6è Estudi Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja. Presentació

50 %
50 %
Information about 6è Estudi Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja. Presentació
Social Media

Published on February 26, 2014

Author: CreuRojaCatalunya

Source: slideshare.net

Description

Espai d’anàlisi per conèixer a fons la realitat de les persones que són usuàries de la Creu Roja, saber com els afecta la crisi econòmica i adaptar al màxim els projectes de l’entitat a les seves necessitats. Aquest sisè estudi posa especial èmfasi en les persones majors de 45 anys, col·lectiu amb majors dificultats en la incorporació al món del treball.
Enllaç a la publicació http://bit.ly/Nwvg7F

Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja a Catalunya 6è estudi L’impacte de la crisi en les persones majors de 45 anys 26 de febrer de 2014 6è estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat

Sumari 1.Introducció 2.Conclusions de l’estudi i principals dades 3.Accions de la Creu Roja 6è estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat

1 6è estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat 1.Introducció

1 6è estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat Introducció Univers de l’ estudi Persones d’entre 45 i 70 anys ateses en el Programa de Lluita contra la Pobresa de la Creu Roja durant l´any 2013 (població activa)

2 6è estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat 2.Conclusions de l’estudi i principals dades: 2.1. Altes càrregues, baixos ingressos

2.1. Altes càrregues, baixos ingressos En aquest col·lectiu, hi ha un alt percentatge de població activa -86,5%- respecte de la població general catalana. És un col·lectiu que, d’una banda, ha d’obtenir uns ingressos suficients per fer front a les despeses i, per l’altra, ha de seguir cotitzant per garantir-se la futura pensió contributiva de jubilació. 6è estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat

2.1. Altes càrregues, baixos ingressos Per gènere: Homes 16 / Dones 15 Per gènere: Homes 12 / Dones 8 6è estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat

2.1. Altes càrregues, baixos ingressos Per primer cop, les despeses de la unitat familiar -entre 500 i 700€- superen la mediana d’ingressos, que és de 426€. 6è estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat

2.1. Altes càrregues, baixos ingressos 6è estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat s (llar, subministraments i d’altres despeses bàsiques) El 43,6% de les persones enquestades acumulen deutes per impagament de la llar, subministraments i productes bàsics

2.1. 6è estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat Altes càrregues, baixos ingressos El 58% de les famílies tenen tots els seus membres adults a l’atur Procedència majoritària dels ingressos familiars: • Prestacions: 46,8% • Salaris: 21% • Pensions: 13,7% Prestacions de les persones desocupades: • Prestació d’atur: 3,7% • Subsidi d’atur: 35,5% • Renda Mínima d’inserció (RMI): 19% El 83,6% de persones enquestades es troben desocupades -805 personesk

2.1. Altes càrregues, baixos ingressos 6è estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat Dades sobre el total de persones enquestades desocupades El 70,5% 70,5% 29,5% Es tracta d’un col·lectiu amb una història laboral continuada i força estable fins l’arribada de l’actual crisi econòmica a partir de l’any 2008 van tenir la seva darrera feina abans del 2012

2.1. Altes càrregues, baixos ingressos Dades sobre el total de persones enquestades desocupades 6è estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat

2.1. Altes càrregues, baixos ingressos 6è estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat Dades sobre el total de persones enquestades desocupades -Accions de recerca de feina- El 60% de les persones desocupades fan recerca activa de feina com a mínim un cop a la setmana

2 6è estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat 2.Conclusions de l’estudi i principals dades: 2.2. Un futur també compromès

2.2. Un futur també compromès Mediana d’edat de les persones enquestades: 50 anys 6è estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat Mediana anys cotitzats: 10 Segons gènere: Homes 12 Dones 8

2 6è estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat 2.Conclusions de l’estudi i principals dades: 2.3. El treball ja no és garantia per evitar l’exclusió social

2.3. El treball ja no és garantia per evitar l’exclusió social 6è estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat Un 16,4% de les persones enquestades treballen. D’aquestes, més de la meitat tenen contractes temporals i a temps parcial

2.3. El treball ja no és garantia per evitar l’exclusió social 6è estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat Els motius per no disposar de contractes laborals a jornada complerta, en una àmplia majoria de casos, són atribuïbles al mercat laboral i no tant al perfil dels candidats

2.3. El treball ja no és garantia per evitar l’exclusió social 6è estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat Més de la meitat de les persones ocupades tenen uns ingressos mensuals iguals o inferior als 600€, una xifra per sota del salari mínim interprofessional – 645,3€-

2 6è estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat 2.Conclusions de l’estudi i principals dades: 2.4. Afectacions psicològiques i en la salut

2.4 Afectacions psicològiques i en la salut 6è estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat

2 6è estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat 2.Conclusions de l’estudi i principals dades: 2.5. Els ajuts

2.5. Els ajuts 6è estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat Prop del 70% rep ajut de primera necessitat i el 42,7% rep suport econòmic

2.5. Els ajuts 6è estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat Destaca l’alt percentatge de persones interessades en poder rebre formació, informació i assessorament de la Creu Roja, que els pugui facilitar la recerca de feina

3 6è estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat 1.Introducció 2.Conclusions de l’estudi i principals dades 3.Accions de la Creu Roja

3 Accions de la Creu Roja 6è estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat 24 projectes d’ocupació realitzats a 27 municipis catalans • Informació laboral per a persones en situació d’atur. • Accions puntuals per facilitar l’accés de les persones al mercat de treball i accions formatives. • Accions d’activació i motivació vers el mercat laboral. • Itineraris personalitzats d’inserció i accions de millora de l’ocupabilitat i d’acompanyament durant tot el procés d’acostament al mercat laboral. • Accions de desenvolupament empresarial. Autoocupació. • Com a resposta a l’augment de persones majors de 45 anys afectades per la crisi, Creu Roja impulsarà durant el 2014, projectes d’Ocupació a diferents localitats del territori per atendre una previsió de 1000 persones.

6è estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat Humanitat Imparcialitat Neutralitat Independència Voluntariat Unitat Universalitat Amb l’assessorament científic de: : www.creuroja.org 902 22 22 92

Add a comment

Related presentations

Papantla

Papantla

November 11, 2014

monografia de papantla

Small deck used during Use Case roundtable at JiveWorld 2014. On each on the 14 ta...

This 30 minute presentation was given at the 2014 Rochester Young Professionals En...

Related pages

L’estudi de la Creu Roja sobre l’impacte de la crisi en ...

El president de la Creu Roja a ... el 6è estudi del seu Observatori de Vulnerabilitat, titulat “L’impacte de la crisi en les persones majors de ...
Read more

6è. Estudi de Vulnerabilitat de la Creu Roja a Catalunya ...

6è. Estudi de Vulnerabilitat de la Creu Roja a ... 6è Estudi Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja. Presentació ... OBSERVATORI D'EMPRESA ...
Read more

L'impacte de la crisi en les ... - Creu Roja a Catalunya

Actualitat sobre les actuacions i organització de Creu Roja Catalunya 902 22 22 92 ...
Read more

L'impacte de la crisi en les persones majors de 45 anys ...

El sisè estudi de l'Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja a Catalunya es ... Presentació. 6. ... ACCIONS DE LA CREU ROJA. 6è ESTUDI DE L ...
Read more

2on. estudi de l'Observatori de Vulnerabilitat - YouTube

6è. Estudi de Vulnerabilitat de la Creu Roja a Catalunya ... 4t estudi de l'Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja. ... +YouTube; Terms;
Read more

L'impacte de la crisi en les persones majors de 45 anys ...

... 6è estudi, Author: CreuRojaCAT, ... Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja a Catalunya es centra en analitzar la situació que viuen les ...
Read more

L’impacte de la crisi en les persones majors de 45 anys ...

6è estudi L’impacte de la crisi ... Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja ... President de la Creu Roja a Catalunya 1 PRESENTACIÓ. 2.
Read more

4t estudi de l'Observatori de Vulnerabilitat de la Creu ...

... l'Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja ... estudi realitzat per la Creu Roja ... 6è. Estudi de Vulnerabilitat de la Creu Roja ...
Read more

Calaméo - Pilar Millan Creu Roja - calameo.com

Read the publication. 6è estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja a Catalunya 6è estudi Congrès ASSAT50 ...
Read more