Β Λυκείου Κατεύθυνσης Φαινόμενο Επαγωγής

50 %
50 %
Information about Β Λυκείου Κατεύθυνσης Φαινόμενο Επαγωγής

Published on March 18, 2014

Author: hiotelisioannis

Source: slideshare.net

5.4 Ο ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΟΥ LENZ ΚΑΙ Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΠΑΓΩΓΗΣ τα επαγωγικά ρεύματα έχουν τέτοια φορά ώστε να αντιτίθενται στο αίτιο που τα προκαλεί. t NE    Ο κανόνας του Lenz αποτελεί συνέπεια της αρχής διατήρησης της ενέργειας. Στα δύο παραδείγματα που ακολουθούν θα δούμε πώς εφαρμόζεται ο κανόνας του Lenz και γιατί η φορά του ρεύματος που ορίζει είναι συνέπεια της αρχής διατήρησης της ενέργειας.

O μαγνήτης πλησιάζει στο πηνίο. Σύμφωνα με τον κανόνα του Lenz, το ρεύμα που επάγεται στο πηνίο έχει τέτοια φορά ώστε απέναντι από το μαγνήτη που πλησιάζει το πηνίο να δημιουργεί όμοιο μαγνητικό πόλο. 5.4 Ο ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΟΥ LENZ ΚΑΙ Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΠΑΓΩΓΗΣ

Ο αγωγός ΚΛ ολισθαίνει πάνω στους ακίνητους αγωγούς Δx και Ζx΄. Σύμφωνα με τον κανόνα του Lenz το ρεύμα από επαγωγή που δημιουργείται στο κύκλωμα, έχει τέτοια φορά, ώστε ο κινούμενος αγωγός να δέχεται δύναμη Laplace, που αντιτίθεται στην κίνησή του. 5.4 Ο ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΟΥ LENZ ΚΑΙ Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΠΑΓΩΓΗΣ

Η αρχή διατήρησης της ενέργειας στο φαινόμενο της επαγωγής 5.4 Ο ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΟΥ LENZ ΚΑΙ Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΠΑΓΩΓΗΣ LBE  R LB R E I    t R LB tRIQ  222 2  R LB L R E BBILFF L 22    t R LB t R LB xFWF  22222   

5-5 ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ Μπορούμε να υπολογίσουμε την ηλεκτρεγερτική δύναμη από επαγωγή με το νόμο του Faraday, αρκεί στη θέση του ΔΦ να βάλουμε τη ροή που περνάει από την επιφάνεια που ορίζει με την κίνησή του ο αγωγός στον αντίστοιχο χρόνο. t E B    BAB  t AB E        2 L t A   2  2 2 1 LBE 

5-5 ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ Θεωρούμε αγώγιμο δίσκο με ακτίνα r, του οποίου το επίπεδο είναι κάθετο στις δυναμικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου. Στρέφουμε το δίσκο με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω γύρω από άξονα που περνάει από το κέντρο του και είναι παράλληλος στις δυναμικές γραμμές. Αν θεωρήσουμε ότι ο δίσκος αποτελείται από ένα μεγάλο αριθμό αγωγών σαν αυτόν της προηγούμενης παραγράφου, τότε ανάμεσα στο κέντρο και σε οποιοδήποτε σημείο της περιφέρειας θα υπάρχει Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη συσκευή ως πηγή σταθερής τάσης αν τη συμπληρώσουμε με ολισθαίνουσες επαφές (ψήκτρες) όπως στο σχήμα. Η πολικότητα της ΗΕΔ που αναπτύσσεται από επαγωγή εξαρτάται από τη φορά περιστροφής του δίσκου. Στην περίπτωση του σχήματος τα σημεία της περιφέρειας του δίσκου βρίσκονται σε υψηλότερο δυναμικό από το κέντρο. Η συσκευή ονομάζεται δίσκος του Faraday. 2 2 1 rBE 

Add a comment

Related pages

Β' Λυκείου Πείραμα στο Φαινόμενο της Επαγωγής - YouTube

Β' Λυκείου Πείραμα στο Φαινόμενο της Επαγωγής
Read more

ΦΥΣΙΚΗ Β’ Λυκείου Κατεύθυνσης

2 ΦΥΣΙΚΗ Β’ Λυκείου Κατεύθυνσης α) Γνωριμία με τον παλμογράφο­ Πειρ. 1 : Επί ...
Read more

Διδακτέα Ύλη Φυσικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2013-14 | ΠΕΡΙ ...

Διδακτέα Ύλη Χημείας Κατεύθυνσης Β Λυκείου ... επαγωγής. ... φαινόμενο της επαγωγής ...
Read more

Διαγωνίσματα στη φυσική Β΄Λυκείου Κατεύθυνσης

Διαγωνίσματα στη φυσική Β΄ Λυκείου κατεύθυνσης by ... φαινοµένου της επαγωγής ...
Read more

Β' Λυκείου Μαθηματικά κατεύθυνσης μάθημα 1 - YouTube

Β' Λυκείου Μαθηματικά κατεύθυνσης μάθημα 1 Εισαγωγή στα διανύσματα
Read more

Κατεύθυνση Β΄ Λυκείου - Δικτυακός Τόπος του Μαθηματικού ...

Κατεύθυνση Β΄ Λυκείου. Άλγεβρα Β΄ ...
Read more

Διαγώνισμα Μαθηματικά Κατεύθυνσης Β λυκείου Λύσεις

Download Διαγώνισμα Μαθηματικά Κατεύθυνσης Β λυκείου ...
Read more

Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής Β΄ Λυκείου Κατεύθυνσης (το ...

Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής Β΄ Λυκείου Κατεύθυνσης (το φαινόμενο της ... Β ...
Read more