9. Akciğerin süpüratif hastalıkları

44 %
56 %
Information about 9. Akciğerin süpüratif hastalıkları
Health & Medicine

Published on February 27, 2014

Author: akugoguscerrahisi

Source: slideshare.net

Description

Ayrıntılı bilgi: www.akugoguscerrahisi.com

Akciğerin Süpüratif Hastalıkları

Bronşektazi  1. 2. 3. Bronş duvarının kas ve elastik kompenentlerinin destrüksiyonu sonucunda anormal ve kalıcı genişlemeler. Boğmaca ve Kabakulak için etkin aşı Akciğer Tbc prevalansında azalma Antibiotik

Bronşektazi Patogenez: 1. Bronşların obstruksiyonu veya anormal dilatasyonu 2. Kronik persistan enfeksiyon

Fizyopatoloji      Orta çaplı bronşlarda Normal çapının 4 katına kadar genişleme Bronş duvarında esnek doku ve kas dokusu yerine nedbe dokusu Silier fonksiyon bozukluğundan dolayı sekresyon ve bakteriler yeterince temizlenemez Segmenter pulmoner arter ile genişlemiş bronş arasında anastomoz

Yerleşim      Alt lob (posterolateral segment) Sol alt lob (%60-80 lingula) Sağ alt lob (%45-60 orta lob) Bilateral (%30-40) Tbc→Üst lob ve sağ orta lob

Solda daha sık olma nedeni    Sol ana bronşun trakea ile olan geniş açısından dolayı drenajı sağa göre zor Sol ana bronşun pulmoner arteri çaprazladığı yerde hafif bası Sol ana bronşun sağdan daha dar olması

Pseudo (yalancı) Bronşektazi    Atipik pnömoniye bağlı bronşlarda genişleme Geçici genişleme Birkaç haftalık tedavi ile geçer

Raid’in bronkografi bulgularına göre Bronşektazi    1. Silindirik (hafif dilatasyon, bronş ağacının dallanma sayısı normal) 2. Variköz (yaygın genişleme, lokal tomurcuk gibi genişleme alanları, dallanma orta derecede azalmış) 3. Kistik (Sekresyonla dolu genişlemiş bronşlar keseciklerle sonlanır, dallanma çok azalmış)

Klinik     Rekürren öksürük Mukoprülan balgam Ateş Hemoptizi Çomak parmak Kilo kaybı Dispne

Tanı       Hikaye Fizik muayene Balgam kültürü Orta derecede anemi Sedimentasyonda yükselme Lokositoz

Radyoloji    PA Akciğer grafisi * Peribronşial fibrozis ve kalan sekresyonlara bağlı lineer işaretler (Tramvay yolu=ince paralel çizgiler) * Diş macunu=kalın paralel çizgiler * Bal peteği=ekmek içi Bronkoskopi (etyoloji, hemoptizinin yeri, aspirasyon) Bronkografi

 HRCT *Silindirik B: Kalın duvarlı genişlemiş bronşlar, tramvay yolu (düz bronşial genişleme) *Variköz B: Genişlemiş bronşlarda tomurcuk benzeri görüntü *Sakküler B: Dilate bronşta hava sıvı seviyesi ve kistler

Bronşektazinin komplikasyonları          Tekrarlayan pnömoni Akciğer absesi Ampiyem Bronkoplevral fistül Kanama Beyin absesi Mediyastinit Septik emboli Amiloidozis

Tedavi  1. Tıbbi ve Konservatif tedavi *Antibiotik (Balgam kültürü, 14 gün) *Fizyoterapi, postural drenaj *Bronkoskopi (aspirasyon, kültür) *Antiinflamatuar *Bronkodilatatör *Mukolitik ve ekspektoran tedavi *İnfluenza ve pnömokok aşısı *Etyolojiye yönelik tedavi

 Bronşial artere selektif embolizasyon: Masif hemoptizi (Genel durumu kötü, cerrahi kabul etmeyen hasta)

Tedavi  2. Cerrahi *Tıbbi tedaviye cevap vermeyen lokalize *Lokalize olup sık tıbbi tedavi istemeyen *Belirli bölgeden masif hemoptizi

Preop hazırlık       Trakeobronşial ağaç görüntülenmeli (HRCT) Bronkoskopi (Yabancı cisim, obst, anomali) Geniş spektrumlu antibiyotik Sigara SFT ve Kan gazları Göğüs fizyoterapisi

     Segmental rezeksiyon Lobektomi Pnömonektomi (Tek taraflı yaygın) Cerrahi mortalite %1-8.6 Cerrahi sonrası %80 asemptomatik %15 iyleşme %5 faydasız

Akciğer Absesi     Değişik etyolojik ve patolojik etkenler Lokalize destrüktif Kaviter Süpüratif bir hastalıktır

 Orofarenks ve nazofarenksdeki maddelerin aspirasyonu *Alkol koması *Genel anastezi *Epilepsi nöbetleri *Kafa travması *Suda boğulma

   Regürjitasyona neden olan özefagus hastalıkları: hiatus hernisi, divertikül, striktür. Özofago-trakeal fistül Kötü ağız bakımı

      Sağ üst lob posterior Sağ alt lob süperior segment Alfa ve beta hemolitik Streptokok Satafilokoklar Hemolitik olmayan Streptokoklar E. Koli

Klinik     ÜSYE belirtleri Yüksek ateş Pruduktif öksürük Göğüs ağrısı Abse kavitesinin boşalması *Hemoptizi *Prülan balgam (bol, kusar tarzda)

Opportunistik (fırsatçı) abseler    Vucut savunma mekanizmalarını zayıflatan hastalıklar Çocuklarda: Prematurite, Konjenital defektler, Bronkopnömoniler, kan diskrazileri, sistemik hastalıklar Yaşlılarda: Malign hast, İmmün-süpresif ilaç, kortikosteroid ve radyasyon tedv

Opportunistik (fırsatçı) abseler      Birden fazla ortaya çıkan abse Hastanede yatarken ortaya çıkarlar Stafilokokkus aureus en sık Özel bir yer seçmezler, her yerde olur Sağda daha fazla

Tanı    Akciğer grafisi→pnömonitis evresinde pnömonik infiltrasyon, kavite, hava-sıvı seviyesi, atelektazi, pnömotoraks, plevral kalınlaşma BT Bronkoskopi (altta yatan neden ve aspirasyon)

Tedavi    Esas tedavi medikal: drenaj ve antb. Drenaj→Postural drenaj Transtorasik tüp drenajı (Monaldi drenajı) Antibyotik: Kültür antibiogram, geniş spektrumlu ikili antb.(En az 3 hafta, gerekirse 2 ay devam edilir)

 Cerrahi *Durdurulmayan masif kanama *2 aylık medikal tedaviye rağmen 6cm çapında kalın duvarlı abse *Bronkobiliyer fistül, ampiyem, bronşektazi *Kavite oluşturmuş akciğer kanseri

     Genellikle lobektomi Vasküler yapışıklıklar ve hiler LAP nedeniyle teknik zorluklar çıkabilir. Kompl: Metastatik beyin absesi, septisemi, Bronkobiliyer fistül, Ampiyem Mortalite %5 civarında Opportinistik abselerde mortalite çok yüksek

Add a comment

Related presentations

Related pages

Akciğerin Kistik ve Süpüratif Hastalıkları

Akciğerin Kistik ve Süpüratif ... Letterer-Siwe Hastalığı ... (9/7). Bronşiektazi 21 Eylül 11 Çarşamba.
Read more

Akcigerin Süpüratif - Journal of Clinical and Analytical ...

Akciğerin Süpüratif Hastalıkları Yazar ve Adresleri Asiye Kanbay İstanbul Medeniyet Üniv. Tıp Fak. Göğüs Hastalıkları AD. Atalay Şahin
Read more

AKCİĞERİN SÜPÜRATİF HASTALIKLAR I-II

AKCİĞERİN SÜPÜRATİF HASTALIKLAR BRONŞEKTAZİ ... 2-Lokal hastalığı olup sık sık tıbbi tedavi almak istemeyen hastalar,
Read more

Akciğerin Süpüratif Hastalıkları

Akciğerin Süpüratif Hastalıkları ...
Read more

Akciğerin Süpüratif Hastalıkları. Bronşektazi Bronş ...

Akciğerin Süpüratif Hastalıkları. Bronşektazi Bronş duvarının kas ve elastik kompenentlerinin destrüksiyonu sonucunda anormal ve kalıcı ...
Read more

Akciğer Hastalıkları Nelerdir? - Sağlık, Güzellik ...

akciğer hastalıkları, anfizem, ... 9 Nisan 2012 Pazartesi. ... akciğerin bu bronşla ilgili kısmı solunum yapamaz, ...
Read more

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı - Vikipedi

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı ... (özel olarak 45 yaş altı olan ve amfizemlerin akciğerin alt ... Of this total an estimated $1.9 ...
Read more

Göğüs Hastalıkları - ASYOD - Akciger Sağlığı ve ...

9. Toraks Ultrasonografisi ... BÖLÜM 9 Akciğerin Neoplastik Hastalıkları ... Akciğerin Metastatik Tümörleri ...
Read more