5hafta

57 %
43 %
Information about 5hafta
Education

Published on March 9, 2014

Author: kobikobi

Source: slideshare.net

Description

İletişim-5

İLETİŞİMDE ÖNEMLİ KONULAR 1

Sözlü ve Yazılı İletişim Yeteneğinin Geliştirilmesi 2

 7.1. İLETİŞİMDE ENGELLER  Abartı ve kötümserlik; Gelecekle ilgili beklentiler ve örgütsel faaliyetlere ait bilgiler  Abartılı, aşırı iyimser ve aşırı kötümser olmamalıdır.  Mümkün olduğunca gerçekçi olmalıdır. (Balon olmamalı) 3

 Ön yargıdan kaçınmak;  Söyledim  Duydu  Anladı  Hak Duydu anlamına gelmez Anladı anlamına gelmez Hak verdi anlamına gelmez Benimsedi anlamına verdi gelmez  Benimsedi Uyguladı anlamına gelmez  Uyguladı Sürdürecek anlamına gelmez  Kapalı olmamak, Saydam/Şeffaf olmak 4

 İnsanların seçici davranışları; Duymak istediklerini duyar, görmek istediklerini görürler  Statü Farklılıkları; Önem verdiği kişilerin (üst, arkadaş, yandaş vs.) mesajına da önem verme  Güvensizlik; Karşı tarafa inanmama veya inanamama, iletişimin etkinliğini azaltır  Dil ve Anlatım Güçlükleri; Hacet kalmadı! 5

 Kişisel Engeller;  Dinleme ve algılama yetersizliği  Uzun kelime ve cümleler kullanma  Bilgi ve görgü eksikliği  Statü farklılıkları  Cinsiyet farklılığı  Yaş farklılıkları  Görüş farklılıkları  Kültürel Farklılıklar  Hatalı tanımlamalar 6

 Diğer engeller;  Kanal engelleri  Psikolojik engeller  Teknik engeller  Fiziksel Uzaklık  Zaman Baskısı  Başarı Kaygısı  Kesintiler Domates, biber, patlıcan 7

 Kaygı;  Ekonomik durgunluğun olduğu bir dönemde bir acil iletişim toplantısında, yönetici, kimsenin kendisini dinlemediğini fark edip toplantıyı yarıda kesmiştir.  Dinlenmediğinin nedenini sorduğunda, toplantıda bulunanlardan biri  Bizi işten kovduğunuzu ne zaman söyleyeceksiniz diye bekliyorduk demiş. 8

 Böyle bir durum olmamasına rağmen ekonomik durgunluk sırasında acil durum iletişimi adı altında toplantı yapılmasının iletişimi olumsuz etkilediği anlaşılmıştır.  Toplantıların konusu önceden açıklanmalı ve insanların kaygılanmaları önlenmelidir.  Görüşmelerin nedenleri de önceden söylenirse kaygılar azaltılır ve iletişim etkinleşir. 9

 DİĞER ENGELLER  ALGILAMA → Demografik özellikler (eğitim, yaş, deneyim, dünya görüşü, kültür vb.) farklı algılamalara neden olur.  DİL → Sözcük seçimi Muhataba göre farklı konuşma biçimleri  VARSAYIMLAR → Doğru veya yanlış  STATÜ → sevmediği makamların mesajını kasıtlı olarak karıştırma 10

 BAZI ÖRNEKLER  Albayın Mesajı  Yarın saat 9’da her zaman görülmeyen güneş tutulması olacak. Askere duyurun bu nadir olayı izlesinler. Yağmur yağarsa tabi ki izlemek mümkün olmayacaktır. O takdirde askeri spor salonuna götürün. 11

YARBAY’DAN YÜZBAŞI’YA Albayın emriyle yarın saat 9’da güneş tutulması olacak. Hava yağmurlu olursa sokaktan izleyemezsiniz. Bu yüzden her zaman olmayan güneş tutulması spor salonunda gerçekleşecek. 12

YÜZBAŞI’DAN TEĞMEN’E Albayın emriyle yarın sabah 9’da spor salonunda güneş tutulması töreni yapılacak. Şayet hava yağışlı olursa Albay her zaman yapılan bir şeyle ilgili emir verecek. 13

Eğer hava iyi olursa yarın saat 9’da Albay spor salonunda güneşi tutacak. Yağışlı olursa caddede olacak. 14

ÇAVUŞ’TAN ONBAŞI’YA Yarın saat 9’da güneş yüzünden Albayın tutulması olacak. Şayet spor salonuna yağmur yağarsa her zaman olmayan bir şey olacak. O zaman askeri dışarı çıkartın. 15

İki Er Arasındaki konuşma: Yarın hava yağışlı olursa spor salonunda güneş Albayı tutacakmış gibi olacakmış. Bu her zaman olmayan yakışıksız bir şey. 16

MISSOURI  Amerikan Deniz Kuvvetleri’ne ait ünlü savaş gemisi Missouri’nin görevlileriyle,  Newfoundland’de görevli Kanada’lı yetkililer arasında 1995 yılında gerçekten yaşanmış olan ve  Aynı yıl Amerikan Deniz Kuvvetleri tarafından açıklanmış olan bir telsiz görüşmesi: 17

 Amerikan Gemisi: Çarpışmayı önlemek için lütfen rotanızı 15 derece kuzeye çevirin. Tamam.  Kanada’lı Yetkili: Çarpışmayı önlemek için biz sizin rotanızı 15 derece güneye çevirmenizi öneriyoruz. Tamam.  Amerikan Deniz Kuvvetleri gemisinin kaptanı konuşuyor. Tekrar ediyorum, rotanızı değiştirin. Tamam. 18

 Kanada’lı Yetkilinin yanıtı:  Hayır, biz rotamızı değiştiremeyiz. Tekrar ediyorum, siz rotanızı değiştirin. Tamam.  Amerikan Gemisi: Burası Amerikan uçak gemisi Missouri. Adımızı duymamış olanlara anımsatıyoruz; Amerikan Deniz Kuvvetlerinin en büyük uçak gemisi Missouri’ yiz. 19

Lütfen şakanızdan ya da inadınızdan vazgeçin, derhal rotanızı değiştirin. Hem de hemen şimdi. Tamam Kanada’lı Yetkili: Peki biz de size kendimizi tanıtalım Missouri… Burası Newfoundland’ deki deniz feneri. Tamam… 20

 7.2. İLETİŞİM VE ETİK  Etik, insanların bireysel ve toplumsal ilişkilerini düzenleyen kurallar bütünüdür.  Etik, iyi ve kötü söz veya davranışı belirleyen ölçütlerdir.  Neyin doğru neyin yanlış olduğu, neyin haklı neyin haksız olduğu, konusunda inançlara dayalı ilkeler ve kurallar şeklinde tanımlanabilir. 21

7.3. ZOR İNSANLARLA İLETİŞİM Zor insanlar, topluma ve kişilere göre farklı olmakla birlikte bazı ortak özelliklere sahiptirler. 1. Saldırgan (agresif) insanlar 2. Her şeyi bilenler 3. Şikayetçiler 4. Mağdurlar 5. Gizlice saldıranlar 6. İnatçı 7. Hırslı 8. Kaprisli  22

 Zor insanların davranış özellikleri  Eğitimi, bilgisi ve deneyimi yetersiz olmasına rağmen kendisini çok iyi sananlar  Öncelik ve önem sırasını belirleyemeyenler  Hatasını olgunlukla kabuk edemeyen, sürekli açıklama yapıp, kendisini temize çıkarmak isteyenler  Yavaş düşünen ve hareket edenler  İşleri karıştıranlar  Çok az konuşanlar (konuşmayanlar) 23

 Yanlış anlamakta ısrar edenler  Karşısındakinin söylediklerine önem vermeyen  Statü farklılığını sürekli hissettirmek  Karşısındakine saygı göstermemek  Sadece kendisinin ve kendi yaptıklarının önemli olduğunu düşünenler  Sürekli çevresindekiler ve olaylar üzerinde kontrol oluşturmaya çalışanlar  Empati yapamazlar  Her zaman ben haklıyım diyenler 24

7.4. TARİHTE LAFI GEDİĞİNE OTURTANLAR  1. Churchill, avam kamarasında konuşurken, muhalif partiden bir kadın milletvekili, Churchill’e kızgın, şöyle seslenir:  -”Eğer, karınız olsaydım, kahvenizin içine zehir karıştırırdım.”Churchill, oldukça sakin kadına döner ve lafı yapıştırır:  -”Hanımefendi, eğer karım siz olsaydınız, o kahveyi seve seve içerdim.” 25

 2.Sokrates ve eşi bir türlü iyi geçinemezlermiş.Bir gün eşi Sokrates’e verip veriştirmiş, ağzına geleni söylemiş.  Bakmış kocası hiç tepki göstermiyor bir kova suyu alıp başından aşağı boşaltmış.Sokrates, gayet sakin:  -”Bu kadar gök gürültüsünden sonra bir sağanak zaten bekliyordum” demiş. 26

 3.Bernard Shaw ile Churchill hiç geçinemez ve sık sık birbirlerini iğnelermiş. Bernard Shaw, bir oyununun ilk gecesine,Churchill’i davet etmiş ve davetiyeye de bir pusula iliştirmiş:  -”Size iki kişilik davetiye gönderiyorum. Bir dostunuzu alıp gelebilirsiniz.Tabii dostunuz varsa. “Churchill, hemen cevap göndermiş:  -”Maalesef o gece başka bir yere söz verdiğim için oyununuzu seyretmeye gelemeyeceğim.İkinci gece gelebilirim, tabii oyununuz ikinci gece de oynarsa.” 27

 4.Bir gün Eflatun, talebelerinden birini kumar oynarken yakalamış ve şiddetle azarlamış.Talebesi:  -”İyi ama ben çok az bir paraya oynuyordum” diye itiraz edecek olunca Eflatun cevap vermiş:  -”Ben seni kaybettiğin para için değil, kaybettiğin zaman için azarlıyorum.” 28

 5.Dünya nimetlerine ehemmiyet vermeyen yaşayış ve felsefesiyle ünlü filozof Diyojen, bir gün dar bir sokakta zenginliğinden başka hiçbir şeyi olmayan kibirli bir adamla karşılaşır. İkisinden biri kenara çekilmedikçe geçmek mümkün değildir.Mağrur zengin, hor gördüğü filozofa:  -”Ben bir serserinin önünden kenara çekilmem” der. Diyojen,kenara çekilerek gayet sakin şu karşılığı verir:  -”Ben çekilirim.” 29

 6.Meşhur bir filozofa:  -”Servet ayaklarınızın altında olduğu halde neden bu kadar fakirsiniz?” diye sorulduğunda:  -”Ona ulaşmak için eğilmek lazım da ondan” demiş. 30

 7.Kulaklarının büyüklüğü ile ünlü Galile’ye hasımlarından biri: -”Efendim” demiş, “Kulaklarınız, bir insan için biraz büyük değil mi?”Galile: -”Doğru” demiş, “Benim kulaklarım bir insan için biraz büyük ama, seninkiler bir eşek için fazla küçük sayılmaz mı?” 31

 8.Bir toplantıda, bir genç Mehmet Akif’i küçük düşürmek ister:  -”Affedersiniz, siz baytar mısınız?”Mehmet Akif hiç istifini bozmadan şöyle yanıtlamış:  -”Evet, bir yeriniz mi ağrıyordu?” 32

 9.Yavuz Sultan Selim, birçok Osmanlı padişahı gibi sefere çıkacağı yerleri gizli tutarmış. Bir sefer hazırlığında, vezirlerinden biri ısrarla seferin yapılacağı ülkeyi sorunca, Yavuz ona:  -”Sen sır saklamayı bilir misin?”diye sormuş.Vezir:  -”Evet hünkarım, bilirim” dediğinde, Yavuz cevabı yapıştırmış:  -”İyi, ben de bilirim.” 33

7.5. ETKİN İLETİŞİM ÖNERİLERİ KONUŞURKEN KELİMELERİ DOĞRU SEÇMEK KADAR, SES TONUMUZU DA AYARLAMALIYIZ.  KONUŞTUĞUMUZDAN ÇOK DİNLEMELİYİZ.  AKTİF DİNLEME →  Can kulağıyla dinleme ve hazmetme.  Anlamış gibi yapmama. Anlaşıldı mı? Emredersiniz. Normal anlaşıldı mı?  34

MUHATABA GÖRE DAVRANMAK  Hayvanı çatlatmazdım... 35

“N” İLE BAŞLAYAN SORULAR  Açık olmayan ya da yanlış anlaşılmaya uygun sözler üzerinde tartışmak yerine, olayı çözümleyici açık uçlu sorular sormak yerinde olur.  Niçin, Ne şekilde, Ne amaçla, Nasıl vb. 36

ÖNYARGIDAN KAÇINMAK  SÖYLEDİM → DUYDU anlamına gelmez.  DUYDU → ANLADI anlamına gelmez.  ANLADI → HAK VERDİ anlamına gelmez.  HAK VERDİ → BENİMSEDİ “  BENİMSEDİ → UYGULADI “  UYGULADI → SÜRDÜRECEK “ 37 “ “ “

UYGULAMALI ÇALIŞMAK       İNSANLAR; DUYDUKLARININ → % 20’ sini GÖRDÜKLERİNİN → % 30’ unu HEM DUYUP HEM GÖRDÜKLERİNİN → % 50’ sini KENDİ SÖYLEDİKLERİNİN → % 70’ ini KENDİ YAPTIKLARININ → % 90’ ını AKILLARINDA TUTABİLMEKTEDİRLER 38

 BUNA GÖRE İLETİŞİMDE BAŞARIYI ARTIRMAK İÇİN;  İNSANLARA BİLDİKLERİNİ VEYA ÖĞRENDİKLERİNİ İFADE ETME VE YAPMA (UYGULAMA) FIRSATI VERİLMELİDİR. 39

 GERİBİLDİRİM YAPMAK  GERİBİLDİRİM → olumlu/olumsuz hareketlerin değerlendirilmesi  OLUMLU HAREKETLER → İfade edilmemesi heves kırıcı olabilir.  OLUMSUZ HAREKETLER → Kişi kendini yenilemeli, düzeltmeli veya bu doğrultuda yönlendirilmelidir. (Manav çırağı) 40

 BU AMAÇLA; - Durum uygun bir şekilde belirtilmeli - Kişiden çok konu üzerinde durulmalı - Gelecekte daha iyi olmanın yolları sürekli araştırılmalıdır. - Kendini yenileme, geliştirme ve iyi insan/ sorunsuz insan olma azminde bulunmalıyız. 41

 Başkalarından üstün olmamız önemli değildir.  Önemli olan, dünkü halimizden üstün olmamızdır.  Fenerle insan arama. 42

KİŞİLİK YOKSA ÖBÜRLERİ HİÇTİR  1 → KİŞİLİK  0 → BAŞARI, Başarılı kişi 1’ i 10 yapar  0 →TECRÜBE, 10 iken 100 olursunuz  0 → YETENEK, 100 iken 1 000 olursunuz  0 → DİSİPLİN, 1 000 iken 10 000  0 → SEVGİ ….  HEPSİ EN BAŞTAKİ “1” E BAĞLI 43

ŞEFFAFLIK  İletişim sürecinde oluşacak belirsizliği azaltabilmek için, mümkün olduğunca açık ve şeffaf olmak  → Özellikle olağan/rutin işlerde sürekli kimin ne yapacağını tartışmak, aksaklıklara sorumlu aramak gibi gereksiz enerji ve zaman kaybını azaltır. 44

UYGUN USLUP KULLANMAK  ŞAİRİN DEDİĞİ GİBİ;  Delikli demirin vurmazı olmaz,  Ardına geçip de göz uydurmalı;  Şu insanoğlunun kanmazı olmaz,  Özünü bilip de söz uydurmalı.  KONUŞMA TARZI (USLUP) ÇOK ÖNEMLİ 45

7.6. ETKİN İLETİŞİMİN YARARLARI  HATALI İŞLEMLER VE ÇATIŞMA AZALIR  GENEL DURUMDA İYİYE GİDİŞ HIZLANIR  DEĞİŞİME UYUM SAĞLAMA KOLAYLAŞIR  MUKAVEMET GÜCÜNDE ARTIŞ  İŞBİRLİĞİNİN GELİŞMESİ SONUCU  EKİP ÇALIŞMASININ ETKİNLEŞMESİ 46

7.7. İYİ İLETİŞİMİN ON KURALI  İletişime başlamadan önce fikirleri netleştirme  İletişimin esas amacını belirleyin.  Fiziksel ve insani tüm çevreyi dikkate alın  İletişimi planlarken başkalarından tavsiye alın (DANIŞIN)  Mesajın içeriği kadar tonlanmasına da dikkat edin. 47

 Yararlı mesajlar verin. İnsanların dikkatini çekecek ve onların yararına olacak mesajlar.  İletişimi takip edin, geribildirim alın.  Geleceği de düşünerek iletişim kurun.  Yaptıklarınızla sözlerinize destek verin.  İyi bir dinleyici olun. 48

TEŞEKKÜRLER … 49

Add a comment

Related presentations

Related pages

hafta hafta gebelik - 5. hamilelik haftası (gebeliğin 5 ...

Hafta hafta gebelik (hamilelik) dönemi bilgileri - gebeliğin 2. haftası, hamilelikte 2. hafta
Read more

Hamilelikte 5 hafta : Anne Karnında Hafta Hafta Bebek ...

5 haftalık hamile misiniz? Hamilelikte 5. hafta bebek gelişimi ve anne karnında bebek gelişimi bilgileri Hürriyet Aile'de!
Read more

5. Hafta - Dönen Varlıklar 3.Ders - YouTube

5 Hafta Dönen Varlıklar 3 Ders - Duration: 2:03:22. KPSS Ders Videoları 2015 1,570 views. 2:03:22 7 Hafta Dönen Varlıklar 5 Ders - ...
Read more

5Hafta - YouTube

5Hafta Hilmi Bozkurt. Subscribe Subscribed Unsubscribe 0 0. Loading... Loading... Working... Add to. ... Standard YouTube License; Loading...
Read more

Johnson Controls Objekt Bochum - Bochum, Nordrhein ...

Feierabend.. 5Hafta Izin başlasin „grin“-Emoticon. Johnson Controls Objekt Bochum. Arbeitsplatz & Büro · 3,3 ...
Read more

hafta hafta gebelik (hamilelik) dönemi ve haftalara göre ...

hafta hafta gebelik (hamilelik) dönemi belirtileri, hamilelik takvimi ve bebeğin hafta hafta kilo hesabı - Jinekolog Dr. Kağan (Kaan) Kocatepe
Read more

Süper Lig Fikstür ve Puan Cetveli - 2015-2016 Sezonu TFF

Spor Toto Süper Lig 2015 - 2016 Sezonu Puan Cetveli, Hasan Doğan Sezonu, FENERBAHÇE A.Ş., GALATASARAY A.Ş.,BEŞİKTAŞ A.Ş., GAZİANTEPSPOR ...
Read more

9,5 Hafta - Buzdolabı Önü Sahnesi (1986) - Video ...

Beta/vhs kasetlerin egemen olduğu dönemde az sayıdaki evde bulunan videolarda veya henüz Rtük yokken tvdede izlenen, izlenirken sanki bir ayin havası ...
Read more