53

56 %
44 %
Information about 53
Education

Published on March 14, 2014

Author: ramonakkk

Source: slideshare.net

Description

Socijalizacija

RAZVOJ LIČNOSTI Autor: Anita Suhanek Kliment

Čime se bavi razvoj ličnosti? Rođenjem je data samo biološka osnova na kojoj će se ličnost formirati. Nasleđuju se samo osnove, potencijali za određene oblike ponašanja. Ti potencijali se razvijaju sazrevanjem i učenjem. NASLEĐE SAZREVANJE UČENJE RAZVOJ LIČNOSTI PRIMER: Kod usvajanja govora, nasleđuje se moć govora, a od sazrevanja i učenja zavisi da li će se govor usvojiti i kako.

POJAM SOCIJALIZACIJE: Proces kojim se kod čoveka razvijaju one funkcije koje su neophodne za učestvovanje u društvenim odnosima. AGENSI SOCIJALIZACIJE Formiranje ličnosti se ostvaruje uvek pod uticajem socijalnih faktora: a)Porodica b)Škola c)Vršnjaci d)Društvene organizacije

Formiranje ličnosti se ostvaruje uvek pod uticajem socijalnih faktora: a)Porodica b)Škola c)Vršnjaci d)Društvene organizacije e)Mediji AGENSI SOCIJALIZACIJE:

1. Porodica Porodična atmosfera u kojoj dete odrasta su od velikog značaja za razvoj ličnosti. M O D Topla atmosfera Hladna atmosfera Popustljiva atmosferaOgraničavajuća atm. Ekstravertno stabilno (otvoreno prema društvu, emotivno stabilno dete) Introvertno stabilno (zatvorena prema društvu, povučena i poslušna deca) Ekstravertno labilno (agresivno prema drugima, delikventi) Introvertno labilno (autodestruktivno dete) važni su odnosi roditelja prema detetu, ali i odnosi između roditelja.

2. Vršnjaci U detinstvu i adolescenciji su vršnjaci od velikog uticaja na formiranje mnogih osobina ličnosti. Utiču na formiranje stavova, vrednosti, interesovanja, samostalnosti, samopoštovanja, društvenosti i dr.

3. Škola Škola nudi učenicima obrazovanje i vaspitanje. Utiče na sticanje znanja i veština, ali utiče i na formiranje stavova i interesovanja.

4. Društvene organizacije Zalažu se za formiranje i menjanje određenih osobina ličnosti, stavova i interesovanja. Tu spadaju: političke partije, kulturne, crkvene, sportske organizacije i dr.

5. Masovni mediji Televizija, štampa, radio i internet su takođe važni činioci socijalizacije.

Sadržaj i ciljeve socijalizacije određuju izvori socijalizacije: Tu spadaju: a) Kultura – prenosi saznanja, verovanja, sistem vrednosti i društvene norme ponašanja. b) Društveni sistem – odnosi se na organizaciju i razvijenost društva. Ličnost zavisi od ekonomske moći društva, od pripadnosti određenom sloju, od načina upravljanja i dr. IZVORI SOCIJALIZACIJE:

Šta je zrelost ličnosti? Osoba je zrela kada su osnovne psihičke funkcije dovoljno razvijene i usklađene, i kada postoji zadovoljavajuća integrisanost u društvo. Kada govorimo za neku osobu da je zrela?

Vrste zrelosti I Kalendarska zrelost II Psihološka zrelost: 1. INTELEKTUALNA ZRELOST – dovoljno razvijene intelektualne sposobnosti. 2. EMOTIVNA ZRELOST – dostignuti način emocionalnog reagovanja, karakterističan za svet odraslih u određenoj kulturi. 3. SOCIJALNA ZRELOST – društvena zrelost, puna društvena odgovornost za ponašanje.

Add a comment

Related presentations