карта особистісного зростання учителя трудового навчання

50 %
50 %
Information about карта особистісного зростання учителя трудового навчання
Education

Published on February 18, 2014

Author: DAL15

Source: slideshare.net

Description

«Компетентнісний підхід як основа інноваційно-гуманного типу освіти»

Карта особистісного зростання учителя НВК-ДАЛ №15 1. Навчальний рік 2012-2014 2. Прізвище, ім’я, по батькові Сачава Володимир Олексійович 3. Предмет викладання трудове навчання 4. Науково-методична проблема «Компетентнісний підхід як основа інноваційно-гуманного типу освіти» 5. Кількість років роботи над проблемою: 5 років 6. Самооцінка професійної підготовки ( за 12-бальною шкалою): 1) змісту предмета 11 балів 2) планування 11 балів 3) методики викладання 11 балів 4) педагогіки 11 балів 5) психології 10 балів 7. Література для самоосвіти № з/п 1. Автор Назва книги Видавництво М.І.Романенко Гуманізація освіти: концептуальні проблеми та практичний досвід. – Наукова монографія. Дніпропетровськ. Видавництво «Промінь», 2001. Стратегія реформування освіти в Україні: Рекомендації з освітньої політики. Компетентнісно орієнтований підхід до навчання. Розвиток ключових компетентностей старшокласників в умовах імітаційного моделювання життєвих ситуацій. Креативна освіта як умова розвитку творчої особистості. Діагностика та експертиза педагогічної діяльності вчителів, Київ.: «К.І.С.», 2003 2. 3. І.В.Родигіна 4. М.І.Єременко 5. Л.М.Зламанюк 6. В.І.Звєрєва Харків: Вид. група «Основа», 2006. Волгоград: Вид. «Панорама», 2006. Дніпропетровськ: Інновація, 2012. Москва: Вид. «Перспектива», 1998.

2 які атестуються. 8. Виступи і доповіді ( на засіданнях педради, ШМО, семінарах) теоретичні викладки «Впровадження нового стандарту освіти в 5-х класах» з досвіду роботи «Технологія проведення уроку трудового навчання на основі компетентнісного підходу» 9. Участь у загальношкільних методичних заходах: 9.1. Конкурс «Готовність педагога до роботи в новому інформаційному просторі». 9.2. Огляд-конкурс готовності навчальних кабінетів до нового навчального року. 9.3. Атестаційний сезон-2014. 9.4. Творчий звіт учителя за між-атестаційний період: 9.4.1. Відео презентація «Електробезпека». 9.4.2. Збірка творчих надбань з творчими доробками : «Проектна технологія уроку в 6-у класі»; «Компетентнісний підхід на уроках трудового навчання»; «Здоров’я зберігаюча технологія на уроках трудового навчання», діагностичні картки. 10. Відвідування відкритих уроків, виховних заходів 10.1. Майстер-класи учителів під час проведення методичних сесій. 10.2. Калейдоскоп фрагментів уроків вчителів під час проведення методичних сесій. 11. Вивчення ППД 11.1. Огляд журналу «Трудове навчання в загальноосвітніх школах». 11.2. Анотований каталог кращого педагогічного досвіду Дніпропетровщини. 12. Участь в роботі міського методичного об’єднання вчителів трудового навчання 12.1. Співпраця у створенні збірки для вчителів трудового навчання шкіл міста. 12.2. Презентація відеофільму «Електробезпека», створеного за спільним проектом з учнями 6-го класу та педагога-організатора центру ІКТ. 12.3. Виступ під час міського семінару практикуму вчителів трудового навчання у 2012-2013 навчальному році на тему «Впровадження в практику роботи рекомендацій ДОІППО з трудового навчання». 13. Результати роботи: • результати атестації: молодший спеціаліст з педагогічним званням «старший учитель» • оприлюднення свого досвіду: під час роботи міського семінару вчителів трудового навчання • участь учнів в предметних олімпіадах 2

3 учні 5-6-х класів не приймають участі • результати навчальних досягнень учнів - 100% • особиста науково-дослідницька робота «Компетентнісний підхід як основа інноваційно-гуманного типу освіти». 14. Прогнози та плани на наступний навчальний рік В організації науково-методичної роботи у 2014-2015 році продовжити накопичення творчих доробок у ході реалізації науково-методичного проекту обласного рівня «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» як продовження дослідження попередньої теми. 3

4 Перспективний план самоосвіти вчителя трудового на 2013-2014 навчальний рік Науково-методичний проект «Компетентнісний підхід як основа інноваційно-гуманного типу освіти». № Тема дослідження з/п 1. Збагачення словникового запасу з інноваційно-гуманного типу освіти. 2. Створення конструктору інноваційного уроку. 3. Участь в діагностуванні «Готовність педагога до роботи в обласному науково-методичному проекті – «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості»». Поповнення адемтеки. 2. Синтез критичного та креативного мислення на уроках трудового навчання (як реалізація рішення педагогічної ради). 3. Розвиток ключових предметних та життєвих компетентностей учнів. 4. 5. Плекання рис характеру інноваційногуманної особистості. Оволодіння новими освітніми технологіями: проектною, модульною (створення проекту «Електробезпека», 2012 Роки реалізації 2013 2014 2015 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● календарно-тематичного плану за модульним змістом). 6. Апробація інтегрованої системи навчання як метод соціокультурної адаптації дітей до соціуму в якому багато професій та моделей спілкування і співпраці. 4

7. 8. 5 Поповнення банку нових професій з комп’ютерною підтримкою. Створення електронного посібника для учнів 5-го класу. ● ● ● План самоосвітньої діяльності вчителя трудового навчання НВК-ДАЛ №15 Сачави В.О. з реалізації науково-методичного проекту «Компетентнісний підхід як основа інноваційно-гуманного типу освіти» на 2013-2014 навчальний рік 1. Систематична самоосвіта з питань інноваційно-гуманного типу освіти, креативної парадигми освіти. Протягом року. 2. Виступ на засіданні педагогічної ради з інформацією « Впровадження нового Держаного стандарту освіти в 5-х класах». Жовтень 2013 року. 3. Формування технологічного світогляду учнів через: - виконання творчих робіт; - створення проектів; - роботу зі здібними та обдарованими учнями, пошукову діяльність. Протягом року 4. Створення банку інформації з питань інноваційно-гуманного типу освіти. Протягом року 1. Активна співпраця з науково-методичним центром в питанні підготовки до атестації, звітування перед педагогічним колективом. Протягом року. 5

6 ПРОГРАМА ДОСЛІДЖЕННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ПРОЕКТУ «Компетентнісний підхід - запорука інноваційно-гуманного типу освіти» Дослідницька діяльність в ході реалізації науково-методичного проекту «Компетентнісний підхід - запорука інноваційно-гуманного типу освіти» центральна ланка в самоосвітній роботі вчителя, яка здійснюється в чотири етапи: 1. Діагностичний. 2. Теоретичний ( дослідження проблеми). 3. Практичний ( дослідження проблеми). 4. Підбиття підсумків роботи над проблемою. Поширення ППД. Робота над науково-методичним проектом презентується під час засідань педагогічної ради – головного органу методичної роботи, науково-методичної ради, кафедри природничо-оздоровчої освіти, роботи динамічних творчих груп, при проведенні семінарів, нарад, педагогічних читань, конференцій, а також у ході індивідуальної самоосвітньої діяльності. ТЕМА «Компетентнісний підхід - запорука інноваційно-гуманного типу освіти» 1. Актуальність теми дослідження Реформування системи освіти обумовлює новий підхід в системі оцінюванні НДУ. Результатами навчання в цій системі визначаються рівень навчальних досягнень учнів та їхні компетентності (компетенції) – «Компетенції є інтегрованим результатом навчальних досягнень учнів». Саме компетенції стали характеризувати ступінь оволодіння школярами змістом навчальної дисципліни та передбаченими програмою способами дій. Отже, компетентності потребують до себе належної уваги і оволодіння технологією їх впровадження в освітній процес. 2. Шляхи реалізації теми дослідження Створення та апробація технології навчально-виховного процесу на основі нової парадигми освіти –- компетентнісного підходу, а також диференціації за рівнями в оцінюванні навчальних досягнень учнів в освітній галузі «Технології» . 6

7 3. Мета програми Усвідомлення того, що компетентності повинні виступати кінцевим результатом навчання учнів. Прийняття участі в розробці критеріїв оцінювання сформованості компетентностей та технології їх відстеження на основі дослідження теоретичних посилань з даної проблеми. Завдання програми: 1. Модернізація структури, змісту й організації трудового навчання на засадах компетентнісного підходу. 2. Освоєння методологічних основ компетентнісного підходу в системі професійної підготовки учителя трудового навчання. 3. Активна участь в різних науково-методичних заходах, що сприяють презентації та апробації науково-методичних рекомендацій, нових освітніх технологій, планів уроку, що сприяють модернізації трудового навчання на засадах компетентнісного підходу, обміну думками. 4. Участь в експериментальних дослідженнях основних блоків ключових компетентностей та впровадження їх в шкалу оцінювання НДУ. Основні керівні документи: 1. Національна стратегія розвитку освіти в Україні» на 2012-2021 роки, схвалена 28 жовтня 2011 року ІІІ Всеукраїнським з’їздом працівників освіти в якій визначається така стратегія «Модернізація структури, змісту й організації освіти на засадах компетентнісного підходу …». 2. Технологічний компонент державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти як основа формування технологічної компетентності і культури. 3. Наказ МОН України та АПН України №428/48 від 04.09.2000 року «Про запровадження 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти». 4. Критерії оцінювання НДУ (наказ МОН України від 2008 року та інші). Етапи програми І етап. Організація науково-експериментальної діяльності (діагностико-концепиуальний етап) Основні завдання: 1. Теоретичне осмислення актуальності проблеми компетентнісного підходу у викладанні трудового навчання. 2. Визначення рівня готовності до проведення експериментальних досліджень. 3. Розробка програми науково-методичного дослідження проекту на основі. 7

8 4. Визначення умов і шляхів реалізації плану роботи над науково-методичним проектом. Форми роботи 1. Методи роботи Бібліографічний огляд науково-методичної літератури з проблеми. Комплексна діагностика обізнаності у питаннях компетентнісної освіти. Аналіз, умовивід, порівняння. 3. Створення «банку інформації» з проблеми компетентнісного підходу до навчання. «Мозковий штурм». Аналіз джерел інформації. Пошуку наукової інформації Аргументація. 4. Планування роботи над проблемою, визначення етапів діяльності. 5. Розробка моделі уроку на компетентнісній основі. Створення науковометодичного комплекту з впровадження компетентнісного підходу в трудовому навчанні з узагальненням у збірку. Планування, прогнозування реальних можливостей досягнення за планових результатів. Моделювання. 2. 6. Діагностика. Очікувані результати Визначення основних напрямів науково-експериментальної роботи. Розуміння компетентності як запоруки модернізації сучасної трудової освіти на основі нової філософії оцінювання. «Банк інформації». Правильний вибір інформації для конструювання системи впровадження нової ідеї в практику. Укомплектована бібліотечка. План роботи над науковометодичним проектом відповідно до етапів діяльності. Адаптація нової моделі уроку в реальній практиці. Методи наукового пізнання:  конструювання ідеалу,  проективної свідомості  логічний Науково-методичний комплект з впровадження компетентнісного підходу в трудовому навчанні. 7. Моніторинг Дослідження Професійна компетентність (інтелектуальна, психологічна, управлінська, мотиваційна, комунікативна, проективна, дидактична, методична, креативна). Рівень компетентностей, якими володіють учні. 8. Аналіз результатів педагогічного процесу Методи: аналізу, порівняння, умовиводу, прогнозування для виявлення загальних та окремих аспектів науковометодичного-дослідження, його прогнозування. Визначення аспектів науковометодичного-дослідження 8

9 ІІ етап. Формування та апробація організаційно-функціональних структур Основні завдання : мотивація, стимулювання, науково-методична підготовка та прогнозування процесу опанування нової технології навчання. Зміна змісту освіти, освоєння нових навчальних програм, запровадження нетрадиційних форм педагогіки, пошук оригінальних методик викладання, конструювання нового досвіду на основі досягнень науки та передового педагогічного досвіду, перевірки його ефективності. Форми і методи роботи . Очікувані результати № з/п 1. 2. Форми роботи Корекція плану уроку з врахуванням переходу на нову модель компетентнісної освіти. Порівняльна характеристика систем оцінювання (5- бальної та 12-бальної) Методи роботи Метод виправлення – модифікації (внесення змін) Метод порівнянь. Зразок «Компетентнісно орієнтований підхід до навчання» (автор Родигіна І.В.). Метод впровадження – уведення в практику 3. Впровадження нової філософії оцінювання в практику роботи на основі методичних рекомендацій «Нова система оцінювання та формування компетентностей учнів». 4. Використання можливостей предмету щодо формування основних груп компетентностей. Співвіднесення можливостей технології модульного, проектного та диференційованого навчання з кожною окремою групою компетентностей. Метод предметного арсеналу щодо набуття учнями компетентностей. Діагностика, моніторинг, анкетування, тестування учнів з питань набуття ними різних груп Методи моніторингу, анкетування (метод соціологічного дослідження), тестування. 5. 6. Метод співвіднесення – зіставлення, порівняння. 9 Очікувані результати Плани уроків на компетентнісній основі. Технологічно компетентний учень. Таблиця «Порівняльна характерристика систем оцінювання». Знання учнями критеріїв оцінювання НДУ та використання їх при оцінюванні власних виробів та виробів однокласників. Об’єктивність оцінювання робіт учнів. Набуття і прояв учнями таких компетентностей, як: життєвої, технологічної, проектної, конструкторсько-графічної, соціально-професійної. Методичний порадник. Визначені основні показники для діагностики і моніторингу. Безперервне спостереження за проявом компетентностей з метою виявлення його відповідності бажаному результату, а

10 компетентностей. також прогнозування та запобігання небажаним ситуаціям. Зібрані відомості про перебіг впровадження інновації. Результати дослідження за допомогою тестів. ІІІ етап. Узагальнення результатів дослідно-експериментальної роботи Основні завдання: Обробка даних отриманих у результаті опанування нової освітньої парадигми – компетентнісного підходу в навчанні; узагальнення найбільш вдалого досвіду роботи, висвітлення досвіду в перед колегами, створення відео. Форми і методи роботи . Очікувані результати № з/п 1. Форми роботи Методи роботи Очікувані результати Підготовка методичних рекомендацій після необхідної корекції. Метод письмового відгуку, характеристики, порад, пропозицій. Плани уроків. Ідеальний образ учня. «Банк» різних груп компетентностей тощо. 2. Активний обмін досвідом (творчий звіт, виступ під час засідань педагогічної ради, кафедри, фахового методичного об’єднання тощо). Творчий звіт. Виступ під час засідань педагогічної ради, кафедри, фахового методичного об’єднання. План проведення. Бібліографічний огляд. Письмовий звіт. Доповідь. Виставка-презентація досвіду. 3. Залучення учнів до науково-дослідної роботи зі створення власних проектів, участі в конкурсах, «круглих столів». Методи наукового пізнання: «мозкової атаки» сценаріїв, проектів, змагальності тощо. Відеопроект «Електробезпека в НВК-ДАЛ № 15». Проекти виготовлення виробів. 4. Аналіз змін, що сталися в системі навчання та виховання, міжособистісних стосунків, системі цінностей, моделях поводження, характері співпраці із запровадженням нововведення. Методи аналізу, умовиводів, аксіологічні методи, співпраці (метод узгодженої взаємодії), поліфонії думок, діалогу культур. Інформація. 10

11 5. Визначення провідних ідей надбаного досвіду, його сутності та можливостей впровадження іншими вчителями Обмін досвідом роботи під час проведення міського семінарупрактикуму. Методи аналізу, умовиводів, аксіологічні методи, співпраці (метод узгодженої взаємодії), поліфонії думок, діалогу культур, проектів, «мозкової атаки». Збірка «Інноваційна діяльність учителя трудового навчання». 6. Консультування колег щодо теоретичних положень досвіду роботи. Метод консультацій. Поради. Вирішенні чергові проблеми. Аналіз особистого досвіду в світлі нових завдань. Розширення перспективи використання нових ідей в практиці. Прийоми самоаналізу та самооцінки. 7. Подальша самоосвітня діяльність з поглиблення знань в галузі компетентнісної освіти. Методи самостійної індивідуальної роботи: наукового пізнання, пошуку інформації з різних джерел, самовдосконалення. Матеріали зібраної нової інформації. Коло нових ідей. Інтернет ресурси. 8. Поширення досвіду науково-експериментальної роботи в мережі Інтернет, під час методичних сесій. Методи мультимедійної презентації. Досвід роботи у соціальній мережі Інтернет. 11

Add a comment

Related presentations

Related pages

Творча майстерня вчителя трудового навчання Мисько Галини ...

Творча майстерня вчителя трудового навчання Мисько Галини Мар' ...
Read more

Психологічні вимоги до особистості майбутнього вчителя ...

... особистості майбутнього вчителя трудового навчання Курсова робота з ... Карта: А Б ...
Read more

тиждень трудового навчання 2014 2015 - Education

Тиждень трудового навчання 2014 Відповідальна: вчитель з трудового навчання Дригола С ...
Read more

Удосконалення рівня професійної компетентності – один з ...

підвищення особистісного ... навчання, робить учителя ... Карта ...
Read more

організація методичної роботи в школі

Правила внутрішнього трудового ... Карта -схема ... Карта особистісного зростання ...
Read more

Розвиток творчих здібностей учнів на уроках і в ...

... є зростання уваги ... особистісного ... навчання творчими ...
Read more

Орієнтовний перелік форм та методів організації методичної ...

Карта особистісного зростання ...
Read more

Головна | Міністерство освіти і науки України

... Міністерсва освіти і науки України розміщено Умови прийому на навчання до вищих ...
Read more