Звіт-презентація про проведення ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Тренінгові технології в освіті та бізнесі: до

47 %
53 %
Information about Звіт-презентація про проведення ІІ Всеукраїнської науково-практичної...
Education

Published on February 26, 2014

Author: alegre380

Source: slideshare.net

Description

Звіт-презентація про проведення ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Тренінгові технології в освіті та бізнесі: досвід і перспективи застосування» (19-21 лютого 2014 р.)

ТРЕНІНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ ТА БІЗНЕСІ: ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція у цифрах та фактах 19-21 лютого 2014 року

Організатори конференції ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА» Кафедра стратегії підприємств Навчально-тренінговий центр економіки та управління підприємством (НТЦ ЕУП) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Організатори конференції ІНСТИТУТ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ КНЕУ (м.Київ) ГО «ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ КОНСУЛЬТАНТІВ З УПРАВЛІННЯ» (IMС-Ukraine) ГО «АСОЦІАЦІЯ ПРИВАТНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ м. КИЄВА» ТОВ «ІНТЕГРА-СЕРВІС» (м. Київ)

Учасники конференції: навчальні заклади та установи  ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима              Гетьмана» (м. Київ) Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ) ДВНЗ «Харківський національний економічний університет» (м. Харків) Державний університет телекомунікацій (м. Київ) Харківський національний університет радіоелектроніки (м. Харків) Національний авіаційний університет (м. Київ) Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України (м. Харків) Вінницький коледж Національного університету харчових технологій (м. Вінниця) Приватна школа «Тріумф» (м. Київ) ГО «Асоціація приватних закладів освіти м. Києва» ГО «Всеукраїнська асоціація консультантів з управління» (IMС Ukraine) (м. Київ) Київський тренінговий центр (м. Київ) Центр КНП «Конта» (м. Київ) Консалтинговий Центр IPCM (м. Київ)

Учасники конференції: географія

Учасники конференції: характеристика складу 3 4 4 доктори наук кандидати наук аспіранти 21 представники бізнесструктур

18 17 Рейтинг відвідуваності (сумарна кількість “голосів” та коментарів на сторінці автора) 16 14 14 14 12 10 8 6 4 2 0 10 7 7 7 7 6 6 6 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3

Кизенко О.О. 25 Прохорова Є.В. 11 Верба В.А. 11 Дуднік О.О. 7 Євдокимова Н.М. 4 Гребешкова О.М. 4 Ліва О.М. 4 Гребешков О.М. 2 Банщиков П.Г. 1 Михайленко О.Ф. 1 Пивоварова І.М. 1 0 Рейтинг активності (сумарна кількість коментарів, зроблених учасником конференції) 5 10 15 20 25 30

Напрями роботи конференції: цифри та факти Секція 1. Бізнес-тренінги у навчальному закладі: особливості застосування та перспективи розвитку (модератор – Банщиков Петро Гаврилович, канд. екон. наук, директор Навчальнотренінгового центру економіки та управління)  17 доповідей 19 доповідачів 66 відвідувань авторських сторінок 17 змістових коментарів в обговоренні

Напрями роботи конференції: цифри та факти Секція 2. Тренінгові технології в бізнесі: від прожектів до проектів (модератор – Кизенко Олена Олександрівна, канд. екон. наук, сертифікований консультант з управління (СМС))  9 доповідей  12 доповідачів 58 відвідувань авторських сторінок 36 змістових коментарів в обговоренні

Напрями роботи конференції: цифри та факти Секція 3. Консалтингова підтримка розвитку підприємств: можливості та завдання тренінгових технологій (модератор – Верба Вероніка Анатоліївна, доктор екон. наук, директор Інституту управлінського консультування КНЕУ, Віце-президент Всеукраїнської асоціації консультантів з управління (IMC-Ukraine))  8 доповідей  8 доповідачів 66 відвідувань авторських сторінок 32 змістових коментарі в обговоренні

Резолюція конференції: секція 1 “Бізнес-тренінги у навчальному закладі: особливості застосування та перспективи розвитку”  Вбачається перспективним запровадження повномасштабного партнерства з бізнесом у форматі підготовки банку кейсів спільною групою викладачів ВНЗ і фахівців відповідних компаній.  Успішна реалізація ряду тренінгів на базі НТЦ ЕУП у партнерстві з кафедрою стратегії підприємств КНЕУ імені Вадима Гетьмана створює міцний потенціал подальшого розгортання програми тренінгових заходів для освітньої та бізнесспільноти.  Задля підпищення ефективності використання в практиці економічної освіти тренінгових технологій доцільно налагодити систему підвищення кваліфікації для викладачів економічних дисциплін з метою формування необхідних навичок застосування інтерактивних методик та тренінгів.  Інноваційною тенденцією, яка може бути ефективно застосована у навчальних технологіях, є ігрофікація.  Широкі перспективи тренінгових технологій відкриваються у профорієнтаційній діяльності. Зокрема, за ініціативою кафедри стратегії підприємств КНЕУ імені Вадима Гетьмана для школярів вперше запроваджено всеукраїнський дистанційний навчальний тренінговий турнір «Стратегія фірми». Для випускників університету Центром «Перспектива» КНЕУ імені Вадима Гетьмана розроблено курс тренінгових занять «Організація ефективного пошуку роботи».

Резолюція конференції: секція 2 “Тренінгові технології в бізнесі: від прожектів до проектів”  Надзвичайно необхідним і корисним для власників підприємств і керівників усіх рівнів є підвищення ефективності управлінської діяльності через тренінги, що сприяють розвиткові навичок самоаналізу, організаторських здібностей, аналітичного, критичного мислення.  Поширення практики проведення тренінгів на підприємствах країни сприятиме досягненню високого рівня організаційної культури та залученню високо кваліфікованого персоналу й молодих фахівців.  Позитивний економічний ефект від використання НЛП в бізнесі обумовлює доцільність його розгляду при проведенні управлінських тренінгів на підприємстві. За допомогою проведення НЛП-тренінгів опосередковано можна збільшити продуктивність компанії та досягти лідируючих позицій на ринку.  Ігрові тренінгові технології швидко і точно виявляють можливі проблеми функціонування системи бюджетування в окремій організації та на етапі запуску цього проекту дозволяють розробити ефективну конфігурацію такої системи.  Вбачається доцільним поширювати інформацію про авторські методики виконання консалтингових проектів на основі тренінгових технологій (наприклад, методологія процесного бізнес-моделювання TML ).

Резолюція конференції: секція 3 “Консалтингова підтримка розвитку підприємств: можливості та завдання тренінгових технологій”  Досвід компаній-світових лідерів доводить перспективність створення корпоративних центрів навчання у партнерстві з бізнес-школами та тренінговими компаніями задля реалізації стабільних системних покращень в організації.  Тренінг є «вузькоспеціалізованим» навчальним інструментом, який дозволяє працівнику отримати дуже конкретні навички в дуже стислий проміжок часу. Саме тому тренінг є найбільш актуальним для підприємства способом компетенційного розвитку персоналу, але часто залишається мотиваційно неактуальним з точки зору саморозвитку працівника.  Тренінгові технології є ефективними для вирішення завдань формування соціальної відповідальності бізнесу, підтверджується досвідом КиївськогоТренінгового Центру, яким успішно реалізовано проект «ECO Action. Oil Group» для компанії «ТД Ойл Груп».  Зростанню ефективності застосування тренінгових технологій на підприємствах сприяє залучення консалтингових компаній або компаній, які спеціалізуються на навчанні персоналу.  Коучинг дозволяє виявити потребу у внутрішніх змінах, визначити напрямок та механізми реалізації таких змін, розвинути здібності, підвищити рівень саморегуляції поведінки тощо.  Тренінгові форми навчання є одними з потужних інструментів в системі бізнесосвіти, оскільки зосереджується навколо типових бізнес-потреб, що сприяє формуванню у слухачів цілісного погляду на бізнес, проект, компанію.

До нових зустрічей в нашому дискусійному клубі! Дякуємо за участь!

Add a comment

Related presentations