9 febr 2014 ogg vrylating!!!

50 %
50 %
Information about 9 febr 2014 ogg vrylating!!!

Published on February 14, 2014

Author: ernestipotgieter

Source: slideshare.net

VRYLATING!!! Luk. 4:14-22 Goeie nuus! Jesus onder besondere salwing Luk 4:14 En Jesus het in die krag van die Gees na Galiléa teruggekeer, en daar het ‘n gerug aangaande Hom deur die hele omtrek uitgegaan; Jesus lees die Woord in die sinagoge

Professie in vervulling Luk 4:21 “..... Vandag is hierdie Skrif in julle ore vervul.” Luk 4:19 “om aan gevangenes vrylating te verkondig ...” Gevangenes? Vrylating!! Is daar opgewondenheid in jou hart? Wat is daardie ding waaroor jy nog nooit oorwinning kon kry nie?

VRYLATING!!!!!

Add a comment