3R Mobilního výzkumu

33 %
67 %
Information about 3R Mobilního výzkumu
Marketing

Published on March 11, 2014

Author: gizmax

Source: slideshare.net

Description

Chytrý telefon vlastní každý druhý online Čech a stále více lidí si jej pořizuje. Na rozdíl od počítačů, je telefon součástí našeho já, máme ho stále u sebe. Díky tomu dokážeme získat celou řadu zajímavých dat a mobilní výzkum se tudíž stává neopominutelnou cestou k identifikaci „mobilních“ i „nemobilních“ obchodních příležitostí. TNS AISA již v minulém roce přišla s nástrojem Mobile Lifestreams, mobilním dotazováním, které umožňuje sledovat spotřebitelské chování přímo v okamžiku, kdy dochází k nákupnímu rozhodování.

3 R mobilního výzkumu

© 2013 TNS Aisa2 3The 3 R’s of mobile research Úvod Ze všech významných technologických inovací je to právě mobilní telefon, který v nejkratším čase získal největší vliv. Při předpokládaném prodeji 1,9 miliard mobilních telefonů v roce 2013, přičemž 900 milionů z nich má být chytrých telefonů, nikdy neexistovala lepší příležitost dosáhnout na tak obrovské množství lidí právě v momentě, kdy uskutečňují svá klíčových rozhodnutí. Chytré telefony jsou již běžnou součástí jak moderního života, tak i výzkumu trhu. V tomto reportu se budeme podrobně zabývat jedním příkladem, kdy nám využívání mobilních telefonů pro účely výzkumu trhu dává jedinečnou a zcela bezkonkurenční příležitost dotazovat se lidí právě v momentě, kdy činí svá rozhodnutí na důvody vedoucí k jejich konkrétnímu výběru. V tomto případě, tedy v době, kdy si lidé vyrazili do společnosti, bylo provádění výzkumu trhu a získávání přirozených odpovědí obvykle mimořádně obtížné.

© 2013 TNS Aisa4 53 R mobilního výzkumu Kombinace tzv. push a pull faktorů přenesla dlouho diskutované možnosti mobilního výzkumu do popředí zájmu. Na straně push faktorů je tu poptávka po přesnějších zjištěních za účelem podpory růstu, po rychlejším získání dat důležitých pro uskutečňování rozhodnutí, a potřeba metod schopných zkapitalizovat pohyb respondentů v jejich aktivním volném čase, nikoli jen v čase, kdy sedí za počítačem. Přestože mobilní výzkum otevírá svět nových možností, vyžaduje zároveň i jistou úroveň disciplíny. Například délka průzkumů prováděných prostřednictvím Mobilní výzkum – dokonalá bouře Aplikace stažené na celém světě před počátkem roku 2014 Uživatelů mobilních telefonů na celém světě v roce 2012 Předpokládaný prodej mobilních telefonů v roce 2013 Předpokládaný prodej chytrých telefonů v roce 2013 76.9mld 6mld 1.9mld 900ml S přibližně s 50 % internetové populace České republiky, která vlastní chytrý telefon se vidina výzkumníků využívat ke své práci právě mobilních telefonů, stává doopravdy velmi reálnou. obvyklých metod není vhodná pro mobilní telefony – ať již díky některým omezením mobilních telefonů či především co se týče ochoty respondenta zúčastnit se dlouhých výzkumů na malých obrazovkách. Opravdový potenciál spočívá ve využívání mobilů k odhalování zjištění, které by značky jakýmkoli jiným způsobem získávali jen těžko, což je právě základem tzv. 'pull faktorů'.

© 2013 TNS Aisa6 73 R mobilního výzkumu Mobilní výzkum znamená více – 3 R Vědění vs. realita Mobilní výzkum má potenciál přinést tři velké výhody, a to sice tzv. 3 R (Relevance, Reach, and Reality), tj. relevanci, dosah a realitu. “Relevance“ ukazuje, že lidé mají svůj telefon neustále u sebe, a mobilní dotazování neinvazivně zapadá do životního stylu respondentů, zatímco “Reach“ odráží schopnost zaměřit se na oblasti a situace, ve kterých bylo odhalování zjištění dosud velmi složité. A nakonec, “Reality“, dokazuje, že odpovědi zachycené mobilním dotazováním mohou přinést nejen více informací, ale díky dotazování v době rozhodování i více přiblížit realitě, protože se neptáme zpětně. K otestování výše uvedeného spojila společnost TNS své síly se společností MolsonCoors, druhým největším pivovarem ve Velké Británii a pátým největším pivovarem na světě, aby tak vyzkoušela, jaká zjištění může mobilní výzkum nabídnout a reagovat tak na nejrůznější výzvy, jimž pivní kategorie čelí. Může mobilní výzkum přispět nebo dokonce svým způsobem zatřást rozsáhlým seznamem obecně přijímaných vědomostí a znalostí toho, jak se v restauracích, barech a klubech zákazníci rozhodují? To, o co zde hrajeme, není možné jakkoli podceňovat - 3 z 10 spotřebitelů si obvykle vybírají nápoj mimo repertoár jejich značky*, což v dané kategorii čítající 10 miliard liber, představuje příležitost k zisku 3 miliard liber. Ale jaký mobilní průzkum můžeme udělat, aby vnesl více světla do této oblasti, jejíž zkoumání bylo dosud vždy tvrdým oříškem? K zodpovězení těchto otázek narekrutovala společnost TNS vzorek 150 lidí pravidelně popíjejících ležák, ti pak v průběhu studie dohromady vypili 1 500 nápojů tohoto světlého moku. Při rekrutaci jsme je požádali, aby vyplnili online dotazník včetně otázky nabízející více možných odpovědí týkající se faktorů, které je ovlivňují, když si objednávají nápoj v hospodě nebo v baru. Získané odpovědi byly víceméně přesně takové, jak se dalo předpokládat: jako nejdůležitější byla spotřebiteli zmiňována cena a akční nabídka (dokonce více než „známá značka“). Toto dává smysl na racionální úrovni (a shoduje se to s tím, co často říkají hostinští MolsonCoors), mohl by nás však mobilní průzkum dostat ještě blíže pravdě? Abychom to zjistili, vyzvali jsme účastníky studie, aby si na svůj chytrý telefon stáhli naši aplikaci My Connect. Pokaždé, když si zakoupili nápoj, dotázali jsme se jich, co je ovlivnilo při výběru, který právě učinili (opět formou otázky nabízející více možných odpovědí). Jaký dopad mělo na celý příběh zachycení odpovědí mobilním telefonem v okamžiku rozhodování? Výsledky byly strhující. Co nám mobilní průzkum říká o realitě? Obvyklý průzkum Mobilní dotazování 3.8 1.4 * Potvrzeno mobilní studií společnosti TNS vlivů na jednoho respondenta vlivů na jeden nákup

© 2013 TNS Aisa8 93 R mobilního výzkumu V online dotazníku určil každý respondent skoro čtyři faktory s rozhodujícím vlivem na výběr jejich nápoje. V jejich odpovědích na mobilním telefonu byl tento počet zredukován na pouhé 1,4 vlivy na jeden nákup (stále však v reakci na otevřenou otázku). Díky použití mobilního telefonu, jsme mohli zachytit aktuální moment nákupu a odhalit realitu konkrétního rozhodnutí, tedy fakt, že základním a dominantním driverem pro výběr nápoje byla volba “dobře známé značky“. Ostatní faktory uvedené v dotazníku, tedy cena, akční nabídka a dokonce i „vyzkoušení něčeho nového“ zcela dramatickým způsobem propadly. Jinými slovy, v samotném momentě rozhodování se faktor značky chová jakožto náhrada za faktor kvality i ceny, a slouží tak spotřebitelově potřebě učinit rozhodnutí jednoduchým způsobem. V obchodních kontextu nám to odhaluje místa dalších investic. Zdráhavý postoj spotřebitelů k „vyzkoušení něčeho nového“ je velmi podstatný, jelikož dokládá komplikovanost výzvy inovovat v rámci on-trade prodeje, tj. prodeje přímo v gastronomických zařízeních, restauracích, barech, kavárnách atd. Z toho vyplývá, že v rámci on-trade prodeje je nejúčinnější zaměřit inovace na prvky, které jsou vázané na zkušenost se značkou (sklenice, rituály servírování nápojů, atd.), a to včetně způsobu, jakým jsou produkty na baru rozmístěny. Prodej off-trade, tedy prodej v obchodech, může v tomto případě představovat jednodušší cestu k vítězství. Větší velikosti vzorků a lepší pokrytí příležitostí sice stále ponechávají prostor k odhalování ještě hlubších zjištění, avšak i zjištění přinášená prostřednictvím 3 mobilních R (Relevance, Reach and Reality), tj. mobilní relevance, dosahu a reality, mají obrovský dopad, naruby obracejí dosavadní znalosti a vědomosti, a vedou k rozhodnutím týkajícím se prioritizace a investic zdrojů, které ukazují cestu k růstu. Lepší základ pro byznys Tradiční dotazování podává v tomto případě méně oslnivé výsledky Mobilní výzkum se dostává k rozhodujícím faktorům a odhaluje výraznou výměnu priorit Ukázka nápojů Hodí se k příležitosti Jídlo k pivu Vyzkoušejte něco nového Přátelé Značka není dostupná Nápojový lístek Známá značka Cena Akční nabídka 0 5 10 15 2020 25 30 35 40 45 50 % % Ukázka nápojů Hodí se k příležitosti Jídlo k pivu Cena Akční nabídka Přátelé Značka není dostupná Nápojový lístek Známá značka Vyzkoušejte něco nového

© 2013 TNS10 113 R mobilního výzkumu Jak může společnost TNS pomoci TNS je přední světovou výzkumnou agenturou poskytující klientům poradenství ohledně specifických strategií růstu týkajících se vstupu na nový trh, inovace, přechodu k jiné značce a stakeholder managementu, založené na mnohaleté expertíze a špičkových řešeních. S přítomností ve více než 80 zemích vede TNS dialog s více světovými konzumenty, než kdokoli jiný a rozumí také individuálním typům lidského chování a postojů napříč všemi kulturními, ekonomickými a politickými regiony světa. TNS je součástí Kantaru, jedné z největších celosvětových skupin v oblasti marketingového výzkumu a poradenství. TNS Aisa nabízí celou řadu digitální řešení, včetně mobilního dotazování. Díky tomu, že ho uvedla jako první pro všechny chytré telefony, si mohla vytvořit mobilní panel (myMAP mobile) výrazně přesahující hranici 10.000 respondentů. Mobilní dotazování je možné využít na celou řadu výzkumů, v případě zájmu o další informace prosím navštivte stránky www.tns-aisa.cz nebo kontaktuje: Tomas Pflanzer, Head of Digital Research m + 420 724 115 173 tomas.pflanzer@tnsglobal.com Zde se můžete podívat na video: http://bit.ly/TNS_3Rs

TNS Aisa Českomoravská 2420/15 190 93 Praha 9 - Libeň Česká Republika t + 420 272 177 111 www.tns-aisa.cz Twitter: @TNS_AISA TNS AISA je přední společnost na trhu marketingových výzkumů a informací v České republice s více než dvacetiletou tradicí. Poskytuje klientům poradenství ohledně specifických strategií růstu týkajících se vstupu na nový trh, inovace, přechodu k jiné značce a stakeholder managementu, založeném na mnohaleté expertíze a špičkových řešeních. Dlouhodobé zkušenosti v oboru a důkladná znalost českého spotřebitele garantují použití správného designu výzkumu, metodiky, dotazníku, analýz i interpretace výsledků. O TNS Aisa

Add a comment

Related presentations

Brands are more invested today than ever before on curating and distributing paid,...

Marketers need to be creating and publishing original content across many differen...

As content marketing continues to increase in popularity in every industry, more m...

Il Direct Email Marketing (DEM) è una tipologia di marketing diretto che usa la po...

This presentation contains all 120 rules from Part 1 of the 2nd edition of "Email ...

Olá, somos o Paulo Bernardes e o Pedro Silvestre, temos uma ambição em comum de me...

Related pages

3 R mobilního výzkumu

4 3 R mobilního výzkumu © 2013 TNS Aisa 5 Kombinace tzv. push a pull faktorů přenesla dlouho diskutované možnosti mobilního
Read more

TNS Aisa | Mobile Lifestreams – mobilní dotazování

3R Mobilního dotazování. ... Do výzkumu tak lze zapojit uživatele systémů Android, iOS, Windows, BlackBerry i dalších. myMAP mobile - Mobilní panel
Read more

Mobilní marketing a možnosti jeho využití v ...

dostupných dat z výzkumu a rozhovor ů s odborníky jsou popsány hlavní bariéry a motivá- ... 2.1 DEFINICE MOBILNÍHO MARKETINGU ...
Read more

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE - CzechInvest

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje – Řídící orgán OPPI PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE
Read more

Wikipedie:Žádost o arbitráž/G3ron1mo versus DeeMusil ...

To zdůvodňoval psaním ze svého mobilního ... Důkaz dokládá pouze můj vztah k zakázanému vlastnímu výzkumu. ... 1R, 2R, 3R, 4R vedenou ...
Read more

INTERGEO 2008 - ČSGK

laserová třída 3R (podle IEC 60825-1), vlnová ... Řešení mobilního mapovacího systému ... publikování výsledků výzkumu pracovníků
Read more

Gender a kybernásilí - ActionApps - Econnect

Data k výzkumu Gender a kybernásilí byla sbírána v ... v rozhovorech bylo často zmiňované využívání mobilního ... 1.3. Rizikové chování v ...
Read more

Strategie správy rádiového spektra Praha, květen 2015

3.3. REGISTR RÁDIOVÉHO SPEKTRA ... i v oblasti vědy, výzkumu a inovací. ... bezdrátové sítě mobilního
Read more

S kyberšikanou má zkušenost více jak 51 % dětí

... Stáří: 3 r. S kyberšikanou má zkušenost více jak 51 % dět ... Mezi jevy, které mají oproti výzkumu z minulého roku rostoucí tendenci, ...
Read more

Sbornik Socialni Procesy a Osobnost 2003 - Scribd - Read ...

V našem výzkumu není pro žádný typ významná a charakterizující preference obecných hodnot.Sociální procesy a osobnost 2003 U našeho souboru ...
Read more