דירות להשקעה איך מתחילים?

52 %
48 %
Information about דירות להשקעה איך מתחילים?
Real Estate

Published on March 13, 2014

Author: IsraelHass

Source: slideshare.net

Description

מדריך צעד אחר צעד של 8 הצעדים שימקדו לכם את חיפוש הדירה ויחסכו לכם שעות של התרוצצויות מיותרות. לליווי וייעוץ ברכישת דירה למגורים/להשקעה צור קשר עם ישראל ב-rochshimjr@gmail.com או 050-5810690 אתר - http://homeinj.co.il/buying-home/advice/

?‫מתחילים‬ ‫איך‬ ‫להשקעה‬ ‫דירות‬

‫הס‬ ‫ישראל‬ – ‫המרצה‬ ‫על‬ ‫עד‬2009‫שוק‬ ‫ועורך‬ ‫ביזפורטל‬ ‫באתר‬ ‫נדל"ן‬ ‫כתב‬ ‫של‬ ‫נסיון‬ ‫בעל‬ ‫נדל"ן‬ ‫משקיע‬ ,‫בכלכליסט‬ ‫ההון‬6 ‫למגורים‬ ‫דירה‬ ‫בקניית‬ ‫רוכשים‬ ‫מלווה‬ ,‫שנים‬ -‫מ‬ ‫והשקעה‬2005.‫רוכשים‬ ‫קבוצות‬ ‫ומארגן‬

‫לשם‬ ‫להשקעה‬ ‫דירות‬ ‫ברכישת‬ ‫נעסוק‬ ‫זה‬ ‫במפגש‬ ‫בנדל"ן‬ ‫אחרות‬ ‫בהשקעות‬ ‫ולא‬ ‫תשואה‬ ‫השגת‬ •‫שיוכלו‬ – ‫אצבע‬ ‫כללי‬ ‫הם‬ ‫כאן‬ ‫שנציג‬ ‫העקרונות‬ ‫בכל‬ ‫להשקעה‬ ‫דירות‬ ‫לרכישת‬ ‫גם‬ ‫אתכם‬ ‫לשמש‬ ‫בישראל‬ ‫דווקא‬ ‫ולא‬ ‫מקום‬

9‫להשקעה‬ ‫דירה‬ ‫לבחירת‬ ‫הכללים‬ 1‫אחרים‬ ‫באיזורים‬ ‫מאשר‬ ‫יותר‬ ‫מתונה‬ ‫אבל‬ ,‫מחירים‬ ‫עליית‬ ‫היתה‬ ‫בו‬ ‫מיקום‬ ( .‫מדלן‬ ‫שבאתר‬ ‫בגרפים‬ ‫לבדוק‬ ‫ניתן‬ – ‫מדינה‬ ‫באותה‬ 2‫לקבל‬ ‫שניתן‬ ‫הממוצעת‬ ‫מהתשואה‬ ‫גבוהה‬ ‫הממוצעת‬ ‫התשואה‬ ‫בו‬ ‫מיקום‬ ( ‫כפול‬ ‫שנקבל‬ ‫השכירות‬ ‫סכום‬ – ‫תשואה‬ .‫ביקוש‬ ‫באיזור‬ ‫זהה‬ ‫נכס‬ ‫מרכישת‬ 12‫הנרכשת‬ ‫הדירה‬ ‫מחיר‬ ‫חלקי‬ ‫חודשים‬ 3‫יש‬ :‫זאת‬ ‫לבדוק‬ ‫כדי‬ .‫בדירות‬ ‫ער‬ ‫מסחר‬ ‫יש‬ – ‫גבוהה‬ ‫הסחירות‬ ‫בו‬ ‫מיקום‬ ( ‫רוצים‬ ‫שאתם‬ ‫הדירה‬ ‫סוג‬ ‫של‬ ‫האחרונים‬ ‫בחודשים‬ ‫המכירות‬ ‫שכמות‬ ‫לבדוק‬ ‫בה‬ ‫האחרונה‬ ‫בתקופה‬ ‫בשכונה‬ ‫הדירות‬ ‫של‬ ‫המכירות‬ ‫מכמות‬ ‫גבוה‬ ,‫לרכוש‬ .‫בשכונה‬ ‫מחיר‬ ‫עליות‬ ‫היו‬ 4‫השכונה‬ ‫את‬ ‫לבדוק‬ ‫יש‬ – ‫הערה‬ .‫לשכירות‬ ‫גבוהה‬ ‫ביקוש‬ ‫יש‬ ‫בו‬ ‫מיקום‬ ( ‫ויש‬ ‫אוניברסיטה‬ ‫או‬ ‫מכללה‬ ‫יש‬ ‫בהם‬ ‫רבות‬ ‫ערים‬ ‫יש‬ ‫כי‬ ,‫הספציפי‬ ‫והרחוב‬ ‫כדי‬ .‫מסויימות‬ ‫לשכונות‬ ‫רק‬ ‫מגיע‬ ‫הביקוש‬ ‫אבל‬ ‫לשכירות‬ ‫גבוה‬ ‫ביקוש‬ ‫בהן‬ ‫יד‬ ‫באתר‬ ‫מודעה‬ ‫לשים‬ ‫ניתן‬ ‫לשכירות‬ ‫הביקוש‬ ‫את‬ ‫לבדוק‬2‫השכרת‬ ‫לשם‬ ‫רמת‬ ‫את‬ ‫ולבדוק‬ (‫השוק‬ ‫)במחיר‬ ‫לרכוש‬ ‫מעוניינים‬ ‫אתם‬ ‫אותה‬ ‫הדירה‬ ‫ההתעניינות‬

9‫להשקעה‬ ‫דירה‬ ‫לבחירת‬ ‫הכללים‬ 5‫בארץ‬ ‫החודשי‬ ‫הממוצע‬ ‫לשכר‬ ‫בהשוואה‬ ‫בעיר‬ ‫החודשי‬ ‫השכר‬ ‫ממוצע‬ ‫בדיקת‬ ( 6‫החיפוש‬ ‫מילות‬ ‫בכלי‬ ‫לבדוק‬ – ‫משקיעים‬ ‫מספר‬ ‫כבר‬ ‫יש‬ ‫בו‬ ‫לאיזור‬ ‫עדיפות‬ ( (‫העיר‬ ‫ב...)שם‬ ‫להשקעה‬ ‫"דירות‬ – ‫לביטוי‬ ‫חיפושים‬ ‫שיש‬ ‫בגוגל‬ 7‫משכנתא‬ ‫בו‬ ‫לספק‬ ‫מוכן‬ ‫שהבנק‬ ‫איזור‬ ( 8,‫שנייה‬ ‫לקדנציה‬ ‫נבחר‬ ‫העיר‬ ‫ראש‬ ‫בהם‬ ‫בערים‬ ‫להשקעה‬ ‫גדולה‬ ‫עדיפות‬ ‫יש‬ ( ‫כדי‬ ‫מספיק‬ ‫ניסיון‬ ‫לו‬ ‫אין‬ ‫הראשונה‬ ‫בקדנציה‬ .‫שלו‬ ‫השנייה‬ ‫הקדנציה‬ ‫בתקופת‬ ,‫להוכיח‬ ‫צריך‬ ‫שהוא‬ ‫מרגיש‬ ‫וגם‬ ‫יכול‬ ‫הוא‬ ‫השנייה‬ ‫בקדנציה‬ ,‫העיר‬ ‫את‬ ‫לפתח‬ ."‫"לצוף‬ ‫להתחיל‬ ‫כבר‬ ‫עשוי‬ ‫הוא‬ ‫השלישית‬ ‫ובקדנציה‬ 9‫של‬ ‫פרוייקט‬ ‫נבנה‬ ‫בקרבתם‬ ‫באיזורים‬ ‫להשקעה‬ ‫עדיפות‬ ‫יש‬ – ‫תחבורה‬ ( – ‫לפרויקט‬ ‫שקלים‬ ‫מיליארד‬ ‫מחצי‬ ‫הגדול‬ ‫בהיקף‬ ‫חדשה‬ ‫תחבורתית‬ ‫תשתית‬ .‫התחבורה‬ ‫משרד‬ ‫באתר‬ ‫זה‬ ‫לגבי‬ ‫פרטים‬ ‫לך‬ ‫ויש‬ ‫במידה‬ .‫המקרים‬ ‫ברב‬ ‫שעובדים‬ ‫ככללים‬ ‫התוצאה‬ ‫מבחן‬ ‫ע"י‬ ‫שנבדקו‬ ‫ברזל‬ ‫כללי‬ ‫הם‬ ‫אלו‬ * ‫למטה‬ ‫למצגת‬ ‫בתגובות‬ ‫עליו‬ ‫לי‬ ‫שתכתוב‬ ‫אשמח‬ ‫בשטח‬ ‫תוצאות‬ ‫סמך‬ ‫על‬ ‫אותו‬ ‫שבדקת‬ ‫נוסף‬ ‫כלל‬

?‫ברכישה‬ ‫טוב‬ ‫מחיר‬ ‫להשיג‬ ‫איך‬ 1‫רק‬ ‫שהם‬ ‫נכסים‬ ‫רק‬ ‫לראות‬ ‫מהם‬ ‫לבקש‬ ‫אז‬ ‫מתווכים‬ ‫עם‬ ‫עובדים‬ ‫אם‬ ( ‫בבלעדיות‬ 2‫יותר‬ ‫לשאוב‬ ‫ניתן‬ – ‫מנוסה‬ ‫לא‬ ‫ממתווך‬ ‫דירה‬ ‫לרכוש‬ ‫לנסות‬ ‫עדיפות‬ ( ‫ברכישת‬ ‫יותר‬ ‫רב‬ ‫מיקוח‬ ‫כח‬ ‫להשיג‬ ‫וכך‬ ‫מנוסה‬ ‫לא‬ ‫ממתווך‬ ‫מידע‬ .‫הדירה‬ 3‫לרכישת‬ ‫מחיר‬ ‫הצעת‬ ‫שיש‬ ‫פעם‬ ‫בכל‬ ‫לכם‬ ‫שיגיד‬ ‫מהמתווך‬ ‫לבקש‬ ( ?‫ההצעה‬ ‫סכום‬ ‫ומה‬ ‫הדירה‬ 4‫לא‬ ‫כבר‬ ‫אחרים‬ ‫רוכשים‬ ‫שהגישו‬ ‫האחרונות‬ ‫המחיר‬ ‫שהצעות‬ ‫לאחר‬ ( ‫את‬ ‫להציע‬ ‫ואז‬ ‫לפחות‬ ‫שבוע‬ ‫לחכות‬ ,‫התקבלה‬ ‫לא‬ ‫או‬ ‫רלוונטית‬ ‫שבוע‬ ‫של‬ ‫מוגבל‬ ‫לזמן‬ ‫שלכם‬ ‫ההצעה‬

?‫השקעתנו‬ ‫את‬ ‫ננהל‬ ‫איך‬ ‫רבים‬ ‫רוכשים‬ ‫מרחיקה‬ ‫להשקעה‬ ‫דירה‬ ‫רכישת‬ :‫הבאות‬ ‫מהסיבות‬1‫שוטף‬ ‫ניהול‬ ‫אפשרות‬ ‫חוסר‬ ( ‫מרחוק‬ ‫הנכס‬ ‫של‬2‫שוכרים‬ ‫מציאת‬ ‫עם‬ ‫התעסקות‬ ( ‫שנה‬ ‫כל‬3‫יחריבו‬ ‫שלא‬ ‫השוכרים‬ ‫על‬ ‫נסמוך‬ ‫איך‬ ( ‫הנכס‬ ‫את‬

‫להשקעה‬ ‫דירה‬ ‫של‬ ‫נכון‬ ‫לניהול‬ ‫עקרונות‬ 1(‫סטודנטים‬‫אותה‬ ‫הראשונה‬ ‫הדירה‬ ‫לא‬ ‫שזו‬ ‫סטודנטים‬ ‫שהם‬ ‫שוכרים‬ ‫לחפש‬ ‫עדיף‬ - .‫בהשכרות‬ ‫ניסיון‬ ‫להם‬ ‫שיהיה‬ ‫עדיף‬ – ‫שוכרים‬ ‫הם‬‫משפחות‬‫הם‬ ‫למה‬ ‫לבדוק‬ – ‫התשובה‬ – ‫לשכור‬ ‫מאשר‬ ‫לרכוש‬ ‫כדאי‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫בו‬ ‫באיזור‬ ‫דירה‬ ‫לשכור‬ ‫מעוניינים‬ ‫שכר‬ ‫תלושי‬ ‫אך‬ ‫מאוד‬ ‫נמוך‬ ‫עצמי‬ ‫הון‬ ‫יש‬ ‫שלמשפחה‬ ‫היא‬ ‫כאן‬ ‫להינתן‬ ‫שתצטרך‬ ‫מספקת‬ ‫כלכלית‬ ‫יציבות‬ ‫חוסר‬ ‫על‬ ‫תעיד‬ ‫אחרת‬ ‫תשובה‬ ‫כל‬ ‫כמעט‬ .‫וסבירים‬ ‫יציבים‬ ‫שכר‬ ‫תלושי‬ ‫ממנו‬ ‫תבקשו‬ ‫השוכר‬ ‫בחירת‬ ‫לפני‬ .‫כאלו‬ ‫שוכרים‬ ‫תרצו‬ ‫לא‬ ‫ואתם‬ ‫לפחות‬ ‫אחרונים‬2‫גם‬ ‫תספיק‬ ‫השוכר‬ ‫של‬ ‫הפנויה‬ ‫שהכנסתו‬ ‫ולבחון‬ (‫יציבות‬ ‫)לבדוק‬ .‫האחרות‬ ‫להוצאותיו‬ ‫וגם‬ ‫לשכירות‬ 2‫סכום‬ :‫בדירה‬ ‫להיות‬ ‫העשויים‬ ‫הצפויים‬ ‫הנזקים‬ ‫בגובה‬ ‫נזיל‬ ‫מספיק‬ ‫בטחון‬ ‫לקחת‬ ‫עדיף‬ ( ‫יספיקו‬ ‫שכירות‬ ‫חודש-חודשיים‬ ‫של‬ 3-‫בכ‬ ‫הנמוך‬ ‫שכירות‬ ‫מחיר‬ ‫לקחת‬ ‫יש‬ (10%‫לשוכר‬ ‫לאותת‬ ‫כדי‬ – ‫השוק‬ ‫למחיר‬ ‫מתחת‬ ‫השוכר‬ ‫מצד‬ ‫ארוך‬ ‫לטווח‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫יוצר‬ ‫זה‬ ‫צעד‬ .‫במחיר‬ ‫לקראתו‬ ‫באים‬ ‫שאנחנו‬ .‫הדירה‬ ‫על‬ ‫יותר‬ ‫לשמור‬ ‫לו‬ ‫וגורם‬ 4‫גבוה‬ ‫מחיר‬ ‫על‬ ‫לסגור‬ ‫מאשר‬ ‫שנתיים‬ ‫של‬ ‫לטווח‬ ‫נמוך‬ ‫יותר‬ ‫מחיר‬ ‫על‬ ‫לסגור‬ ‫עדיף‬ ( ‫לשנה‬ ‫ימשיך‬ ‫השוכר‬ ‫בהסכמתכם‬ ‫שרק‬ ‫לכתוב‬ ‫אבל‬ – ‫הבאה‬ ‫לשנה‬ ‫שוכר‬ ‫ולחפש‬ (‫)אופציה‬ ‫הבאה‬ 5‫או‬ ‫מידרג‬ ‫אתר‬ ‫את‬ ‫יש‬ ‫היום‬ – ‫בנכס‬ ‫התיקונים‬ ‫ניהול‬ (no problem‫מקצוע‬ ‫בעלי‬ ‫בהם‬ ‫שצצה‬ ‫בעיה‬ ‫בכל‬ ‫נוכל‬ ‫ולכן‬ – ‫לו‬ ‫סיפקו‬ ‫שהם‬ ‫השירות‬ ‫בעבור‬ ‫הלקוח‬ ‫ע"י‬ ‫מדורגים‬ .‫ביותר‬ ‫הגבוה‬ ‫הדירוג‬ ‫את‬ ‫יש‬ ‫לו‬ ‫המקצוע‬ ‫בעל‬ ‫את‬ ‫לבחור‬

?‫להשקעה‬ ‫בדירות‬ ‫התשואה‬ ‫את‬ ‫להעלות‬ ‫איך‬ ‫לא‬ ‫בדירות‬ ‫רבות‬ ‫בפעמים‬ ‫ניתקל‬ ‫דירות‬ ‫אחר‬ ‫בחיפוש‬ ‫לפסול‬ ‫כדאי‬ ‫לא‬ ‫אך‬ ,‫נמוכה‬ ‫תשואה‬ ‫המניבות‬ ‫משופצות‬ ‫של‬ ‫תשואה‬ ‫המניבה‬ ‫משופצת‬ ‫לא‬ ‫דירה‬ .‫הסף‬ ‫על‬ ‫אותן‬ 6%‫של‬ ‫תשואה‬ ‫המניבה‬ ‫לדירה‬ ‫בקלות‬ ‫להפוך‬ ‫יכולה‬ 7%?‫כיצד‬ . ‫של‬ ‫השקעה‬ ‫עם‬20,000,‫)צבע‬ ‫קוסמטי‬ ‫בשיפוץ‬ ‫שקלים‬ ‫בחדר‬ ‫וחרסינה‬ ‫ברזים‬ ‫חידוש‬ ‫לשם‬ ‫קל‬ ‫שיפוץ‬ ‫תיקון‬ ‫או‬ ,‫ישן‬ ‫תריס‬ ‫החלפת‬ ,‫והשירותים‬ ‫האמבטיה‬ -‫ב‬ ‫השכירות‬ ‫את‬ ‫להעלות‬ ‫ניתן‬ (‫החלונות‬250‫עד‬500 ‫בין‬ ‫תעלה‬ ‫התשואה‬ ‫וכך‬ ‫בחודש‬ ‫שקלים‬0.5%-‫ל‬1%.

‫לזוגות‬ ‫האידיאלי‬ ‫הפתרון‬ ‫להשקעה‬ ‫דירה‬ -‫מ‬ ‫פחות‬ ‫של‬ ‫עצמי‬ ‫הון‬ ‫בעלי‬300‫שקל‬ ‫אלף‬ ‫בעיר‬ ‫דירה‬ ‫לרכוש‬ ‫בשביל‬ ‫המספיק‬ ‫העצמי‬ ‫ההון‬ ‫את‬ ‫אין‬ ‫רבים‬ ‫שלזוגות‬ ‫היות‬ ‫המועדפת‬ ‫בעיר‬ ‫דירה‬ ‫לשכור‬ ‫היא‬ ‫האלטרנטיבה‬ ‫לגור‬ ‫מעוניינים‬ ‫הם‬ ‫בה‬ .‫קודם‬ ‫שהוצגו‬ ‫הקריטריונים‬ ‫עפ"י‬ ‫להשקעה‬ ‫דירה‬ ‫ולרכוש‬ ‫עליהם‬ :‫טעמים‬ ‫ממספר‬ ‫עדיפה‬ ‫זו‬ ‫אלטרנטיבה‬1‫להשקעה‬ ‫הדירה‬ ‫של‬ ‫התשואה‬ ‫עם‬ ( -‫מ‬ ‫גבוהה‬ ‫תהייה‬5.5%‫שלנו‬ ‫החודשי‬ ‫מההחזר‬ ‫שגבוהה‬ ‫שכירות‬ ‫נקבל‬ , ‫השכירות‬ ‫את‬ ‫במקצת‬ ‫שיכסה‬ ‫כסף‬ ‫סכום‬ ‫בידנו‬ ‫יישאר‬ ‫חודש‬ ‫כל‬ ‫ולכן‬ .‫מגורינו‬ ‫בעיר‬ ‫שנשלם‬ ‫החודשית‬ 2‫ערך‬ ,‫קודם‬ ‫שהוצגו‬ ‫הקריטריונים‬ ‫עפ"י‬ ‫להשקעה‬ ‫דירה‬ ‫ורכשנו‬ ‫במידה‬ ( ‫בו‬ ‫במיקום‬ ‫דירות‬ ‫לרכוש‬ ‫יתחילו‬ ‫שמשקיעים‬ ‫היות‬ – ‫הזמן‬ ‫עם‬ ‫יעלה‬ ‫הדירה‬ .‫יעלה‬ ‫הדירה‬ ‫של‬ ‫המחיר‬ ‫ואז‬ ‫גבוהה‬ ‫היא‬ ‫התשואה‬

‫להשקעה/למגורים‬ ‫דירה‬ ‫ברכישת‬ ‫ליווי‬ :‫שלי‬ ‫השירות‬ ?‫השירות‬ ‫כולל‬ ‫מה‬ 1,‫הרכישה‬ ‫ומטרת‬ ‫צרכי‬ ‫לגבי‬ ‫מחקר‬ ‫עריכת‬ – ‫הרכישה‬ ‫ואזור‬ ‫מטרת‬ ‫מיקוד‬ ( .‫החיפוש‬ ‫ומיקוד‬ ‫דירה‬ ‫לרכישת‬ ‫פוטנציאלים‬ ‫באזורים‬ ‫מיקוד‬ 2‫איך‬ ,‫דירה‬ ‫ברכישת‬ ‫אטרקטיביות‬ ‫בדיקות‬ ‫לבצע‬ ‫איך‬ – ‫דירה‬ ‫חיפוש‬ ( ‫אחת‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫הרכישה‬ ‫כדאיות‬ ‫ניתוח‬ .‫להתמקד‬ ‫בדיקות‬ ‫ובאילו‬ ‫מחפשים‬ .‫מהדירות‬ 3‫רווחי‬ ‫מו"מ‬ ‫לנהל‬ ‫איך‬ ( 4‫מתווכים/עו"ד/שמאים/שיפצניקים‬ – ‫מקצוע‬ ‫בעלי‬ ‫מול‬ ‫לעבוד‬ ‫איך‬ ( 5‫מימוני‬ ‫ייעוץ‬ ‫כולל‬ ‫המשכנתא‬ ‫סגירת‬ ‫עד‬ ‫מלא‬ ‫משכנתאות‬ ‫ייעוץ‬ ( 6,‫הדירה‬ ‫אחזקת‬ ‫את‬ ‫לנהל‬ ‫איך‬ ,‫יציבים‬ ‫שוכרים‬ ‫לאתר‬ ‫איך‬ – ‫הדירה‬ ‫ניהול‬ ( ‫ניהול‬ ‫חברת‬ ‫בחירת‬ ‫הס‬ ‫ישראל‬ – ‫קשר‬ ‫ליצירת‬050-5810690:‫מייל‬ rochshimjr@gmail.com

?‫שאלות‬

Add a comment

Related presentations

Related pages

‫דירות להשקעה איך מתחילים‬‎ - YouTube

לקבלת הסדנא המלאה איפה כדאי לרכוש דירות להשקעה ב-2014 כנס לקישור הבא - https://homeinj ...
Read more

‫דירה להשקעה: איך רכשתי דירה ביבנה עם 100 אלף שח ?‬‎ - YouTube

דירה להשקעה: איך ... דירות להשקעה איך מתחילים ... קיסר ניהול נכסים דירות להשקעה ...
Read more

השקעה בנדלן - איך מתחילים

השקעה בנדלן - איך מתחילים?, קניית דירה להשקעה?, מהם היתרונות והחסרונות באפיק זה ועוד ...
Read more

השקעה בנדל"ן - המדריך המלא מיליון גולשים לא טועים.

איך מתחילים להשקיע בנדל" ... דירות להשקעה והזדמנויות נדל"ן שלא יחזרו, לחץ כאן.
Read more

טיפים בדרך הביתה - תיווך דירות: איך מתחילים?

טיפים מועילים למכירת דירות יד ... תיווך דירות: איך מתחילים ... איך בודקים נכס להשקעה ...
Read more

פורום: בחדרי חרדים - נדל"ן, איך מתחילים ? – בחדרי חרדים

נדל"ן, איך מתחילים ? ... לי אין כסף להשקעה ולהיות עוד מתווך מתוך מיליון ממש לא בא לי, ...
Read more

התנעת תהליך תמ"א 38 או פינוי בינוי – איך מתחילים? - יונדלן ...

... כנסו ללמוד איך מתחילים ... למשתכן דירה להשקעה דירות במחיר למשתכן דירות להשקעה ...
Read more

דירות להשקעה בברלין - Inspiration Group

דירות להשקעה בברלין נהנות ... ומחירי השיווק שלהן מתחילים בדרך ... איך להשקיע ...
Read more

משקיעים מתחילים רוכשים דירות בלי הבחנה - והמחירים מזנקים ...

דירת שלושה חדרים בקומה רביעית ללא מעלית בשיכון ישן בשכונת צור שלום בקרית ביאליק ...
Read more

מיסוי דירות להשקעה - הדרך להורדת מחירי הדירות - Markerweek ...

מיסוי דירות להשקעה - הדרך להורדת מחירי הדירות. מע"מ 0% הוא רעיון יצירתי, אך הוא רק מוסיף ...
Read more