μες στο μουσείο (3)

50 %
50 %
Information about μες στο μουσείο (3)
Education

Published on February 26, 2014

Author: IoannaChats

Source: slideshare.net

Μεσ ςτο μουςείο(3) Βιβλίο ςελ. 51-54 Χατςίκου Ιωάννα http://taksiasterati.blogspot.gr/ γραφικά από http://www.mycutegraphics.com/

Μπορείτε να ςκεφτείτε λζξεισ που δθλϊνουν κάποιο ιχο;

Ασ ακοφςουμε τισ φωνζσ μερικϊν ηϊων. Ποιοι κα μπορζςετε να αναγνωρίςετε τα ηϊα;

Μιπωσ κυμάςτε εςείσ γιατί άλλοτε λζμε θ και άλλοτε μία;

Τισ τελευταίεσ μζρεσ ςτο ςχολείο μαηζψαμε αρκετά παλιά αντικείμενα. Θζλετε να δοφμε για ποιο λόγο;

Add a comment

Related presentations

Related pages

μες στο μουσείο 3 | Γραμματική | Pinterest | Μπαμπάδες

Αυτό το pin το ανακάλυψε ο χρήστης Marina Ouzounidou. Ανακαλύψτε (και αποθηκεύστε!) τα δικά σας ...
Read more

Μες στο Μουσείο - YouTube

Το απόσπασμα είναι από τη συναυλία του Μουσικού Τμήματος του Ιονίου ...
Read more

Τάξη αστεράτη: Μες στο Μουσείο (3)

Στη 13η ενότητα σήμερα ασχοληθήκαμε με τις ηχομιμητικές λέξεις και τα ρήματα που ...
Read more

Τάξη αστεράτη: Μες στο μουσείο (1)

Μες στο Μουσείο (3) Μες στο Μουσείο (4) - όλα σε ένα με έναν αρλεκίνο! επόμενη ενότητα .
Read more

Η Δευτέρα στον ... αέρα: Μες στο μουσείο 3

Το ιστολόγιο της Β' Τάξης του 4ου Δημοτικού Σχολείου Δραπετσώνας. Ετικέτες. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ ...
Read more

ΕΔΩ ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ - ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ.mp4 - YouTube

ΕΔΩ ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ - ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ.mp4 sapiensgr2. ... 3:01 Η ΠΙΝΕΖΟΒΡΟΧΗ.mp4 - Duration: 3:55.
Read more

Τάξη αστεράτη: Μες στο Μουσείο (3)

Μες στο Μουσείο (3) ...
Read more

Ταξίδι στη...Δευτέρα: Μες στο μουσείο 3

Σήμερα γνωρίζουμε το αόριστο άρθρο και περιγράφουμε την αίθουσά μας. Μες στο μουσείο 3
Read more