Синтез органічних речовин з природничої сировини

67 %
33 %
Information about Синтез органічних речовин з природничої сировини

Published on December 20, 2016

Author: ssuser12fa1d

Source: slideshare.net

1. Синтез органічних речовин з природничої сировини Зміст Виконав учень 11 класу Андріюк Артем Зміст

2. Галогенування як процес органічного синтезу Синтез як основа промислового виробництва Зелінський Микола Дмитрович Вудворд Роберт Бернс Синтези на основі парафінів,крекінг Головна

3. Синтез - основа промислового виробництва органічних речовин.Органічний синтез -розділ органічної хімії і галузь хімічної технології.Сучасний органічний синтез надзвичайно богатограний завдяки йому хіміки добувають найрізноманітніші сполуки.Основною сировиною для їхнього одержування є вуглеводню. Вуглеводні нафти,природного й супутнього нафтового газів,Газів нафтопереробки є сировиною для виробництва найважливіших синтетичних продуктів: пластмас,каучуків і волокон,сечовини,мийних засобів,клеїв,мастил і присадок,засобів захисту рослин,ліків,харчових добавок,розчиників тощо. Зміст

4. Галогенування — введення галогенів у молекули органічних сполук. Інша назва - галоїдування. Здійснюється шляхом реакції заміщення атому або радикалу у органічній молекулі атомом галогену, або шляхом реакції приєднання атома галогену до молекули органічної речовини. Механізм заміщення або приєднання атому галогену в сполуках аліфатичного ряду — вільно-радикальний. В ароматичних сполуках заміщення проходить по іонному, а приєднання — по вільно-радикальному або електрофільному (взаємодія з подвійним зв'язком) механізму. Заміщення гідроксильної групи -ОН на галоген здійснюється під дією концентрованих галогенвмісних кислот (HHal), а також PBr3, POCl3, SOCl2. Заміщення кисню у карбонільній групі внаслідок взаємодії з PCl5 призводить до утворення гемдигалогенідів. галогенування за вільнорадикальним механізмом (Cl2 або Br2) Зміст

5. Синтези на основі парафінів -джерело добування багатьох важливих для хімічної промисловості продуктів.Хлорування етану виробляють гексазлороетан Сl3 C- CCl3 й інші хлоропохідні. Крекінг (від англ.cracking - розщеплення) - процес термічного розкладання вуглеводнів,що грунтується на розщеплені карбонового ланцюга великих молекул з утворенням сполук з коротшим ланцюгом.Основними його продуктами є компоненти моторних палив.Метод крекінг запатентував В.Г.Шухов в 1891р. Етилен є мономером для одержування найпопулярнішого полімеру -поліетилену. Моделі молекули етилена Парафін Зміст

6. Зелінський Микола Дмитрович (1861-1953) видатний хімік-органік,уродженець м Тирастоля(Херсонська губернія),навчався в Рішельєвській гімназії,Новоросійському університеті (м.Одеса),згодом упродовж кількох років викладав у ньому хімію.Фундатор наукової школи,академік,один з основоположників органічного каталізу і нафтохімії.Створив вугільний противогаз.Лауреат багатьох державних премій Зміст

7. Вудворд Роберт Бернс (1917-1979)-американський хімік-органік,король органічного синтезу.Синтезував складні біологічно активні органічні сполуки:хінін,холестерин і кортизон,резерпін,стрихнін,хлорофіл,тетрациклін,вітамі н В12. 1965 року був удостоєний Нобелівської премії (за видатний внесок у мистецтво органічного синтезу). Зміст

Add a comment