ไข้เลือดออก

50 %
50 %
Information about ไข้เลือดออก
Education

Published on July 13, 2016

Author: vann413375

Source: authorstream.com

ป.ปฏิบัติจนเป็นนิสัย: โรคไข้เลือดออก ป.ปฏิบัติจนเป็นนิสัย: - ไข้สูงเฉียบพลันและสูงลอย 2-7 วัน ส่วนใหญ่สูงเกิน 38.5 เซลเซียส - ปวดเมื่อยตามตัว ปวดหัว   ปวดหลัง - หน้าแดง ซึม คลื่นไส้ เบื่ออาหาร - มักไม่มีไอ จาม น้ำมูกไหล อาการไข้เลือดออก ป.ปฏิบัติจนเป็นนิสัย: การควบคุมและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ปิดฝาให้มิดชิด เปลี่ยนน้ำทุกวันหรือ ปิดปากโอ่งด้วยผ้า เทน้ำที่ขังอยู่ทุก 7 วัน ใส่เกลือ 1-2 ช้อนชา ปลูกพืชไล่ยุง ป.ปฏิบัติจนเป็นนิสัย: มาตรการการป้องกัน โรคไข้เลือดออก ในพื้นที่เสี่ยง 3 ร การปฏิบัติตาม 5 ป ป.ปฏิบัติจนเป็นนิสัย: ร. = โรงเรือน (บ้านพักอาศัย) คือ บ้าน ชุมชน และวัด ให้ประชาชน ต้องดูแลบ้านเรือนตนเอง ตลอดจนจัดสภาพสิ่งแวดล้อม ให้ปลอดลูกน้ำยุงลายทำพร้อมกัน ทุกบ้านให้ทั่วถึง ป.ปฏิบัติจนเป็นนิสัย: ร. = โรงเรียน โรงเรียน ที่เป็นศูนย์เด็กเล็ก ต้องปลอดลูกน้ำและยุงลายโดยจัดอาคาร ห้องเรียนให้โปร่งโล่งลมระบาย หรือมีมุ้งลวดป้องกันยุงกัด การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ ทำให้สถานที่ปลอดลูกน้ำยุงลาย  ป.ปฏิบัติจนเป็นนิสัย: ร. = โรงพยาบาล โรงพยาบาล เป็นสถานที่ต้องไม่มีลูกน้ำยุงลาย เพราะเป็นที่รักษาผู้ป่วย  ป.ปฏิบัติจนเป็นนิสัย: . พิชิตไข้เลือดออก ด้วย 5 ป . ป.ปฏิบัติจนเป็นนิสัย: ปิดภาชนะเก็บน้ำไม่ให้ยุงมาวางไข่ ป . ปิด ป.ปฏิบัติจนเป็นนิสัย: เปลี่ยนน้ำแจกัน ทุก 7 วัน ป . เปลี่ยน ป.ปฏิบัติจนเป็นนิสัย: . ปล่อยปลาที่กินลูกน้ำลงในอ่างเช่น ปลาหางนกยูง ป . ปล่อย ป.ปฏิบัติจนเป็นนิสัย: ป . ปรับปรุง ปรับปรุงสภาพแวดล้อมกำจัดแหล่งที่เป็น แหล่งเพาะพันธุ์ยุง ป.ปฏิบัติจนเป็นนิสัย: ป . ปฏิบัติจนเป็นนิสัย

Add a comment

Related presentations

Related pages

ไข้เด็งกี - วิกิพีเดีย

ไข้เด็งกี (Dengue fever) ผื่นลักษณะเฉพาะของไข้เลือดออกเด็งกี
Read more

โรคไข้เลือดออก อาการ ...

ไข้เลือดออก เป็นโรคที่เกิดจากยุงซึ่งเป็นพาหะของโรค ...
Read more

ไข้เลือดออก การ ...

ไข้เลือดออก การป้องกันไข้เลือดออก อาการไข้เลือดออก ...
Read more

โรคไข้เลือดออก Dengue ...

ไข้เลือดออกหรือโรคไข้เลือดออกเกิดจากการติดเชื้อ ...
Read more

ไข้เลือดออก - สำนัก ...

ไข้เลือดออกเดงกี (Dengue hemorrhagic fever - DHF) โรคไข้เลือดออกเดงกี ...
Read more

ไข้เลือดออก - Google Sites

ไข้เลือดออก ตรวจเลือดเร็ว 1-2 วันแรก Dengue NS1Ag +ve รักษาติดเชื้อ ...
Read more

ไข้เลือดออก [Dengue hemorrhagic ...

ไข้เลือดออก [Dengue hemorrhagic fever-DHF] ผู้ป่วยจะมีไข้สูง เกร็ดเลือด ...
Read more

ไข้เลือดออก

ไข้เลือดออก, Muang Buriram, Buriram, Thailand. 17,352 likes · 126 talking about this. ไข้เลือดออก ...
Read more

ไข้เลือดออก (Dengue hemorrhagic ...

ไข้เลือดออก (Dengue hemorrhagic fever)
Read more

ไข้เลือดออก - YouTube

Autoplay When autoplay is enabled, a suggested video will automatically play next
Read more