γιαγκουλης καμπανη α3_βιωμ_εργασίες (1)

25 %
75 %
Information about γιαγκουλης καμπανη α3_βιωμ_εργασίες (1)

Published on March 14, 2014

Author: ekrem1111

Source: slideshare.net

ΠΡΟΤΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Σχ. Έτος: 2013-14 ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΜΠΑΝΗ, ΚΙΛΚΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: Σχολική και Κοινωνική Ζωή (ΣΚΖ) ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ “ΠώΣ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΕΦΗΒΟ;” ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ: ΓΙΑΓΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΕ(19) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. A. ΣΚΟΠΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ, ΣΑΦΩΣ ΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΑ ΜΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ (Μέχρι 150 λέξεις): ΣΤΟΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΘΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΒΑΡΕΤΟ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑ ΕΦΗΒΟ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΤΑ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΘΟΎΝ ΜΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. o Τι κάνει το σχολείο ενδιαφέρον για έναν μαθητή/τρια; o Παρόμοια να βρεθούν τα στοιχεία που το κάνουν λιγότερο ενδιαφέρον o Να ενισχυθούν τα ενδιαφέροντα στοιχεία με προτάσεις των μαθητών/τριών o Ποιές δράσεις μπορούν να υλοποιηθούν από μαθητές/τριες για να το κάνουν πραγματικά ενδιαφέρον; o Προτάσεις για να γίνει ένα σχολείο όπως το οραματίζονται οι μαθητές/τριες και έρευνα για τις προϋποθέσεις υλοποίησής του. Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (κριτήρια επιλογής θέματος, συσχέτιση με διδασκόμενα μαθήματα, αναμενόμενα μαθησιακά οφέλη κ.λπ., ενδεικτικά μέχρι 200 λέξεις). Οι μαθητές/τριες συχνά διαμαρτύρονται ότι το γυμνασιακό περιβάλλον μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για έναν σύγχρονο μαθητή/τρια. Αρχικά προτείνοντας 5 θέματα, οι μαθητές υπερψήφισαν το παρόν θέμα ως το πιο ενδιαφέρον και γιαυτό προκρίθηκε να υλοιποιηθεί για την φετινή χρονιά. Το θέμα έχει άμεση σχέση με τη σχολική και κοινωνική ζωή των μαθητών/τριών καθώς και με την ικανοποίησή τους αλλά και απόδοση στο σχολικό περιβάλλον που εντάσσονται για πρώτη φορά, ειδικά στην Α’ Γυμνασίου. Στόχος των μαθητών είναι η γνώση σε βάθος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, του τρόπου μάθησης, των κοινωνικών και άλλων ζητημάτων που σχετίζονται με το σχολείο, την σχολική απόδοση, τις σχολικές δραστηριότητες, τη σημαντικότητα της συμμετοχής τους στο γίγνεσθαι για να γίνουν συνειδητοί και ενεργοί πολίτες του αύριο. Ταυτόχρονα, αυξάνουν την κριτική σκέψη, τις δεξιότητες επικοινωνίας, παρουσίασης αλλά και υποστήριξης των απόψεων και ιδεών τους στους άλλους. Το δικαίωμα έκφρασης, πρέπει να ενισχύεται από την νεαρότερη ηλικία όπου 1

και όπως είναι δυνατόν. Παράλληλα, θα μάθουν να συνεργάζονται ομαδικά, να θέτουν τις σωστές ερωτήσεις και να ερευνούν με μέθοδο, με εργαλεία αλλά και αποτελεσματικά βαδίζοντας σε προκαθορισμένους στόχους. Θα γνωρίσουν τις βασικές αρχές διαχείρισης (παρακολούθηση και υλοποίηση ) ενός έργου (project management) το οποίο αποτελεί σημαντική δεξιότητα για όλη τους τη μαθητική ζωή. Τέλος, θα γινει χρήση ΤΠΕ και πολυμέσων για την συλλογή επεξεργασία αλλά και παρουσίαση αποτελεσμάτων. Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΗΓΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (π.χ. πηγές και μέθοδοι αναζήτησης και επεξεργασίας δεδομένων (μέχρι 200 λέξεις). Για την βιωματική Εργασία θα αξιοποιηθούν : o Αξιοποίηση βιβλίων σχετικών με το θέμα από βιβλιοθήκες του σχολείου, του δήμου κα. o Ερωτηματολόγια μεταξύ των μαθητών/τριών του ίδιου σχολείου o Ερωτηματολόγια σε μαθητές/τριες άλλων σχολείων o Σχετικές έρευνες, πληροφορίες και ανακοινώσεις σε εφημερίδες, περιοδικά, ίσως και σε συνέδρια από το Διαδίκτυο και αλλού. o Σύγκριση με άλλα εκπαιδευτικά συστήματα , όπως των Σκανδιαναβικών χωρών, Καναδά που θεωρούνται πρότυπα συστήματα εκπαίδευσης. o Αξιοποίηση του Διαδικτύου (αναζήτηση, Newsgroups, Forums, κά) και των ΤΠΕ για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων (πχ. Κειμενογράφος, Λογιστικό Φύλλο, Πρόγραμμα Παρουσιάσεων, κά) o Αξιοποίηση Πολυμεσικών εργαλείων όπως συσκευών ηχογράφησης, ψηφιακής βιντεοκάμερας Δ. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (μέχρι 150 λέξεις). Τα αποτελέσματα που αναμένονται είναι τα εξής: o Κατάδειξη των στοιχείων που κάνουν το σχολείο ενδιαφέρον για τους μαθητές/τριες o Κατάδειξη των στοιχείων που το κάνουν λιγότερο ενδιαφέρον o Προτάσεις ενίσχυσης των στοιχείων που το κάνουν ενδιαφέρον και μείωση των αρνητικών σημείων o Να φανεί αν ο ρόλος του μαθητή/τρια είναι καθοριστικός για να γινει το σχολείο πιο ενδιαφέρον o Να καταφανεί ίσως, ο ρόλος των άλλων παραγόντων που συγκροτούν το σχολείο όπως καθηγητών, του συλλόγου γονέων, της πολιτείας, της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας, για τη δημιουργία του οραματισμένου σχολείου. Τα παραπάνω θα παρουσιασθούν 1. με τη δημιουργία ραδιοφωνικής εκπομπής ή/και ταινίας βίντεο στο Μαθητικό Ραδιόφωνο European School Radio σε σχετική εκπομπή κάπου στην Ανοιξη με το πέρας της βιωματικής δράσης. Ταυτόχρονα, 2

παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε ειδική τελετή στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Ε. ΠΟΡΟΙ – ΥΛΙΚΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ– ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ– ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ. Θα αξιοποιηθούν οι παρακάτω πόροι: 1. Βιβλιοθήκες, 2. Διαδίκτυο και πολλές υπηρεσίες επικοινωνίας αλλα και αναζήτησης και ανταλλαγής πληροφοριών (forums, newsgroups, μηχανές αναζήτησης, κά) 3. Ηχογραφήσεις και Βιντεοσκοπήσεις με αντίστοιχες συσκευές 4. Πρόσκληση του Διευθυντή του Σχολείου ή του Συμβούλου Εκπαίδευσης 5. Πιθανή επίσκεψη σε βιβλιοθήκες Στ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. o Το σχολείο, «Το σχολείο στο σύγχρονο ελληνικό κράτος», http://goo.gl/5u2AXc o Οι εκπαιδευτικοί μιλούν, «Το σχολείο είναι βαρετό(;)», http://goo.gl/43ThzW o Ο ΟΗΕ, http://www.un.org/en/ o EUROPA - O επίσημος δικτυακός τόπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, http://europa.eu/index_el.htm‎ o “ΦΙΛΑΝΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ” http://peri-sxoleiou.blogspot.gr/2010/07/blog-post_05.htm‎l Ζ. ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Μετά την έγκριση από τον Σχολικό Σύμβουλο, έλαβε γνώση ο/η Διευθυντής του Γυμνασίου 3

....................................................................... (Υπογραφή) 4

Add a comment