บทที่ 4 HERB & HEALTH

44 %
56 %
Information about บทที่ 4 HERB & HEALTH
Education

Published on March 8, 2014

Author: chinraekekoku

Source: slideshare.net

4 2 1 1. 1.1 Adobe Photoshop CS5 39 Adobe Photoshop CS5

1.2 Adobe Illustrator

40 Adobe Illustrator 2. Adobe Dreamweaver CS5

41 Adobe Dreamweaver CS5 3. Flash Intro Banner Maker 42 Flash Intro Banner Maker

43

2 HERB & HEALTH 51 1 - 5 5 4 3 2 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 5 5 4 4 5 3 4 5 5 4 2 5 5 3 4 4 4 4 5 5 5 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 6 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 7 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 8 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 9 4 5 5 5 4 4 3 4 4 5 10 5 5 4 4 5 4 5 4 5 3 11 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 12 5 4 3 4 5 3 5 5 5 4 13 4 3 5 4 4 3 5 4 5 5 14 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 15 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 16 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 17 5 5 4 4 5 4 5 4 4 3 18 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 19 4 5 5 3 5 4 5 4 4 5 20 5 4 5 5 5 4 3 5 5 5 21 5 5 3 5 4 4 4 5 5 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 22 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 23 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 24 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 25 4 3 5 4 5 5 5 5 5 3 26 5 5 5 5 5 3 5 4 4 3 27 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 28 5 5 4 5 4 5 3 5 5 5 29 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 30 5 5 5 3 5 4 5 5 5 4 4.7 4.43 4.37 4.3 4.63 4.2 4.47 4.67 4.7 2 HERB & HEALTH 51 1 HERB & HEALTH 51 30 4.51 – 5.00 4.3

3.51 – 4.50 2.51 – 3.50 1.51 – 2.50 1.00 – 1.50 3

1 2 4.43 3 4.37 4 4.3 5 4.63 6 4.2 7 4.47 8 4.67 9 4.7 10 4.3 3 HERB & HEALTH 51

Add a comment

Related presentations

Related pages

สำนักพิมพ์ หมอชาวบ้าน - หนังสือสุขภาพ

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร dome herb;
Read more

An herb - Documents

An herb. by sisirachandran. on Mar 09, 2016. Report Category: Documents. Download: 0 Comment: 0. 212. views. Comments. Description. notes. Download An herb.
Read more

บทที่ 3 - api.ning.com

บทที่ 3. วิธี ...
Read more

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการบัญชี CMU - *เว็บไซต์การเรียน ...

คำแปล Life in the UK บทที่ 4. ... at Tesearch Instiute for Health ... the costs of producing herb products at Bantak ...
Read more

Re-elect Herb Meiberger Tagalog - Education - documents.tips

IBOTO, HERB MEIBERGER, CFA KONSEHO NG MGA RETIRO SA SAN FRANCISCO Ang aking mga kwalipikasyon ay ang mga sumusuod: ... 4. MBA, UC Berkeley 5.
Read more

บทที่ ๕ - api.ning.com

บทที่ 5. สรุป อภิปรายผล ...
Read more