Изречение и изказване. Видове изречения по цел на изказването.

36 %
64 %
Information about Изречение и изказване. Видове изречения по цел на изказването.
Education

Published on November 27, 2008

Author: Sophijski

Source: slideshare.net

Изречение и изказване BULB322 Добрият български език Есенен семестър 2008/09 г. Програма “Език и литература” НБУ © Б. Георгиев

Изречение Изречението е: Най-голямата граматична единица в езика; Най-малкият градивен елемент на текста; С изречението говорещият означава ситуация от извън езиковата действителност.

Изречението е:

Най-голямата граматична единица в езика;

Най-малкият градивен елемент на текста;

С изречението говорещият означава ситуация от извън езиковата действителност.

...ситуация... Времето е хубаво. За човек от Европа това изречение означава ситуация, в която времето е слънчево, сухо и относително топло. За охлюва това изречение означава ситуация, в която времето е дъждовно.

Времето е хубаво.

За човек от Европа това изречение означава ситуация, в която времето е слънчево, сухо и относително топло.

За охлюва това изречение означава ситуация, в която времето е дъждовно.

...извън езикова действителност... Основното предназначение на човешкия език (естествения език) е да казва неща за това, което е извън езика. Времето е хубаво се отнася до ситуация, която е извън езика и която е елемент от това, което ни заобикаля.

Основното предназначение на човешкия език (естествения език) е да казва неща за това, което е извън езика.

Времето е хубаво се отнася до ситуация, която е извън езика и която е елемент от това, което ни заобикаля.

...означава... Да означиш нещо, означава да го кодираш. Граматиката е кодът на човешкия език. Изреченията кодират нещата, които казваме за извън езиковата действителност, чрез действието, наречено “предикация”.

Да означиш нещо, означава да го кодираш.

Граматиката е кодът на човешкия език.

Изреченията кодират нещата, които казваме за извън езиковата действителност, чрез действието, наречено “предикация”.

Предикация Терминът “предикация” означава “приписване на признак”. Как приписваме признаци, като се изразяваме чрез езика?

Терминът “предикация” означава “приписване на признак”.

Как приписваме признаци, като се изразяваме чрез езика?

Приписване на признак Човек Жена Момиче Красиво момиче Красивото момиче на последната маса от дясната редица.

Човек

Жена

Момиче

Красиво момиче

Красивото момиче на последната маса от дясната редица.

Приписване на признак Момичето, седящо на последната маса в дясната редица, е красиво.

Момичето, седящо на последната маса в дясната редица, е красиво.

Приписване на признак Висшата степен на предикацията е конструкцията от име и глагол, като глаголът активира името. Добър човек. Този човек е добър.

Висшата степен на предикацията е конструкцията от име и глагол, като глаголът активира името.

Добър човек.

Този човек е добър.

Изказване Изказването е реалната комуникативна единица – а не изречението (!) – която най-често се проявява във формата на изречение. Ако метафоризираме изказването като човешко тяло, изречението е “скелетът” на изказването.

Изказването е реалната комуникативна единица – а не изречението (!) – която най-често се проявява във формата на изречение.

Ако метафоризираме изказването като човешко тяло, изречението е “скелетът” на изказването.

Изказване Аз Изказване Тук Сега

Аз

Изказване

Тук Сега

Изказване Изказването е проява на определен тип словесно действие (речев акт), което (който) извършваме в комуникацията и се изявява под формата на изречение.

Изказването е проява на определен тип словесно действие (речев акт), което (който) извършваме в комуникацията и се изявява под формата на изречение.

Видове изречения по цел на изказване BULB322 Добрият български език Есенен семестър 2008/09 г. Програма “Език и литература” НБУ © Б. Георгиев

За какво става въпрос? Първоначална класификация на словесните действия (речевите актове), защото в случая не става въпрос за видове изречения, а за видове изказвания, прояви на основни типове словесни действия (речеви актове).

Първоначална класификация на словесните действия (речевите актове), защото в случая не става въпрос за видове изречения, а за видове изказвания, прояви на основни типове словесни действия (речеви актове).

“ Съобщителни” изречения Представят словесното действие (речевия акт) “твърдение”: Земята се върти около Слънцето. Представят словесното действие (речевия акт) “описание”: Лекцията продължи повече от два часа и безкрайно отегчи публиката.

Представят словесното действие (речевия акт) “твърдение”:

Земята се върти около Слънцето.

Представят словесното действие (речевия акт) “описание”:

Лекцията продължи повече от два часа и безкрайно отегчи публиката.

“ Съобщителни” изречения Представят словесното действие (речевия акт) “косвено питане”: Питам те колко е часът. Представят словесното действие (речевия акт) “косвена молба”: Ако не възрязавате, ще дойда и аз.

Представят словесното действие (речевия акт) “косвено питане”:

Питам те колко е часът.

Представят словесното действие (речевия акт) “косвена молба”:

Ако не възрязавате, ще дойда и аз.

“ Съобщителни” изречения Представят словесното действие (речевия акт) “косвена заповед”: Господата се приканват да заемат местата си в залата.

Представят словесното действие (речевия акт) “косвена заповед”:

Господата се приканват да заемат местата си в залата.

“ Въпросителни” изречения Представят различни словесни действия (речеви актове), които назоваваме общо “въпроси”.

Представят различни словесни действия (речеви актове), които назоваваме общо “въпроси”.

Видове въпроси: Въпроси, с които се търси информация: Колко е часът? Въпроси, имащи валидността на молба: Бихте ли ми подали солницата?

Въпроси, с които се търси информация:

Колко е часът?

Въпроси, имащи валидността на молба:

Бихте ли ми подали солницата?

Видове въпроси: Въпроси, изразяващи любезност към партньора в комуникацията: Как си? Как сте? С нещо да се похвалиш/похвалите?

Въпроси, изразяващи любезност към партньора в комуникацията:

Как си?

Как сте?

С нещо да се похвалиш/похвалите?

Видове въпроси: Въпроси, посочващи оспорване на властническа позиция (стратегически въпрос): Кой ти каза, че можеш да сядаш на моя стол?

Въпроси, посочващи оспорване на властническа позиция (стратегически въпрос):

Кой ти каза, че можеш да сядаш на моя стол?

Видове въпроси: Въпроси, представящи общоприети твърдения, които е твърде тривиално да бъдат представяни чрез т. нар. “съобщителни изречения” (т.е. т. нар. “реторични въпроси”) Кой не знае Чавдар войвода, кой не е слушал за него? Христо Ботев

Въпроси, представящи общоприети твърдения, които е твърде тривиално да бъдат представяни чрез т. нар. “съобщителни изречения” (т.е. т. нар. “реторични въпроси”)

Кой не знае Чавдар войвода, кой не е слушал за него?

Христо Ботев

“ Подбудителни” изречения Чрез тези изречения се изразяват следните словесни действия (речеви актове): Заповед : Слушай моята команда! Настойчива молба : Много ви моля – помогнете ми!

Чрез тези изречения се изразяват следните словесни действия (речеви актове):

Заповед :

Слушай моята команда!

Настойчива молба :

Много ви моля – помогнете ми!

“ Подбудителни” изречения Чрез тези изречения се изразяват следните словесни действия (речеви актове): Подбуда: Да гласуваме! Настойчивост: Искам тази кукла още сега!

Чрез тези изречения се изразяват следните словесни действия (речеви актове):

Подбуда:

Да гласуваме!

Настойчивост:

Искам тази кукла още сега!

“ Възклицателни” изречения Чрез тези изречения се изразяват словесните действия (речевите актове) учудване, недоумение, радост, възхищение, недоволство, безпокойство и др. Виж го ти него! Такъв юнак! Какъв мърляч!

Чрез тези изречения се изразяват словесните действия (речевите актове) учудване, недоумение, радост, възхищение, недоволство, безпокойство и др.

Виж го ти него!

Такъв юнак!

Какъв мърляч!

Add a comment

Related presentations

Related pages

ЗНАМ.bg - Българският портал на ...

ВИДОВЕ ПРОСТИ ИЗРЕЧЕНИЯ ПО ЦЕЛ НА ... на изказването ... Видове прости изречения .
Read more

Видове изречения по ...

Видове изречения по ... Комуникативният статус на изказването се ... още и по ...
Read more

Видео урок: Видове изречения по ...

... понятието "видове изречения по цел на ... по цел на изказване? Видя ли и другите ...
Read more

Упражнение: Видове изречения по ...

... по цел на изказване" ще ... видове изречения и да ... изречение НЕ ...
Read more

Видове изречения по състав и по ...

Видове изречения по ... По цел на изказване ... Текстът има 3 прости и 1 сложно изречение ...
Read more

Видове изречения по цел на ...

Видове изречения по цел ... различни по цел на изказването ... и натисни ...
Read more

Изречение – Уикипедия

Видове изречения. ... „Празно място“ и подчинено изречение. ... по цел на изказването.
Read more

Видове изречения по цел на ...

Видове изречения по цел ... седяла на брега и съветвала ... въпросително изречение.
Read more

Упражнение върху видове ...

Title: Упражнение върху видове изречения по цел на изказване. Author: Preslav Last modified by: Preslav
Read more