekir'in bilgisayarına koyduğu ş ...
Read more

9. SINIF MATEMATİK DENEME SINAVI 1 (CEVAP ANAHTARLI ...

9. SINIF MATEMATİK DENEME SINAVI 1 (CEVAP ... Sınıf Matematik Deneme Sınavı 1 - Cevap Anahtarlı ... SINIF MATEMATİK DENEME SINAVI 1 (CEVAP ...
Read more

9. SINIF MATEMATİK DENEME SINAVLARI - SORU CANAVARI

9. sinif . matematİk deneme sinavlari. 9. sinif matematİk deneme sinavi 1 (cevap anahtarli) ... 6.sinif matematİk ÜslÜ nİcelİkler ...
Read more

Teog 1 Matematik Deneme Sınavı 3 | PLATON MATEMATİK

... teog 1 matematik deneme sınavı 3 cevap anahtarı: ... anahtarı: 1-A 2-B 3-A 4-D 5-B 6-D 7-C 8-D 9-C 10 ... Sınıf Matematik Sarmal Deneme Sınavı ...
Read more

6.Sınıf İngilizce Deneme Sınavı - Cevap Anahtarlı

6.Sınıf İngilizce Deneme Sınavı - Cevap Anahtarlı ... Family Test 1 İndir Cevap Anahtarlı; 6.Sınıf İngilizce Tarama ... 3.Sınıf Matematik ...
Read more

9. Sınıf Tarama - Deneme ( 13 Soru - Cevap Anahtarlı)

9. Sınıf Tarama - Deneme ( 13 Soru - Cevap Anahtarlı) ... Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 2. Sınav (Cevap Anahtarlı, 2 Gurup)... 9.Sınıf I.Dönem I ...
Read more

LYS Matematik Geometri Deneme Sınavı indir Cevap Anahtarlı

LYS Matematik Geometri Deneme Sınavı indir Cevap Anahtarlı Linkleri ... LYS Matematik Geometri Deneme Sınavı indir Cevap Anahtarlı; ... 1 Misafir ...
Read more