360 PROJECT REVIEW - an introduction

50 %
50 %
Information about 360 PROJECT REVIEW - an introduction
Business & Mgmt

Published on March 10, 2014

Author: ipqw

Source: slideshare.net

Description

Introduktion til 360 PROJECT REVIEW - et hurtigt, uafhængigt og værdiskabende "sundhedstjek af projekter". Uafhængigt af projektmodel og -metode kommer projektets styrker og udfordringer frem i lyset, så man kan arbejde med dem.
Gennem en afsluttende workshop prioriteres indsatsområderne og en handleplan formes, som giver både retning og midler fremad.

Alle projekter har en risiko for at projektet fejler. (Uanset hvor dygtig og grundig man er) Fakta:

360 Project Review afdækker indsatsområder som forøger projekters mulighed for succes proaktiv minimering af risikoen for projektet fejler

Analysen ◦  Tager udgangspunkt i mennesker og er derfor •  Uafhængig af projektmodel og –metode •  Uafhængig af projektets organisering •  Uafhængig af hvor langt projektet er ◦  360° analyse af alle roller og interesser •  Chefer, projektejere, styregruppe, sponsor •  Kunder, brugere •  Samarbejdspartnere •  Leverandører •  Projektledelse •  Projektdeltagere •  Andre afdelinger •  Andre interessenter, som er relevante for projektets succes bredt repræsentativt udvalg

Forløb 1 2 4 3 360° Afklare behov og omfang Afklaring af kompleksitet og særlige forhold Valg af KPI’er Systemet udsender e-mails Hver person svarer individuelt på spørgeskamaet Afklarende spørgsmål pr. telefon Analyse af data samt observationer og anbefalinger Klargøring af rapport Resultater præsenteres Indsatsområder prioriteres Handleplan formes inkl. retning og midler dét gør vi sammen dét gør I - hver for sig dét er vores arbejde

Tidsplan Dag 1 Opstarts-møde (ca. 1 time) Spørge- skemaer udsendes via e- mail Dag 5 Afsluttende workshop (ca. 2-4 timer) Resultater præsenteres og drøftes Indsatser prioriteres Handleplan formes Dag 4 Analyse af data og evt. supplerende spørgsmål via. telefon Udarbejdelse af rapport Dag 3 Dag 2 Besvarelser udfyldes af udpegede interessenter (ca. 1 time) ca. én uge i alt (ellers ændrer verden sig) buffer, så alle får svaret på spørgeskemaet

Vi finder Projekter, der gør noget godt, som andre kan lære af Projekter, der har væsentlige risici eller uhensigtsmæssigheder, som bliver bragt frem i lyset

Udfordringer Væsentlige Risici & Uhensigtsmæssigheder forretningen og projektet er ikke på linie individerne i styregruppen har meget forskellige syn på projektet projektledelsen bør styrkes risici bør håndteres bedre manglende sammenhæng mellem strategi og mål manglende sammenhæng mellem ambitioner, tid og budget opgaven er for stor lav ledelsesmæssig forankring eller ejerskab projektets kommunikation bør styrkes svag business case konflikter manglende leverandørstyring god business case, men andre forhold gør, at projektet ikke er levedygtigt

Styrker forretningen og projektet arbejder i samme retning stor enighed i styregruppenprojektledelsen arbejder effektivt risici håndteres proaktivt stram styring af tidsplan og budget opgaven er tilpas afgrænset god ledelsesmæssig forankring og tydeligt ejerskab klare mål og succeskriterier stærk business case tillid god leverandørstyring Projekter, der gør noget godt, som andre kan lære af

Fælles forståelse

Selve analysen ◦  Dataindsamling gennem spørgeskema •  360 graders analyse •  12 hovedemner (KPI) •  35 vigtige faktorer (PI) •  2-5 spørgsmål som scores fra 1 – 5 point •  Mulighed for uddybende kommentarer ◦  Dataanalyse •  Afvigelser •  Spredning –  Mellem grupper –  Inden for grupperne •  Sammenhænge på tværs og konsistens i svarene Projektet Emne 1 Faktor 1 Spørgsmål 1 Spørgsmål 2 Spørgsmål 3 Faktor 2 … Emne 2 … …

Eksempel Samlet resultat (uden benchmark) 0.00   1.00   2.00   3.00   4.00   5.00   Forretningsmæssige rammer Projektopgaven Økonomi og ressourcer Organisatoriske rammer Projektledelse og –styring Projektprocesser og - værktøjer Planlægning og tidsramme Risikostyring Samarbejde Kommunikation Viden og kompetencer Dokumentation Observation Kommunikation er scoret lavere end de øvrige parametre Observation Projektprocesser er scoret lavt

Eksempel drill down med interessentgrupper Kommunikation 0   0.5   1   1.5   2   2.5   3   3.5   4   4.5   5   a. Behov b. Styring c. Tilgængelighed Observation Projektlederen mener behovet for kommunikation er opfyldt, mens forretningen mener det stik modsatte Observation Forretningen anser tilgængeligheden for at være i top, mens projektledelsen synes, at den kunne være bedre

Eksempel drill down Projektprocesser -> Styringsformer 0   1   2   3   4   5   Der findes en projektmodel for styring og organisering af projektet Projektmodellen anvendes i projektet Projektmodellen understøtter projektet Observation Der findes en projektmodel, som anvendes i et vist omfang, men som ikke gavner projektet. Anvendes den fordi projektlederen bliver målt på det? Hvordan er disse forhold for øvrige projekter i organisationen?

Værdi ◦  Projektlederen •  Gedigen indsigt – ud over hvad han selv kan opnå •  Pejling om hvor det går godt, og hvor der er kan forbedres •  Vej til at synliggøre udfordringer •  Mulighed for at reducere risici ◦  Forretningen/Ledelsen •  Ro i maven •  Projekter med større leverancesikkerhed •  Synligt hvordan det enkelte projekt kan støttes •  Synligt hvilke igangværende projekter, der kræver ledelsesfokus ◦  Projektkontoret •  Ensartet føling med hvordan projekterne her det •  Benchmarks på tværs af porteføljen •  Måle effekterne af overordnede tiltag •  Mulighed for proaktiv støtte af projekter, der har behov for hjælp •  Spotte ”good practice” – lær fra de bedste

Pakker 360 Project Screening Tag temperaturen på en række projekter hurtigt og effektivt 360 Project Inspection Inspektion af projektdokumenter Personlige interviews med udvalgte interessenter Sparring og opfølgning på implemenering af handleplan 360 Project Review Detaljeret analyse gennem spørgsmål til en række udvalgte interessenter, der bredt repræsenterer de forskellige interesser og roller ift. projektet Detaljeret rapport over resultater inkl. benchmarks og konsulentens observationer og anbefalinger Facilitering af workshop til prioritering af indsatsområder, give retning og midler samt udformning af en handleplan enkelt og hurtigt gedigen indsigt efter behov

Kontakt ks@360projectreview.com +45 51944350 +299 581638 KRISTIAN SØRENSEN www.360projectreview.com

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

The Complete Guide to Running 360 Reviews | SurveyGizmo

A 360 review is not a replacement for continuous candid feedback ... (Project , Financial ... Hi SurveyGizmo, Thank you for this guide to 360 Reviews ...
Read more

Human Resources: What Is a 360 Review? - thebalance.com

The 360 review is a professional feedback opportunity that enables a group of coworkers to provide feedback on an employee’s performance.
Read more

New Kia C'eed GT 360 Review and Introduction - YouTube

360 Interior and exterior review of ... New Kia Carens 3 Sat Nav 360 Review and Introduction ... Project Soul_Autonomous Driving 360 VR ...
Read more

360 degree evaluation - Vision Realization

360 Degree Evaluations ... Introduction a) What is 360o ... o Third party is only person to see results and they do the review ¾Communicate intent of 360o ...
Read more

INTRODUCTION TO 360-DEGREE FEEDBACK | Management Paradise

INTRODUCTION TO 360 ... quoted a 1978 review of 24 commercial ... here i am uploading Planning and Implementing a 360 Degree Feedback Project, ...
Read more

360 Performance Evaluations An - Texas State University

360° Performance Evaluations An Assessment of the attitudes of Human Resource ... An applied research project ... Literature Review Introduction
Read more

Introduction - World Bank

Introduction In 1999 the World ... Photo taken as part of Development 360 project. Photo: Scott Wallace ... A GLOBAL REVIEW OF SOLID WASTE MANAGEMENT 3 ...
Read more

Xbox 360 Kinect Dashboard Preview Introduction - YouTube

Xbox 360 Kinect Dashboard Preview Introduction ... Project Natal Xbox 360 ... Xbox 360 Kinect Official Commercial Introduction Review ...
Read more

State Highway 360 Project

State Highway 360 Public Hearing ... After review of transcript and addressing concerns, ... State Highway 360 Project Author: TxDOT
Read more

A 360 DEGREE REVIEW - United Nations Office on Drugs and Crime

A 360 DEGREE REVIEW ... INTRODUCTION … 3 ... project on “Support to the Economic and Financial Crimes Commission and the
Read more