3D-projectaanpak gemeenten SWW

50 %
50 %
Information about 3D-projectaanpak gemeenten SWW
Business

Published on April 22, 2014

Author: odinfo

Source: slideshare.net

Description

Een pragmatische aanpak van drie middelgrote gemeenten. De gemeenten Stichtse Vecht, Wijdemeren en Weesp, zijn net als u bezig met de voorbereidingen voor de drie decentralisaties in het Sociaal Domein. Wij spreken liever van de drie transities. Naast de uitdaging om deze diensten tijdig te kunnen leveren, zijn we de uitdaging aangegaan om dit in een samenwerkingsverband met drie gemeenten op te pakken. We willen en moeten gaan samenwerken.
Graag delen we met u onze keuzes, onze aanpak en ons beoogd resultaat. Natuurlijk leggen we het accent op de informatievoorziening.

Welkom bij de presentatie ‘Onze 3D-projectaanpak’ Een pragmatische aanpak van drie middelgrote gemeenten SWW, Margreet van de Bilt Odinfo, Rolf Meursing

Voorstellen Rolf Meursing 10 jaar bezig met samenwerken en ICT- integraties Laatste 7 jaar vanuit Odinfo en voor de lokale overheid Veel projecten, vele wendingen in projecten Altijd spannend en boeiend

Voorstellen Margreet van de Bilt Projectmanager bedrijfsvoering sociaal domein SWW Vele projecten, waaronder herinrichting dienstverlening in het kader van de herindeling

Odinfo Leiden ICT-integratie Maken informatiestrategie Implementeren e-gemeente, zaakgericht werken Verbeteren ICT-organisatie Implementeren informatiesystemen, zoals midoffices Realiseren kostenbesparingen

Ervaring Moeilijke ICT-projecten Net afgerond: - Boarnsterhim (splitsing van de gemeente) - Shared Service Centre (DeSom) - RUD Fumo - Ambtelijke fusie DFM (uittreding ISZF) - Integratie naar een 100+ gemeente (ABR) Rollen: - Projectleider. voorzitter van de werkgroep - Inhoudelijk deskundige - Europese aanbestedingen

Agenda 1. Voorstellen 2. De case 3D SWW 3. Kaders en uitgangspunten 4. Aanpak 5. Vragen

Samenwerken SWW op 27 punten Begin 2013: verkenning mogelijke samenwerking Voorjaar 2013: besluitvorming intensieve samenwerking Onderwerpen Gevolgen van dit besluit voor voorbereidingen transities sociaal domein

Doelstellingen Belangrijkste doelstellingen van de samenwerking Kostenreductie Verbeteren van de kwaliteit Verminderen van de kwetsbaarheid Slagkracht in realisatie 3D

Samenwerking sociaal domein Beleidsvorming Inkoop Afspraken maken met maatschappelijke partners Training en opleiding Uitvoering

Wat te realiseren? SturingDiensten Processen Samenwerkings- organisatie Servers Functionaliteit Datalijnen Getrainde medewerkers I&A-beheer Afspraken derden/ inkoop Visie Huisvesting, loketten WerkplekkenBeveiliging & uitwijk

Scenario’s uitvoeringsorganisatie Fusie Eén van de 3 gemeenten is gastheer We houden het zoals het nu is Vierde entiteit Outsourcing

Technische laag impressie

Informatielaag impressie Eerste vier punten van samenwerking drie transities van het sociaal domein de salarisadministratie het belastingpakket de BGT

Sociaal domein per 1 jan Soza- applicatie aanpassen WMO-appl aanpassen Financiën Beheren zaken Management- en beleidsinfo Aanpassen portaal Integreren KCC Beheren klant- dossiers Koppelingen met gemeenten Koppelingen met landelijke voorziening en ketenpartners Beheren contracten Aanpassen telefonie Tablets wijkteams Eén infra, één mail, één afdelingsmap

Agenda 1. Voorstellen 2. De case 3D SWW 3. Kaders en uitgangspunten 4. Aanpak 5. Vragen

Uitgangspunten bedrijfsvoering • Processen worden geharmoniseerd • Diensten zijn 7 * 24 uur beschikbaar • Klantvragen kunnen via verschillende kanalen worden gesteld • Klant heeft zicht op inhoud en status • Proactieve dienstverlening • Bedrijfsvoeringsfuncties worden centraal belegd (ook: risicomanagement) • Budgetrecht Raad blijft bij de 3 raden • P&C-cyclus afstemmen

Uitgangspunten I&A • Alle middelen worden zoveel mogelijk hergebruikt • Alleen bewezen technologie wordt ingezet • Oplossingen moeten schaalbaar zijn • Overal werken • Standaardiseren • Aandacht voor I&A-beheer

Agenda 1. Voorstellen 2. De case 3D SWW 3. Kaders en uitgangspunten 4. Aanpak 5. Vragen

Wat is haalbaar per 1 januari 2015? • Advies P&O • Advies Financiën • Advies I&A Uniforme inrichting Sociale Wijkteams Uniforme inrichting backoffice Eén financiële administratie KCC

Aanpak in hoofdstappen 1. Definiëren organisatorische uitgangspunten 2. Definiëren ICT-inrichtingsprincipes 3. Maken ICT-visie, lange termijn 4. Bepalen doel 1 januari as. 5. Maken programma van eisen 6. Contracting 7. Implementatie

Nog te doen ! 1. Tactische keuzes 2. Programma van eisen, ontwerp 3. Aanbestedingen 4. Inrichting 5. Koppelingen 6. Datamigratie 7. Training 8. Testen 9. Live ondersteuning

Ervaringen samenwerking sociaal domein • Aansturing programma: één van de gemeentesecretarissen is vrijgesteld • Profiteren van elkaars kennis • Zoeken naar scope afbakening van projecten • Andere aspecten van samenwerken kennen ander tempo • Sfeer • Tijdsdruk

Vragen

Dank voor u aandacht

Add a comment

Related presentations

Boat chandlery

Boat chandlery

October 26, 2014

http://ecommerce-for-business.com/shackles-boats-theboatonlinestore/ We offer a ...

http://vendere-su-internet.com/shackles-for-boats-from-theboatonlinestore/ Moori...

Silver bar!

Silver bar!

October 21, 2014

Pretty similar to gold bars are these silver slabs. Silver is considered as the mo...

Gold coin prices!

Gold coin prices!

October 21, 2014

If you are an investor of gold bars and coins, one of the major things that you ou...

CyberSecurity's social media stats for one week as of Oct 21st 2014

CyberSecurity's social media stats for one week as of Oct 28th 2014

Related pages

3D-projectaanpak gemeenten SWW - Business

1. Welkom bij de presentatie ‘Onze 3D-projectaanpak’ Een pragmatische aanpak van drie middelgrote gemeenten SWW, Margreet van de Bilt Odinfo ...
Read more

Ecommunicatie Gemeenten - Technology

3D-projectaanpak gemeenten SWW Een pragmatische aanpak van drie middelgrote gemeenten. De gemeenten Stichtse Vecht, Wijdemeren en Weesp, ...
Read more