4. Rask Roko žArnić

38 %
63 %
Information about 4. Rask Roko žArnić

Published on May 21, 2008

Author: gogrowth

Source: slideshare.net

Description

1. Skupna seja Sveta za konkurenčnost,
Ljubljana, 21. maj 2008

4. razvojna skupina za okolje in gradbeništvo vodja: prof. dr. Roko Žarnić

Gospodarski pomen  Gradbeništvo se srečuje z okoljskimi izzivi  Porabi 40% vseh naravnih virov  Proizvede 40% vseh odpadkov  Prispeva 40% k emisiji CO2  Vpliva na upravljanje z energijo in njeno porabo  Obsega 25% celotne industrijske proizvodnje  Prispeva okoli 10% BDP  Ustvarja razmeroma nizko stopnjo profita  Kljub svetovni konkurenci je izvozno naravnano

Pogled v bodočnost  Izpolnitev pričakovanj uporabnikov  Spoštovanje trajnostnih načel  Tehnološka preobrazba grajenja

Mednarodne povezave Evropska gradbena tehnološka platforma Skupna tehnološka pobuda JTI E2B - Energy Efficient Building E! 3790 EurekaBuild Umbrella Slovenska gradbena tehnološka platforma Razvojni sklad SGTP

Področja razvoja NAPREDNI MATERIALI – NOVE TEHNOLOGIJE GOSPODARSTVO NARAVNO OKOLJE - NARAVNO OKOLJE - GRAJENO OKOLJE ENERGIJA - RACIONALNA PORABA ZNANJE - ORODJA

Add a comment

Related pages

NBS RASK (Duckweed Remover) - Science

NBS RASK NBS RASK NBS RASK (Duckweed Remover) It helps to get rid of Duckweed from ponds as well as lakes NBS RASK NBS RASK (Duckweed Remover) How it Works ...
Read more