ජල එසවුම් ක්‍රම හා උපකරණ

50 %
50 %
Information about ජල එසවුම් ක්‍රම හා උපකරණ
Education

Published on August 17, 2018

Author: mmpmm

Source: authorstream.com

Slide1: ජල එසවුම් ක්‍රම හා උපකරණ Water Lifting Methods And Equipment එම්.එම්. පාලිත මහින්ද මුණසිංහ යාන්ත්‍රික උපදේශක palithamahinda@yahoo.com Slide2: 18/07/2011 mmpmm 2 Scoop used as a simple hand tool Scoop with a rope support යොත The Scoop පහළ ස්ථානයක සිට යොතකින් ජලය රැගෙන මීටරයකට වඩා අඩු උසකට ඔසවා යොමු කලහැකි සරළ ක්‍රමයකි. Both systems are less than 01meter water head Slide3: 18/07/2011 mmpmm 3 පද්දන පැස The swing basket දෙපසින්ම ලණු ආධාරයෙන් ගැටගසාගත් පැසක් ආධාරයෙන් ජලය ඔසවා අවශ්‍ය ස්ථානයට විසුරුවා හරින ක්‍රමයකි. A swing-basket represent methods of speeding up the process of filling water, lifting and emptying a bucket Slide4: 18/07/2011 mmpmm 4 එක් කෙළවරක භාරයක් යෙදූ ලීවරයක් හා අනෙක් පස කෙළවර කඹයක ගැටගැසූ කළයක් කරු දෙකක් අතර හරස් දණ්ඩක් මතින් යොදා සකසාගත් සරළ යාන්ත්‍රණයකි. නොගැඹුරු ළිං ආශ්‍රීතව ජලය පහසුවෙන් ඉහළට ගැනීම සදහා උපයෝගීකරගත් යාන්ත්‍රණයකි. ආඬියා ළිද - Counterpoise lift–irrigation ( Mesopotamia /Jaffna ) Slide5: 18/07/2011 mmpmm 5 If the terrain permits, such as on a sloping river bank, this can be used to lift water in stages through a greater height than is possible with one ආඬියා ළිද - Counterpoise Slide6: 18/07/2011 mmpmm 6 ළිද අසල ස්ථානයක පිහිටවූ දණ්ඩක හරස් අතට සම්බන්ධ කළ තවත් දණ්ඩක දෙකෙළවර තේඩා යුගළකින් ළිදට යොමුකළ භාජනය දෙකක් ගැටගසා ඇත. හරස් දණ්ඩේ එක් කෙළවරක ගවයෙකු ගැටගසා වෘත්තාකාර මගක (සෙක්කුවක පරිදි) එක් දිශාවකට ගවයා දක්කන අතර එම අවස්ථාවේ දණ්ඩේ අනෙක් කෙළවර මගින් තේඩා දෙක හැකිලීම හා දිගහැරීම සිදු කිරීම අනුව ජලය ඉහළට ඔසවා ගැනේ. ගවයින් ලවා ඉහළට ජලය ඇදීම Water rising by animal walk Slide7: 18/07/2011 mmpmm 7 පර්සියානු ජල රෝදය Persian water wheel මිනිස් හෝ සත්ත්ව බලය භාවිතයෙන් රෝදයක් මඟින් තවත් රෝදයමතින් ගමන් කරන සේ ගැටගැසූ බාල්දි දාමයක් ජල ප්‍රභවය තුලට යොමුකර ඉහළය ජලය ඇද ගන්නා ක්‍රමයකි. It is made of a chain of buckets attached to a wheel which is then moved by another wheel using human or animal power. The Persian wheel is a mechanical water lifting device. Slide8: 18/07/2011 mmpmm 8 Noria නොරියා ජල රෝදය වාරිමාර්ග පද්ධති තුළ ජලය ඉහළ නංවන්නට මධ්‍යතන යුගයේ සිරියාවේ භාවිතා කර ඇත. උණ බම්බු ඇසුරෙන් සකසාගත්තකි. This is a water-powered wheel with hollow bamboo containers set around its rim . The containers are physically attached to the drive wheel circumference Slide9: 18/07/2011 mmpmm 9 Chain Pump තැටි / කප්ලිං සවි කර ඇති දාමයක් කරකැවිය හැකි රෝදයක් මතින් ධාවනය කර ජලය ඉහළට ගනී. මිනිස් , සත්ත්ව හෝ යාන්ත්‍රිකව ක්‍රියාකරවිය හැකි යාන්ත්‍රණයකි. The discs /coupling are physically attached to the chain or belt and drive by wheel A series of linked discs or plugs are pulled through a pipe Human, animal or mechanical prime-movers and are most commonly powered Slide10: 18/07/2011 mmpmm 10 An Archimedean Screw ජල ඉහළට ඇද ගැනීම සඳහා භාවිතා කිරීම සඳහා වූ සරළ උපකරණයකි. පයිප්පයක් ඇතුළත ඉස්කුරුප්පු හැඩැති මතුපිටක් කරකැවීම මගින් ජලය පොම්ප කරනු ලැබේ. Archimedean screw or screw pump, is a machine used for transferring water from a low-lying body of water into irrigation ditches. Water is pumped by turning a screw-shaped surface inside a pipe. Slide11: 18/07/2011 mmpmm 11 උකහාගනු ලබන නිෂ්චිත ජල පරිමාවක් එක් පසෙක සිට තවත් පසෙකට යොමු කිරීමට හැකාව ඇත පොදුවේ අනු වැටුම් ජල පොම්ප හෙවත් පිස්ටන් පොම්ප ඉතා කාර්යක්ෂම වේ. අඩු ගැලීම් වේගයක් යටතේ ඉහළ විසර්ජන හිසක් ලබාගත හැක. ස්ව පුරණ ඝනයේ පොම්පයකි. පිස්ටන් පොම්ප ඝණ අංශු වලට ඔරොත්තු නොදේ. පොම්පයේ ගැලීමේ අනුපාතය එහි පිස්ටනය මිනිත්තුවකදී ක්‍රියාත්මක වන පහරට සමානුපාතිකවේ. පිස්ටන් ආකාරයේ පොම්ප Piston Type (Reciprocating ) Pump Slide12: 18/07/2011 mmpmm 12 Hydraulic foot-pump පාදික දෙකට වෙනවෙනම සැබැදූ පිස්ටන් සහ කපාටය බැගින්වූ පොම්පයකි. පාද චලනය අනුව පිස්ටන ඉහළට හා පහළට ගමන් කිරීම අනුව පීඩනය අඩුවීම හෝ වැඩිවීම සිදුවේ. පිස්ටන් කුටියේ ඇතුළතට ජලය ඇඳීඒම පහළින් පිහිටි කපාටයේ විවෘවීම මත සිදුවේ . පිස්ටනය පහත හෙලීමේදී එම කපාටය වැසී ඉහලින් පිහිටි කපාටය විවෘත කරගෙන ජලය පිටතට ගලා යෑමට ඉඩ සලසයි. This is basically a lift pump with a piston and a check valve on each side of the pedals. On pedaling, an alternate up and down movement of the plunger occurs with the upward movement causing a negative pressure or rather a vacuum to occur. This causes a check valve at the bottom to open, drawing water inside the chamber. During the downwards movement, positive pressure is created closing the check valve and opening a rubber flap allowing the water to flow out. Slide13: 18/07/2011 mmpmm 13 පිස්ටන් ආකාරයේ පොම්ප Piston Type (Reciprocating ) Pump Water is sucked into the cylinder through a check valve on the up-stroke and the piston valve is held closed by the weight of water above it. Simultaneously the water above the piston is propelled out of the pump. On the down-stroke the lower check valve is held closed by both its weight and water pressure, while the similar valve in the piston is forced open as the trapped water is displaced through the piston ready for the next up-stroke. Slide14: 18/07/2011 mmpmm 14 Centrifugal Pump පොම්ප කුටීරය තුල වූ ඉම්පලරය කරකැවීම මගින් එහි වූ ජලය විසර්ජන නලය ඔස්සේ ඉවතට යොමුකිරීම හේතුවෙන් ගොඩනැගෙන අඩු පීඩනය මත එහි කේන්ද්‍රය දෙසට චූෂණ නලය තුලින් ජලය ඇදී ඒම සිදුවේ. Water is continuously expelled from the volute casing by impeller. Slide15: 18/07/2011 mmpmm 15 ගැඹුරු ළිං කට්ටලය Deep Well Kit අඩි 25 කට වඩා ගැඹුරෙන් වූ ජලය පහසුවෙන් ඉහළට ඇදගැනීම සදහා පා - කපාටයකට සැබැදූ වෙන්චූරි ඒකකයකින් යුක්ත එකළසකි. Suction head is up to 18 meter & discharge head is more than 6 meters when fitted with deep well kit Slide16: ජෙට් පොම්ප Jet Pump 18/07/2011 mmpmm 16 කේන්ද්‍රාපසාරී පොම්ප සමගින් වෙන්චූරි ඒකකයකින් යුක්ත වූවකි. බර්නූලිගේ මූලධර්මය මත පදනම්ව ක්‍රියාකරයි. ජෙට් පොම්පය ඝර්ෂණය වැනි සාධක හේතුවෙන් සාමාන්‍ය කේන්ද්‍රාපසාරී පොම්පවලට වඩා කාර්යක්ෂම බවින් අඩුවේ. Jet pumps are centrifugal pumps with an ejector (venture) attached at the discharge outlet. They function based upon the venture effect of Bernoulli's principle. Jet pumps are less efficient than typical centrifugal pumps due to such factors as friction loss, but may be more efficient . Slide17: ගිල්විය හැකි මිහි විදමන් පොම්පය Borehole Jet Pump 18/07/2011 mmpmm 17 ගිල්විය හැකි විදුලි මෝටර මගින් මෙහෙයවනු ලබන කේන්ද්‍රාපසාරී ආකාරයේ ජල පොම්ප විශේෂයකි. සාමාන්‍යයෙන් චූෂණ නලයක් නොමැතිව ඍජු ලෙස ජලය උකහා ගෙන ඉහලට පොම්ප කරයි. නියමිත විශ්කම්භයකින් පොළව තුලට විදින ලද ගැඹුරු ළිං සදහා භාවිතා කෙරේ. Suction head is up to 19 meter & discharge head is more than 6 meters මතුපිට සබැදුම විදුලි රැහැනේ අල්ලුව මතුපිට සබැඳුම නලය විදුලි රැහැන

Add a comment

Related presentations