ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΑ Γ΄ 72-73

50 %
50 %
Information about ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΑ Γ΄ 72-73

Published on February 5, 2014

Author: georgiasofi

Source: slideshare.net

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ, ΒΙΒΛ. Γ΄, κεφ. 72-73 (σελ. 308) Η ανάμειξη της Σπάρτης - Σύγκρουση ολιγαρχικών και δημοκρατικών 1 Ἐ λ θ ό ν τ ω ν δὲ [τῶν πρέσβεων] ξυλλαβόντες οἱ Ἀθηναῖοι τοὺς τε πρέσβεις ὡς νεωτερίζοντας καὶ 2 ὅσους ἔπεισαν [οἱ πρέσβεις] κατέθεντο 3 Ἐν δἐ τούτῳ [τῷ καιρῷ] ἐς Αἴγιναν. ἐλθούσης Κορινθίας τριήρους καὶ Λακεδαιμονίων πρέσβεων [ἐλθόντων] οἱ ἔχοντες τῶν Κερκυραίων τὰ πράγματα ἐπιτίθενται τῷ δήμῳ 5 Ἀ φ ι κ ο μ έ ν η ς δὲ νυκτός καὶ 4 ἐνίκησαν μαχόμενοι. ὁ μὲν δῆμος καταφεύγει ἐς τὴν άκρόπολιν καὶ ἐς τὰ μετέωρα τῆς πόλεως 6 καὶ ξυλλεγείς αὐτοῦ ἰδρύθη καὶ 7 εἶχον τὸν Ὑλλαϊκόν λιμένα 8 Οἱ δὲ κατέλαβον τὴν τε ἀγοράν 9 οὗπερ ᾦκουν οἱ πολλοί αὐτῶν, καὶ τὸν λιμένα τὸν πρὸς αὐτὴν καὶ πρὸς τὴν ἤπειρον. 10 Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ἠκροβολίσαντό τε ὀλίγα 11καὶ ἔστελνον ἐς τοὺς ἀγρούς ἀμφότεροι, παρακαλοῦντες τε τοὺς δούλους καὶ ὑπισχνούμενοι ἐλευθερίαν. 12 Καὶ τὸ μέν πλῆθος τῶν οἰκετῶν παρεγένετο ξύμμαχον τῷ δήμῳ, 13 ἐπίκουροι δέ ὁκτακόσιοι ἐκ τῆς ἠπείρου [παρεγένοντο] τοῖς ἐτέροις. ΠΡΟΣΟΧΗ:  Το ουσιαστικό ὁ πρεσβευτής (α΄κλίση) έχει πληθυντικό οἱ πρέσβεις (γ΄κλίση)  Η δοτική που συνοδεύει επίθετα που δηλώνουν φιλία ή έχθρα είναι δοτική αντικειμενική, π.χ. πολέμιος αὐτῷ, ξύμμαχος τοῖς Ἀθηναίοις.

 Αιτιολογικές μετοχές που συνοδεύονται με το μόριο ὡς δηλώνουν υποκειμενική αιτιολογία. ΟΜΟΡΡΙΖΑ  κατέθεντο (κατατίθεμαι): θήκη, σύνθημα, νομοθέτης, πρόσθεση, θεματικός, ευδιάθετος.  παρεγένετο (παραγίγνομαι): γένεση, απόγονος, γονέας, γηγενής, αγενής. ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ - ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ  Τοὺς πρέσβεις ...ξυλλαβόντες : Οι Κερκυραίοι ολιγαρχικοί αποτυγχάνουν να παραπλανήσουν διπλωματικά τους Αθηναίους και συλλαμβάνονται. Αν και η σύλληψη των πρέσβεων είναι αντίθετη προς τους άγραφους νόμους, ήταν πολιτικά επιβεβλημένη, γιατί στην Κέρκυρα είχαν συμβεί έκτροπα.  Ἐπιτίθενται τῷ δήμῳ : Η υποστήριξη που λαμβάνουν οι ολιγαρχικοί από τους Σπαρτιάτες τους ωθεί σε γενικευμένη αναμέτρηση με τους δημοκρατικούς. Η εμφύλια σύρραξη που πρόκειται να ξεκινήσει έχει υποκινηθεί εμμέσως από τους Σπαρτιάτες.  τοὺς δούλους ὑπισχνούμενοι : Ακόμα και οι δούλοι προσκλήθηκαν από τις αντιμαχόμενες παρατάξεις να πάρουν μέρος στη σύρραξη, γεγονός που δείχνει πόσο τεταμένη ήταν η κατάσταση. ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ  Λαμβάνω / ἐλάμβανον / λήψομαι / ἔλαβον (αόρ. β΄) / εἴληφα / εἰλήφειν  Ἔχω / εἶχον / ἕξω - σχήσω / ἔσχον (αόρ. β΄) /ἕσχηκα /ἑσχήκειν  Ξυλλέγομαι / ξυνελεγόμην / ξυλλέξομαι-ξυλλεγήσομαι (παθ. β΄) / ξυνελεξάμηνξυνελέγην (παθ. β΄)/ ξυνείλεγμαι / ξυνειλέγμην  Ὑπισχνοῦμαι / ὑπισχνούμην / ὑποσχήσομαι / ὑπεσχόμην (αόρ. β΄) / ὑπέσχημαι / ὑπεσχήμην ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ Να αναγνωριστούν γραμματικά: ἀφικομένης, εἶχον, ὑπισχνούμενοι. ΓΡΑΠΤΑ: Να γίνει χρονική αντικατάσταση: καταλαμβάνουσι, οἰκοῦσι Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση: ἔπεισαν, ἰδρύθη

Add a comment

Related pages

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΑ

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΑ
Read more

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΒΙΒΛΙΟ Γ' "ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΑ" ΚΕΦΑΛΑΙΑ 70-83 ...

... ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΒΙΒΛΙΟ Γ' "ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΑ" ΚΕΦΑΛΑΙΑ 70-83 + Με τράπεζα ...
Read more

εναλλακτικη μεταφραση στα κερκυραϊκα του θουκυδιδη - Education

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΑ ΤΟΥ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ (ΒΙΒΛΙΟ Γ΄) ... ΣΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΑ ...
Read more

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΑ (Α' ΛΥΚΕΙΟΥ)

... > ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ > ΛΥΚΕΙΟ > Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ> ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΑ ... Α & Γ ...
Read more

ΑΡΧΑΙΑ Α’ΛΥΚΕΙΟΥ-ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΑ Α’ΜΕΡΟΣ: ΒΟΗΘΗΜΑ

ΑΡΧΑΙΑ Α’ΛΥΚΕΙΟΥ-ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΑ Α’ΜΕΡΟΣ: ... «Αρχαία Ελληνικά Γ’ Λυκείου ...
Read more

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, Α' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΒΙΒΛΙΟ Γ(ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΑ)

Το βιβλίο αυτό περιέχει πλήρη γραμματική, συντακτική και ερμηνευτική ανάλυση για τα ...
Read more

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΑ Ά ΛΥΚΕΙΟΥ

Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2016. youtube google+ RSS Feed Twitter Facebook Send by email. Εξυπηρέτηση Πελατών
Read more

ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΑ" - Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ο Γιατί μελετούμε τα «Ελληνικά»; Σελίδα 1 από 59 Γ. Σόφη - φιλόλογος Τα κείμενα που ...
Read more