Физика и Астрономия

44 %
56 %
Information about Физика и Астрономия
Entertainment

Published on October 18, 2008

Author: mrgreen

Source: authorstream.com

Физика и Астрономия:  Физика и Астрономия За 10 клас Разпространение на светлината:  Разпространение на светлината 1.Спектър на видимата светлина:  1.Спектър на видимата светлина Човешкото око е чувствително и възприема като светлината само много малка част от спектъра на електромагнитните вълни. Дължината на вълната на видимата светлина лежи в интервала от 400nm до 700nm. 2.Показател на пречупване:  2.Показател на пречупване Отношението на скоростта на светлината във вакуум към скоростта на светлината в материална среда се нарича показател на пречупване Отражение и пречупване на светлината:  Отражение и пречупване на светлината 1.Отражение на светлината:  1.Отражение на светлината Явлението при което на границата на две среди светлината променя посоката си на разпространение като остава в същата среда Закон за отражението: a’1=a1 2.Пречупване на светлината :  2.Пречупване на светлината Пречупване наблюдаваме при преминаване на светлината от една прозрачна среда в друга 3.Пълно вътрешно отражение:  3.Пълно вътрешно отражение Явлението,при което светлината се разпространява в среда с показател на пречупване и изцяло се отразява от границата с друга среда с по-малък показател на пречупване. Интерференция на светлината :  Интерференция на светлината 1.Интерференция:  1.Интерференция Явление при което в резултат на наслагването на две или повече вълни се получава увеличение на амплитудата на резултантната вълна в едни области и намаление в други. 2.Интензитет на светлината :  2.Интензитет на светлината Интензитетът на светлината е равен на енергията,пренесена от вълната за единица време. I=E02 3.Интерференчни максимуми и минимуми:  3.Интерференчни максимуми и минимуми Интерференчен максимум :  Интерференчен максимум Амплитудата на резултантната вълна е равна на сумата от амплитудите на отделните вълни E=E0+E0=2E0 Интерференчен минимум :  Интерференчен минимум Амплитудата и интензитетът на резултантната вълна са равни на нула E=EO1-E02=0

Add a comment

Related presentations

Related pages

Вестник Московского университета. Серия 3: Физика ...

СЕР 3: физика астрономия, ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР 3: физика ... Сер.3. Физика и ...
Read more

Визовый форум VisaForum.org » Forum: Общие вопросы ...

... и в надлежащем случае подлинность печати или штампа, которыми скреплен данный ...
Read more

Списки абитуриентов - abitur.tu-bryansk.ru

Списки абитуриентов - abitur.tu-bryansk.ru
Read more

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ИВАН ВАЗОВ” – гр

Домашен бит и техника вторник 1. 2 3 4 5 6 Роден край .
Read more

Изтегляне Безплатно Mac студентски инструменти

текст-към-говор и софтуер за разпознаване на ...
Read more

Физика и астрономия - База разработок - Сообщество ...

Качественные разработки для учителей по курсу Физика и астрономия
Read more

Астрономия — Википедия

Клейбер И. А. Астрономия ... Астрономия · Биология · Химия · Науки о Земле · Физика.
Read more

Лучшие образовательные программы инновационной России

Все вузы России, Вузы Москвы. Все колледжи и техникумы. Учебные заведения ...
Read more

E-learning SibFU: Институт фундаментальной биологии и ...

E-learning SibFU: Институт фундаментальной биологии и биотехнологии . Категории курсов:
Read more

edu.sfu-kras.ru

edu.sfu-kras.ru
Read more