гідросфера, її складові частини

50 %
50 %
Information about гідросфера, її складові частини

Published on March 16, 2014

Author: liliya2896

Source: slideshare.net

МиколаМиколаївська загальноосвітня школа І – ІІІївська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 36ступенів № 36 Конкурсна робота шкільного заочного конкурсу «Сучасний урок у презентаціях» Виконала:Виконала: учитель географіїучитель географії Козирєва Лілія ЛеонідівнаКозирєва Лілія Леонідівна Миколаїв –Миколаїв – 22001414

6 клас Тема уроку: Гідросфера, її складові частини.

Мета: навчальна: сформувати в учнів первинні знання про гідросферу, її склад, світовий кругообіг води в природі, Світовий океан і його частини; сприяти розвитку вміння пояснювати взаємозв’язок оболонок Землі на прикладі світового кругообігу води; розвивальна: розвивати вміння пояснювати взаємозв’язок оболонок Землі на прикладі світового кругообігу води; розвивати вміння робити висновки, аналізувати інформацію, працювати з фізичними контурними картами; сприяти розвитку практичних умінь учнів визначати географічне положення моря; виховна: виховувати любов до природи, бережне ставлення до водних багатств планети.

Тип урокуТип уроку: урок вивчення нового матеріалу: урок вивчення нового матеріалу ОбладнанняОбладнання: атласи,фізична карта світу, підручники,: атласи,фізична карта світу, підручники, проекторпроектор Форми і методи роботиФорми і методи роботи: робота з підручником,: робота з підручником, робота з картою, “Мозковий штурм”, прийомробота з картою, “Мозковий штурм”, прийом “Географічний крос”, складання схеми, робота в“Географічний крос”, складання схеми, робота в групахгрупах

Очікувані результати:Очікувані результати: учніучні називають і пояснюють:називають і пояснюють: поняттяпоняття «гідросфера»«гідросфера» виділяють відмінності:виділяють відмінності: між складовимиміж складовими частинами гідросфери;частинами гідросфери; наводять приклади:наводять приклади: агрегатних станів води,агрегатних станів води, водних об’єктів;водних об’єктів; пояснюють:пояснюють: схему світового кругообігу води,схему світового кругообігу води, оцінюють:оцінюють: роль води для людини, природи.роль води для людини, природи.

Хід урокуХід уроку І. Організаційний моментІ. Організаційний момент (організація класу до роботи)(організація класу до роботи) ІІ. Актуалізація опорних знань.ІІ. Актуалізація опорних знань. - Яка роль води у природі?Яка роль води у природі? (вода живить землю, рослини,(вода живить землю, рослини, втамовує спрагу людей,втамовує спрагу людей, тварин…)тварин…)

ІІ. Мотивація навчальноїІІ. Мотивація навчальної діяльностідіяльності Повідомлення теми і метиПовідомлення теми і мети урокууроку Епіграфом сьогоднішньогоЕпіграфом сьогоднішнього уроку я взяла….уроку я взяла….

““Вода! Ти неВода! Ти не простопросто необхідна длянеобхідна для життя, ти і єжиття, ти і є саме життя”.саме життя”. Антуан де Сент -Антуан де Сент - ЕкзюперіЕкзюпері

Вода – найдивовижніший мінерал наВода – найдивовижніший мінерал на Землі. Дивовижний, тому що вона створюєЗемлі. Дивовижний, тому що вона створює умови для розвитку і росту різноманітнихумови для розвитку і росту різноманітних форм життя. Водні маси впливають на кліматформ життя. Водні маси впливають на клімат континентів. Організм людини на 80 %континентів. Організм людини на 80 % складається з води – це кров, слина, лімфа.складається з води – це кров, слина, лімфа. Отже ви зрозуміли, що сьогодні на уроці миОтже ви зрозуміли, що сьогодні на уроці ми будемо говорити про воду. Сьогодні мибудемо говорити про воду. Сьогодні ми розпочинаємо вивчати новий розділрозпочинаємо вивчати новий розділ «Гідросфера», який розрахований на 12«Гідросфера», який розрахований на 12 уроків. Починаємо вивчати нову географічнууроків. Починаємо вивчати нову географічну оболонку Землі – гідросферу. Вивчати дануоболонку Землі – гідросферу. Вивчати дану оболонку ми будемо протягом 11 уроків іоболонку ми будемо протягом 11 уроків і останній урок ми напишемо контрольнуостанній урок ми напишемо контрольну роботу за темою. В ході вивчення теми вироботу за темою. В ході вивчення теми ви отримаєте певні знання і вміння. Які ж саме?отримаєте певні знання і вміння. Які ж саме?

Пам’ятка для учнів:Пам’ятка для учнів:  будете пояснювати поняття «океан»,будете пояснювати поняття «океан», «море», «затока», «протока», «водна«море», «затока», «протока», «водна маса», «океанічна течія», «річка»,маса», «океанічна течія», «річка», «озеро», «болото», «льодовик»,«озеро», «болото», «льодовик», «підземні води»; схему світового коло«підземні води»; схему світового коло обігу води в природі, складові частиниобігу води в природі, складові частини гідросфери, роль Світового океану угідросфери, роль Світового океану у географічній оболонці, причини ігеографічній оболонці, причини і наслідки рухів води в океані,наслідки рухів води в океані, особливості живлення і режиму водособливості живлення і режиму вод суходолу;суходолу;

вміти: визначати географічне положення водних об’єктів, глибини океанів і морів; залежність напряму і характеру течії річок від рельєфу; оцінювати роль води для людини; знаходити на карті: Чорне, Азовське, Середземне моря; протоки: Босфор, Гібралтар, Дрейка; океани: Тихий, Атлантичний, Індійський, Північний Льодовитий.

ІІІ. Сприйняття та усвідомленняІІІ. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу.нового матеріалу. План урокуПлан уроку 1. Унікальні властивості.1. Унікальні властивості. 2. Гідросфера – водна оболонка Землі.2. Гідросфера – водна оболонка Землі. а) складові гідросфериа) складові гідросфери б) значення прісної води для людейб) значення прісної води для людей 3. Світовий кругообіг води.3. Світовий кругообіг води.

Робота з підручником. ст. 148.Робота з підручником. ст. 148. прочитайте і дайте відповідь на питання:прочитайте і дайте відповідь на питання: - В яких агрегатних станах існує вода в природі?- В яких агрегатних станах існує вода в природі? Агрегатні стани води ТвердийГазоподібний Рідкий

Гідросфера – водна оболонка Землі Оболонки Землі

Прийом «Мозковий штурм»Прийом «Мозковий штурм» Уважно перегляньте відеосюжет іУважно перегляньте відеосюжет і дайте відповідь на питання:дайте відповідь на питання: - Які властивості має вода?- Які властивості має вода? - Зробіть висновок: (Неведомова Т.,Зробіть висновок: (Неведомова Т., Гриценко К., Шмалько С., ПетроваГриценко К., Шмалько С., Петрова А., Фалько Д.)А., Фалько Д.) Вода – це ….. (життяВода – це ….. (життя))

РекиРеки

ОзёраОзёра

ГідросфераГідросфераГідросфераГідросфера Вода в атмосфері Вода в природі Вода в Світовому океані Моря Річки Протоки Затоки Підземні води Льодовики Болота Озера Багаторічна мерзлота Хмари Град Сніг Дощ Туман

Словникова робота: Колообіг води – безперервний процес переміщення води з океану на суходіл через атмосферу і з суходолу в океан.

Випаровування Конденсація пари Опади дощ Опади– снігВітер Кругообіг води в природі – всесвітній процесКругообіг води в природі – всесвітній процес Підземні води Льодовики Джерело Річка ОкеанОкеан СуходілСуходіл

Казка.Казка. Жила – була в океані крапелька кругленька,Жила – була в океані крапелька кругленька, весела. Захотілось їй подивитись на світ: який вінвесела. Захотілось їй подивитись на світ: який він великий, красивий. Піднялась вона на край хвилі івеликий, красивий. Піднялась вона на край хвилі і відчула, що тягне її вгору, до яскравого сонечка.відчула, що тягне її вгору, до яскравого сонечка. Не встигла вона опам’ятатись, як потрапила вНе встигла вона опам’ятатись, як потрапила в хмаринку, де побачила таких самих крапельок.хмаринку, де побачила таких самих крапельок. Але сильний вітер підняв хмаринку вище іАле сильний вітер підняв хмаринку вище і сестрицям стало холодно, вони заплакали ісестрицям стало холодно, вони заплакали і полились на землю дощем. Одна крапелька впалаполились на землю дощем. Одна крапелька впала в море, інші – в річку, а наша крапелька впала вв море, інші – в річку, а наша крапелька впала в лісове джерело. Засмутилась вона: де її сестрички,лісове джерело. Засмутилась вона: де її сестрички, чи побачиться вона з ними? Поки вона тужила,чи побачиться вона з ними? Поки вона тужила, річечка її донесла до великої річки, а та – до моря,річечка її донесла до великої річки, а та – до моря, а звідти капелька потрапила в океан. Тут вонаа звідти капелька потрапила в океан. Тут вона зустріла своїх сестер і дуже зраділа.зустріла своїх сестер і дуже зраділа.

Робота з підручником ст. 149Робота з підручником ст. 149 І група - Скільки кіл коло обігу води існує?І група - Скільки кіл коло обігу води існує? ІІ група - Яке значення кругообігу води вІІ група - Яке значення кругообігу води в природі?природі?  Завдяки кругообігу відбувається:Завдяки кругообігу відбувається:  перенесення вологи на сушу і стікання її вперенесення вологи на сушу і стікання її в океан;океан;  перенесення тепла;перенесення тепла;  обмін мінеральними речовинами;обмін мінеральними речовинами;  кругообіг пов’язує між собою всі сферикругообіг пов’язує між собою всі сфери Землі.Землі.

Закріплення вивченого “Географічний крос” 1. Водна оболонка нашої планети називається …. 2. Основна частина вод гідросфери зосереджена у ….. 3. Вода може 5. Основною причиною утворення перебувати у трьох станах… 4. Вода має властивості….. колообігу води в природі є ……

ІІVV. Підсумок уроку. Підсумок уроку ““Вода! Ти не просто необхідна дляВода! Ти не просто необхідна для життя, ти і є саме життя”.життя, ти і є саме життя”. Антуан де Сент -Антуан де Сент - ЕкзюперіЕкзюпері

Домашнє завданняДомашнє завдання Прочитати параграф 45 •скласти схему світового колообігу води в природі. •принести ксерокопію контурної карти океанів

Add a comment

Related pages

Гідросфера, її складові частини | Методичний портал

Гідросфера, її складові частини; Тема. Вода та її властивості. Досліди на уроках ...
Read more

46. Гідросфера, її основні частини. — Гипермаркет знаний

Гідросфера, її основні частини. Гіпермаркет ... 1.Назвіть складові частини суходолу.
Read more

Calaméo - Конспект уроку 6 клас Тема: Гідросфера та її ...

Тема. ГІДРОСФЕРА ТА ЇЇ ОСНОВНІ ЧАСТИНИ Мета: поглиблення та систематизація знань про ...
Read more

Гідросфера, її основні частини

Размер: 81.73 Kb.; Мета: сформувати в учнів знання про гідросферу, її склад, світовий ...
Read more

Гідросфера, її основні частини. Мета

Гідросфера, її основні частини. Мета: сформувати в учнів поняття гідросфера ...
Read more

Лекція 9 ТЕПЛОВИЙ РЕЖИМ РІчоК. ЛьоДОВІ ЯВИЩА ...

Гідросфера, її складові частини. ... її складові частини. Основні властивості ...
Read more

Причини виникнення хвиль - Лекція 1 Наука "Загальна ...

Гідросфера, її складові частини. ... її складові частини. Основні властивості ...
Read more

ГІДРОСФЕРА, ЇЇ ОСНОВНІ ЧАСТИНИ

Title: ГІДРОСФЕРА, ЇЇ ОСНОВНІ ЧАСТИНИ Author: User Last modified by: User Created Date: 3/26/2012 11:41:00 AM Company: Home
Read more

Гідросфера — Вікіпедія

Гідросфера — водяна ... атмосфері та її ... та материкову складові.
Read more