Αντιμετώπιση Προσφυγικών Ροών

25 %
75 %
Information about Αντιμετώπιση Προσφυγικών Ροών

Published on January 5, 2017

Author: EktorAthanasiou

Source: slideshare.net

1. Πώς θα γίνει η διαχείριση των Προσφύγων: Χωρίς Παγκόσμια συνεργασίατωνχωρών  Να μην υπάρχεικανέναςπρόσφυγας-μετανάστηςπουνα κινείταιελεύθεροςχωρίς εποπτεία.Άμεσηπερισυλλογή,ταυτοποίηση,ιατρικήεξέτασηκαιδιανομήστα κέντρα κράτησης,προκειμένουνα υπάρχεισαφήςεικόνα τουπληθυσμού  καταμερισμόςτωνπροσφύγων στα κέντρακράτησηςανάλογαμετην εθνικότητα καιτην θρησκεία τουςγια να αποφεύγονταιοιδιενέξειςεντόςτων καταυλισμών.  Η μετακίνησηπροςτους καταυλισμούςτηςΒ.Ελλάδας - Σύνορα να επιτρέπεται μόνοόσους τηρούντις προϋποθέσειςκαιέχουν πιθανότητέςνα περάσουν τα σύνορα,προκειμένουνα κρατηθείχαμηλά τοκόστοςμετακίνησης  Οι καταυλισμοίθα πρέπεινα βρίσκονται σεαπομακρυσμένεςπεριοχέςούτωςώστε να μην διαταράσσεταιηομαλότητα των τοπικών κοινωνιών.  Η μεταφορά τωνπροσφύγων να γίνεταιμεειδικά μέσα προκειμένουνα μην κωλύεταιη μετακίνησητωνπολιτών καιτων τουριστών. Με Παγκόσμια συνεργασίατωνχωρών  Κατανομήτωνπροσφύγωνανάλογα μετον πληθυσμόςκαιτον δείκτηανεργίαςτης κάθεχώρας.  Μετακίνησητωνπροσφύγων κατευθείαν απότην Τουρκία στιςχώρεςπροορισμού 26-05-2016

Add a comment