5 juridische redenen waarom e-commerce nog steeds niet internationaal (genoeg) is - Seminarie webwinkel vakdagen 2012

60 %
40 %
Information about 5 juridische redenen waarom e-commerce nog steeds niet internationaal...
Business & Mgmt

Published on February 18, 2014

Author: BartVanDenBrande

Source: slideshare.net

SIRIUS LEGAL "It's not what you look at that matters, it's what you see“ Henry David Thoreau 5 juridische redenen waarom e-commerce nog steeds niet internationaal (genoeg) is Sirius Legal De Scheemaecker Bogaerts Van den Brande

5 juridische redenen waarom e-commerce nog steeds niet internationaal (genoeg) is Cijfertjes… E-commerce = 3,4% van totale retailverkoop in Europa 3% van het BBP va de EU (België amper 2,5%) 21% van de groei in BBP in de EU sinds 2007 57% van de consumenten koopt weleens online (tegen ruim 66% in de VS of Zuid Korea) MAARRRRR… Amper 9% van die 57% koopt weleens buiten de grenzen Sirius Legal De Scheemaecker Bogaerts Van den Brande Bron: EC Communication “A coherent framework for building trust in the Digital Single Market for e-commerce and online services” , 12 januari 2012

5 juridische redenen waarom e-commerce nog steeds niet internationaal (genoeg) is Analyse van de Europese Commissie Er zijn te weinig cross border verkopen Er is te weinig informatie beschikbaar Betaalsystemen zijn onderontwikkeld Nood aan snelle regeling van geschillen Te weinig gebruik van hogesnelheidsnetwerken = Voornamelijk feitelijk-technische analyse Sirius Legal De Scheemaecker Bogaerts Van den Brande

5 juridische redenen waarom e-commerce nog steeds niet internationaal (genoeg) is Kern van de zaak: vertrouwen Consument Retailer Markt Overheid 5 voorbeelden vanuit juridisch oogpunt Sirius Legal De Scheemaecker Bogaerts Van den Brande

5 juridische redenen waarom e-commerce nog steeds niet internationaal (genoeg) is 1. Uw rechtbank of de mijne? Basisprincipe: vrijheid om rechtbank en recht te kiezen in verkoopsvoorwaarden Maar B2C: Consument is beschermd: • Als de verkoper via zijn “activiteiten beoogt een bepaalde markt te bereiken”: consument kan naar eigen rechtbank • Consumentenbescherming = dwingend recht. Blijft altijd spelen tvv consument Sirius Legal De Scheemaecker Bogaerts Van den Brande

5 juridische redenen waarom e-commerce nog steeds niet internationaal (genoeg) is 1. Uw rechtbank of de mijne? Gevolg is onzekerheid bij verkopers : • Geldigheid eigen voorwaarden? • 27 verschillende rechtbanken… • Potentieel enorme juridische kosten Maar ook: 27 verschillende wetgevingen: … Sirius Legal De Scheemaecker Bogaerts Van den Brande

5 juridische redenen waarom e-commerce nog steeds niet internationaal (genoeg) is 2. Verschillende landen, verschillende wetgeving • • • • • • • Sirius Legal De Scheemaecker Bogaerts Van den Brande Bedenktermijn varieert van 0 tot 14 dagen Voorwaarden voor terugzenden Leveringstermijnen Pricing en verplichte vermeldingen Garantietermijnen Transactiekosten Al dan niet vrije verkoop voor bepaalde producten

5 juridische redenen waarom e-commerce nog steeds niet internationaal (genoeg) is 2. Verschillende landen, verschillende wetgeving EU harmonisatie obv Richtlijn consumentenrechten bij verkoop op afstand • • • • • • • Bedenktermijn wordt overal minimum 14 dagen Terugzending zonder kosten (behalve port) Leveringstermijn: 30 dagen maximum Pricing “all inclusive” Garantietermijn: 2 jaar Transactiekost = reële kost Lijst zwarte bedingen geüniformiseerd Minimaal beschermingsniveau binnen EU, maar geen garantie op harmonisatie Sirius Legal De Scheemaecker Bogaerts Van den Brande

5 juridische redenen waarom e-commerce nog steeds niet internationaal (genoeg) is 2. Verschillende landen, verschillende wetgeving EU harmonisatie obv uniform kooprecht/contractenrecht in ganse EU • • • • • • • Voorstel van verordening Basisregels ivm internationale koop Zou naast nationaal recht komen Optioneel Niet waterdicht Kan wel vorm van garantie zijn tav e-consument Lange weg te gaan Harmonisatie binnen EU, maar optioneel en niet waterdicht Sirius Legal De Scheemaecker Bogaerts Van den Brande

5 juridische redenen waarom e-commerce nog steeds niet internationaal (genoeg) is 3. BTW & E-commerce Erg verwarrend en complex kluwen Commissie: “ontmoedigt bedrijven om cross border te verkopen” Kennis vereist van thresholds in andere lidstaten Administratieve registratie in andere lidstaten + aangiftes 15% tot 25% basistarief (cfr. Hongarije) Cultuur minimum 5% (cfr. e- boek NL – B) Sirius Legal De Scheemaecker Bogaerts Van den Brande

5 juridische redenen waarom e-commerce nog steeds niet internationaal (genoeg) is 3. BTW & E-commerce Verkoop op afstand • Principe: BTW van klant • Uitzondering: verkoop aan consument onder drempel • Probleem: drempelwaarde verschilt tussen lidstaten • Probleem: administratieve formaliteiten verschillen tussen lidstaten “Elektronisch geleverde diensten” • Tot 31/12/2014: B2B = BTW van klant B2C = BTW van leverancier • Vanaf 01/01/2015: Altijd BTW van klant (Commissie: “Mini One Stop Shop mechanisme MOSS”) Sirius Legal De Scheemaecker Bogaerts Van den Brande

5 juridische redenen waarom e-commerce nog steeds niet internationaal (genoeg) is 4. Privacy • Essentieel voor consumentenvertrouwen • Maar: • Consument ervaart gebrek aan controle • Right to be forgotten • Spam • Cookies Sirius Legal De Scheemaecker Bogaerts Van den Brande • Richtlijn voldoet niet meer: • Gebrek aan éénmaking tussen lidstaten • Gebrek aan controle op grote spelers • Verouderde basisidee (cfr. Serverlocatie) • Potentieel verlies: 2,3 miljard euro per jaar

5 juridische redenen waarom e-commerce nog steeds niet internationaal (genoeg) is 4. Privacy Ontwerp verordening • • • • • • • Sirius Legal De Scheemaecker Bogaerts Van den Brande Verordening ≠ Richtlijn Langzame bevalling… Vandaag, op Data Protection Day Inhoud uitgelekt (en al veroordeeld) Right to be forgotten Elk bedrijf in Europa actief Ook als servers elders staan Servers mogen dus elders staan

5 juridische redenen waarom e-commerce nog steeds niet internationaal (genoeg) is 5. Consumentenvertrouwen Wat Europa doet • • • • • • Sirius Legal De Scheemaecker Bogaerts Van den Brande Eén platform voor online arbitrage bij consumentengeschillen in de EU Small claims procedure Nieuwe privacyverordening Nieuwe consumentenbeschermingsrichtlijn “A coherent framework for building trust in the Digital Single Market for e-commerce and online services” Eénmaking BTW

5 juridische redenen waarom e-commerce nog steeds niet internationaal (genoeg) is 5. Consumentenvertrouwen Wat online ondernemers zelf kunnen doen • • • • Sirius Legal De Scheemaecker Bogaerts Van den Brande Website compliance (in België 99% websites niet geheel conform) Betrouwbare en verschillende betaalmiddelen Kwaliteitsvolle service Kwaliteitskeurmerken op Europees niveau

5 juridische redenen waarom e-commerce nog steeds niet internationaal (genoeg) is Excelsiorlaan 13 B – 1930 Zaventem (Brussels airport area) info@siriuslegal.be www.siriuslegal.be http://siriuslegal.wordpress.com @BartVdBrande Campaignchecker.be Websitecertifier.be Online check van uw reclamecampagne Binnen 24 uur Online Vaste tarief van 150 euro Audit van uw (e-comm) website Concrete voorstellen Beschikbaar in 5 talen Vast tarief van 500 euro Sirius Legal De Scheemaecker Bogaerts Van den Brande

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

5 juridische redenen waarom e-commerce nog steeds niet ...

5 juridische redenen waarom e-commerce nog steeds niet internationaal (genoeg) is - Seminarie webwinkel vakdagen 2012. by bart-van-den-brande
Read more

5 juridische redenen waarom e-commerce nog (steeds) niet ...

5 juridische redenen waarom e-commerce nog ... redenen waarom e-commerce nog steeds niet internationaal (genoeg) ... Seminarie webwinkel vakdagen 2012
Read more

OnlineRetailer België editie 10 by Online Retailer ...

Publisher Plans See Plans. Sign Up Sign In. Sign In
Read more