Физика и Астрономия

44 %
56 %
Information about Физика и Астрономия
Entertainment

Published on October 18, 2008

Author: mrgreen

Source: authorstream.com

Физика и Астрономия:  Физика и Астрономия За 10 клас Разпространение на светлината:  Разпространение на светлината 1.Спектър на видимата светлина:  1.Спектър на видимата светлина Човешкото око е чувствително и възприема като светлината само много малка част от спектъра на електромагнитните вълни. Дължината на вълната на видимата светлина лежи в интервала от 400nm до 700nm. 2.Показател на пречупване:  2.Показател на пречупване Отношението на скоростта на светлината във вакуум към скоростта на светлината в материална среда се нарича показател на пречупване Отражение и пречупване на светлината:  Отражение и пречупване на светлината 1.Отражение на светлината:  1.Отражение на светлината Явлението при което на границата на две среди светлината променя посоката си на разпространение като остава в същата среда Закон за отражението: a’1=a1 2.Пречупване на светлината :  2.Пречупване на светлината Пречупване наблюдаваме при преминаване на светлината от една прозрачна среда в друга 3.Пълно вътрешно отражение:  3.Пълно вътрешно отражение Явлението,при което светлината се разпространява в среда с показател на пречупване и изцяло се отразява от границата с друга среда с по-малък показател на пречупване. Интерференция на светлината :  Интерференция на светлината 1.Интерференция:  1.Интерференция Явление при което в резултат на наслагването на две или повече вълни се получава увеличение на амплитудата на резултантната вълна в едни области и намаление в други. 2.Интензитет на светлината :  2.Интензитет на светлината Интензитетът на светлината е равен на енергията,пренесена от вълната за единица време. I=E02 3.Интерференчни максимуми и минимуми:  3.Интерференчни максимуми и минимуми Интерференчен максимум :  Интерференчен максимум Амплитудата на резултантната вълна е равна на сумата от амплитудите на отделните вълни E=E0+E0=2E0 Интерференчен минимум :  Интерференчен минимум Амплитудата и интензитетът на резултантната вълна са равни на нула E=EO1-E02=0

Add a comment

Related presentations

Related pages

Физика и астрономия - База ...

Качественные разработки для учителей по курсу Физика и астрономия
Read more

ПРОЕКТ "Физика и Астрономия

Netscape Navigator version. ВХОД. c 01.11.2000 ...
Read more

Астрономия — Уикипедия

Астрофизиката на звездите използва наблюдателна астрономия и ... физика, астрономия ...
Read more

Физика и астрономия - Открытый ...

Физика и астрономия тесно связаны между собой. В течение многих веков астрономия ...
Read more

Физика и астрономия ...

Физика — наука, которая изучает общие и фундаментальные закономерности ...
Read more

Астрономия. Виртуальный ...

Открытая Астрономия. Виртуальный методический кабинет учителя физики и астрономии ...
Read more

Физика и Астрономия в школе

Физика и Астрономия в ... будут опубликованы на этом сайте и в журнале "Физика ...
Read more

store.bg - Физика и астрономия - 9 клас

Открити Начало за търсене "Физика и астрономия - 9 клас" в : Физика и астрономия за 9 ...
Read more

store.bg - Физика и астрономия за 8 ...

Учебник » Физика и астрономия за 8. клас ★ Издателство Булвест-2000 ★ Плащане в брой ...
Read more

Физика и астрономия за 7-ми клас

Купете Книги от категория "Физика и астрономия за 7-ми клас" в book.store.bg - електронна ...
Read more