דירות להשקעה איך מתחילים?

55 %
45 %
Information about דירות להשקעה איך מתחילים?
Real Estate

Published on March 13, 2014

Author: IsraelHass

Source: slideshare.net

Description

מדריך צעד אחר צעד של 8 הצעדים שימקדו לכם את חיפוש הדירה ויחסכו לכם שעות של התרוצצויות מיותרות. לליווי וייעוץ ברכישת דירה למגורים/להשקעה צור קשר עם ישראל ב-rochshimjr@gmail.com או 050-5810690 אתר - http://homeinj.co.il/buying-home/advice/

?‫מתחילים‬ ‫איך‬ ‫להשקעה‬ ‫דירות‬

‫הס‬ ‫ישראל‬ – ‫המרצה‬ ‫על‬ ‫עד‬2009‫שוק‬ ‫ועורך‬ ‫ביזפורטל‬ ‫באתר‬ ‫נדל"ן‬ ‫כתב‬ ‫של‬ ‫נסיון‬ ‫בעל‬ ‫נדל"ן‬ ‫משקיע‬ ,‫בכלכליסט‬ ‫ההון‬6 ‫למגורים‬ ‫דירה‬ ‫בקניית‬ ‫רוכשים‬ ‫מלווה‬ ,‫שנים‬ -‫מ‬ ‫והשקעה‬2005.‫רוכשים‬ ‫קבוצות‬ ‫ומארגן‬

‫לשם‬ ‫להשקעה‬ ‫דירות‬ ‫ברכישת‬ ‫נעסוק‬ ‫זה‬ ‫במפגש‬ ‫בנדל"ן‬ ‫אחרות‬ ‫בהשקעות‬ ‫ולא‬ ‫תשואה‬ ‫השגת‬ •‫שיוכלו‬ – ‫אצבע‬ ‫כללי‬ ‫הם‬ ‫כאן‬ ‫שנציג‬ ‫העקרונות‬ ‫בכל‬ ‫להשקעה‬ ‫דירות‬ ‫לרכישת‬ ‫גם‬ ‫אתכם‬ ‫לשמש‬ ‫בישראל‬ ‫דווקא‬ ‫ולא‬ ‫מקום‬

9‫להשקעה‬ ‫דירה‬ ‫לבחירת‬ ‫הכללים‬ 1‫אחרים‬ ‫באיזורים‬ ‫מאשר‬ ‫יותר‬ ‫מתונה‬ ‫אבל‬ ,‫מחירים‬ ‫עליית‬ ‫היתה‬ ‫בו‬ ‫מיקום‬ ( .‫מדלן‬ ‫שבאתר‬ ‫בגרפים‬ ‫לבדוק‬ ‫ניתן‬ – ‫מדינה‬ ‫באותה‬ 2‫לקבל‬ ‫שניתן‬ ‫הממוצעת‬ ‫מהתשואה‬ ‫גבוהה‬ ‫הממוצעת‬ ‫התשואה‬ ‫בו‬ ‫מיקום‬ ( ‫כפול‬ ‫שנקבל‬ ‫השכירות‬ ‫סכום‬ – ‫תשואה‬ .‫ביקוש‬ ‫באיזור‬ ‫זהה‬ ‫נכס‬ ‫מרכישת‬ 12‫הנרכשת‬ ‫הדירה‬ ‫מחיר‬ ‫חלקי‬ ‫חודשים‬ 3‫יש‬ :‫זאת‬ ‫לבדוק‬ ‫כדי‬ .‫בדירות‬ ‫ער‬ ‫מסחר‬ ‫יש‬ – ‫גבוהה‬ ‫הסחירות‬ ‫בו‬ ‫מיקום‬ ( ‫רוצים‬ ‫שאתם‬ ‫הדירה‬ ‫סוג‬ ‫של‬ ‫האחרונים‬ ‫בחודשים‬ ‫המכירות‬ ‫שכמות‬ ‫לבדוק‬ ‫בה‬ ‫האחרונה‬ ‫בתקופה‬ ‫בשכונה‬ ‫הדירות‬ ‫של‬ ‫המכירות‬ ‫מכמות‬ ‫גבוה‬ ,‫לרכוש‬ .‫בשכונה‬ ‫מחיר‬ ‫עליות‬ ‫היו‬ 4‫השכונה‬ ‫את‬ ‫לבדוק‬ ‫יש‬ – ‫הערה‬ .‫לשכירות‬ ‫גבוהה‬ ‫ביקוש‬ ‫יש‬ ‫בו‬ ‫מיקום‬ ( ‫ויש‬ ‫אוניברסיטה‬ ‫או‬ ‫מכללה‬ ‫יש‬ ‫בהם‬ ‫רבות‬ ‫ערים‬ ‫יש‬ ‫כי‬ ,‫הספציפי‬ ‫והרחוב‬ ‫כדי‬ .‫מסויימות‬ ‫לשכונות‬ ‫רק‬ ‫מגיע‬ ‫הביקוש‬ ‫אבל‬ ‫לשכירות‬ ‫גבוה‬ ‫ביקוש‬ ‫בהן‬ ‫יד‬ ‫באתר‬ ‫מודעה‬ ‫לשים‬ ‫ניתן‬ ‫לשכירות‬ ‫הביקוש‬ ‫את‬ ‫לבדוק‬2‫השכרת‬ ‫לשם‬ ‫רמת‬ ‫את‬ ‫ולבדוק‬ (‫השוק‬ ‫)במחיר‬ ‫לרכוש‬ ‫מעוניינים‬ ‫אתם‬ ‫אותה‬ ‫הדירה‬ ‫ההתעניינות‬

9‫להשקעה‬ ‫דירה‬ ‫לבחירת‬ ‫הכללים‬ 5‫בארץ‬ ‫החודשי‬ ‫הממוצע‬ ‫לשכר‬ ‫בהשוואה‬ ‫בעיר‬ ‫החודשי‬ ‫השכר‬ ‫ממוצע‬ ‫בדיקת‬ ( 6‫החיפוש‬ ‫מילות‬ ‫בכלי‬ ‫לבדוק‬ – ‫משקיעים‬ ‫מספר‬ ‫כבר‬ ‫יש‬ ‫בו‬ ‫לאיזור‬ ‫עדיפות‬ ( (‫העיר‬ ‫ב...)שם‬ ‫להשקעה‬ ‫"דירות‬ – ‫לביטוי‬ ‫חיפושים‬ ‫שיש‬ ‫בגוגל‬ 7‫משכנתא‬ ‫בו‬ ‫לספק‬ ‫מוכן‬ ‫שהבנק‬ ‫איזור‬ ( 8,‫שנייה‬ ‫לקדנציה‬ ‫נבחר‬ ‫העיר‬ ‫ראש‬ ‫בהם‬ ‫בערים‬ ‫להשקעה‬ ‫גדולה‬ ‫עדיפות‬ ‫יש‬ ( ‫כדי‬ ‫מספיק‬ ‫ניסיון‬ ‫לו‬ ‫אין‬ ‫הראשונה‬ ‫בקדנציה‬ .‫שלו‬ ‫השנייה‬ ‫הקדנציה‬ ‫בתקופת‬ ,‫להוכיח‬ ‫צריך‬ ‫שהוא‬ ‫מרגיש‬ ‫וגם‬ ‫יכול‬ ‫הוא‬ ‫השנייה‬ ‫בקדנציה‬ ,‫העיר‬ ‫את‬ ‫לפתח‬ ."‫"לצוף‬ ‫להתחיל‬ ‫כבר‬ ‫עשוי‬ ‫הוא‬ ‫השלישית‬ ‫ובקדנציה‬ 9‫של‬ ‫פרוייקט‬ ‫נבנה‬ ‫בקרבתם‬ ‫באיזורים‬ ‫להשקעה‬ ‫עדיפות‬ ‫יש‬ – ‫תחבורה‬ ( – ‫לפרויקט‬ ‫שקלים‬ ‫מיליארד‬ ‫מחצי‬ ‫הגדול‬ ‫בהיקף‬ ‫חדשה‬ ‫תחבורתית‬ ‫תשתית‬ .‫התחבורה‬ ‫משרד‬ ‫באתר‬ ‫זה‬ ‫לגבי‬ ‫פרטים‬ ‫לך‬ ‫ויש‬ ‫במידה‬ .‫המקרים‬ ‫ברב‬ ‫שעובדים‬ ‫ככללים‬ ‫התוצאה‬ ‫מבחן‬ ‫ע"י‬ ‫שנבדקו‬ ‫ברזל‬ ‫כללי‬ ‫הם‬ ‫אלו‬ * ‫למטה‬ ‫למצגת‬ ‫בתגובות‬ ‫עליו‬ ‫לי‬ ‫שתכתוב‬ ‫אשמח‬ ‫בשטח‬ ‫תוצאות‬ ‫סמך‬ ‫על‬ ‫אותו‬ ‫שבדקת‬ ‫נוסף‬ ‫כלל‬

?‫ברכישה‬ ‫טוב‬ ‫מחיר‬ ‫להשיג‬ ‫איך‬ 1‫רק‬ ‫שהם‬ ‫נכסים‬ ‫רק‬ ‫לראות‬ ‫מהם‬ ‫לבקש‬ ‫אז‬ ‫מתווכים‬ ‫עם‬ ‫עובדים‬ ‫אם‬ ( ‫בבלעדיות‬ 2‫יותר‬ ‫לשאוב‬ ‫ניתן‬ – ‫מנוסה‬ ‫לא‬ ‫ממתווך‬ ‫דירה‬ ‫לרכוש‬ ‫לנסות‬ ‫עדיפות‬ ( ‫ברכישת‬ ‫יותר‬ ‫רב‬ ‫מיקוח‬ ‫כח‬ ‫להשיג‬ ‫וכך‬ ‫מנוסה‬ ‫לא‬ ‫ממתווך‬ ‫מידע‬ .‫הדירה‬ 3‫לרכישת‬ ‫מחיר‬ ‫הצעת‬ ‫שיש‬ ‫פעם‬ ‫בכל‬ ‫לכם‬ ‫שיגיד‬ ‫מהמתווך‬ ‫לבקש‬ ( ?‫ההצעה‬ ‫סכום‬ ‫ומה‬ ‫הדירה‬ 4‫לא‬ ‫כבר‬ ‫אחרים‬ ‫רוכשים‬ ‫שהגישו‬ ‫האחרונות‬ ‫המחיר‬ ‫שהצעות‬ ‫לאחר‬ ( ‫את‬ ‫להציע‬ ‫ואז‬ ‫לפחות‬ ‫שבוע‬ ‫לחכות‬ ,‫התקבלה‬ ‫לא‬ ‫או‬ ‫רלוונטית‬ ‫שבוע‬ ‫של‬ ‫מוגבל‬ ‫לזמן‬ ‫שלכם‬ ‫ההצעה‬

?‫השקעתנו‬ ‫את‬ ‫ננהל‬ ‫איך‬ ‫רבים‬ ‫רוכשים‬ ‫מרחיקה‬ ‫להשקעה‬ ‫דירה‬ ‫רכישת‬ :‫הבאות‬ ‫מהסיבות‬1‫שוטף‬ ‫ניהול‬ ‫אפשרות‬ ‫חוסר‬ ( ‫מרחוק‬ ‫הנכס‬ ‫של‬2‫שוכרים‬ ‫מציאת‬ ‫עם‬ ‫התעסקות‬ ( ‫שנה‬ ‫כל‬3‫יחריבו‬ ‫שלא‬ ‫השוכרים‬ ‫על‬ ‫נסמוך‬ ‫איך‬ ( ‫הנכס‬ ‫את‬

‫להשקעה‬ ‫דירה‬ ‫של‬ ‫נכון‬ ‫לניהול‬ ‫עקרונות‬ 1(‫סטודנטים‬‫אותה‬ ‫הראשונה‬ ‫הדירה‬ ‫לא‬ ‫שזו‬ ‫סטודנטים‬ ‫שהם‬ ‫שוכרים‬ ‫לחפש‬ ‫עדיף‬ - .‫בהשכרות‬ ‫ניסיון‬ ‫להם‬ ‫שיהיה‬ ‫עדיף‬ – ‫שוכרים‬ ‫הם‬‫משפחות‬‫הם‬ ‫למה‬ ‫לבדוק‬ – ‫התשובה‬ – ‫לשכור‬ ‫מאשר‬ ‫לרכוש‬ ‫כדאי‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫בו‬ ‫באיזור‬ ‫דירה‬ ‫לשכור‬ ‫מעוניינים‬ ‫שכר‬ ‫תלושי‬ ‫אך‬ ‫מאוד‬ ‫נמוך‬ ‫עצמי‬ ‫הון‬ ‫יש‬ ‫שלמשפחה‬ ‫היא‬ ‫כאן‬ ‫להינתן‬ ‫שתצטרך‬ ‫מספקת‬ ‫כלכלית‬ ‫יציבות‬ ‫חוסר‬ ‫על‬ ‫תעיד‬ ‫אחרת‬ ‫תשובה‬ ‫כל‬ ‫כמעט‬ .‫וסבירים‬ ‫יציבים‬ ‫שכר‬ ‫תלושי‬ ‫ממנו‬ ‫תבקשו‬ ‫השוכר‬ ‫בחירת‬ ‫לפני‬ .‫כאלו‬ ‫שוכרים‬ ‫תרצו‬ ‫לא‬ ‫ואתם‬ ‫לפחות‬ ‫אחרונים‬2‫גם‬ ‫תספיק‬ ‫השוכר‬ ‫של‬ ‫הפנויה‬ ‫שהכנסתו‬ ‫ולבחון‬ (‫יציבות‬ ‫)לבדוק‬ .‫האחרות‬ ‫להוצאותיו‬ ‫וגם‬ ‫לשכירות‬ 2‫סכום‬ :‫בדירה‬ ‫להיות‬ ‫העשויים‬ ‫הצפויים‬ ‫הנזקים‬ ‫בגובה‬ ‫נזיל‬ ‫מספיק‬ ‫בטחון‬ ‫לקחת‬ ‫עדיף‬ ( ‫יספיקו‬ ‫שכירות‬ ‫חודש-חודשיים‬ ‫של‬ 3-‫בכ‬ ‫הנמוך‬ ‫שכירות‬ ‫מחיר‬ ‫לקחת‬ ‫יש‬ (10%‫לשוכר‬ ‫לאותת‬ ‫כדי‬ – ‫השוק‬ ‫למחיר‬ ‫מתחת‬ ‫השוכר‬ ‫מצד‬ ‫ארוך‬ ‫לטווח‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫יוצר‬ ‫זה‬ ‫צעד‬ .‫במחיר‬ ‫לקראתו‬ ‫באים‬ ‫שאנחנו‬ .‫הדירה‬ ‫על‬ ‫יותר‬ ‫לשמור‬ ‫לו‬ ‫וגורם‬ 4‫גבוה‬ ‫מחיר‬ ‫על‬ ‫לסגור‬ ‫מאשר‬ ‫שנתיים‬ ‫של‬ ‫לטווח‬ ‫נמוך‬ ‫יותר‬ ‫מחיר‬ ‫על‬ ‫לסגור‬ ‫עדיף‬ ( ‫לשנה‬ ‫ימשיך‬ ‫השוכר‬ ‫בהסכמתכם‬ ‫שרק‬ ‫לכתוב‬ ‫אבל‬ – ‫הבאה‬ ‫לשנה‬ ‫שוכר‬ ‫ולחפש‬ (‫)אופציה‬ ‫הבאה‬ 5‫או‬ ‫מידרג‬ ‫אתר‬ ‫את‬ ‫יש‬ ‫היום‬ – ‫בנכס‬ ‫התיקונים‬ ‫ניהול‬ (no problem‫מקצוע‬ ‫בעלי‬ ‫בהם‬ ‫שצצה‬ ‫בעיה‬ ‫בכל‬ ‫נוכל‬ ‫ולכן‬ – ‫לו‬ ‫סיפקו‬ ‫שהם‬ ‫השירות‬ ‫בעבור‬ ‫הלקוח‬ ‫ע"י‬ ‫מדורגים‬ .‫ביותר‬ ‫הגבוה‬ ‫הדירוג‬ ‫את‬ ‫יש‬ ‫לו‬ ‫המקצוע‬ ‫בעל‬ ‫את‬ ‫לבחור‬

?‫להשקעה‬ ‫בדירות‬ ‫התשואה‬ ‫את‬ ‫להעלות‬ ‫איך‬ ‫לא‬ ‫בדירות‬ ‫רבות‬ ‫בפעמים‬ ‫ניתקל‬ ‫דירות‬ ‫אחר‬ ‫בחיפוש‬ ‫לפסול‬ ‫כדאי‬ ‫לא‬ ‫אך‬ ,‫נמוכה‬ ‫תשואה‬ ‫המניבות‬ ‫משופצות‬ ‫של‬ ‫תשואה‬ ‫המניבה‬ ‫משופצת‬ ‫לא‬ ‫דירה‬ .‫הסף‬ ‫על‬ ‫אותן‬ 6%‫של‬ ‫תשואה‬ ‫המניבה‬ ‫לדירה‬ ‫בקלות‬ ‫להפוך‬ ‫יכולה‬ 7%?‫כיצד‬ . ‫של‬ ‫השקעה‬ ‫עם‬20,000,‫)צבע‬ ‫קוסמטי‬ ‫בשיפוץ‬ ‫שקלים‬ ‫בחדר‬ ‫וחרסינה‬ ‫ברזים‬ ‫חידוש‬ ‫לשם‬ ‫קל‬ ‫שיפוץ‬ ‫תיקון‬ ‫או‬ ,‫ישן‬ ‫תריס‬ ‫החלפת‬ ,‫והשירותים‬ ‫האמבטיה‬ -‫ב‬ ‫השכירות‬ ‫את‬ ‫להעלות‬ ‫ניתן‬ (‫החלונות‬250‫עד‬500 ‫בין‬ ‫תעלה‬ ‫התשואה‬ ‫וכך‬ ‫בחודש‬ ‫שקלים‬0.5%-‫ל‬1%.

‫לזוגות‬ ‫האידיאלי‬ ‫הפתרון‬ ‫להשקעה‬ ‫דירה‬ -‫מ‬ ‫פחות‬ ‫של‬ ‫עצמי‬ ‫הון‬ ‫בעלי‬300‫שקל‬ ‫אלף‬ ‫בעיר‬ ‫דירה‬ ‫לרכוש‬ ‫בשביל‬ ‫המספיק‬ ‫העצמי‬ ‫ההון‬ ‫את‬ ‫אין‬ ‫רבים‬ ‫שלזוגות‬ ‫היות‬ ‫המועדפת‬ ‫בעיר‬ ‫דירה‬ ‫לשכור‬ ‫היא‬ ‫האלטרנטיבה‬ ‫לגור‬ ‫מעוניינים‬ ‫הם‬ ‫בה‬ .‫קודם‬ ‫שהוצגו‬ ‫הקריטריונים‬ ‫עפ"י‬ ‫להשקעה‬ ‫דירה‬ ‫ולרכוש‬ ‫עליהם‬ :‫טעמים‬ ‫ממספר‬ ‫עדיפה‬ ‫זו‬ ‫אלטרנטיבה‬1‫להשקעה‬ ‫הדירה‬ ‫של‬ ‫התשואה‬ ‫עם‬ ( -‫מ‬ ‫גבוהה‬ ‫תהייה‬5.5%‫שלנו‬ ‫החודשי‬ ‫מההחזר‬ ‫שגבוהה‬ ‫שכירות‬ ‫נקבל‬ , ‫השכירות‬ ‫את‬ ‫במקצת‬ ‫שיכסה‬ ‫כסף‬ ‫סכום‬ ‫בידנו‬ ‫יישאר‬ ‫חודש‬ ‫כל‬ ‫ולכן‬ .‫מגורינו‬ ‫בעיר‬ ‫שנשלם‬ ‫החודשית‬ 2‫ערך‬ ,‫קודם‬ ‫שהוצגו‬ ‫הקריטריונים‬ ‫עפ"י‬ ‫להשקעה‬ ‫דירה‬ ‫ורכשנו‬ ‫במידה‬ ( ‫בו‬ ‫במיקום‬ ‫דירות‬ ‫לרכוש‬ ‫יתחילו‬ ‫שמשקיעים‬ ‫היות‬ – ‫הזמן‬ ‫עם‬ ‫יעלה‬ ‫הדירה‬ .‫יעלה‬ ‫הדירה‬ ‫של‬ ‫המחיר‬ ‫ואז‬ ‫גבוהה‬ ‫היא‬ ‫התשואה‬

‫להשקעה/למגורים‬ ‫דירה‬ ‫ברכישת‬ ‫ליווי‬ :‫שלי‬ ‫השירות‬ ?‫השירות‬ ‫כולל‬ ‫מה‬ 1,‫הרכישה‬ ‫ומטרת‬ ‫צרכי‬ ‫לגבי‬ ‫מחקר‬ ‫עריכת‬ – ‫הרכישה‬ ‫ואזור‬ ‫מטרת‬ ‫מיקוד‬ ( .‫החיפוש‬ ‫ומיקוד‬ ‫דירה‬ ‫לרכישת‬ ‫פוטנציאלים‬ ‫באזורים‬ ‫מיקוד‬ 2‫איך‬ ,‫דירה‬ ‫ברכישת‬ ‫אטרקטיביות‬ ‫בדיקות‬ ‫לבצע‬ ‫איך‬ – ‫דירה‬ ‫חיפוש‬ ( ‫אחת‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫הרכישה‬ ‫כדאיות‬ ‫ניתוח‬ .‫להתמקד‬ ‫בדיקות‬ ‫ובאילו‬ ‫מחפשים‬ .‫מהדירות‬ 3‫רווחי‬ ‫מו"מ‬ ‫לנהל‬ ‫איך‬ ( 4‫מתווכים/עו"ד/שמאים/שיפצניקים‬ – ‫מקצוע‬ ‫בעלי‬ ‫מול‬ ‫לעבוד‬ ‫איך‬ ( 5‫מימוני‬ ‫ייעוץ‬ ‫כולל‬ ‫המשכנתא‬ ‫סגירת‬ ‫עד‬ ‫מלא‬ ‫משכנתאות‬ ‫ייעוץ‬ ( 6,‫הדירה‬ ‫אחזקת‬ ‫את‬ ‫לנהל‬ ‫איך‬ ,‫יציבים‬ ‫שוכרים‬ ‫לאתר‬ ‫איך‬ – ‫הדירה‬ ‫ניהול‬ ( ‫ניהול‬ ‫חברת‬ ‫בחירת‬ ‫הס‬ ‫ישראל‬ – ‫קשר‬ ‫ליצירת‬050-5810690:‫מייל‬ rochshimjr@gmail.com

?‫שאלות‬

Add a comment

Related presentations

9876557500 | 9872076706 | WAVE APARTMENTS MOHALI SECTOR 99 | WAVE APARTMENTS COMIN...

Find out our slection of luxury properties in Provence and on the French Riviera (...

Find out this lovely recent and luxury property in the soth of France near airport...

Map of the Boston Commercial Real Estate market by industry and area.

29 Palms Residential Lot

29 Palms Residential Lot

November 10, 2014

29 Palms residential lot in developing area of 29 Palms. Clean pristine desert vi...

Palm Bay Home Inspector

Palm Bay Home Inspector

November 6, 2014

We Provide Home Inspections and commercial inspections in Brevard County, FL and I...

Related pages

‫דירות להשקעה איך מתחילים‬‎ - YouTube

לקבלת הסדנא המלאה איפה כדאי לרכוש דירות להשקעה ב-2014 כנס לקישור הבא - https://homeinj ...
Read more

‫דירה להשקעה: איך רכשתי דירה ביבנה עם 100 אלף שח ?‬‎ - YouTube

דירה להשקעה: איך ... דירות להשקעה איך מתחילים ... קיסר ניהול נכסים דירות להשקעה ...
Read more

השקעה בנדלן - איך מתחילים

השקעה בנדלן - איך מתחילים?, קניית דירה להשקעה?, מהם היתרונות והחסרונות באפיק זה ועוד ...
Read more

השקעה בנדל"ן - המדריך המלא מיליון גולשים לא טועים.

איך מתחילים להשקיע בנדל" ... דירות להשקעה והזדמנויות נדל"ן שלא יחזרו, לחץ כאן.
Read more

טיפים בדרך הביתה - תיווך דירות: איך מתחילים?

טיפים מועילים למכירת דירות יד ... תיווך דירות: איך מתחילים ... איך בודקים נכס להשקעה ...
Read more

פורום: בחדרי חרדים - נדל"ן, איך מתחילים ? – בחדרי חרדים

נדל"ן, איך מתחילים ? ... לי אין כסף להשקעה ולהיות עוד מתווך מתוך מיליון ממש לא בא לי, ...
Read more

התנעת תהליך תמ"א 38 או פינוי בינוי – איך מתחילים? - יונדלן ...

... כנסו ללמוד איך מתחילים ... למשתכן דירה להשקעה דירות במחיר למשתכן דירות להשקעה ...
Read more

דירות להשקעה בברלין - Inspiration Group

דירות להשקעה בברלין נהנות ... ומחירי השיווק שלהן מתחילים בדרך ... איך להשקיע ...
Read more

משקיעים מתחילים רוכשים דירות בלי הבחנה - והמחירים מזנקים ...

דירת שלושה חדרים בקומה רביעית ללא מעלית בשיכון ישן בשכונת צור שלום בקרית ביאליק ...
Read more

מיסוי דירות להשקעה - הדרך להורדת מחירי הדירות - Markerweek ...

מיסוי דירות להשקעה - הדרך להורדת מחירי הדירות. מע"מ 0% הוא רעיון יצירתי, אך הוא רק מוסיף ...
Read more