מצגת התנגדות – מטה מאבק עמק חפר

38 %
63 %
Information about מצגת התנגדות – מטה מאבק עמק חפר
News & Politics

Published on March 7, 2014

Author: yoniari

Source: slideshare.net

Description

מצגת מטה המאבק - התנגדויות למתקני הגז בפני החוקר גדעון ויתקון

‫יוני ארי – 41.3.2‬

‫על עצמי‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬יוני ארי, מושב בית הלוי.‬ ‫חבר הנהלת המועצה האזורית, מחזיק תיק‬ ‫התשתיות.‬ ‫תואר שני במדיניות ציבורית.‬ ‫בשנתיים האחרונות אני משמש כראש מטה‬ ‫המאבק בעמק חפר.‬

‫התנגדות עקרונית‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬בשם אלפי תושבי עמק חפר, אני‬ ‫מתנגד בתוקף להקמת מתקני‬ ‫טיפול בגז טבעי בעמק חפר‬ ‫וקורא למקם את מתקני הקבלה‬ ‫והטיפול בגז הרחק בים!!!‬

‫סעיף 4.1 – סיווג התוכנית‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬מתנגד לסיווג התוכנית כתוכנית מתאר ברמה‬ ‫מפורטת שמכוחה ניתן להוציא היתרי בנייה.‬ ‫‪‬מדובר בתוכנית כללית בלבד המעבירה את‬ ‫ההחלטות העקרוניות ל"צוות בינמשרדי".‬ ‫‪‬התמ"א יכולה במקרה הטוב להיות תוכנית‬ ‫מתארית הנותנת הוראות למתן תוכניות‬ ‫מפורטות.‬

‫תוכנית מפורטת???‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬התוכנית עמומה וגמישה בצורה לא סבירה.‬ ‫‪‬התוכנית מונעת שני עקרונות בסיסיים בדיני‬ ‫תכנון ובנייה: עקרון שקיפות המידע ושיתופו של‬ ‫הציבור.‬ ‫‪‬התוכנית מאפשרת 4 חלופות (מתוך 9)‬ ‫‪‬במידה ותתאפשר חלופה 9 – יש לאשר רק את‬ ‫מערך הכניסה לחוף וצינור בודד בלבד.‬

‫תוכנית מאפשרת וגמישה‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬התוכנית אמורה לכלול לכל היותר 000,1 דונם!‬ ‫בגלל הגמישות היא כוללת 000,009 דונם!!!‬ ‫אין שום תוכנית בעולם שנותנת גמישות כזו!!!!‬ ‫‪‬תמ"א צריכה לקבוע את היקפי המתקנים‬ ‫המבוקשים בכל מתקן ומתקן.‬ ‫‪‬מי שיחליט על להקים את עיקר הטיפול יהיה‬ ‫היזם שיגיש תוכנית ל"ועדה".‬

‫טיעונים כנגד הבחינה המקצועית‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬כאזרח אני מצפה שמוסדות התכנון יפעלו בצורה‬ ‫המקצועית ביותר וידאגו לשמור על האינטרס‬ ‫הציבורי של המדינה והאזרחים.‬ ‫‪‬לתוכנית נערכו 8 תסקירי סביבה, 2 דוחות‬ ‫סיכונים – היה ניתן לצפות שתכלול הוראות‬ ‫מפורטות לתכנון ולמניעת מפגעים לטיפול.‬ ‫‪‬הבדיקה מה התמהיל הרצוי צריכה לבוא לפני‬ ‫אישור התוכנית ולא לאחריה!‬

‫סקר סיכונים‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬ד"ר יעקב דרור ממשרד להגנת הסביבה אמר‬ ‫שההנחיות לקבעו על פי "תקלות תפעוליות‬ ‫שבשיגרה" והוסיף על פי "תרחיש הייחוס".‬ ‫לא נעשה שום סקר שבחן תקלות וחבלות וכן‬ ‫תרחישים שונים שמבססים את תרחיש הייחוס.‬ ‫מטה המאבק ביקש ממוסדות התכנון להכין‬ ‫ולהציג סקר סיכונים ולא נענה!‬

‫סקר סיכונים ( המשך)‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬צו הבטיחות ת"י 4665 מתייחס לצינור אחד בלבד!‬ ‫לכן אין לאשר את מסדרון הצנרת בו עוברים 9 צינורות‬ ‫של חומרים מסוכנים!‬ ‫‪‬צו הבטיחות לא מתייחס לצנרת הקונדונסט!‬ ‫אין לאשר העברת קונדונסט ללא סקר סיכונים!‬ ‫‪‬סקר הסיכונים למתקן ההגפה נערך רק לנשב אחד.‬ ‫(נקבע מרחק בטיחות של 051 מ')‬ ‫עפ"י התוכנית מדובר ב 3 נשבים מה מרחק ההפרדה?‬ ‫לא נערך סקר סיכונים!‬

‫סקר סיכונים (המשך)‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬משרד להגנת הסביבה מנחה רק לתרחישים‬ ‫שבשגרה, באופן מקל בהשוואה למקובל בעולם.‬ ‫‪‬מה התוצאה של רעידת אדמה או פיגוע חבלני?‬ ‫‪‬ראו סקירה של ד"ר ישראל ברזילי על מרחקי‬ ‫בטיחות ורשימת אסונות שהתרחשו בעולם.‬

‫סרטון‬ ‫‪‬‬

‫סקר סיכונים - סיכום‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬אסור בשום פנים להעביר את סקר הסיכונים‬ ‫לשלב היתר הבנייה!‬ ‫‪‬יש לעדכן את התקנים בישראל, להציג את טווחי‬ ‫הסיכון המוסכמים ולהבטיח תכנון בטוח‬ ‫ומתאים שאינו מסכן את האדם והסביבה.‬ ‫‪‬על פי המומחים וחוות הדעת, אין ספק שהצבת‬ ‫מתקן בים תפחית את הסיכונים הצפויים ממתקן‬ ‫יבשתי.‬

‫תסקיר סביבתי‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬התסקיר הנוכחי מבוסס על מתקן גנרי, מבלי‬ ‫שידעו איזה מתקנים מתוכננים ומהו הרכב הגז.‬ ‫‪‬יש לדחות את התמ"א ולבקש להציג תוכנית‬ ‫מלאה עם תסקירים סביבתיים נדרשים.‬ ‫‪‬אין לאפשר להכין תנ"ס, כתנאי להיתר בנייה –‬ ‫היות ולציבור לא תהיה היכולת להתנגד והוא אינו‬ ‫שקוף לציבור.‬

‫תסקיר סביבתי (המשך)‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬תסקיר ההשפעה על הסביבה היה "גנרי" לחלופות‬ ‫לתקנים ביבשה או בים (חלופות 8,4)‬ ‫‪‬לא בוצעה כל השוואה סביבתית בין חמש החלופות‬ ‫הרלוונטיות (חלופות 9,8,7,4,3)‬ ‫‪‬בתוכנית לא נשאלה השאלה המרכזית: איפה טביעת‬ ‫הרגל הסביבתית הקטנה ביותר?‬

‫תסקיר סביבתי (המשך)‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬במידה והמאגר יכיל ‪ H2S‬אסור יהיה להקים‬ ‫את המתקן על היבשה. (לא נכלל בהוראות‬ ‫התמ"א)‬ ‫‪‬דליפת ‪ MEG‬למי התהום יגרמו לזיהום חמור!‬

‫תסקיר סביבתי (המשך)‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬משרד להגנת הסביבה קבע "לטיפול מרבי בים יש יתרונות‬ ‫סביבתיים, בטיחותיים וביטחוניים" – לא נלקח בחשבון‬ ‫‪‬תסקיר הסביבתי הימי חסר.‬ ‫‪‬ד"ר איציק מקובסקי מאוניברסיטת חיפה מציין שניתן‬ ‫להרחיק את המתקן למרחק שלפחות 51 ק"מ מחוף הים.‬ ‫‪‬סעיף 6.6 – הוראות התנ"ס - חייב להיות מחייב!‬ ‫מאחר והמלצות פרק ה' בתסקיר השפעה על הסביבה לא‬ ‫הוטמעו בתוכנית.‬

‫בחירת חלופת מט"ש מרץ – שיקול‬ ‫דעת לקוי‬ ‫‪‬חלופת מרץ מצוייה בלב‪‬‬ ‫שטחים פתוחים במרכז הארץ‬ ‫באזור הנועד לשימור, חלק ממסדרות אקולוגי ארצי,‬ ‫כל מוסדות התכנון עיגנו שטח זה ושמרו עליו.‬ ‫‪‬משרד להגנת הסביבה העדיף את חלופת חדרה.‬ ‫‪‬לא נערכו בדיקות מקיפות להשפעות סביבתיות באתר‬ ‫מרץ אלא השאירו את לשלב היתר הבנייה (כיצד ניתן‬ ‫להשוות חלופות ללא בדיקה מקיפה?)‬ ‫‪‬בדיקת החלופות נעשה על שטח קטן של 07 ד' שגדל‬ ‫ל232 ד'.‬

‫בחירת חלופת מט"ש מרץ – שיקול‬ ‫דעת לקוי‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬התוכנית פוגעת פגישה קשה בשטחי חקלאות‬ ‫‪‬כל תוואי צנרת הגז יהווה "מדבר" תשתיות.‬ ‫‪‬הגמישות (סעיף 01.6) מונעת מהציבור ומוסדות‬ ‫התכנון להתנגד. יש לבטל סעיף זה ולקבוע‬ ‫נוקשות חד משמעית באזורים הסמוכים‬ ‫למגורים.‬ ‫‪‬מתקן קבלה יבשתי – יש להוריד מסעיף 1.2.4,‬ ‫"ולטיפול בתוצרי לוואי"‬

‫שיקול ביטחוני‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬לכל מתקן תשתית יש שיקולים אסטרטגיים‬ ‫ביטחוניים אשר צריכים לבוא לידי ביטוי‬ ‫‪‬עמק חפר נמצאת במותניים הצרות של מדינת‬ ‫ישראל, כל תשתיות המדינה עוברות דרכה:‬ ‫מערכות הכבישים (6,4,2), מערכות הרכבות‬ ‫(מזרחית ומערבית), קו המוביל הארצי, קו הנפט,‬ ‫מסדרונות החשמל – כל פגיעה במתקן תחצה את‬ ‫המדינה לשני חלקים!‬

‫שיקול בטחוני‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬מבדיקה שעשו יועצים למטה המאבק עולה‬ ‫תמונה ברורה של איומים למתקן היבשתי ולכך‬ ‫שיש עדיפות ברורה למתקן ימי.‬ ‫‪‬סעיף 11.6 – יש לדרוש שמשרד להגנת העורף‬ ‫יבדוק את ההיבטים ותרחישי הסיכון למתקנים.‬ ‫יש לדרוש את חוות הדעת של המועצה לביטחון‬ ‫לאומי כשיקול בין לחלופות הטיפול בים וביבשה.‬

‫שיקול בטחוני - סיכום‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬לשיקולים ביטחוניים יש משקל רב בהחלטה על‬ ‫מיקום מתקני הטיפול. יש לבדוק את האיומים‬ ‫והסכנות ולבנות חלופות ביטחוניות שונות למתקן‬ ‫בים וביבשה.‬ ‫‪‬לאחר שבחנו באמצעות המומחים השונים:‬ ‫המסקנה היא ברורה: לאור הסיכונים‬ ‫הביטחוניים יש להקים את המתקן הקבלה בלב‬ ‫הים!‬

‫שיקול בריאותי‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬עמדת משרד הבריאות לא באה לידי ביטוי‬ ‫בהוראות התמ"א.‬ ‫‪‬יש להוסיף סעיף להוראות התמ"א אשר דורשת‬ ‫להכין סקר סיכונים בריאותי לתושבים אשר‬ ‫מצאים בסמוך למתקני התשתית.‬

‫שיקול כלכלי‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬מדינת ישראל הולכת לתוכנית מבלי שהכינה דו"ח‬ ‫כלכלי מקיף שבוחן את מגוון החלופות הטכנולוגיות‬ ‫והשיקולים הכלכליים מנקודת ראות המשק הלאומי!‬ ‫‪‬על פי היועצים של מטה המאבק, ועל סמך הניסיון של‬ ‫הקמת אסדת תמר, ודו"ח של ‪ – PDI‬עלות הקמת‬ ‫המתקנים בין הים ליבשה זהה.‬ ‫‪‬יש להוסיף לסעיף 2.6 דרישה לדו"ח כלכלי מלא‬ ‫להצדקה כלכלית בראיה לאומית.‬

‫טיעונים נגד אישור היתרי בניה‬ ‫על ידי מנהל רשות הגז‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬מנהל רשות הגז יאשר את המסמך העקרוני‬ ‫לחלוקת הפיתוח בין הים ליבשה.‬ ‫‪‬סעיף 2.6.ג' וד' – יש לבטל סעיפים אלו – הגורם‬ ‫המאשר את חלוקת הפיתוח צריך להיות המועצה‬ ‫הארצית. (ולדרוש תוכנית מפורטת)‬

‫הועדה הבינמשרדית – סעיף 1.6‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬צוות הבינמשרדי הוא גורם חדש ועוקף מוסדות‬ ‫התכנון!‬ ‫‪‬אין בצוות שום גורם אשר מייצג את האינטרס‬ ‫הציבורי!‬ ‫‪‬יש לבטל סעיף זה, היות והוא מפקיע ממוסדות‬ ‫התכנון את החלטה לגבי התכנון הסופי.‬ ‫‪‬המועצה הארצית צריכה להיות הגורם הבלעדי‬ ‫לאישור תוכניות!‬

‫האופציה הימית‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬על המומחים: יו פריין, פרופ' בריין אדמס, בועז‬ ‫דטנר ומאיר וייס:‬ ‫בכל מקרה יהיה צורך בעוד מספר שנים יהיה‬ ‫צורך להפריד ולהוציא את כל הנוזלים החופשיים‬ ‫לפני דחיסה של הגז בים.‬ ‫‪‬אין כל הגיון בטווח הארוך להקים מתקן מלא‬ ‫ביבשה!‬

‫האופציה הימית‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬טיפול בעומק הים הוא הפתרון בעל היתרונות‬ ‫הרבים ביותר ועונה על צרכי המדינה מבחינת‬ ‫אמינות, זמן הקמה, עלות, בטיחות, בטחון‬ ‫ושמירה על הסביבה.‬ ‫‪‬יש לבטל את הסימונים של מתקני הטיפול ביבשה.‬ ‫‪‬יש לסמן את צנרת ההולכה כך שתתאים לצינור‬ ‫אחד בלבד!‬

‫האופציה הימית‬ ‫‪‬‬ ‫‪ 95%‬מהטיפול בגז שמגיע מקידוח תמר מטופל‬ ‫באסדת תמר שליד ים טטיס.‬ ‫מי הטיפול, הקונדוסט וה‪ MEG‬מופרדים באופן מלא‬ ‫על האסדה!‬ ‫יש לבטל את מתקני הטיפול ל‪ ,MEG‬למי הטיפול,‬ ‫לקונדוסט ואת מכלול הצנרת ביבשה!‬ ‫‪‬הקמת מתקני טיפול בים תואמת את המסקנות‬ ‫הועדה הבינמשרדית להקמת איים מלכותיים‬ ‫לתשתיות. (הוגש לממשלה ביולי 3102)‬

‫האופציה הימית‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬המומחים והיועצים הוכיחו שעדיף להקים מתקן‬ ‫ימי, זה זול יותר, בטוח יותר, מהיר יותר.‬ ‫‪‬היזמים בעצמם מעדיפים להקים את המתקנים‬ ‫בים!‬ ‫‪‬במידה ובכל זאת יוחלט על הקמת אסדה, יש‬ ‫להרחיק את האסדה עד למרחק המירבי בקצה‬ ‫מדף היבשת.‬

‫אפשרויות למתקנים בים‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬פלטפורמות וספינות ‪ FPSO‬משמשות מדינות‬ ‫רבות ברחבי העולם ויכולות לספק את כל צרכי‬ ‫המשק הישראלי לטיפול בגז מהתגליות.‬ ‫‪‬בשנים האחרונות %08 מהמתקנים נבנים בים!‬ ‫‪‬יש להעדיף בצורה ברורה את החלופה הימית!‬ ‫‪‬יש להוסיף סעיף בתוכנית – שבכל 4 שנים תבחן‬ ‫המועצה הארצית את הצורך בשינויים בהתאם‬ ‫לזמינות הטכנולוגית.‬

‫יתירות ואספקת הגז‬ ‫‪‬‬

‫סעיף 21.6 – צמצום אגירת דלקים‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬יש לקבוע כי הטיפול בקונדנסט יבוצע בים בלבד!‬ ‫‪‬הפרדת הקונדנסט נעשה בכל מקרה על אסדת‬ ‫הפחתת לחץ‬ ‫‪‬אין שום סיבה לכפל סיכונים!‬ ‫‪‬יש להעביר את הקונדוסט בספינות ‪ PSO‬או‬ ‫בצנרת ישירות לבתי הזיקוק.‬

‫לסיכום‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬הקמת המפעלים לטיפול בגז על גבי‬ ‫אסדה/אסדות בים תמזער באופן משמעותי את‬ ‫מגוון האיומים על האדם והסביבה.‬ ‫‪‬הקמת המפעלים בים תוביל למימוש הפרויקטים‬ ‫בלוח הזמנים הקצר ביותר.‬ ‫‪‬הוראות התמ"א 73 ח' פוגעות פגיעה גסה‬ ‫בעקרונות דיני התכנון והבניה לרבות שיתוף‬ ‫הציבור והשקיפות.‬

Add a comment

Related presentations

Cfbp barometre octobre

Cfbp barometre octobre

November 10, 2014

VITOGAZ vous présente: CFBP baromètre gpl carburant

Ata Escrita da 16ª Sessão Ordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Vereado...

Ata Escrita da 10ª Sessão Extraordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Ve...

Rx1 nasil kullanilir

Rx1 nasil kullanilir

November 8, 2014

Rx1 zayiflama hapi, kullanimi nasildir, yan etkileri var mi? yan etkiler var ise h...

Esposto del MoVimento 5 Stelle sul Patto del Nazareno

Slide Servizi postali

Slide Servizi postali

November 7, 2014

Slides per i servizi postali presentati in occasione dell'incontro azienda e organ...

Related pages

מטה מאבק עמק חפר - About - Google+

מטה מאבק עמק חפר ‎ hasn't shared anything on this page with you. · · . ‎ | | Problem loading ... Problem loading Google+.
Read more

‎מטה מאבק הגז - חדרה והסביבה‎

‎מטה מאבק הגז באזור מישור החוף הצפוני, חדרה, ... עמק חפר, זכרון יעקוב, בנימינה ועוד. ...
Read more

מועצה אזורית עמק חפר

עמק חפר, מועצה אזורית עמק חפר ... רגע לפני היציאה לחג התקיים פורום ראשי ישובים חגיגי ...
Read more

מועצה אזורית עמק חפר – ויקיפדיה

מועצה אזורית עמק חפר · מועצה ... · הגליל התחתון · מבואות החרמון · מגידו · מטה ...
Read more

מצגת תכנון מאבק ציבורי אפקטיבי ...

איך בונים מאבק ציבורי? ... מצגת מטה מאבק גז ... מטה מאבק עמק חפר
Read more

מטה מאבק עמק חפר | יוני ארי ...

תגית: מטה מאבק עמק חפר
Read more

הרשמה ב facebook של מטה המאבק - חרב לאת

מאבק נגד מפעל גז ... "מטה המאבק - עמק חפר" כנגד מפעלי הגז בלב העמק החל לפעול גם ברשת.
Read more

‎מצילים את הבית שלנו- מטה המאבק ...

המאבק נמשך. היום בצעדת עמק חפר תוך כשעתיים בלבד נאספו מאות חתימות של צועדים מהעמק ...
Read more