загартування

50 %
50 %
Information about загартування
Education

Published on March 13, 2014

Author: ssuser5f531c

Source: slideshare.net

Організація загартування дітейОрганізація загартування дітей в умовах сучасногов умовах сучасного дошкільного закладудошкільного закладу З досвіду роботиЗ досвіду роботи педагогічного колективупедагогічного колективу ДНЗ “Фіалка”ДНЗ “Фіалка”

Загартування - цеЗагартування - це Складне явище, під час якогоСкладне явище, під час якого відбувається вплив на організмвідбувається вплив на організм людини і відповідь організму налюдини і відповідь організму на цей вплив, оскільки в такомуцей вплив, оскільки в такому зворотному організмові бере участьзворотному організмові бере участь уся система регулювання життєвихуся система регулювання життєвих процесів: нервова система, залозипроцесів: нервова система, залози внутрішньої секреції, що виділяютьвнутрішньої секреції, що виділяють хімічні речовини.хімічні речовини.

Мета загартування:Мета загартування: Вироблення здатності організмуВироблення здатності організму пристосовуватися до певних умовпристосовуватися до певних умов зовнішнього середовища зазовнішнього середовища за рахунок багаторазовогорахунок багаторазового повторення впливів того чи іншогоповторення впливів того чи іншого чинника і поступового збільшеннячинника і поступового збільшення його дозування.його дозування.

Принципи загартування:Принципи загартування: Принцип систематичного проведенняПринцип систематичного проведення загартувальних процедур;загартувальних процедур; Принцип поступового збільшенняПринцип поступового збільшення дозування подразника;дозування подразника; Принцип комплексного впливуПринцип комплексного впливу загартуваньних процедур;загартуваньних процедур; Принцип врахування індивідуальнихПринцип врахування індивідуальних особливостей дитини;особливостей дитини; ОбовОбов’’язковий лікарський контрольязковий лікарський контроль

Організація загартування:Організація загартування: 1.1. Проведення загартувальнихПроведення загартувальних процедур в усіх вікових групах;процедур в усіх вікових групах; 2.2. Початок загартування в теплуПочаток загартування в теплу пору року;пору року; 3.3. Поділ дітей на підгрупи;Поділ дітей на підгрупи; 4.4. Комплексне проведенняКомплексне проведення загартувальних процедур;загартувальних процедур; 5.5. Проведення загартування наПроведення загартування на позитивному емоційному тлі.позитивному емоційному тлі.

Протипоказання для проведенняПротипоказання для проведення загартовуючих процедурзагартовуючих процедур  Порок серця, анемія, нервоваПорок серця, анемія, нервова збудливість;збудливість;  Гострі захворювання, якіГострі захворювання, які супроводжуються підвищеноюсупроводжуються підвищеною температурою, гострі шлунково-температурою, гострі шлунково- кишкові розлади, травми;кишкові розлади, травми;  Підвищена збудливість,Підвищена збудливість, роздратованість, скарги на втому,роздратованість, скарги на втому, погіршення сну, негативне відношенняпогіршення сну, негативне відношення до проведення процедур;до проведення процедур;  Хронічні запальні захворювання вХронічні запальні захворювання в період загостренняперіод загострення

Правила застосуванняПравила застосування загартовуючих процедур.загартовуючих процедур. Індивідуальний підхід до дитини.Індивідуальний підхід до дитини. Необхідно врахувати:Необхідно врахувати:  Вік дитини, стан здоровВік дитини, стан здоров’’я, умови життя та індивідуальнія, умови життя та індивідуальні особливості її організму;особливості її організму;  У маленької дитини опірність до зовнішнього впливу іУ маленької дитини опірність до зовнішнього впливу і здібності до регуляції тепла розвинута слабше, чим вздібності до регуляції тепла розвинута слабше, чим в старшому віці. Тому загартовуючі процедури маютьстаршому віці. Тому загартовуючі процедури мають вікові обмеження;вікові обмеження;  Починати загартування можна тільки зовсім здоровоїПочинати загартування можна тільки зовсім здорової дитини;дитини;  Особлива обережність необхідна при загартуванні дітейОсоблива обережність необхідна при загартуванні дітей з особливими хронічними захворюваннями, застуднимиз особливими хронічними захворюваннями, застудними захворюваннями. Такі діти потребують загартуваннязахворюваннями. Такі діти потребують загартування

Загальні загартувальні заходи:Загальні загартувальні заходи: Дотримання санітарно-гігієнічнихДотримання санітарно-гігієнічних норм повітряно-теплового режимунорм повітряно-теплового режиму приміщення;приміщення; Ретельне та регулярнеРетельне та регулярне провітрювання кімнат;провітрювання кімнат; Щоденні тривалі прогулянки наЩоденні тривалі прогулянки на свіжому повітрі;свіжому повітрі; Гігієнічні водні процедури;Гігієнічні водні процедури; Одяг відповідно до сезонуОдяг відповідно до сезону

Види загартуванняВиди загартування

Традиційні види загартування:Традиційні види загартування: Повітря Сонце Вода Земля

Нетрадиційні види загартування:Нетрадиційні види загартування:

Схема загартування дітейСхема загартування дітей дошкільного віку:дошкільного віку: 1. Ранкова гімнастика в полегшеному одязі;1. Ранкова гімнастика в полегшеному одязі; 2. Вмивання водою з поступовим зниженням температури з2. Вмивання водою з поступовим зниженням температури з +28С до +18С;+28С до +18С; 3. Полоскання рота (діти 2-3 роки), горла (діти старше 43. Полоскання рота (діти 2-3 роки), горла (діти старше 4 років);років); 4. Денний сон в добре провітрюваній спальній кімнаті;4. Денний сон в добре провітрюваній спальній кімнаті; 5. Повітряні ванни з розтиранням шкіри сухою махровою5. Повітряні ванни з розтиранням шкіри сухою махровою рукавичкою;рукавичкою; 6. Прогулянки 2 рази на день при температурі від +30С до6. Прогулянки 2 рази на день при температурі від +30С до +15С (все перебування на свіжому повітрі 4-4,5 години)+15С (все перебування на свіжому повітрі 4-4,5 години) 7. Влітку перебування під сонячним промінням від 5 до 107. Влітку перебування під сонячним промінням від 5 до 10 хвилин, 2-3 рази на день;хвилин, 2-3 рази на день; 8. Контрастні ванни для ніг вдома за 1,5 години до сну;8. Контрастні ванни для ніг вдома за 1,5 години до сну; 9. Нічний сон в добре провітрюваній кімнаті.9. Нічний сон в добре провітрюваній кімнаті.

Добрі здоровДобрі здоров’’я та фізичний станя та фізичний стан дитини – основна база длядитини – основна база для розвитку її особистіснихрозвитку її особистісних можливостей.можливостей. Оздоровча робота будеОздоровча робота буде результативною лише тоді, колирезультативною лише тоді, коли органічно вписуватиметься ворганічно вписуватиметься в освітній процес.освітній процес.

Дякуємо за увагу!

Add a comment

Related presentations

Related pages

загартування - ukr.media

загартування - Україна сьогодні, останні події дня, ключові українські новини та ...
Read more

Гартування — Вікіпедія

На відміну від ступінчастого загартування при ізотермічному слід витримувати ...
Read more

Фактори зміцнення здоровя дітей. Загартовування

Загартування — один з найважливіших засобів профілактики захворювань, зміцнення ...
Read more

Загартування (реферат)

Загартування – одна з важливих частин фізичного виховання, що відноситься до ...
Read more

Поверхневе загартування — Вікіпедія

Види поверхневого гартування. В промисловості знайшли застосування наступні методи ...
Read more

Загартування. Методика загартування. — Гипермаркет знаний

Гіпермаркет Знань;Основи здоров'я ;Основи здоров'я 1 клас.Загартування. Методика ...
Read more

Загартовування дітей дошкільного віку | Центр розвитку ...

Розпочавши загартування дитини, не варто чекати дуже швид­кого результату. ...
Read more

НЕМК Спорт - Загартування організму

Загартування - основний засіб профілактики простудних захворювань, який підвищує ...
Read more

Загартовування - YouTube

Загартування - життя без хвороб - Duration: 5:28. vikkanews 2,012 views. 5:28 Урок обережності - 5 ...
Read more