Компјутерот како алатка за учење

67 %
33 %
Information about Компјутерот како алатка за учење
Education

Published on March 15, 2014

Author: gokomk

Source: slideshare.net

Description

Компјутерот и интернетот како алатки за учење.
Изработена за натпревар по информатика (2013) во организација на ПСУ. "Петта приватна гимназија"

Користење на компјутерот за истражување Интернетот е место кое е одличен извор на информации за секакви намени. Најчесто за пребарување на интернет се користат пребарувачки машини (search engines). Користејќи ги интернет пребарувачите ние можеме да добиеме пристап до голем број на слики, текстови, филмови и други материјали.

Power Searching With Google (моќно пребарување со гугл) е проект на google, кој за цел има обука на сите луѓе како да го користат гугл за наоѓање информации и потврда на точноста на информацииете. Power Searching With Google

Power Searching With Google Оваа обука ќе ве научи: •Како побрзо да ги пронајдете информациите што ви се потребни; •ќе се запознаете со понапредни начини за пребарување; •ќе дознаете како работи гугл; Оваа обука има и практични вежби кои го олеснуваат учењето. По завршувањето на обуката се решаваат тестови, доколку ги положите добивате сертификат, можете да го погледнете мојот сертификат на сликата лево.

Официјален вебсајт: www.geogebra.org

Официјален вебсајт: www.phet.colorado.edu

Coursera е веб сајт кој нуди голем број на курсеви од најдобрите универзитети во светот (Stanford University и др.) , ови курсеви се бесплатни и достапни за секого. Курсевите се од областа на: медицината, биологијата, х емијата, бизнисот, компјут ерите, математика и законот. Линк до сајтот: www.coursera.org

Овој веб сајт содржи голем број steep-by-steep (чекор по чекор) упатства од најразлични категории: •програмирање; •бизнис; •интернет; •оперативни системи; •графика.

Учењето преку интернет има помали трошоци; Наставниците и учениците немора да живеат во близина Можете да бидете каде сакате додека учите; Учениците самите го одредувате времето во кое ќе учат; Учениците од целиот свет можат меѓусебно да си помагаат и да разменуваат искуства. За учење преку интернет можат да се користат бесплатни оперативни системи и прелистувачи Откако обуката е пуштена во употреба таа може да се менува од страна на издавачот во секој момент без додатни трошоци. Учењето преку интернет е побрзо и поефективно.

Лоши страни на учењето преку интернет Секој неможе да си овоможи компјутер и интернет Учениците кои сакаат да учат преку интернет мора да знаат да користат електронска пошта, пребарувачи, прелистувач и и сл. Некои информации најдени на интернет не се точни, затоа секогаш треба да ги проверуваме информациите. Учениците треба да се многу мотивирани и правилно да си го организираат времето

Изработил: Маркоски Ѓоко Ментор: Милица Маневска О.У. “Христо Узунов” Охрид

Add a comment

Related presentations

Related pages

"Компјутерот како алатка за учење" by Sara Jovanoska on Prezi

Интерактивна презентација која ја обработува тема за користење на компјутерот за ...
Read more

Интернетот како алатка за учење by Petarr 117 on Prezi

... како алтка за учење ... како алатка за учење. ... компјутерот и ...
Read more

Машинско учење — Википедија

... задачи за учење кои ... Компјутерот кој ... како метод на учење за да се ...
Read more

употреба на информатичката технологија во училиштата

... потешкотии во учење ... за учење? ... на компјутерот како алатка на ...
Read more

Современи трендови за примена на компјутерите и интернет ...

... учење. Како што се ... Компјутерот (за ... за учење т.е. на ...
Read more

НАГРАДЕНИ ИНФОРМАТИЧАРИ, "АНГЛИЧАНИ", "ГЕРМАНЦИ", ЕСЕИСТ...

Со тема "Компјутерот како алатка за учење", ...
Read more

За далечинско учење Постдипломски курсеви: Дизајн 2016/2017

Резултати за учење По ... правилата за тоа како тие ... одлична алатка за ...
Read more

Натпревар по информатика за ученици од осмо одделение

... - Скопје, а е наменет за ученици од осмо одделение. Натпреварот опфаќа две фази: ...
Read more

Natasa Kolevska - YouTube

Natasa Kolevska - YouTube ... Skip navigation
Read more

„Петка“ - Училишен весник на ПСУ „Петта Приватна Гимназиај ...

Училишен весник за учебна година 2013/2014. issuu company logo Explore
Read more