Колективний захист та відповідальність арбітражних керуючих

33 %
67 %
Information about Колективний захист та відповідальність арбітражних керуючих
Business-Finance

Published on February 24, 2018

Author: VAAK

Source: authorstream.com

Всеукраїнська Асоціація Арбітражних Керуючих: Вс еукраїнська Асоціація Арбітражних Керуючих Дисциплінарна відповідальність арбітражних керуючих 22 лютого 2018 року, м. Київ Всеукраїнська Асоціація Арбітражних Керуючих: Ну що ж давайте починати! Всеукраїнська Асоціація Арбітражних Керуючих: Ст. 107 Закону Арбітражні керуючі несуть дисциплінарну відповідальність в порядку, встановленому цим Законом. Всеукраїнська Асоціація Арбітражних Керуючих: Хто хоче подати скаргу? Всеукраїнська Асоціація Арбітражних Керуючих: Ст. 105 Закону 1. Дисциплінарними проступками арбітражних керуючих є винне невиконання або неналежне виконання обов’язків. Всеукраїнська Асоціація Арбітражних Керуючих: Хто визначає вину? Всеукраїнська Асоціація Арбітражних Керуючих: Ст. 109 Закону 2. Під час визначення виду дисциплінарного стягнення враховується ступінь вини арбітражного керуючого, тяжкість вчиненого ним проступку, а також чи застосовувалися раніше до арбітражного керуючого дисциплінарні стягнення. Всеукраїнська Асоціація Арбітражних Керуючих: Ст.106 Закону. Контроль за діяльністю арбітражних керуючих 3. У перевірках беруть участь представники державного органу з питань банкрутства та його територіальних органів з можливістю залучення найбільш досвідчених і висококваліфікованих арбітражних керуючих у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства. Всеукраїнська Асоціація Арбітражних Керуючих: Ст. 108 Закону Дисциплінарна комісія утворюється у встановленому державним органом з питань банкрутства порядку для здійснення контролю за діяльністю арбітражних керуючих, перевірки організації їх роботи, дотримання ними вимог законодавства з питань банкрутства та професійної етики. 4. Дисциплінарна комісія розглядає заяви, скарги та подання на арбітражних керуючих; приймає рішення про застосування до арбітражних керуючих дисциплінарних стягнень. Всеукраїнська Асоціація Арбітражних Керуючих: Позбавлення права здійснювати діяльність Всеукраїнська Асоціація Арбітражних Керуючих: Ст.1 Закону Визначення термінів 1 . Для цілей цього Закону терміни вживаються в такому значенні: арбітражний керуючий - фізична особа, призначена господарським судом у встановленому порядку в справі про банкрутство як розпорядник майна, керуючий санацією або ліквідатор з числа осіб, які отримали відповідне свідоцтво і внесені до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України; учасники у справі про банкрутство - сторони , забезпечені кредитори , арбітражний керуючий ( розпорядник майна, керуючий санацією , ліквідатор ), власник майна (орган, уповноважений управляти майном ) боржника , державний орган з питань банкрутства . Всеукраїнська Асоціація Арбітражних Керуючих: ПОЛОЖЕННЯ про Дисциплінарну комісію арбітражних керуючих 25. За результатами розгляду питання порядку денного Комісія приймає рішення про: застосування до арбітражного керуючого дисциплінарного стягнення на підставі подання структурного підрозділу про застосування дисциплінарного стягнення до арбітражного керуючого; відхилення подання структурного підрозділу про застосування дисциплінарного стягнення до арбітражного керуючого; ініціювання проведення структурним підрозділом позапланової перевірки діяльності арбітражного керуючого, якщо із заяви або скарги вбачається необхідність проведення додаткового контролю; відмову в задоволенні заяви або скарги щодо діяльності арбітражного керуючого, організації його роботи, дотримання ним вимог законодавства з питань банкрутства та правил професійної етики арбітражного керуючого; Всеукраїнська Асоціація Арбітражних Керуючих: ПОРЯДОК контролю за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) І. Загальні положення 1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі - Закон). 1.2. Цей Порядок поширюється на всіх фізичних осіб, які отримали в установленому порядку свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів). Всеукраїнська Асоціація Арбітражних Керуючих: Користуйтеся своїм правом! Інакше їм скористуються інші! 3.3. Арбітражний керуючий під час здійснення перевірки має право: вимагати від комісії залучити до участі в проведенні перевірки у порядку, встановленому підпунктом 4.6.5 пункту 4.6 розділу ІV цього Порядку, найбільш досвідчених і висококваліфікованих арбітражних керуючих; Всеукраїнська Асоціація Арбітражних Керуючих: Суперечності з законом 4.6.1. У разі залучення таких арбітражних керуючих до проведення перевірки за ініціативою органу контролю голова комісії до дня початку проведення перевірки повинен узгодити їх кандидатури з всеукраїнською саморегулівною організацією арбітражних керуючих та перед початком перевірки повідомити про це арбітражного керуючого, щодо якого здійснюються заходи контролю. 4.6.2. У разі залучення таких арбітражних керуючих до проведення перевірки за ініціативи арбітражного керуючого, щодо якого здійснюється захід контролю, такий арбітражний керуючий повинен надати голові комісії відповідну вимогу , в якій зазначаються дані щодо арбітражного керуючого, який повинен бути залучений комісією до проведення перевірки. Комісія не має права відмовити в залученні до проведення перевірки арбітражного керуючого, крім випадків, коли арбітражний керуючий, який залучається до проведення перевірки, не відповідає вимогам підпункту 4.6.5 цього пункту. 4.6.4. Залучення найбільш досвідчених і висококваліфікованих керуючих можливе в будь-який момент проведення перевірки до дня складення акта перевірки. Відсутність таких арбітражних керуючих під час перевірки з причин, що не залежать від органу контролю, не перешкоджає проведенню перевірки без їх участі. Всеукраїнська Асоціація Арбітражних Керуючих: Підлягає скасуванню "Порядок контролю за діяльністю арбітражних керуючих" затверджений наказом Міністерства юстиції України від 27.06.2013р. № 1284/5 не передбачений Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом " Всеукраїнська Асоціація Арбітражних Керуючих: А як відновити репутацію? Всеукраїнська Асоціація Арбітражних Керуючих: Ухвала ВАСУ від 28 березня 2017 року №   К/800/4509/16 органом контролю не було досліджено всі документальні дані, що надавались позивачем на підтвердження своєї правової позиції, при складанні Акту комісією з перевірки безпідставно не було взято до уваги та не надано жодної оцінки доводам арбітражного керуючого, що подавались в якості заперечень до довідки , що призвело до невірного застосування норм  Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» , в результаті чого зроблено висновки про порушення, що не ґрунтуються на нормах закону, яким врегульовано спірні правовідносини. Всеукраїнська Асоціація Арбітражних Керуючих: Всеукраїнська Асоціація Арбітражних Керуючих

Add a comment

Related presentations