крохмаль учитель

100 %
0 %
Information about крохмаль учитель

Published on December 13, 2016

Author: ssuser12fa1d

Source: slideshare.net

1. • Розглянути будову молекули крохмалю. • Вивчити його фізичні та деякі хімічні властивості. • Розглянути один із способів добування крохмалю. • Перевірити деякі продукти на наявність крохмалю. • Створити схему застосування крохмалю. МЕТА ПРОЕКТУ

2. Будова молекули крохмалю Найважливішим представником полісахаридів є крохмаль. Його молекули побудовані з ланок –С6Н10О5-, які є залишками молекул глюкози, що втратила молекулу води (Н2О). Тому склад крохмалю і це виражається загальною формулою (С6Н10О5)n.

3. Фізичні властивості крохмалю Білий, хрусткий, аморфний і дуже гігроскопічний порошок без смаку і запаху. Зазвичай містить 10-20% зв'язаної води, яку можна видалити висушуванням при 100-110оС. Під мікроскопом — зернистий порошок. Нерозчинний у холодній воді, естерові, спирті; у гарячій воді набухає, і утворює колоїдний розчин — крохмальний клейстер

4. Хімічні властивості крохмалю Найважливіша хімічна властивість крохмалю — його гідроліз, кінцевим продуктом якого є глюкоза. Сумарне рівняння можна виразити так: (С6Н10О5)n + nН2О -> nС6Н12О6 З розчином йоду дає синє забарвлення (якісна реакція). Згорає з утворенням вуглекислого газу та водяної пари.

5. Якісна реакція на крохмаль

6. Спосіб добування крохмалю Щоб добути крохмаль, потрібно зруйнувати клітинні стінки й добути сік. Для цього сировину подрібнюють на терках, отримуючи кашку. Щоб виділити вільний крохмаль, кашку багаторазово промивають на ситах в ситових апаратах. Ситові апарати в п'ять ступенів проводять розділення продукту на мезгу та крохмальну суспензію (крохмальне молоко) різної концентрації. Крохмальне молоко рафінують(очищують). Після цього виділений крохмаль багаторазово промивають чистою водою на спеціальних центрифугах-пурифікаторах або гідроциклонах.

7. Промисловий спосіб добування крохмалю

8. Вміст крохмалю в рослинах • Пшениця - 74% •Рис - 89% •Картопля - 82% • Кукурудза -71 % • Жито - 72% • Горох - 40%

9. Вміст крохмалю в продуктах харчування  ковбасні вироби  хліб  желейні вироби  цукерки

10. Висновок Застосування крохмалю Кондитерське виробництво Добування етилового спирту Виготовлення мазей та присипки Обробка тканини

Add a comment