Комуникативна и предикатска реченица

50 %
50 %
Information about Комуникативна и предикатска реченица
Entertainment

Published on March 12, 2014

Author: vericaarula

Source: authorstream.com

PowerPoint Presentation: КОМУНИКАТИВНА И ПРЕДИКАТСКА РЕЧЕНИЦА Комуникативна реченица је свака реченица која почиње великим словом, а завршава се тачком, упитником или узвичником. Њом се исказује нека целовита, завршена порука, а изговара се нарочитом интонацијом (зависно од тога да ли је реч о обавештењу, питању, заповести и сл.) и завршава мањом или већом паузом.: Комуникативна реченица је свака реченица која почиње великим словом, а завршава се тачком, упитником или узвичником. Њом се исказује нека целовита, завршена порука, а изговара се нарочитом интонацијом (зависно од тога да ли је реч о обавештењу, питању, заповести и сл.) и завршава мањом или већом паузом. PowerPoint Presentation:  Предикатска реченица је реченица образована помоћу глагола у личном глаголском облику у служби предиката (нпр. Марко учи, идем напоље, једите колаче, отишли су сл.). Онолико колико има предиката, толико ће бити и предикатских реченица. Тако у следећем примеру постоје два предиката ( је изашао и купио је), око којих су образоване две предикатске реченице: 1) Иван је изашао , и 2) купио је данашње новине. PowerPoint Presentation: Независне предикатске реченице су оне реченице које могу да стоје самостално, односно да саме сачињавају неку поруку (слушала сам музику, доћи ћу) . Зависне предикатске реченице су оне реченице које не могу да стоје самостално (нпр. док сам шетала, чим научим, да учим и сл.). Предикатске реченице деле се на независне и зависне. PowerPoint Presentation: Различити реченични чланови могу бити исказани речју, синтагмом или реченицом. Прилошке одребе у реченици могу бити исказане једном речју, скупом речи или зависном реченицом. Марко долази сутра (реч)/ почетком недеље (синтагма)/ кад смо се договорили (реченица). Прави објекат у реченици може бити исказан једном речју, скупом речи или зависном реченицом. Иван је нашао књигу (реч)/ своју омиљену књигу (синтагма)/ што је желео (реченица). Субјекат у реченици може бити исказан једном речју, скупом речи или зависном реченицом. Ученик (реч)/ вредан ученик (синтагма)/ ко вредно учи (реченица) може имати добре резултате. Атрибут у реченици може бити исказан једном речју, скупом речи или зависном реченицом. Плавокоса (реч) жена / плаве косе(синтагма)/ која има плаву косу (реченица) појавила се на вратима. 1. Напиши коју службу у датој реченици има подвучена реч: Mарко се вратио кући аутобусом. : 1 . Напиши коју службу у датој реченици има подвучена реч: M арко се вратио кући аутобусом . одредба средства 2. Означи слово испред реченице у којој је прави објекат исказан зависном реченицом: а) Отпевао ми је песму. б) Отпевао ми је нову песму. в) Отпевао ми је што је данас научио. 3. У поље поред примера напиши којом је језичком јединицом исказан објекат. :  3 . У поље поред примера напиши којом је језичком јединицом исказан објекат. Нашао је што је тражио. тражени сто. сто. реч синтагма реченица 4. У квадрат испод примера напиши којом је језичком јединицом исказана прилошке одредбе . :  4. У квадрат испод примера напиши којом је језичком јединицом исказана прилошке одредбе . улицом на улици у својој соби код куће куда су га ноге носиле реченица реч синтагма реч реч 5. Које предикатске реченице могу да стоје самостално, а да порука буде јасна: а) јуче сам учио цео дан б) док сам учио в) учи г) зар не учиш д) чим научим ђ) да учим: 5 . Које предикатске реченице могу да стоје самостално, а да порука буде јасна: а) јуче сам учио цео дан б) док сам учио в) учи г) зар не учиш д) чим научим ђ) да учим PowerPoint Presentation: 6. Предикатске реченице су образоване око глагола у служби предиката, који је у: а) личном глаголском облику б) неличном глаголском облику в) личном или неличном глаголском облику 7. а) Колико у наведеном одломку има комуникативних, а колико предикатских реченица? :  7. а) Колико у наведеном одломку има комуникативних, а колико предикатских реченица? Био један цар па имао три сина и пред двором златну јабуку која за једнуoћ и цвета и узре и неко је обере, а никако се није могло дознати ко. Једном стане се цар разговарати са својим синовима: Куд се то дева род с наше јабуке! ЗЛАТНА ЈАБУКА И ДЕВЕТ ПАУНИЦА , народна бајка * комуникативних * предикатских Уместо звездица упиши одговарајуће бројеве. б) Објасни разлику између комуникативне и предикатске реченице. 8.И кад се смркне, он отиде под јабуку па легне под њом да је чува, али кад јабуке већ почну зрети, он заспи, па кад се у зору пробуди, а то јабука обрана. ЗЛАТНА ЈАБУКА И ДЕВЕТ ПАУНИЦА, народна бајка :  8 . И кад се смркне, он отиде под јабуку па легне под њом да је чува, али кад јабуке већ почну зрети, он заспи , па кад се у зору пробуди, а то јабука обрана . ЗЛАТНА ЈАБУКА И ДЕВЕТ ПАУНИЦА , народна бајка Подвучене реченице су ********* јер могу стајати самостално, односно саме преносе јасну и целовиту поруку. Остале реченице из одломка су ******* јер не могу стајати самостално, односно функционишу као реченични чланови главне (надређене) реченице. Уместо звездица упиши одговарајућу реч. 9. Допуни реченицу: Свака реченица која почиње великим словом, а завршава се тачком, упитником или узвичником, назива се КОМУНИКАТИВНА. : 9. Допуни реченицу: Свака реченица која почиње великим словом, а завршава се тачком, упитником или узвичником, назива се КОМУНИКАТИВНА . PowerPoint Presentation: 10. Ако је следећа тврдња тачна, заокружи Т, а ако није, заокружи Н: а) Комуникативна реченица не може стајати самостално. Т Н б) Комуникативна реченица мора имати најмање две независне предикатске реченице. Т Н в) Комуникативном реченицом исказује се нека целовита порука. Т Н

Add a comment

Related presentations

Related pages

www.skolaplus.rs

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Граматика: Реченица-комуникативна и ... Предикатска реченица.
Read more

www.skolaplus.rs

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Граматика: Реченица-комуникативна и предикатска. ТИП ЧАСА: ...
Read more

Комуникативна реченица - YouTube

Комуникативна реченица ... Независне и зависне ... Предикатска реченица ...
Read more

Српски на длану | Facebook

Реченица (основни појмови): Комуникативна реченица ... и предикатска реченица ...
Read more

Књига предмета - pefja.kg.ac.rs

Комуникативна и ... зависних и независних реченица. ... и предикатска реченица.
Read more

1. Srpski 6. razred 1. deo - eduka.rs

Атрибутска и предикатска ... комуникативна реченица ... и предикатска реченица ...
Read more

Српски језик и књижевност – Спортска гимназија

Испитна питања из српског језика и ... (комуникативна и ... Систем независних реченица.
Read more

Универзитет у Крагујевцу Педагошки факултет у Јагодини

општеобразовна и теоријско-методолошка група изборних предмета на првој и другој ...
Read more