360 graden samenwerken onderwijs - externe orthopedagogen - jeugdzorg

50 %
50 %
Information about 360 graden samenwerken onderwijs - externe orthopedagogen - jeugdzorg
Education

Published on February 22, 2014

Author: AstridOttenheym

Source: slideshare.net

Description

Een nieuwe manier van samenwerken om het welzijn en leren van kinderen te verhogen. Intern begeleiders van een samenwerkingsverband, centrum voor jeugd en gezin en onafhankelijke orthopedagogen werken samen in een professionele leergemeenschap die blended is vormgegeven.

360° samenwerken onderwijs – orthodidactiek & pedagogiek– opvoeding

PASSEND ONDERWIJS en passende opvoeding Doel: Vergroten van welbevinden en leren van kinderen Randvoorwaarde: Verbeteren van de kwaliteit van passend onderwijs en samenwerking onderwijs – orthodidactiek & pedagogiek opvoeding Hoe: Versterken coaching vaardigheden en kennis van de intern begeleiders, als spil en motor voor passend onderwijs en opvoeding zodat zij de leerkracht kunnen ondersteunen bij het versterken van leerkrachtvaardigheden (signaleren, handelingsgericht werken) en versterken ouderbetrokkenheid thuis. Aanpak: Samenwerking en kennisdeling door IB-ers met ondersteuning van orthopedagogen (consultatiegevers) en medewerkers CJG in de vorm van BLENDED CONSULTATIE

Door: Samen werken Samen delen Samen leren Samen creëren In een virtuele professionele leergemeenschap 360° samenwerken aan kindcasussen: Elk kind krijgt onderwijs en opvoeding dat past!

Blended Samenleren 360° samenwerken Fysieke consultatie gesprekken op een locatie of via conferentietool & Delen van werkproducten en adviesvragen t.b.v. consultaties in de online community IB-ers & consultatiegevers & CJG

BLENDED SAMENWERKEN Kwalitatieve basisondersteuning t.b.v. welbevinden en leerresultaten kinderen Ondersteuning, versterking leerkracht vaardigheden IB-ers scholen CJG Externe experts Gedragswetensachppers Edux

Delen van werkproducten en adviesvragen t.b.v. consultaties in de online community social media Best practices sociaal intranet eAlert academie BLENDED CONSULTATIE evenementen IB regio netwerk content ontmoetingen Fysieke consultatie gesprekken

Werkproduct maken / casus indienen Reflectie op eigen handelen = leren Valideren van goede voorbeelden (externe experts) Adviesvragen stellen Werk-/ leeractiviteiten Blended consultatie Informatiebronnen delen, verzamelen en selecteren Virtuele leerinteractie (feedforward geven, reageren op vragen) Goede voorbeelden delen (Best Practising) Werkproduct verbeteren/ casus oplossen

VIRTUELE LEEROMGEVING

VIRTUELE LEEROMGEVING

OPBRENGSTEN KENNISACTIVATIE en CREATIE PROGRAMMA 1. 2. 3. 4. 5. 6. Het wiel wordt niet iedere keer uitgevonden. Online kennisdelen en kenniscreëren is natuurlijk onderdeel van manier van werken. Elkaar beter kennen, beter weten te vinden Tijdbesparing – effectiever en efficiënter werken Kostenbesparing Elk kind succesvol! Deze manier van samenwerken is compleet nieuw. Instanties die elkaar normaal gesproken regelmatig vinden op het moment dat het vaak te laat is, kunnen nu preventief en pro-actief handelen. De intensiteit van het samenwerken is groter dan normaal door de mogelijkheid op elk moment te kunnen communiceren. Het leereffect voor degenen die betrokken zijn bij deze blended consultatie is buitengewoon hoog. Denklijnen worden meer zichtbaar, en verduidelijkingsvragen kunnen effectiever worden gesteld. De kwaliteit van de output is groter omdat er continu kan worden ontwikkeld en dus de continuïteit is beter geborgd. Intern begeleiders werken zo samen met externe specialisten aan een zo optimale ontwikkelomgeving voor kinderen.

Add a comment

Related presentations

Related pages

360 graden samenwerken passend onderwijs & passende ...

Share 360 graden samenwerken passend onderwijs ... passende opvoeding onderwijs- orthopedagogen - jeugdzorg ... kinderen Jeugdzorg (CJG)Externe ...
Read more

Van Consultatie 1.0 naar Consultatie 3

360 graden samenwerken Passend Onderwijs (blended consultatie) Van Consultatie 1.0 naar Consultatie 3.0 360 graden samenwerken om Passend Onderwijs ...
Read more

PASSEND ONDERWIJS - summer2learn 2014

360 Graden samenwerken binnen passend onderwijs ... orthopedagogen en CJG ... In deze samenwerkingsvorm komt onderwijs, opvoeding, Jeugdzorg en ...
Read more

Astrid Ottenheym MLE/ME | LinkedIn

360 graden samenwerken passend onderwijs gaat over een gecombineerde vorm van samenwerken van scholen, orthopedagogen en jeugdzorg.
Read more

360 graden feedback formulier (Gratis)

Hier kun je een formulier downloaden om offline en handmatig 360 graden feedback te verzamelen. Dit kan handig zijn wanneer het niet praktisch of niet ...
Read more

Welkom - 360test.nl - 360test.nl

Helder: 360 graden analyse: ik over mezelf, anderen over mij en ik over anderen © 2007 - 2016 360test.nl | Disclaimer | Privacy verklaring ...
Read more

Blended consultatie 360gr samenwerkenv2 - Documents

1. 360 graden samenwerken Passend Onderwijs ... ers, Orthopedagogen en ... In deze samenwerkingsvorm komt onderwijs, opvoeding, Jeugdzorg en ...
Read more

Collegiale 360°-feedbackvragen • Onderwijs assessments

Een collegiale 360 ... ook over het samenwerken met externe partijen en over zelfreflectie en is ... van assessments in het onderwijs.
Read more