Συμβουλές σωστής αναζήτησης στο διαδίκτυο

0 %
100 %
Information about Συμβουλές σωστής αναζήτησης στο διαδίκτυο

Published on January 6, 2017

Author: FotisTsioumas

Source: slideshare.net

1. Συμβουλές σωστής αναζήτησης στο διαδίκτυο!

2. Σκεφτείτε πριν ξεκινήσετε την αναζήτηση της πληροφορίας που ψάχνετε τα παρακάτω: • Ποιος/τι ψάχνω; • Τι είναι αυτός/αυτό; • Πού βρίσκεται; • Πότε συνέβη; • Πώς συνέβη; • Γιατί συνέβη; (πηγή: σημειώσεις Δρ. Μιχαήλ Κλεισαρχάκης Ε.Δι.Π. με τίτλο «Το διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών»)

3. Ιδιαίτερη προσοχή, μετά τα ερωτήματα της προηγούμενης διαφάνειας που έχετε θέσει, θέλουν τα παρακάτω: 1. Σκεφτείτε απλά γι’ αυτό που θέλετε να αναζητήσετε, αλλά ταυτόχρονα να το θέτετε με ακρίβεια. 2. Να χρησιμοποιείτε για την αναζήτηση περιγραφικές και όσο το δυνατόν λιγότερες λέξεις και να αποφεύγετε τα άρθρα. 3. Χρησιμοποιήστε λεξικά για να βρείτε λέξεις-κλειδιά σχετικές με αυτό που ψάχνετε, τις οποίες μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε για επιπλέον αναζητήσεις. 4. Παρατηρήστε τις πηγές αναζήτησης, κοιτάζοντας την κατάληξη της ηλεκτρονικής διεύθυνσης τους. Για παράδειγμα: .edu, educational (εκπαιδευτικά ιδρύματα), .gov, governmental (κυβερνητικοί φορείς, εξαρτημένοι), .com, commercial (εμπορικά προϊόντα), .net, network (προσφορά υπηρεσιών), .org, organisational (μη κερδοσκοπικοί φορείς) 5. Αξιολογήστε κριτικά αυτά που βρήκατε. (πηγή: http://www.google.gr/intl/el/insidesearch/tipstricks/all.html και σημειώσεις Δρ. Μιχαήλ Κλεισαρχάκης Ε.Δι.Π. με τίτλο «Το διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών»)

4. •Google: www.google.com •Yahoo: www.yahoo.com •Bing: www.bing.com •Lycos: http://www.lycos.com/ •Msn: http://www.live.com •AOL: http://search.aol.com/aol/webhome •Altavista: http://www.altavista.com (πηγή: σημειώσεις Δρ. Μιχαήλ Κλεισαρχάκης Ε.Δι.Π. με τίτλο «Το διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών»)

Add a comment