Թռչունի մտածմունք

50 %
50 %
Information about Թռչունի մտածմունք

Published on October 6, 2016

Author: MilenaBabayan

Source: slideshare.net

1. Թռչունի Մտածմունք Հովհաննես Թումանյան

2. Ես ապրում էի մի փոքրիկ տան մեջ Առատ ու անփույթ, Աշխարհքն ինձ համար կլոր էր անվերջ, Կեղևը կապույտ։

3. Նրանից հետո աչքս բաց արի Մի փոքրիկ բնում, Տեսա՝ աշխարհքը հարդից է շինած, Ու մայրս է շինում։

4. Մի օր էլ, բնից գլուխս հանած, Նայում եմ դես-դեն, Տեսնեմ՝ աշխարհքը տերևից շինած, Մեր բունը վրեն։

5. Հիմի թռչում եմ հեռո՜ւ, շատ հեռո՜ւ, Ամեն տեղ գնում, Բայց թե աշխարհքը ինչի՞ց է շինած— Էլ չեմ հասկանում։

Add a comment