Нова улога школске библиотеке

50 %
50 %
Information about Нова улога школске библиотеке
Education

Published on March 5, 2014

Author: slavicajuric

Source: slideshare.net

Description

Излагање на конференцији "Нове технологије у образовању" у организацији Британског савета 25. 2. 2014.

Славица Јурић ОШ „Свети Сава“ Бачка Паланка Школска библиотека - центар иновација и нова улога школског библиотекара 25. i 26. фебруар 2014, Дом омладине, Београд

Славица Јурић ОШ „Свети Сава“ Бачка Паланка План излагања • Школска библиотека у теорији и пракси • Положај школске библиотеке и лидерска улога библиотекара у новим условима образовног окружења • Три примера примене нових технологија у образовању из микро и макро-окружења: • школски онлајн Клуб читалаца, • међушколски пројекат Школски календар сећања, • формирање јединствог каталога (ревије/ енциклопедије) веб 2.0 алата Вебциклопедија • Закључак у реакционарном капуту http://tinyurl.com/mdzqbzw www.britishcouncil.rs

Славица Јурић ОШ „Свети Сава“ Бачка Паланка Школска биб лиотека Теорија / регулатива • Правилник о раду стручних сарадника, 2012. • Смернице за унапређивање улоге ИКТ у образовању, 2013. • ИФЛА-смернице за школске библиотеке ЦЕНТАР • информациони • мултимедијални • ресурсни НОСИЛАЦ и РАСАДНИК • промена/ иновација • информационе, медијске и дигиталне писмености http://tinyurl.com/mdzqbzw Пракса • посматрање • опсервације • статистика • склониште • складиште • школски минисоцијални центар www.britishcouncil.rs

Славица Јурић ОШ „Свети Сава“ Бачка Паланка Нови услови = нова улога школског библиотекара • Шта од мене очекује: • друштво • школа • микро-заједница • струка • Шта могу дати другима? • Шта добијам, које су моје добробити? • Од кога и одакле могу научити? • Које компетенције треба да развијем? • Како томе доприноси ИКТ? Шта није/ јесте ЛИДЕР и иницијатор и реализатор и учитељ и ученик стварно и виртуелно образовно окружење и пратилац и следбеник http://tinyurl.com/mdzqbzw www.britishcouncil.rs

Славица Јурић ОШ „Свети Сава“ Бачка Паланка Пример из микро-окружења: школски онлајн Клуб читалаца • Библиотекар не ради уместо наставника, он пружа услуге, обезбеђује услове, координира, обучава, иницира, подржава • Циљеви: развој читалачке писмености и критичког мишљења, дигиталне писмености • Мотивација наставника – наставници мотивишу ученике • Добробити: комплексне и шаролике активности ученика, укључени родитељи, наставницима сати СУ за школски пројекат • Резултати: 3 године - половина наставника, 1/10 ученика, преко 100 књига, 400 коментара • Искуства: наставници вични ИКТ често немају добар методички апарат; велик број ученика не воли дигиталне књиге и тешко се упушта да на интернету озбиљно ради http://tinyurl.com/mdzqbzw www.britishcouncil.rs

Славица Јурић ОШ „Свети Сава“ Бачка Паланка Пример из макро-окружења: међушколски пројекат Школски календар сећања • Колективно знање; наставник – ученик; дигитализована грађа општеобразовних садржаја (подсетник) из националне културе у контексту светске баштине • Циљеви и задаци: култура сећања, неговање вредности, информациона, медијска и дигитална писменост – стратегија истраживања, процене и навођења извора, резимирања, дигитализовање најзначајнијих тема, биографија личности у одговарајућим алатима, обележавање празника и значајних датума навођења извор • Проблеми директне циљне групе: све области, поготово информационе писмености • Резултати: портал са дигиталним садржајима за сваки дан у години, са мета-ознакама • Подршка: школе, МТТ • Добробити: компетенције учесницима, садржаји свима • Одрживост: пројекат без краја http://tinyurl.com/mdzqbzw www.britishcouncil.rs

Славица Јурић ОШ „Свети Сава“ Бачка Паланка Скоро пропао пример: Вебциклопедија • Каталог/ енциклопедија веб-алата примењивих у настави са стандардизованим описом, упутствима и примерима примене у образовању (преко 400 за две године), билтен • Мотивација и циљеви: против вебцентризма, а за централну базу и колективно уредништво • Начин рада: 100% ентузијазам • Подршка: 0% • Тешкоће: рађају се нове идеје, ентузијазам се троши; непрепознавање потребе ; нелидерски став: хоћу да користим, нећу да доприносим http://tinyurl.com/mdzqbzw www.britishcouncil.rs

Славица Јурић ОШ „Свети Сава“ Бачка Паланка Закључак Позиција џентлмена у реакционарном капуту или шта се десило за 4 године • Дистинкција између: промоције и популаризације, веб-центрика и лидера; • Промена или симулација промене? • Системска промена или стварање привида промена? • Институционализована подршка и задршка • Кључна карика: праћење! Ко прати ефекте промене? • Кључна циљна група: Невидљива наставничка елита која више нема страх од ИКТ у образовању, али брижно негује свој отклон од некритичног коришћења технологије зарад добре и проверене методологије www.britishcouncil.rs

Славица Јурић ОШ „Свети Сава“ Бачка Паланка Школска библиотека – центар иновација и нова улога школског библиотекара 25. и 26. фебруар 2014, Дом омладине, Београд Школски календар сећања Вебциклопедија

Add a comment

Related presentations

Related pages

Нова улога школске библиотеке - Education

Излагање на конференцији "Нове технологије у образовању" у организацији Британског ...
Read more

Славица Јурић - tozadragovic.files.wordpress.com

и нова улога школског библиотекара ... •ИФЛА-смернице за школске библиотеке
Read more

GLASNIK - ifla.org

ifla/unesco Манифест за јавне библиотеке: улога школске ... „Улога школске ... тако да нова ...
Read more

The role of school library in the realization of ...

Нова улога школске библиотеке у основним школама и комуникациона статегија за њено ...
Read more

о библиотеке - Education

Нова улога школске библиотеке Излагање на конференцији "Нове технологије у ...
Read more

Школске библиотеке: кључ за садашњост, прошлост и ...

онлајн часопис за школске ... Школске библиотеке: кључ за садашњост, прошлост и ...
Read more

smernice by Miki Maus - issuu

ifla/unesco СМЕРНИЦЕ ЗА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ. ... улога школске библиотеке у учењу и ...
Read more

Aktivna Uloga Skolske Biblioteke - scribd.com

Hand-picked favorites from our editors. Editors' Picks Sheet Music. Hand-picked favorites from our editors
Read more