מצגת מעגלי ההקשבה בבית ספר

56 %
44 %
Information about מצגת מעגלי ההקשבה בבית ספר
Education

Published on December 14, 2017

Author: urielcenter

Source: authorstream.com

השפעת מעגלי ההקשבה על שחמ"ט התלמידים בקבוצת הפיילוט: השפעת מעגלי ההקשבה על שחמ"ט התלמידים בקבוצת הפיילוט הכשרת המורים בהנחיה הועברה על ידי מרכז אוריאל N מורים =12 N 68=תלמידים Slide3: שאלון תלמידים Slide4: מסקנה משאלון תלמידים: לאור הנתונים הנ"ל ניתן להסיק שרוב התלמידים מרגישים שמעגלי ההקשבה הגבירו את תחושת השייכות שלהם. Slide5: שאלון מורים-שייכות Slide6: מסקנה משאלון מורים: לאור הנתונים הנ"ל ניתן להסיק שרוב המורים חושבים שלמעגלי ההקשבה השפעה חיובית על תחושת השייכות של התלמידים. Slide7: שאלון תלמידים חוויית הצלחה Slide8: מסקנה משאלון תלמידים: לאור הנתונים הנ"ל ניתן להסיק שרוב התלמידים מרגישים שמעגלי ההקשבה תורמים לחוויית ההצלחה שלהם בלימודים. Slide9: שאלון מורים חוויית הצלחה Slide10: מסקנה משאלון מורים: לאור הנתונים הנ"ל ניתן להסיק שרוב המורים לא מוצאים קשר בין מעגלי ההקשבה לחוויית ההצלחה של תלמידים בלימודים. Slide11: שאלון תלמידים Slide12: מסקנה משאלון תלמידים: לאור הנתונים הנ"ל ניתן להסיק שרוב התלמידים מרגישים שמעגלי ההקשבה תורמים במידה רבה לתחושת המסוגלות העצמית שלהם. Slide13: בעקבות מעגלי ההקשבה התלמידים מצליחים יותר בלימודים בעקבות מעגלי ההקשבה התלמידים הצליחו לרכוש יותר חברים בעקבות מעגלי ההקשבה התלמידים מרגישים יותר בטוחים להביע את עצמם במהלך השיעורים בעקבות מעגלי ההקשבה התלמידים מצליחים להתמודד באופן עצמאי יותר עם עימותים חברתיים. האם אתה מרגיש שמעגלי ההקשבה העלו את מספר חוויות ההצלחה של התלמידים? שאלון מורים Slide14: מסקנה משאלון מורים: לאור הנתונים הנ"ל ניתן להסיק שרוב המורים מרגישים שמעגלי ההקשבה תורמים במידה רבה לתחושת המסוגלות העצמית של התלמידים. פרט להיבט הלימודי . Slide15: שאלון תלמידים Slide16: מסקנה משאלון תלמידים: לאור הנתונים הנ"ל ניתן להסיק שרוב התלמידים מרגישים שמעגלי ההקשבה תורמים לשינוי חיובי באקלים הבית ספרי. Slide17: שאלון מורים טיפוח אקלים מיטבי האם אתה מרגיש שיש שינוי באווירה הלימודית בבית הספר האם אתה מרגיש שיש פחות התפרצויות במהלך השיעורים האם אתה מרגיש שבעיות המשמעת פחתו במהלך השיעורים? האם בעקבות מעגלי ההקשבה מקרי האלימות פחתו? האם בעקבות מעגלי ההקשבה התלמידים הצליחו לרכוש לעצמם יותר חברים? Slide18: מסקנה משאלון מורים: לאור הנתונים הנ"ל ניתן להסיק שרוב המורים מרגישים שמעגלי ההקשבה תורמים במידה רבה לשינוי חיובי ומיטבי באקלים הבית ספרי. Slide19: נתוני כלי ההערכה הראו שאצל תלמידים המשתתפים במעגלי הקשבה, רמת האלימות ירדה וקיימת מגמת עלייה בהישגים הלימודיים. נוצרה איכות חדשה של תקשורת בין התלמידים עצמם ובינם לבין הצוות החינוכי. לשיטת מעגל ההקשבה יש תוצאות מרתקות במפגש עם תלמידי בתי הספר עם בעיות למידה ובעיות של קשב והתנהגות. תלמיד שנדרש בבית הספר להקשיב, ולרוב מבלי להיות במעמד של מי שמקשיבים לו, מקבל במעגל ההקשבה את מטה הדיבור לידיו, הוא הדובר, הכול מאזינים לו כשווים, והוא במרכז. כמו כן, התלמיד לומד להקשיב לחבריו באופן מעמיק, סובלני ופחות שיפוטי. למיומנויות אלה של הקשבה ודיבור מהלב יש את הפוטנציאל להשפיע לטוב על חיי היומיום, ולאפשר אוירה שלווה, תוך פתרון קונפליקטים ללא אלימות. תובנות

Add a comment

Related presentations