שער שלישי - ספר האגדה ואגדות ארץ ישראל

45 %
55 %
Information about שער שלישי - ספר האגדה ואגדות ארץ ישראל
Education

Published on May 8, 2014

Author: tarbutisrael

Source: slideshare.net

Description

'עם וארצו - יחידות לימוד לכתה ה

61 ‫האגדה‬ ‫ספר‬ :‫שלישי‬ ‫שער‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫ואגדות‬

62 62 ‫הכינוס‬ ‫ומפעל‬ ‫האגדה‬ ‫ספר‬ .‫א‬ .‫חז"ל‬ ‫של‬ ‫היצירה‬ ‫הם‬ ‫המדרשים‬ ‫שלמדנו‬ ‫כפי‬ ‫מדרש‬ ‫בתי‬ ‫מתוך‬ ,‫שונים‬ ‫חכמים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ,‫שנים‬ ‫עשרות‬ ‫לאורך‬ ‫נוצרו‬ ‫שונים‬ ‫מסוגים‬ ‫מדרשים‬ ‫כינסו‬ ‫שבו‬ ‫חדש‬ ‫ספר‬ ‫נולד‬ ‫שנים‬ 100‫כ־‬ ‫לפני‬ .‫ועוד‬ ‫בבבל‬ ‫בארץ‬ ‫היהודי‬ ‫העולם‬ ‫רחבי‬ ‫בכל‬ ‫שהתקיימו‬ .‫אותם‬ ‫וללמוד‬ ‫לאתר‬ ‫קל‬ ‫שיהיה‬ ‫כדי‬ ,‫המדרשים‬ ‫את‬ ‫יחד‬ .‫רבניצקי‬ ‫חנא‬ ‫ויהושע‬ ‫ביאליק‬ ‫נחמן‬ ‫חיים‬ :‫שניים‬ ‫הובילו‬ ‫היוזמה‬ ‫את‬ :‫ביאליק‬ ‫נחמן‬ ‫חיים‬ ‫ועורך‬ ‫מתרגם‬ ,‫סיפורים‬ ‫מחבר‬ ,‫מסות‬ ‫כותב‬ ,‫המודרני‬ ‫בזמן‬ ‫העברים‬ ‫המשוררים‬ ‫גדול‬ ‫ז'יטומיר‬ ‫ליד‬ ‫ראדי‬ ‫בכפר‬ ‫נולד‬ ‫ביאליק‬ .‫המודרנית‬ ‫היהודית‬ ‫התרבות‬ ‫על‬ ‫רבות‬ ‫שהשפיע‬ ‫היו‬ ‫ביאליק‬ ‫של‬ ‫ולאימו‬ ‫ולו‬ ‫בעסקיו‬ ‫הצליח‬ ‫לא‬ ,‫מלומדת‬ ‫ממשפחה‬ ‫שבא‬ ‫אביו‬ .)‫(וולוניה‬ .‫שניים‬ ‫נישואים‬ ‫אלה‬ ‫כמה‬ ‫משפחתו‬ ‫של‬ ‫הקשה‬ ‫הכלכלי‬ ‫מצבה‬ ‫למרות‬ .‫הקודמים‬ ‫בנישואיהם‬ ‫התאלמנו‬ ‫שניהם‬ ‫בצל‬ ‫שרץ‬ ‫עת‬ ‫ילדותו‬ ‫תקופת‬ ‫את‬ ‫ומשבחים‬ ‫מזכירים‬ ‫ביאליק‬ ‫של‬ ‫ביותר‬ ‫הטובים‬ ‫משיריו‬ .‫הוריו‬ ‫מצד‬ ‫והזנחה‬ ‫בדידות‬ ‫מתארים‬ ‫אחרים‬ ‫שירים‬ .‫היער‬ ‫של‬ ‫הסודי‬ ‫למוזג‬ ‫היה‬ ‫ואביו‬ ‫פרנסה‬ ‫אחר‬ ‫בחיפוש‬ ‫לז'יטומיר‬ ‫עברו‬ ‫הוריו‬ ‫שש‬ ‫בן‬ ‫היה‬ ‫ביאליק‬ ‫כאשר‬ ‫שלחה‬ ‫הכל‬ ‫חסרת‬ ‫והאלמנה‬ ‫אביו‬ ‫מת‬ ,1880‫ב־‬ ,‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫קצר‬ ‫זמן‬ .‫העיר‬ ‫בפאתי‬ ‫בסלון‬ ‫נחמן‬ ‫חיים‬ ‫והשובב‬ ‫המחונן‬ ‫הנער‬ ‫שנים‬ ‫עשר‬ ‫במשך‬ .‫טובות‬ ‫כוונות‬ ‫מלא‬ ‫שהיה‬ ‫לסבו‬ ‫בנה‬ ‫את‬ ‫מלמדים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫חונך‬ ‫הוא‬ ‫בהתחלה‬ .‫סבו‬ ‫שהיה‬ ‫והקשוח‬ ‫הזקן‬ ‫האדוק‬ ‫האדם‬ ‫בידי‬ ‫גודל‬ ‫ביאליק‬ .‫בעצמו‬ ‫למד‬ ‫הוא‬ 13 ‫מגיל‬ ,‫כך‬ ‫אחר‬ ‫אבל‬ ,‫המסורתי‬ "‫ב"חדר‬ ‫בלימוד‬ ‫להמשיך‬ ‫הן‬ ‫יוכל‬ ‫הוא‬ ‫וולוזין‬ ‫שבישיבת‬ ‫אותו‬ ‫ששכנעה‬ ‫עיתונאית‬ ‫כתבה‬ ‫שקרא‬ ‫לאחר‬ ‫לימודיו‬ ‫אך‬ .‫שם‬ ‫ללמוד‬ ‫לו‬ ‫להרשות‬ ‫סבו‬ ‫את‬ ‫שיכנע‬ ‫ביאליק‬ .‫הרוח‬ ‫מדעי‬ ‫ללמוד‬ ‫ולהתחיל‬ ‫התלמוד‬ .‫מודרניים‬ ‫דברים‬ ‫גם‬ ‫ללמוד‬ ‫רצה‬ ‫והוא‬ ‫התלמוד‬ ‫בלימוד‬ ‫עצמו‬ ‫להשקיע‬ ‫רק‬ ‫לו‬ ‫אפשרו‬ ‫בישיבה‬ .‫השירה‬ ‫בעולם‬ ‫לחיות‬ ‫והחל‬ ‫הלימוד‬ ‫מעולם‬ ‫עצמו‬ ‫למשוך‬ ‫החל‬ ‫והוא‬ ‫זו‬ ‫שאיפתו‬ ‫עליו‬ ‫גברה‬ ‫לבסוף‬ ‫לאגודת‬ ‫ביאליק‬ ‫הצטרף‬ ‫בישיבה‬ ‫שהיה‬ ‫בזמן‬ ‫עוד‬ .‫אירופאית‬ ‫וספרות‬ ‫רוסית‬ ‫שירה‬ ‫קרא‬ ‫הוא‬ ‫לאומיות‬ ‫לשלב‬ ‫הייתה‬ ‫מטרתה‬ ." ‫ישראל‬ ‫נצח‬ "‫בשם‬ ‫סודית‬ ‫ציונית‬ ‫אורתודוכסית‬ ‫סטודנטים‬ ‫העם‬ ‫אחד‬ ‫של‬ ‫מגישתו‬ ‫מושפע‬ ‫היה‬ ‫ביאליק‬ ‫זו‬ ‫בתקופה‬ .‫למסורת‬ ‫חזק‬ ‫קשר‬ ‫עם‬ ‫יהודית‬ ‫והשכלה‬ .‫וציונות‬ ‫לרוחניות‬ :‫רבניצקי‬ ‫חנא‬ ‫יהושע‬ 4 ,‫ה'תש"ד‬ ‫באייר‬ ‫בי"א‬ ‫ונפטר‬ ‫אודסה‬ ,1859 ‫בספטמבר‬ 13 ,‫ה'תרי"ט‬ ‫באלול‬ ‫בי"ד‬ ‫נולד‬ ‫כתב‬ ‫עליכם‬ ‫שלום‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ .‫רוסי‬ ‫ממוצא‬ ‫עברי‬ ‫ומו"ל‬ ‫עיתונאי‬ ‫היה‬ .‫אביב‬ ‫בתל‬ ,1944 ‫במאי‬ ‫ארגון‬ ‫לשכת‬ ‫יושב־ראש‬ ‫שימש‬ ."‫ומידד‬ ‫"אלדד‬ ‫המשותף‬ ‫העט‬ ‫שם‬ ‫תחת‬ ,‫ספרות‬ ‫ביקורות‬ ,‫ציון‬ ‫בן‬ .‫ש‬ ,‫ביאליק‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ,‫באודסה‬ ‫ייסד‬ 1901 ‫בשנת‬ .‫העם‬ ‫אחד‬ ‫של‬ ‫מייסודו‬ "‫משה‬ ‫"בני‬ ‫הייתה‬ ‫שמטרתה‬ ,)"‫"דביר‬ ‫(לימים‬ "‫"מוריה‬ ‫הוצאת‬ ‫את‬ ‫לוינסקי‬ ‫ליב‬ ‫ואלחנן‬ ‫דיזנגוף‬ ‫מאיר‬ .‫בעברית‬ ‫לימוד‬ ‫ספרי‬ ‫לאור‬ ‫להוציא‬ ."‫האגדה‬ ‫"ספר‬ ‫את‬ ‫ביאליק‬ ‫עם‬ ‫ערך‬ 1908-1911 ‫השנים‬ ‫בין‬ ‫אתנוגרפיה‬ ,‫לזכרונות‬ ‫המאסף‬ ‫את‬ ‫ודרויאנוב‬ ‫ביאליק‬ ‫עם‬ ‫באודסה‬ ‫ייסד‬ 1918 ‫בשנת‬

63 ‫תפוצות‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫והמסורת‬ ‫ההוויה‬ ‫את‬ ‫לבטא‬ ‫למטרה‬ ‫לו‬ ‫שם‬ ‫אשר‬ — "‫"רשומות‬ — ‫ופולקלור‬ ‫לא‬ ‫טרומפלדור‬ ‫הקברות‬ ‫בבית‬ ‫ונטמן‬ ,1944 ‫בשנת‬ ‫נפטר‬ .‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫עלה‬ 1921 ‫בשנת‬ .‫ישראל‬ .‫אביב‬ ‫ובתל‬ ‫תקווה‬ ‫בפתח‬ ‫רחובות‬ ‫שמו‬ ‫על‬ .‫לוין‬ ‫ושמריהו‬ ‫ביאליק‬ ‫נחמן‬ ‫חיים‬ ‫משותפיו‬ ‫הרחק‬ :‫האגדות‬ ‫של‬ ‫והכינוס‬ ‫העריכה‬ ,‫האיסוף‬ ‫תהליך‬ ‫לקט‬ ‫לפרסם‬ ‫הייתה‬ ‫הראשונית‬ ‫כשהמטרה‬ ,1903 ‫בשנת‬ ‫בכתיבה‬ ‫החלו‬ ‫ורבניצקי‬ ‫ביאליק‬ ‫באודסה‬ ,‫קומה‬ ‫תחת‬ ‫קומה‬ ,‫בניין‬ ‫באותו‬ ‫התגוררו‬ ‫השניים‬ .‫הספר‬ ‫בתי‬ ‫תלמידי‬ ‫בשביל‬ ‫אגדות‬ ,‫בנוסף‬ .‫האגדות‬ ‫ליקוט‬ ‫על‬ ‫יחד‬ ‫וטרחו‬ ,‫מהם‬ ‫אחד‬ ‫בדירת‬ ‫יום‬ ‫יום‬ ‫להיפגש‬ ‫נהגו‬ ‫הם‬ .‫שבאוקראינה‬ ‫אגדות‬ ‫יחדיו‬ ‫וחיברו‬ ,‫נושאים‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫סידרו‬ ,‫לעברית‬ ‫בארמית‬ ‫הכתובות‬ ‫האגדות‬ ‫את‬ ‫תרגמו‬ ‫הם‬ .‫שונים‬ ‫ממקורות‬ ‫דומות‬ ‫אותיות‬ ‫במציאת‬ ‫טרח‬ ‫בעצמו‬ ‫וביאליק‬ ,‫עבודה‬ ‫שנות‬ ‫שתי‬ ‫לאחר‬ ‫נשלמה‬ ‫הראשון‬ ‫הכרך‬ ‫עריכת‬ ."‫מראה‬ ‫ודלות‬ ‫תואר‬ ‫רעות‬ ,‫שחפת‬ ‫ומוכות‬ ‫כחושות‬ ‫ולא‬ ‫"שמנות‬ :‫יהיו‬ ‫ניסוחו‬ ‫שלפי‬ ,‫נאות‬ ‫דפוס‬ :‫ידם‬ ‫על‬ ‫התהליך‬ ‫תואר‬ ‫כך‬ ,‫בתלמודים‬ ‫עתיק‬ ‫היכל‬ ‫כחורבות‬ ]‫בערימות‬ ‫[מונח‬ ‫תלי־תלים‬ ‫הצבור‬ ,‫המרובה‬ ‫האגדי‬ ‫החומר‬ ‫"כל‬ ‫השיחות‬ ,‫והסיפורים‬ ‫המאמרים‬ ‫אלפי‬ ‫כל‬ :]‫שונים‬ ‫ספרים‬ ‫[בתוך‬ '‫וכו‬ ‫ובמדרשים‬ ‫בברייתות‬ ‫אלה‬ ‫כל‬ — ‫שונים‬ ‫במקומות‬ ‫המנופצות‬ ‫הגיר‬ ‫כאבני‬ ‫המפוזרים‬ '‫וכו‬ ‫והמשלים‬ ‫הפתגמים‬ ,‫והשמועות‬ ‫ענייניהם‬ ‫ע"פ‬ ‫נתחלקו‬ ....]‫[סוננו‬ ‫ונתנפו‬ ]‫[נוקו‬ ‫נתנקו‬ ‫למאמר‬ ‫מאמר‬ ,‫לאגדה‬ ‫[לוקטו]...אגדה‬ ‫נתלקטו‬ ...‫מראש‬ ‫ערוכה‬ ‫מסוימת‬ ‫שיטה‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫ונושאים‬ ‫עניינים‬ ‫לפי‬ ‫שוב‬ ‫ונסדרו‬ ‫חזרו‬ ‫ונושאיהם...ולבסוף‬ ‫אלא‬ ,‫האגדה‬ ‫פרטי‬ ‫את‬ ]‫ברורה‬ ,‫[נכונה‬ ‫מתוקנת‬ ‫בדרך‬ ‫להכיר‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫האפשרות‬ ‫את‬ ‫לקורא‬ ‫שנותנת‬ ‫כולו‬ ‫הכלל‬ ‫על‬ ]‫הבודדות‬ ‫[האגדות‬ ‫הפרטים‬ ‫מתוך‬ ]‫[להבין‬ ‫לעמוד‬ — ‫ביותר‬ ‫שחשוב‬ ‫מה‬ — ‫גם‬ "....‫והיקפו‬ ‫קומתו‬ ‫שיעור‬ ‫במלוא‬ ‫העברית‬ ‫האגדה‬ ‫עולם‬ ‫כל‬ ‫ולתפוס...את‬ :‫משימה‬ ‫העורכים‬ ‫עבודת‬ ‫בתיאור‬ .‫שלבים‬ ‫במספר‬ ‫כרוכה‬ ‫היתה‬ ‫ורבניצקי‬ ‫ביאליק‬ ‫של‬ ‫עבודתם‬ ‫שקשורות‬ ‫פעולות‬ ‫של‬ ‫והשני‬ ,‫הרוס‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫האחד‬ :‫דימויים‬ ‫בשני‬ ‫שימוש‬ ‫עושים‬ ‫הם‬ ‫תהליך‬ ‫לתיאור‬ ‫אלה‬ ‫דימויים‬ ‫נבחרו‬ ‫מדוע‬ ‫ושערו‬ ‫כאן‬ ‫הנאמר‬ ‫מתוך‬ ‫הדגימו‬ .‫לקציר‬ .‫ספר‬ ‫עריכת‬ ‫של‬ "‫הכינוס‬ ‫"מפעל‬ ‫שכונה‬ ‫נרחב‬ ‫למפעל‬ ‫היוזמה‬ ‫הפכה‬ ‫דבר‬ ‫של‬ ‫בסופו‬ ‫לשמור‬ ‫גלות‬ ‫מתוך‬ ‫נוכל‬ ‫לא‬ ‫שמא‬ ,‫דאגתנו‬ ‫תגדל‬ ‫הרי‬ ...‫הגלויות‬ ‫בתוך‬ ,‫פזורינו‬ ‫בתוך‬ ‫אולם‬ ‫להן‬ ‫היה‬ ,‫כולה‬ ‫האומה‬ ‫את‬ ‫המאחדת‬ ,‫העברית‬ ‫בלשוננו‬ ‫שנוצרו‬ ,‫היצירות‬ ‫אותן‬ ...‫את‬ ‫לתועלתנו‬ ‫היפרו‬ ‫אמנם‬ ‫האלה‬ ‫היצירות‬ ...‫הגויים‬ ‫בלשונות‬ ‫שנכתבו‬ ‫אלה‬ ‫מה־שאין־כן‬ ,‫שיור‬ ‫של‬ ‫בטחון‬ ‫קצת‬ ‫שברי־‬ ,‫בודדים‬ ‫קטעים‬ ‫מהן‬ ‫נשארו‬ ‫לנו‬ ,‫ברכה‬ ‫כל‬ ‫הביאו‬ ‫לא‬ ‫לנו‬ ‫אבל‬ ,‫הגדול‬ ‫בעולם‬ ‫המחשבה‬ ‫את‬ ‫עשות‬ ‫והרבו‬ ‫האלה‬ ‫הנדחים‬ ‫את‬ ‫לקבץ‬ ‫אצלנו‬ ‫אמנם‬ ‫התחילו‬ ‫האחרונה‬ ‫במאת־השנים‬ .‫שברים‬ ‫הדרישה‬ ‫לידי‬ ‫הגעתי‬ ‫אני‬ ‫אבל‬ ."‫ישראל‬ ‫"חכמת‬ ‫בשם‬ ‫הפזורות‬ ‫היבשות‬ ‫העצמות‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫ספרים‬ ‫נוכל‬ ‫האלה‬ ‫היצירות‬ ‫אודות‬ ‫על‬ ‫כתובים‬ ‫ספרים‬ ‫ע"י‬ ‫לא‬ ,‫סרסרות‬ ‫ע"י‬ ‫שלא‬ ,‫המלאה‬ ‫ההכרה‬ ‫מתוך‬ ‫לכינוס־הרוח‬ ‫ע"י‬ ‫אלא‬ ,‫פרשנות‬ ‫של‬ ‫ותלי־תלים‬ ‫הסברות‬ ‫ע"י‬ ‫לא‬ ;‫עצמן‬ ‫היצירות‬ ‫גופי‬ ‫ע"י‬ ‫אלא‬ — ‫רוחנו‬ ‫את‬ ‫ולהחיות‬ ‫לכנס‬ ‫על‬ ‫הכרזתי‬ ‫זו‬ ‫הכרה‬ ‫מתוך‬ .‫פנים־אל־פנים‬ ‫אותן‬ ‫ותדע‬ ‫תכיר‬ ‫שהאומה‬ ‫זה‬ ‫ע"י‬ ,‫היצירות‬ ‫עצם‬ ‫של‬ ‫וסדורן‬ ‫כנוסן‬ ‫ולאסוף‬ ‫קיומה‬ ‫ימי‬ ‫בכל‬ ‫נדדה‬ ‫שבהם‬ ‫והשבילים‬ ‫הדרכים‬ ‫אותם‬ ‫אל‬ ‫לשוב‬ ‫האומה‬ ‫של‬ ‫שעתה‬ ‫שהגיעה‬ ,‫הרעיון‬ .‫ובעתיד‬ ‫בהווה‬ ‫עצמנו‬ ‫את‬ ‫לפרנס‬ ‫רוחני‬ ‫מזון‬ ‫די‬ ‫מהם‬ ‫שנציל‬ ‫בכדי‬ ,‫בעבר‬ ‫בהם‬ ‫שפזרה‬ ‫הזרעים‬ ‫כל‬ ‫את‬

64 64 ?‫אגדות‬ ‫דווקא‬ ‫למה‬ )‫ח‬ '‫בר‬ ‫(ירושלמי‬ ‫תלמוד‬ ")‫(שוכח‬ ‫משכח‬ ‫הוא‬ ‫במהרה‬ ‫לא‬ ‫הספר‬ ‫מתוך‬ ‫אגדה‬ ‫"הלומד‬ ?‫הירושלמי‬ ‫התלמוד‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫התשובה‬ ‫מהי‬ ‫הספר‬ ‫מבנה‬ ‫מהדורות‬ ‫ישנן‬ .‫משלו‬ ‫מרכזי‬ ‫בנושא‬ ‫עוסק‬ ‫אחד‬ ‫שכל‬ ,‫חלקים‬ 6 ‫המכילים‬ ‫כרכים‬ ‫לשני‬ ‫מחולק‬ ‫הספר‬ .‫אחד‬ ‫לכרך‬ ‫הכרכים‬ ‫שני‬ ‫אוחדו‬ ‫שבהן‬ .‫שני‬ ‫בית‬ ‫חורבן‬ ‫ועד‬ ‫העולם‬ ‫בריאת‬ ‫שבין‬ ‫בתקופה‬ ‫העוסקות‬ ‫אגדות‬ - ‫ראשון‬ ‫חלק‬ .‫ואמוראים‬ ‫תנאים‬ ‫על‬ ‫אגדות‬ - ‫שני‬ ‫חלק‬ ,‫חכמה‬ ,‫תורה‬ ,‫וגאולה‬ ‫גלות‬ ,‫הקודש‬ ‫לשון‬ ,‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ,‫העולם‬ ‫ואומות‬ ‫ישראל‬ ‫עם‬ - ‫שלישי‬ ‫חלק‬ .‫ומועדים‬ ‫שבתות‬ ,‫ושירה‬ ‫נבואה‬ .‫ורע‬ ‫טוב‬ ,‫למקום‬ ‫אדם‬ ‫שבין‬ ‫ומצוות‬ ‫הקב"ה‬ - ‫רביעי‬ ‫חלק‬ .‫וציבור‬ ‫ויחיד‬ ,‫ודעות‬ ‫מידות‬ ,‫לחברו‬ ‫אדם‬ ‫שבין‬ ‫ומצוות‬ ,‫האדם‬ ‫חיי‬ - ‫חמישי‬ ‫חלק‬ .‫ופתגמים‬ ‫משלים‬ ,‫ורפואה‬ ‫ניחוש‬ ,‫ומלואו‬ ‫עולם‬ - ‫שישי‬ ‫חלק‬ :‫האגדה‬ ‫בספר‬ ‫התמצאות‬ .‫שבכיתתכם‬ ‫האגדה‬ ‫בספר‬ ‫דפדפו‬ .‫א‬ ?‫התנא‬ ‫עקיבא‬ ‫רבי‬ ‫על‬ ‫אגדה‬ ‫למצוא‬ ‫תוכלו‬ ‫הספר‬ ‫של‬ ‫חלק‬ ‫באיזה‬ .‫ב‬ ‫אותה‬ ‫והעתיקו‬ ‫עקיבא‬ ‫רבי‬ ‫על‬ ‫אגדה‬ ‫בחרו‬ ‫קצרה‬ ‫אגדה‬ ‫בחרו‬ ?‫ירושלים‬ ‫על‬ ‫אגדה‬ ‫למצוא‬ ‫תוכלו‬ ‫הספר‬ ‫של‬ ‫חלק‬ ‫באיזה‬ .‫ג‬ .‫אותה‬ ‫והעתיקו‬ ‫קצרה‬ ‫אגדה‬ ‫בחרו‬ ?‫פורים‬ ‫חג‬ ‫על‬ ‫אגדה‬ ‫למצוא‬ ‫תוכלו‬ ‫הספר‬ ‫של‬ ‫חלק‬ ‫באיזה‬ .‫ד‬ .‫אותה‬ ‫והעתיקו‬ ‫תוכלו‬ ‫הספר‬ ‫של‬ ‫חלק‬ ‫באיזה‬ .‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫על‬ ‫פתגמים‬ ‫שלושה‬ ‫העתיקו‬ .‫ה‬ ?‫אותם‬ ‫למצוא‬ ‫העניינים‬ ‫בתוכן‬ ‫עיון‬ ‫באמצעות‬ ‫למצוא‬ ‫ניתן‬ ‫התשובות‬ ‫כל‬ ‫את‬ :‫האגדה‬ ‫בספר‬ ‫התמצאות‬ ‫תרגיל‬ ‫ועוד‬ ‫האגדה‬ ‫ספר‬ ‫של‬ :‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫שם‬ ‫עוד‬ ‫ותקבלו‬ ‫התשבץ‬ ‫את‬ ‫פתרו‬ .‫א‬ )‫שלישי‬ ‫(חלק‬ ‫ופורים‬ ‫חנוכה‬ ‫עמוד‬ ‫באיזה‬ ?‫הראשון‬ ‫בחלק‬ ‫ג‬ ‫פרק‬ ‫את‬ ‫הפותחת‬ ‫הדמות‬ ‫מי‬ )‫(שמ‬ ‫ביאליק‬ ‫ח"נ‬ ‫עם‬ ‫האגדה‬ ‫ספר‬ ‫את‬ ‫ערך‬ ‫מי‬ )‫הידיעה‬ ‫ה‬ ‫(בלי‬ ‫ב‬ ‫פרק‬ ‫א‬ ‫בחלק‬ ‫חוה‬ ‫אחרי‬ ‫מופיע‬ ‫מי‬ ?‫הפרק‬ ‫את‬ ‫הפותח‬ ‫הנושא‬ ‫מה‬ :‫א‬ ‫בפרק‬ ‫השישי‬ ‫בחלק‬ )‫רנ"ו‬ ‫(עמוד‬ ‫חז"ל‬ ‫של‬ ‫הלימוד‬ ‫למקום‬ ‫קוראים‬ ‫איך‬ ?‫החמישי‬ ‫בחלק‬ ‫א‬ ‫בפרק‬ ‫יש‬ ‫אוכל‬ ‫על‬ ‫כותרות‬ ‫כמה‬

65 :‫השאלות‬ ‫על‬ ‫ענו‬ .‫ב‬ ?‫האגדה‬ ‫בספר‬ ‫יש‬ ‫חלקים‬ ‫כמה‬ ■ ?‫ב‬ ‫בחלק‬ ‫יש‬ ‫פרקים‬ ‫כמה‬ ■ ?‫כמה‬ ?‫פרקים‬ ‫הרבה‬ ‫הכי‬ ‫יש‬ ‫חלק‬ ‫באיזה‬ ■ :‫הבאה‬ ‫בתפזורת‬ ‫מופיעות‬ ‫הבאות‬ ‫התשובות‬ ‫כל‬ .‫ג‬ ?‫ב‬ ‫פרק‬ ‫הראשון‬ ‫בחלק‬ ‫חוה‬ ‫אחרי‬ ‫מופיע‬ ‫מי‬ ■ ?)‫ע"ט‬ ‫(עמוד‬ ‫הראשון‬ ‫בחלק‬ ‫ו‬ ‫בפרק‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫נקראת‬ ‫איך‬ ■ ?‫הראשון‬ ‫בחלק‬ ‫האחרון‬ ‫הנושא‬ ‫מהו‬ ■ ?‫השני‬ ‫בחלק‬ ‫הדמויות‬ ‫לכל‬ ‫נותנים‬ ‫שאנו‬ ‫תיבות‬ ‫בראשי‬ ‫השם‬ ‫מהו‬ ■ ?‫השלישי‬ ‫בחלק‬ ‫א־ב‬ ‫פרקים‬ ‫של‬ ‫המרכזי‬ ‫הנושא‬ ‫מהו‬ ■ ?‫זה‬ ‫בחלק‬ ‫ג‬ ‫בפרק‬ ‫העברית‬ ‫נקראת‬ ‫איך‬ ■ ?‫הראשון‬ ‫המועד‬ ‫מהו‬ .‫ישראל‬ ‫מועדי‬ ‫מופיעים‬ ‫ט‬ ‫בפרק‬ ‫החלק‬ ‫בסוף‬ ■ ?‫הרביעי‬ ‫בחלק‬ ‫יא‬ ‫בפרק‬ ‫הנושא‬ ‫מהו‬ ■ ?‫תקל"ג‬ ‫בעמוד‬ ,‫ג‬ ‫בפרק‬ ‫זה‬ ‫בחלק‬ ‫מוזכר‬ ‫טוב‬ ‫מעשה‬ ‫איזה‬ ■ ?‫הרביעי‬ ‫החלק‬ ‫את‬ ‫החותם‬ ‫הנושא‬ ‫מה‬ ■ ‫ב‬‫א‬‫ד‬‫ד‬‫ו‬‫פ‬‫ת‬‫ר‬‫נ‬‫ב‬ ‫ל‬‫נ‬‫ו‬‫ה‬‫י‬‫ת‬‫נ‬‫י‬‫ו‬‫י‬ ‫ד‬‫ב‬‫ג‬‫צ‬‫ש‬‫ר‬‫ח‬‫י‬‫ד‬‫ק‬ ‫ו‬‫ע‬‫א‬‫ה‬‫ר‬‫ע‬‫ו‬‫ר‬‫ל‬‫ו‬ ‫א‬‫ש‬‫ל‬‫ג‬‫א‬‫ו‬‫מ‬‫ד‬‫א‬‫ר‬ ‫ר‬‫י‬‫ג‬‫ק‬‫ל‬‫ד‬‫י‬‫ה‬‫ש‬‫ח‬ ‫צ‬‫ל‬‫ט‬‫מ‬‫ט‬‫יר‬‫מ‬‫יו‬‫נ‬‫ו‬ ‫ה‬‫פ‬‫ח‬‫ז‬‫ל‬‫ח‬‫ז‬‫ה‬‫צ‬‫ל‬ ‫ב‬‫א‬‫פ‬‫ע‬‫ש‬‫ב‬‫ת‬‫ר‬‫ט‬‫י‬ ‫ח‬‫ל‬‫ט‬‫א‬‫ו‬‫ת‬‫ע‬‫כ‬‫נ‬‫מ‬ ‫י‬‫ל‬‫י‬‫ח‬‫נ‬‫ק‬‫מ‬‫ע‬‫מ‬‫ינ‬ ‫ר‬‫ו‬‫ח‬‫נ‬‫ה‬‫ל‬‫כ‬‫ו‬‫צ‬‫ד‬ ‫ה‬‫ח‬‫ר‬‫י‬‫ק‬‫ו‬‫י‬‫פ‬‫ז‬‫מ‬ ‫ל‬‫ס‬‫צ‬‫ב‬‫ו‬‫א‬‫ש‬‫נ‬‫ש‬‫ר‬ ‫ת‬‫י‬‫פ‬‫י‬‫ד‬‫א‬‫ז‬‫ח‬‫ב‬‫ש‬ ‫ו‬‫ר‬‫ש‬‫ת‬‫ש‬‫ל‬‫ר‬‫נ‬‫נ‬‫ב‬ ‫פ‬‫י‬‫ע‬‫מ‬‫ט‬‫ר‬‫ת‬‫י‬‫ס‬‫ה‬ ‫א‬‫ת‬‫ס‬‫ר‬‫ע‬‫ר‬‫ו‬‫ב‬‫ו‬‫ט‬

66 66 ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫אגדות‬ .‫ב‬ ‫ואגדות‬ ‫מדרשים‬ ‫קריאת‬ ‫של‬ ‫מיומנויות‬ ‫מתרגלים‬ .‫חז"ל‬ ‫של‬ ‫הלימוד‬ ‫ובשפת‬ ,‫מדרש‬ ‫בסוגי‬ ,‫לימוד‬ ‫בשיטות‬ ‫בעיקר‬ ‫שעסקו‬ ‫מדרשים‬ ‫למדנו‬ ‫עתה‬ ‫עד‬ ‫רק‬ ‫לפעמים‬ ‫היתה‬ ‫היא‬ ‫הבבלי‬ ‫התלמוד‬ ‫חכמי‬ ‫עבור‬ ‫אך‬ ,‫המשנה‬ ‫חכמי‬ ‫של‬ ‫ביתם‬ ‫היתה‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫המטופחת‬ ‫המיושבת‬ ‫הארץ‬ .‫ישראל‬ ‫בארץ‬ ‫ועריץ‬ ‫זר‬ ‫שלטון‬ ‫בגלל‬ ,‫לעיתים‬ .‫רחוק‬ ‫זכרון‬ ‫או‬ ‫רעיון‬ .‫כולם‬ ‫עבור‬ ‫חלום‬ ‫היתה‬ ‫והיפה‬ .‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫שלהם‬ ‫בהתייחסות‬ ‫גם‬ ‫החכמים‬ ‫יישמו‬ ‫המדרש‬ ‫שיטת‬ ‫את‬ ‫חז"ל‬ ‫מדרשי‬ ‫בעזרת‬ — ‫ישראל‬ ‫ועם‬ ‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫שקשורות‬ ‫סוגיות‬ ‫בכמה‬ ‫נדון‬ ‫הבאים‬ ‫בפרקים‬ ‫נוספים‬ ‫ומקורות‬ ?‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫דווקא‬ ‫ישראל‬ ‫לעם‬ ‫ניתנה‬ ‫למה‬ .‫השאלה‬ ‫על‬ ‫לענות‬ ‫ניסו‬ ‫שונים‬ ‫דרשנים‬ :‫שונים‬ ‫מדרשים‬ ‫שני‬ ‫לפניכם‬ :‫יוחאי‬ ‫בן‬ ‫שמעון‬ ‫א"ר‬ — )‫ג',ו‬ ‫(חבקוק‬ "‫ארץ‬ ‫וימודד‬ ‫"עמד‬ ‫ומדד‬ .‫ישראל‬ ‫אלא‬ ,‫התורה‬ ‫את‬ ‫לקבל‬ ‫ראויה‬ ‫שהיתה‬ ‫אומה‬ ‫מצא‬ ‫ולא‬ ‫האומות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫הקב"ה‬ ‫מדד‬ ‫הקב"ה‬ ‫מדד‬ .‫המדבר‬ ‫דור‬ ‫אלא‬ ,‫התורה‬ ‫את‬ ‫לקבל‬ ‫ראוי‬ ‫שהיה‬ ,‫דור‬ ‫מצא‬ ‫ולא‬ ‫הדורות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫הקב"ה‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫הקב"ה‬ ‫מדד‬ .‫המוריה‬ ‫הר‬ ‫אלא‬ ,‫שכינה‬ ‫עליו‬ ‫שתשרה‬ ‫ראוי‬ ‫שהיה‬ ‫הר‬ ‫מצא‬ ‫ולא‬ ‫ההרים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫מצא‬ ‫ולא‬ ‫ההרים‬ ‫בכל‬ ‫מדד‬ .‫ירושלים‬ ‫אלא‬ ,‫בה‬ ‫המקדש‬ ‫בית‬ ‫שיבנה‬ ‫שראויה‬ ‫עיר‬ ‫מצא‬ ‫ולא‬ ‫העיירות‬ .‫סיני‬ ‫הר‬ ‫אלא‬ ‫תורה‬ ‫עליו‬ ‫שתנתן‬ ‫הר‬ .‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫אלא‬ ,‫לישראל‬ ‫לינתן‬ ‫שראויה‬ ‫ארץ‬ ‫מצא‬ ‫ולא‬ ‫הארצות‬ ‫בכל‬ ‫הקב"ה‬ ‫מדד‬ ]‫ג‬ ,‫חבקוק‬ ‫שמעוני‬ ‫[ילקוט‬ ‫ג‬ ‫סעיף‬ ‫רפ"א‬ '‫עמ‬ ‫האגדה‬ ‫ספר‬ ‫להכנת‬ ‫בתשובות‬ ‫והעזרו‬ ‫השאלות‬ ‫על‬ ‫ענו‬ .‫שלמעלה‬ ‫לאגדה‬ ‫צבעים‬ ‫מקרא‬ ‫הכינו‬ :‫המקרא‬ ?‫כולו‬ ‫המדרש‬ ‫נולד‬ ‫בפסוק‬ ‫מילה‬ ‫מאיזו‬ .‫א‬ ?‫כאן‬ ‫המתואר‬ ‫המדידה‬ ‫תהליך‬ ‫מטרת‬ ‫מה‬ .‫ב‬ ?‫ישראל‬ ‫בארץ‬ ‫למה‬ ‫השאלה‬ ‫על‬ ‫המדרש‬ ‫עונה‬ ‫מה‬ .‫ג‬ ?‫בלבד‬ ‫מקום‬ ‫זה‬ "‫"ארץ‬ ‫האם‬ ‫הצבועות‬ ‫המילים‬ ‫ע"פ‬ .‫ד‬ .‫המדרש‬ ‫מתוך‬ ‫תשובתכם‬ ‫את‬ ‫הוכיחו‬

67 :‫אחרת‬ ‫מסיבה‬ ‫ישראל‬ ‫בארץ‬ ‫הבחירה‬ ‫על‬ ‫מצביע‬ ‫יותר‬ ‫עתיק‬ ‫מדרש‬ .‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫זו‬ )‫ח',ל"א‬ ‫(משלי‬ "‫ארצו‬ ‫בתבל‬ ‫"משחקת‬ ‫מעורבת‬ ‫כלומר‬ ,‫תבלין‬ ‫(מלשון‬ ‫בכל‬ ‫מתובלת‬ ‫שהיא‬ ?‫תבל‬ )‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫(של‬ ‫שמה‬ ‫נקרא‬ ‫ולמה‬ .‫כלום‬ ‫חסרה‬ ‫אינה‬ ‫ארץ־ישראל‬ ‫בזו,אבל‬ ‫שאין‬ ‫מה‬ ‫בזו‬ ‫יש‬ ‫הארצות‬ ‫שכל‬ )‫בכל‬ ‫ס"ה‬ ‫סעיף‬ ‫רפ"ו‬ '‫עמ‬ ‫האגדה‬ ‫ספר‬ )‫עקב‬ ‫פרשת‬ ,‫(ספרי‬ ?‫בימינו‬ "‫"תבל‬ ‫המילה‬ ‫פירוש‬ ‫מה‬ .‫א‬ .‫הקטן‬ ‫גודלה‬ ‫אף‬ ‫על‬ ‫ישראל‬ ‫בארץ‬ ‫שיש‬ ‫דברים‬ ‫של‬ ‫למגוון‬ ‫דוגמא‬ ‫תנו‬ .‫ב‬ .‫כולו‬ ‫העולם‬ ‫מתוך‬ ‫כנבחרת‬ ‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫מתייחסים‬ ‫המדרשים‬ ‫שני‬ .‫ג‬ ?‫המדרשים‬ ‫בין‬ ‫ההבדל‬ ‫מה‬ ‫מדרשית‬ ‫זהות‬ ‫תעודת‬ — ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ !‫לדעת‬ ‫טוב‬ ‫שנכתב‬ ‫מה‬ ‫דרך‬ ‫בעיקר‬ ‫חז"ל‬ ‫בפני‬ '‫עצמה‬ ‫את‬ ‫'הציגה‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫הכלים‬ ‫אחד‬ .‫בה‬ ‫היו‬ ‫לא‬ ‫מעולם‬ ‫עליה‬ ‫שכתבו‬ ‫החכמים‬ ‫מן‬ ‫רבים‬ .‫עליה‬ ‫הרבים‬ ‫השמות‬ ‫דרך‬ ‫היה‬ ‫הארץ‬ ‫את‬ ‫להכיר‬ ‫החכמים‬ ‫ניסו‬ ‫שבאמצעותם‬ ‫אחרות‬ ‫תכונות‬ ‫או‬ ‫לתכונה‬ ‫רמז‬ ‫שם‬ ‫בכל‬ ‫ראו‬ ‫הם‬ .‫בתנ"ך‬ ‫שלה‬ ‫והמגוונים‬ .‫אליה‬ ‫נכספו‬ ‫שנה‬ ‫אלפיים‬ ‫שבמשך‬ ‫הזו‬ ‫המיוחדת‬ ‫הארץ‬ ‫של‬ ‫וייחודה‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫של‬ ‫שמותיה‬ "‫ץ‬ֶ‫ר‬ ָ‫א‬ ָ‫"ה‬ ■ ,"‫ונטעתם‬ ‫הארץ‬ ‫אל‬ ‫תבאו‬ ‫"וכי‬ :‫שנאמר‬ ‫כמו‬ ,‫סתם‬ "‫"הארץ‬ ‫בשם‬ ‫בתורה‬ ‫נקראה‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ .‫המיוחדת‬ ‫הארץ‬ ‫אל‬ :‫ואמרו‬ ,"‫הארץ‬ ‫אל‬ ‫תבאו‬ ‫"כי‬ :‫ובעומר‬ ‫במשנה‬ .‫לארץ‬ ‫המיוחד‬ ‫השם‬ ‫בתורת‬ "‫ישראל‬ ‫"ארץ‬ ‫אף‬ ‫כנען‬ ‫השם‬ ‫מלבד‬ ]‫[מצאנו‬ ‫מצינו‬ ‫בנביאים‬ ‫והארצות‬ ."‫"הארץ‬ ‫בשם‬ ‫או‬ "‫ישראל‬ ‫"ארץ‬ ‫בשם‬ ‫תמיד‬ ‫כמעט‬ ‫משתמשים‬ ‫ובמדרשות‬ ‫ובתלמוד‬ ]‫תלמודית‬ ‫[אנצקלופדיה‬ ."‫העמים‬ ‫"ארץ‬ ‫או‬ "‫לארץ‬ ‫"חוץ‬ ‫קרויות‬ ‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫שמחוץ‬ ‫ל‬ָ‫ֲכ‬‫א‬ ַ‫מ‬ ‫ץ‬ֵ‫ל־ע‬ָ‫ּכ‬ ‫ם‬ ֶ‫ּת‬ ְ‫ע‬ ַ‫ט‬ְ‫ּונ‬ ,‫ץ‬ֶ‫ר‬ ָ‫א‬ָ‫ל־ה‬ ֶ‫א‬ ‫ֹאּו‬‫ב‬ ָ‫י־ת‬ ִ‫כ‬ְ‫ו‬ 23 ,‫י"ט‬ ‫ויקרא‬ ‫אותם‬ ‫ומחממת‬ ‫כנפיה‬ ‫תחת‬ ‫אותם‬ ‫מכנסת‬ ‫היא‬ ,)‫(צעירים‬ ‫דקים‬ ‫כשאפרוחיה‬ ‫זו‬ ‫תרנגולת‬ ‫כמו‬ ‫מנקרת‬ ‫היא‬ ‫אצלה‬ ‫לבוא‬ ‫מבקש‬ ‫אחד‬ ‫אם‬ ,‫גדלים‬ ‫וכשהם‬ ,‫לפניהם‬ )‫אוכל‬ ‫עבורם‬ ‫(מחפשת‬ ‫ועודרת‬ .‫באשפתך‬ ‫עדור‬ ‫לך‬ :‫לו‬ ‫כאומרת‬ ,‫בראשו‬ ‫לו‬

68 68 ‫להם‬ ‫מצוי‬ ‫והשליו‬ ,‫להם‬ ‫עולה‬ ‫והבאר‬ ,‫יורד‬ ‫המן‬ ‫היה‬ ‫שנה‬ ‫ארבעים‬ ‫במדבר‬ ‫ישראל‬ ‫כשהיו‬ ‫כך‬ ,‫משה‬ ‫להם‬ ‫אמר‬ ,‫לארץ‬ ‫ישראל‬ ‫שנכנסו‬ ‫כיון‬ .‫לפניהם‬ ‫מסייע‬ ‫ענן‬ ‫ועמוד‬ ‫אותן‬ ‫מקיפים‬ ‫כבוד‬ ‫וענני‬ ‫אל‬ ‫תבואו‬ ‫כי‬ ‫התורה‬ ‫אומרת‬ ‫כך‬ ‫ומשום‬ — ‫נטיעות‬ ‫לו‬ ‫וייטע‬ ‫ויצא‬ ‫המעדר‬ ‫את‬ ‫ייקח‬ ‫ואחד‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ .)‫המדרש‬ ‫(מן‬ ‫ונטעתם‬ ‫הארז‬ ?‫עצים‬ ‫לטעת‬ ‫צריכים‬ ‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫כשנכנסים‬ ‫מדוע‬ :‫השאלה‬ ‫על‬ ‫עונה‬ ,‫המשל‬ ‫באמצעות‬ ‫המדרש‬ :‫בהתאמה‬ ‫הנמשל‬ ‫חלקי‬ ‫כל‬ ‫ואת‬ ‫המשל‬ ‫חלקי‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫שלכם‬ ‫במילים‬ ‫כתבו‬ ‫משל‬‫נמשל‬ ‫דקים‬ ‫כשאפרוחיה‬ ‫זו‬ ‫תרנגולת‬ ‫נטיעות‬ ‫לו‬ ‫וייטע‬ ‫ויצא‬ ‫המעדר‬ ‫את‬ ‫ייקח‬ ‫ואחד‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫ויצא‬ ‫המעדר‬ ‫את‬ ‫ייקח‬ ‫ואחד‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ,‫משה‬ ‫להם‬ ‫"אמר‬ :‫כתוב‬ ‫המדרש‬ ‫בסוף‬ .‫א‬ ‫אותם‬ ‫שולח‬ ‫שהוא‬ ‫בכך‬ ‫ישראל‬ ‫בני‬ ‫את‬ ‫ללמד‬ ‫משה‬ ‫מנסה‬ ‫מה‬ ."‫נטיעות‬ ‫לו‬ ‫וייטע‬ ?‫לארץ‬ ‫כשיגיעו‬ ‫לטעת‬ ?‫זה‬ ‫מדרש‬ ‫ע"פ‬ ‫ובגרות‬ ‫עצמאות‬ ‫אדם‬ ‫מפגין‬ ‫כיצד‬ .‫ב‬ ‫פייקוב‬ ‫ארץ/שייקה‬ ,‫ארץ‬ ,‫ארץ‬ ,‫ארץ‬ ,‫עב‬ ‫אין‬ ‫תכול‬ ‫ארץ‬ ‫לה‬ ‫והשמש‬ ,‫וחלב‬ ‫כדבש‬ ‫נולדנו‬ ‫בה‬ ‫ארץ‬ ‫נחיה‬ ‫בה‬ ‫ארץ‬ ‫יהיה‬ ,‫בה‬ ‫ונשב‬ ‫שיהיה‬ ‫מה‬ ‫שנאהב‬ ‫ארץ‬ ‫ואב‬ ‫אם‬ ‫לנו‬ ‫היא‬ ‫העם‬ ‫של‬ ‫ארץ‬ ‫לעולם‬ ‫ארץ‬ ‫נולדנו‬ ‫בה‬ ‫ארץ‬ ‫נחיה‬ ‫בה‬ ‫ארץ‬ ‫שיהיה‬ ‫מה‬ ‫יהיה‬ ,‫ארץ‬ ,‫ארץ‬ ,‫ארץ‬ ‫החוף‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ‫ים‬ ‫וילדים‬ ‫ופרחים‬ .‫סוף‬ ‫בלי‬ ‫כינרת‬ ‫בצפון‬ ‫חולות‬ ‫בדרום‬ ‫למערב‬ ‫ומזרח‬ .‫גבולות‬ ‫נושק‬ ...‫שנאהב‬ ‫ארץ‬ ,‫ארץ‬ ,‫ארץ‬ ,‫ארץ‬ ‫התורה‬ ‫ארץ‬ ‫האור‬ ‫מקור‬ ‫את‬ .‫האמונה‬ ‫ושפת‬ ,‫ארץ‬ ,‫ארץ‬ ,‫ארץ‬ ,‫יקרה‬ ‫ארץ‬ ‫הבטחת‬ ‫הן‬ .‫אגדה‬ ‫זו‬ ‫שאין‬ ....‫שנאהב‬ ‫ארץ‬ ‫רמזים‬ ‫שלושה‬ ‫לפחות‬ ‫בשיר‬ ‫מצאו‬ .‫א‬ .‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫היא‬ "‫שה"ארץ‬ ‫לכך‬ ‫מופיעים‬ ‫הארץ‬ ‫של‬ ‫שמות‬ ‫שני‬ ‫אילו‬ .‫ב‬ ?‫בשיר‬ ‫השאלה‬ ‫על‬ ‫השיר‬ ‫של‬ ‫תשובתו‬ ‫מהי‬ .‫ג‬ ?‫ישראל‬ ‫בארץ‬ ‫מיוחד‬ ‫מה‬ )‫(לפחות‬ ‫לבין‬ ‫השיר‬ ‫בין‬ ‫דמיון‬ ‫מצאו‬ .‫ד‬ ‫שקראתם‬ ‫המדרשים‬ ‫מן‬ ‫אחד‬ .‫זה‬ ‫בפרק‬

69 :‫צבי‬ ‫ארץ‬ ■ "‫ִם‬‫י‬‫ּגֹו‬ ‫אֹות‬ ְ‫ב‬ ִ‫צ‬ ‫י‬ ִ‫ב‬ ְ‫צ‬ ‫ת‬ַ‫ל‬ֲ‫ַח‬‫נ‬ ,‫ה‬ָ‫ּד‬ ְ‫מ‬ ֶ‫ח‬ ‫ץ‬ֶ‫ר‬ ֶ‫א‬ ‫ְך‬ָ‫ן־ל‬ ֶ‫ּת‬ ֶ‫א‬ְ‫ו‬ ,‫ים‬ִ‫נ‬ָ‫ּב‬ַ‫ּב‬ ‫ְך‬ ֵ‫ית‬ ִ‫ֲׁש‬‫א‬ ‫יְך‬ ֵ‫א‬ ,‫י‬ ִ‫ּת‬ ְ‫ר‬ ַ‫מ‬ ָ‫א‬ ‫י‬ ִ‫ֹכ‬‫נ‬ ָ‫א‬ְ‫""ו‬ )‫י"ט‬ ,'‫ג‬ ‫(ירמיהו‬ ?‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫חיובי‬ ‫כינוי‬ ‫זה‬ "‫צבי‬ ‫ש"ארץ‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫רומז‬ ‫בפסוק‬ ‫מה‬ ‫קלה‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫אף‬ ,‫החיות‬ ‫מכל‬ ‫קל‬ ‫זה‬ ‫צבי‬ ‫מה‬ :‫לך‬ ‫לומר‬ ?‫לצבי‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫נמשלה‬ ‫למה‬ ."‫פירותיה‬ ‫לבשל‬ ‫הארצות‬ ‫מכל‬ ‫א‬ ‫עמוד‬ ‫קי"ב‬ ‫דף‬ ‫כתובות‬ ‫מסכת‬ ?‫לצבי‬ ‫דומה‬ ‫הארץ‬ ‫של‬ ‫תכונה‬ ‫איזו‬ ?‫המדרש‬ ‫מדגיש‬ ‫הצבי‬ ‫של‬ ‫תכונה‬ ‫איזו‬ ‫קרצ'בסקי‬ ‫חנינא‬ ,‫קיפניס‬ ‫לוין‬ /‫המעפילים‬ ‫תרע"ט‬ :‫כתיבה‬ ‫שנת‬ !‫ר‬ָ‫ה‬ָ‫ה‬ ‫ֹאׁש‬‫ר‬ ‫ל‬ ֶ‫א‬ !‫ר‬ָ‫ה‬ָ‫ה‬ ‫ֹאׁש‬‫ר‬ ‫ל‬ ֶ‫א‬ ?‫י‬ ִ‫ב‬ ֶ‫ׁש‬ ‫ֵי‬‫י‬‫דּו‬ ְ‫פ‬ ִ‫ל‬ ‫ֹם‬‫ס‬ ְ‫ַח‬‫י‬ ‫י‬ ִ‫מ‬ ‫ְך‬ֶ‫ר‬ֶ‫ּד‬ַ‫ה‬ ‫ר‬ָ‫ב‬ ְ‫ּכ‬ ִ‫מ‬ ‫ֶה‬‫ז‬ ‫ן‬ֵ‫ה‬ ‫ר‬ַ‫ה‬ ‫ר‬ֶ‫ב‬ֵ‫ע‬ ֵ‫מ‬ .‫י‬ ִ‫ב‬ֶ‫צ‬ ‫ץ‬ֶ‫ר‬ ֶ‫א‬ ‫נּו‬ָ‫ל‬ ‫ֶת‬‫ז‬ ֶ‫רֹומ‬ !‫ילּו‬ ִ‫ּפ‬ ְ‫ע‬ַ‫ה‬ !‫ילּו‬ ִ‫ּפ‬ ְ‫ע‬ַ‫ה‬ !‫ילּו‬ ִ‫ּפ‬ ְ‫ע‬ַ‫ה‬ ‫ר‬ָ‫ה‬ָ‫ה‬ ‫ֹאׁש‬‫ר‬ ‫ל‬ ֶ‫א‬ !‫ילּו‬ ִ‫ּפ‬ ְ‫ע‬ַ‫ה‬ !‫ילּו‬ ִ‫ּפ‬ ְ‫ע‬ַ‫ה‬ !‫ילּו‬ ִ‫ּפ‬ ְ‫ע‬ַ‫ה‬ ‫ר‬ָ‫ה‬ָ‫ה‬ ‫ֹאׁש‬‫ר‬ ‫ל‬ ֶ‫א‬ !‫ֲלּו‬‫ע‬ ‫ים‬ ִ‫ח‬ ַ‫א‬ !‫ֲלּו‬‫ע‬ ‫ים‬ ִ‫ח‬ ַ‫א‬ ?‫ֶף‬‫ג‬ָ‫נ‬ ‫ן‬ֶ‫ב‬ ֶ‫א‬ ֵ‫מ‬ ‫ת‬ ַ‫ֵח‬‫י‬ ‫ְך‬ַ‫ֵר‬‫י‬ ‫י‬ ִ‫מ‬ ‫ב‬ֵ‫ל‬ :‫אּו‬ ְ‫ר‬ ִ‫ּת‬ ‫ֹה‬‫א‬ָ‫ר‬ ,‫ֲׂשּו‬‫ע‬ ‫ד‬ַ‫ע‬ַ‫צ‬ .‫ֵב‬‫ג‬ ָ‫ּׂש‬ִ‫נ‬ ‫ז‬ ָ‫א‬ ‫ִם‬‫י‬ַ‫נ‬ ְ‫ׁש‬ ‫י‬ ִ‫ּפ‬ ‫נּו‬ ָ‫א‬ !‫ילּו‬ ִ‫ּפ‬ ְ‫ע‬ַ‫ה‬ !‫ילּו‬ ִ‫ּפ‬ ְ‫ע‬ַ‫ה‬ !‫ילּו‬ ִ‫ּפ‬ ְ‫ע‬ַ‫ה‬ ‫ר‬ָ‫ה‬ָ‫ה‬ ‫ֹאׁש‬‫ר‬ ‫ל‬ ֶ‫א‬ !‫ילּו‬ ִ‫ּפ‬ ְ‫ע‬ַ‫ה‬ !‫ילּו‬ ִ‫ּפ‬ ְ‫ע‬ַ‫ה‬ !‫ילּו‬ ִ‫ּפ‬ ְ‫ע‬ַ‫ה‬ ‫ר‬ָ‫ה‬ָ‫ה‬ ‫ֹאׁש‬‫ר‬ ‫ל‬ ֶ‫א‬ !‫יא‬ ִ‫ּׂש‬ַ‫ה‬ ‫ֹז‬‫מ‬ ְ‫ִר‬‫י‬ !‫יא‬ ִ‫ּׂש‬ַ‫ה‬ ‫ֹז‬‫מ‬ ְ‫ִר‬‫י‬ ?‫נּו‬ָ‫ּב‬ ‫י‬ ַ‫ח‬ ‫רּוחֹו‬ ‫ין‬ ֵ‫ֲא‬‫ה‬ .‫ל‬ַ‫ָפ‬‫נ‬ ‫ד‬ ָ‫ח‬ ֶ‫א‬ ,‫י‬ ִ‫ב‬ ְ‫ּצ‬ַ‫ה‬ ‫נֹוף‬ ְ‫ל‬ ‫יא‬ ִ‫ר‬ ְ‫ַמ‬‫נ‬ ,‫ח‬ ָ‫א‬ֶ‫ה‬ .‫נּו‬ ָ‫ּת‬ ִ‫א‬ ‫חֹון‬ָ‫ּצ‬ִ‫ּנ‬ַ‫ה‬ ,‫יל‬ ִ‫ּפ‬ ְ‫ַע‬‫נ‬ ‫הדואר‬ ‫סמל‬ ‫מדגישים‬ ‫הצבי‬ ‫של‬ ‫תכונה‬ ‫איזו‬ .‫א‬ ?‫צפון‬ ‫פיקוד‬ ‫וסמל‬ .‫ההר‬ ‫ראש‬ ‫אל‬ ‫לטפס‬ ‫קורא‬ "‫"המעפילים‬ ‫השיר‬ .‫ב‬ ?‫זה‬ ‫בשיר‬ "‫צבי‬ ‫"ארץ‬ ‫הכינוי‬ ‫נבחר‬ ‫לדעתכם‬ ‫מדוע‬ ‫המעפילים‬ ‫בשיר‬ ‫לצבי‬ ‫ההתייחסות‬ ‫שונה‬ ‫במה‬ .‫ג‬ ?‫ובמדרש‬

70 70 ‫רוז‬ ‫אליגון‬ ‫תלמה‬ / ‫הצבי‬ ‫ארץ‬ ‫אל‬ ‫קמו‬ ‫הם‬ ‫הלילה‬ ‫בחצי‬ ‫העולם‬ ‫בקצה‬ ‫והיכו‬ ‫עוף‬ ‫הרחיקו‬ ‫חשו‬ ‫רשף‬ ‫כבני‬ ‫האדם‬ ‫כבוד‬ ‫את‬ ‫להשיב‬ ‫צבי‬ ‫ארץ‬ ‫אל‬ ‫שדותיה‬ ‫דבש‬ ‫אל‬ ‫והמדבר‬ ‫הכרמל‬ ‫אל‬ ‫יחשה‬ ‫לא‬ ‫אשר‬ ‫עם‬ ‫אל‬ ,‫לזר‬ ‫יפקיר‬ ‫לא‬ ‫בניו‬ ‫שאת‬ ‫שבהריה‬ ‫צבי‬ ‫ארץ‬ ‫אל‬ ‫לדור‬ ‫מדור‬ ‫עיר‬ ‫פועמת‬ ‫לטבורה‬ ‫אם‬ ‫ארץ‬ ‫אל‬ .‫וברע‬ ‫בטוב‬ ‫בניה‬ ‫קשורים‬ ‫עוברת‬ ‫הלילה‬ ‫בחצי‬ ‫שרב‬ ‫רוח‬ ‫בשדותינו‬ ‫ראש‬ ‫אז‬ ‫תרכין‬ ‫אילמת‬ ‫ערבה‬ ‫שב‬ ‫לא‬ ‫שחר‬ ‫עם‬ ‫אשר‬ ‫על‬ ‫צבי‬ ‫ארץ‬ ‫אל‬ ‫שדותיה‬ ‫דבש‬ ‫אל‬ ‫והמדבר‬ ‫הכרמל‬ ‫אל‬ ‫יחשה‬ ‫לא‬ ‫אשר‬ ‫עם‬ ‫אל‬ ,‫לזר‬ ‫יפקיר‬ ‫לא‬ ‫בניו‬ ‫שאת‬ ‫שדמעותיה‬ ‫צבי‬ ‫ארץ‬ ‫אל‬ ‫חמניות‬ ‫שדה‬ ‫על‬ ‫נושרות‬ ‫וששונה‬ ‫שעצבונה‬ .‫יומה‬ ‫בבגד‬ ‫וערב‬ ‫שתי‬ ‫הם‬ ?‫השירים‬ ‫בשני‬ ‫הארץ‬ ‫תיאורי‬ ‫דומים‬ ‫במה‬ .‫א‬ ?‫קפניס‬ ‫לוין‬ ‫של‬ ‫בשירו‬ ‫או‬ ‫במדרש‬ ‫לצבי‬ ‫דומה‬ ‫בשיר‬ ‫הצבי‬ ‫האם‬ .‫ב‬ "‫הצבי‬ ‫ארץ‬ ‫"אל‬ ‫השיר‬ :"‫יונתן‬ ‫ל"מבצע‬ ‫מתייחס‬ ‫צה"ל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נערך‬ "‫יונתן‬ ‫"מבצע‬ ‫במטרה‬ ,1976 ,‫ביולי‬ 4-‫ב‬ ‫באוגנדה‬ ‫ישראלים‬ ,‫יהודים‬ ‫חטופים‬ 105 ‫להציל‬ ,‫פרנס‬ ‫אייר‬ ‫מטוס‬ ‫צוות‬ ‫ואנשי‬ ‫מישראל‬ ‫טיסתם‬ ‫במהלך‬ ‫שנחטפו‬ ‫של‬ ‫התבצרותם‬ ‫למרות‬ .‫לצרפת‬ ‫המבצע‬ ,‫עוינת‬ ‫במדינה‬ ‫החוטפים‬ ‫החטופים‬ ‫כל‬ ‫וכמעט‬ ‫בהצלחה‬ ‫הוכתר‬ ‫נהרג‬ ‫המבצע‬ ‫במהלך‬ .‫בשלום‬ ‫חולצו‬ ‫מפקד‬ ‫שהיה‬ ,‫מטכ"ל‬ ‫סיירת‬ ‫מפקד‬ ,‫נתניהו‬ ‫יונתן‬ ,‫במבצע‬ ‫הפריצה‬ ‫כוח‬ .‫שמו‬ ‫על‬ ‫המבצע‬ ‫נקרא‬ ‫זאת‬ ‫ובעקבות‬

71 )‫נוספים‬ ‫רבים‬ ‫ובפסוקים‬ ,3 ‫לג‬ ,5 ‫יג‬ ,17 ‫ג‬ ‫(שמות‬ ‫ׁש‬ָ‫ב‬ ְ‫ּוד‬ ‫ב‬ָ‫ל‬ ָ‫ח‬ ‫ת‬ַ‫ָב‬‫ז‬ ‫ץ‬ֶ‫ר‬ ֶ‫א‬ ■ ‫ישראל‬ ‫בארץ‬ ‫המרגלים‬ ‫סיפור‬ ‫תמצית‬ ‫לפניכם‬ "‫ץ‬ֶ‫ר‬ ָ‫א‬ָ‫ה‬ ‫ה‬ ָ‫"ּומ‬ :‫המשימה‬ "‫ָה‬‫ז‬ָ‫ם-ר‬ ִ‫א‬ ‫וא‬ ִ‫ה‬ ‫ָה‬‫נ‬ ֵ‫מ‬ ְ‫ּׁש‬ַ‫"ה‬ "‫ִן‬‫י‬ ַ‫ם-א‬ ִ‫א‬ ‫ץ‬ֵ‫ע‬ ‫ּה‬ָ‫ֵׁש־ּב‬‫י‬ֲ‫ה‬" "‫ץ‬ֶ‫ר‬ ָ‫א‬ָ‫ה‬ ‫י‬ ִ‫ר‬ ְ‫ּפ‬ ִ‫מ‬ ‫ם‬ ֶ‫ּת‬ ְ‫ח‬ ַ‫ק‬ ְ‫ּול‬ ‫ם‬ ֶ‫ּת‬ ְ‫ַק‬‫ּז‬ ַ‫ח‬ ְ‫ת‬ ִ‫ה‬ְ‫"ו‬ ..."‫ים‬ ִ‫ָב‬‫נ‬ֲ‫ע‬ ‫י‬ֵ‫ּכּור‬ ִ‫ּב‬ ‫י‬ ֵ‫ְמ‬‫י‬ — ‫ים‬ ִ‫ָמ‬‫ּי‬ַ‫ה‬ְ‫"ו‬ "‫ֹל‬‫ּכ‬ ְ‫ׁש‬ ֶ‫א‬ ‫ל‬ ַ‫ַח‬‫נ‬‫ד־‬ַ‫ע‬ ‫ֹאּו‬‫ב‬ָ‫ּי‬ַ‫ו‬" :‫הביצוע‬ "‫ד‬ ָ‫ח‬ ֶ‫א‬ ‫ים‬ ִ‫ָב‬‫נ‬ֲ‫ע‬ ‫ּכֹול‬ ְ‫ׁש‬ ֶ‫א‬ְ‫ו‬ ‫ה‬ָ‫מֹור‬ְ‫ז‬ ‫ם‬ ָ‫ּׁש‬ ִ‫מ‬ ‫תּו‬ ְ‫ר‬ ְ‫ִכ‬‫ּי‬ַ‫ו‬" "‫ִם‬‫י‬ָ‫נ‬ ְ‫ׁש‬ ִ‫ּב‬ ‫ּמֹוט‬ַ‫ב‬ ‫הּו‬ֻ‫א‬ ָ‫ִּׂש‬‫ּי‬ַ‫ו‬" "‫ים‬ִ‫ֹנ‬‫ּמ‬ ִ‫ר‬ָ‫ן-ה‬ ִ‫"ּומ‬ ..."‫ים‬ִ‫נ‬ ֵ‫א‬ ְ‫ּת‬ַ‫ן-ה‬ ִ‫"ּומ‬ :‫למחנה‬ ‫בחזרתם‬ ‫הדיווח‬ ...‫נּו‬ ָ‫ּת‬ ְ‫ח‬ַ‫ל‬ ְ‫ׁש‬ ‫ר‬ ֶ‫ֲׁש‬‫א‬ ‫ץ‬ֶ‫ר‬ ָ‫א‬ָ‫ל-ה‬ ֶ‫א‬ ‫אנּו‬ָ‫ּב‬ ‫רּו‬ ְ‫ֹאמ‬‫ּי‬ַ‫ו‬" "‫יא‬ ִ‫ה‬ ‫ׁש‬ַ‫ב‬ ְ‫ּוד‬ ‫ב‬ָ‫ל‬ ָ‫ח‬ ‫ת‬ַ‫ָב‬‫ז‬ ‫ַם‬‫ג‬ְ‫"ו‬ ..."‫ָּה‬‫י‬ ְ‫ר‬ ִ‫ֶה-ּפ‬‫ז‬ְ‫"ו‬ )27-20 '‫יג‬ ‫(במדבר‬ .‫המרגלים‬ ‫של‬ ‫ציור‬ ‫שלפניכם‬ ‫בבול‬ .‫שלו‬ ‫הסמל‬ ‫הם‬ ‫שהמרגלים‬ ‫אחד‬ ‫רשמי‬ ‫גוף‬ ‫לפחות‬ ‫מצאו‬ )‫בול‬ ‫(תמונת‬ ?‫זה‬ ‫בסמל‬ ‫בחירה‬ ‫על‬ ‫דעתכם‬ ‫מה‬ .‫שלכם‬ ‫במילים‬ "‫ודבש‬ ‫חלב‬ ‫"זבת‬ ‫הביטוי‬ ‫את‬ ‫הסבירו‬ .‫א‬ ?‫כדוגמא‬ ‫ודבש‬ ‫בחלב‬ ‫דווקא‬ ‫המרגלים‬ ‫בחרו‬ ‫לדעתכם‬ ‫מדוע‬ .‫ב‬ ‫אחד‬ ‫תוצר‬ ‫ולהביא‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫את‬ ‫מילים‬ ‫במספר‬ ‫לתאר‬ ‫נדרשים‬ ‫שאתם‬ ‫דמיינו‬ .‫ג‬ ?‫בארץ‬ ‫שטוב‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫מתארים‬ ‫הייתם‬ ‫כיצד‬ ?‫מביאים‬ ‫הייתם‬ ‫מה‬ .‫לדוגמה‬

72 72 ‫מבינים‬ ‫החכמים‬ ‫שמהם‬ ‫אגדיים‬ ‫אירועים‬ ‫שני‬ ‫מתוארים‬ )‫(תלמוד‬ ‫בגמרא‬ ."‫ודבש‬ ‫חלב‬ ‫זבת‬ ‫"ארץ‬ :‫המושג‬ ‫משמעות‬ ‫את‬ ‫ומסבירים‬ ‫מן‬ ‫נוטף‬ ‫דבש‬ ‫והיה‬ ,‫(עצי)תאנים‬ ‫תחת‬ ‫שאוכלות‬ ‫עיזים‬ ‫ראה‬ .‫ברק‬ ‫לבני‬ ‫נזדמן‬ ‫יחזקאל‬ ‫בן‬ ‫רמי‬ .1 ‫זבת‬ ‫'ארץ‬ :‫שנאמר‬ ‫זהו‬ :‫אמר‬ .‫בזה‬ ‫זה‬ ‫ומתערבים‬ )‫(האוכלות‬ ‫העיזים‬ ‫מן‬ ‫מטפטף‬ ‫וחלב‬ ‫התאנים‬ ‫ע"ב‬ ‫קי"א‬ ‫כתובות‬ '.‫ודבש‬ ‫חלב‬ ‫של‬ ‫חוט‬ )‫נדבק‬ ,‫(נשפך‬ ‫נמשך‬ - ‫חרוב‬ )‫(חותך‬ ‫בוצע‬ ‫תינוק‬ ‫כשהיה‬ ,‫זכורני‬ :‫יוחנן‬ ‫רבי‬ ‫אמר‬ .2 ‫ע"ב‬ ,‫צא‬ ‫בתרא‬ ‫בבא‬ .‫זרועותיו‬ ‫שתי‬ ‫על‬ )‫בחרוב‬ ‫(הנוזל‬ ‫דבש‬ ?‫המדרשים‬ ‫ע"פ‬ "‫"דבש‬ ‫המונח‬ ‫את‬ ‫להסביר‬ ‫האפשרויות‬ ‫שתי‬ ‫הן‬ ‫מה‬ .‫א‬ ?‫שקראתם‬ ‫במדרשים‬ ‫התיאורים‬ ‫לכל‬ ‫המשותף‬ ‫מה‬ .‫ב‬ ‫תינוק‬ ‫להכניס‬ ‫לחז"ל‬ ‫גורמת‬ ‫ודבש‬ ‫חלב‬ ‫זבת‬ ‫"ארץ‬ ‫בפסוק‬ ‫מילה‬ ‫איזו‬ .‫ג‬ ?‫למדרשים‬ ‫כדמות‬ ?‫כאגדה‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫את‬ ‫לתאר‬ ‫הדרשנים‬ ‫את‬ ‫הניעה‬ ‫בפסוק‬ ‫מילה‬ ‫איזו‬ .‫ד‬ ?‫המדרשים‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫של‬ ‫הטובה‬ ‫התכונה‬ ‫מהי‬ .‫ה‬ ‫המדרשים‬ ‫אחד‬ ‫ע"פ‬ "‫ודבש‬ ‫חלב‬ ‫זבת‬ ‫"ארץ‬ ‫כרזה‬ ‫או‬ ‫בול‬ ‫עצבו‬ .‫ו‬ ‫ישראל‬ ‫ועם‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫משתוקק‬ ‫(או‬ ‫שיושב‬ ‫ולעם‬ ‫לארץ‬ ‫מתייחס‬ "‫"ישראל‬ ‫השם‬ .‫שם‬ ‫באותו‬ ‫מכונים‬ ‫ויושביה‬ ‫הארץ‬ :‫המדרשים‬ ‫מן‬ ‫נלמד‬ ‫לארץ‬ ‫העם‬ ‫בין‬ ‫הקשר‬ ‫על‬ .‫בה‬ )‫לשבת‬ ‫הלימוד‬ ‫וצורת‬ ‫המקור‬ ‫על‬ ‫דיווח‬ ‫בלי‬ ‫חז"ל‬ ‫של‬ ‫הרעיון‬ ‫את‬ ‫רק‬ ‫ציטטנו‬ ‫שבהם‬ ‫מדרשים‬ ‫הבאנו‬ ‫הפעם‬ .‫שלו‬ ‫עלי‬ ‫חביבים‬ ‫שהם‬ ‫ישראל‬ ‫את‬ ‫אכניס‬ - ‫עלי‬ ‫חביבים‬ ‫וישראל‬ ‫עלי‬ ‫חביבה‬ ‫הארץ‬ :‫למשה‬ ‫הקב"ה‬ ‫אמר‬ ]‫כ"ג‬ ‫[במ"ר‬ ‫עלי‬ ‫שחביבה‬ ‫לארץ‬ ?‫המדרש‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫ישראל‬ ‫בארץ‬ ‫המיוחד‬ ‫מה‬ .‫א‬ ?‫זה‬ ‫מדרש‬ ‫ע"פ‬ ‫ישראל‬ ‫לעם‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫בין‬ ‫הקשר‬ ‫מהד‬ .‫ב‬ :‫לגמרי‬ ‫אחרת‬ ‫בצורה‬ ‫ישראל‬ ‫וארץ‬ ‫ישראל‬ ‫עם‬ ‫בין‬ ‫לקשר‬ ‫מתייחס‬ ‫אחר‬ ‫מדרש‬ ,‫אוכלין‬ )‫באיזור‬ ‫העמים‬ ‫(את‬ ‫אותם‬ ‫ראה‬ ,‫נחור‬ ‫ובארם‬ ‫נהריים‬ ‫בארם‬ ‫מהלך‬ ‫אברהם‬ ‫שהיה‬ ‫בשעה‬ ‫מעוניין‬ ‫(לא‬ ‫הזאת‬ ‫בארץ‬ ‫חלק‬ ‫לי‬ ‫יהיה‬ ‫לא‬ ‫הלואי‬ :‫אמר‬ ,)‫ובטלה‬ ‫בהנאות‬ ‫(עסוקים‬ ‫ופוחזין‬ ‫שותין‬ .)‫כאלה‬ ‫חיים‬ ‫לחיות‬ ,‫הנכוש‬ ‫בשעת‬ ‫בניכוש‬ ‫עוסקין‬ ‫אותם‬ ‫ראה‬ ,)‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫גבול‬ ‫(על‬ ‫צור‬ ‫של‬ ‫לסולמה‬ ‫שהגיע‬ ‫כיון‬ .‫הזאת‬ ‫בארץ‬ ‫חלקי‬ ‫יהא‬ ‫הלואי‬ :‫אמר‬ .)‫קשה‬ ‫חקלאית‬ ‫עבודה‬ ‫(עובדים‬ ‫העידור‬ ‫בשעת‬ ‫בעידור‬ )‫ל‬ ‫(ב"ר‬ "'‫הזאת‬ ‫הארץ‬ ‫את‬ ‫נתתי‬ ‫'לזרעך‬ :‫הקב"ה‬ ‫לו‬ ‫אמר‬ )‫אברהם‬ ‫של‬ ‫בקשתו‬ ‫את‬ ‫(שמע‬

73 .‫מאמץ‬ ‫דורשים‬ ‫ואינם‬ ‫נוחים‬ ‫החיים‬ ‫שבה‬ ___________‫בארץ‬ ‫עובר‬ ‫אברהם‬ .‫א‬ .__________‫ה‬ ‫בתחום‬ ‫בעיקר‬ ‫קשה‬ ‫עבודה‬ ‫נדרשת‬ ‫שבה‬ ‫בארץ‬ ‫ובוחר‬ ?‫הקשה‬ ‫באפשרות‬ ‫בוחר‬ ‫הוא‬ ‫מדוע‬ .‫המדרש‬ ‫מתייחס‬ ‫אליו‬ ‫הפסוק‬ ‫את‬ ‫במדגש‬ ‫סמנו‬ .‫ב‬ ?‫לדעתכם‬ ‫המדרש‬ ‫בסוף‬ ‫מופיע‬ ‫הוא‬ ‫מדוע‬ ?‫ישראל‬ ‫לעם‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫בין‬ ‫לקשר‬ ‫המדרש‬ ‫נותן‬ ‫סיבות‬ ‫שתי‬ ‫אילו‬ .‫ג‬ ‫שמר‬ ‫ויש/נעמי‬ ‫אין‬ ‫אדירים‬ ‫נהרות‬ ‫אין‬ ‫לנו‬ ‫בקיץ‬ ‫וגשם‬ ‫אפורות‬ ‫בירות‬ ‫אין‬ ‫לנו‬ - ‫עשנן‬ ‫וכל‬ ‫השמיים‬ ‫כל‬ ‫תכלת‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ ‫אבל‬ ‫השנה‬ ‫כל‬ ‫שמש‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ ‫אבל‬ ,‫אצילים‬ ‫טירות‬ ‫אין‬ ‫לנו‬ ‫חתומות‬ ‫חומות‬ ‫אפלים‬ ‫יערות‬ ‫אין‬ ‫לנו‬ - ‫ענבר‬ ‫שלכת‬ ‫ותהומות‬ ‫עיינות‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ ‫אבל‬ ‫בהר‬ ‫גם‬ ,‫בהר‬ ‫וגם‬ ‫בביקעה‬ ,‫בעבים‬ ‫ראשו‬ ,‫נישא‬ ‫מגדל‬ ‫אין‬ ‫לנו‬ - ‫הגיא‬ ‫בצל‬ ‫נעלם‬ ‫אוצר‬ ‫אין‬ ‫לנו‬ ‫בדוד‬ ‫חלק‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ ‫אבל‬ ‫ישי‬ ‫בבן‬ ‫נחלה‬ ‫משל‬‫נמשל‬ ?‫המדרש‬ ‫מן‬ ‫שונה‬ ‫או‬ ‫דומה‬ ‫השיר‬ ‫האם‬ ?‫השיר‬ ‫ע"פ‬ ‫הארץ‬ ‫של‬ ‫היתרונות‬ ‫מהם‬ .‫א‬ :‫בשיר‬ ‫בית‬ ‫כמו‬ ‫אותם‬ ‫כתבו‬ .‫במדרש‬ ‫אברהם‬ ‫של‬ ‫דבריו‬ ‫את‬ ‫שוב‬ ‫קראו‬ .‫ב‬ ...‫לנו‬ ‫יש‬ ‫אבל‬ ...‫אין‬ ‫לנו‬

74 74 ‫חוויותיו‬ ‫את‬ ‫ומתאר‬ ‫השוממה‬ ‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫בן־גוריון‬ ‫דוד‬ ‫מגיע‬ ‫חז"ל‬ ‫תקופת‬ ‫אחרי‬ ‫שנים‬ ‫מאות‬ :)1906( ‫ביומן‬ ‫העבודה‬ ‫כמו‬ ,‫קלות‬ ‫אינן‬ ‫העבודות‬ ‫רוב‬ ...‫ביום‬ ‫שמעות‬ ‫כשמונה‬ ‫עובד‬ ‫"אני‬ ‫והתמכרות‬ ‫סבלנות‬ ‫ודרושה‬ ...)‫בור‬ ‫אדמת‬ ‫לחרוש‬ ,‫בורות‬ ‫(לחפור‬ ‫במעדר‬ ‫לעמוד‬ — ‫הפועלים‬ ‫של‬ ‫הרוב‬ ‫הוא‬ ‫וכזה‬ - ‫מעודו‬ ‫עבד‬ ‫שלא‬ ‫איש‬ ‫מרובה‬ ‫יבלות‬ ‫מתמלאת‬ ‫היד‬ ,‫זורמת‬ ‫במעדר...הזיעה‬ ‫ולעדור‬ ‫לוהט‬ ‫קיץ‬ ‫ביום‬ ...‫מתפרקים‬ ‫כאילו‬ ‫האיברים‬ ‫וכל‬ ,‫וחבורות‬ ,‫כביר‬ ‫רצון‬ ‫בעלי‬ ‫או‬ .‫פועלים‬ ‫של‬ ‫טיפוסים‬ ‫שני‬ ‫רק‬ ‫בארץ‬ ‫להישאר‬ ‫יכולים‬ ."‫קשה‬ ‫לעבודה‬ ‫שהורגלו‬ ,‫חזקים‬ ‫צעירים‬ ‫כלומר‬ ,‫יכולת‬ ‫בעלי‬ ‫או‬ - ‫והרעב‬ ‫הקדחת‬ ,‫העבודה‬ - ‫ושלושתם‬ .‫ורעבתי‬ ‫קדחתי‬ - ‫משעבדתי‬ ‫"יותר‬ ‫היתה‬ ‫הקדחת‬ .‫לארץ־ישראל‬ ‫באתי‬ ‫לכך‬ ‫הרי‬ ‫כי‬ ,‫עניין‬ ‫ומלאי‬ ‫לי‬ ‫חדשים‬ ‫היו‬ ‫הוא‬ .‫תכוף‬ ‫אורח‬ ‫היה‬ ‫הרעב‬ ‫גם‬ ...‫בשבועיים‬ ‫פעם‬ ‫בדייקנות‬ ‫אותי‬ ‫מבקרת‬ "‫רצופים‬ ‫חודשים‬ ‫גם‬ ‫לפעמים‬ ,‫אחדים‬ ‫ששבועות‬ ‫אצלי‬ ‫מתארח‬ ‫היה‬ ?‫הקשיים‬ ‫עם‬ ‫ההתמודדות‬ ‫מן‬ ‫מסיק‬ ‫הוא‬ ‫מה‬ ?‫גוריון‬ ‫בן‬ ‫מתאר‬ ‫קשיים‬ ‫אילו‬ .‫א‬ .‫אברהם‬ ‫בעיני‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫של‬ ‫לתיאורים‬ ‫שלו‬ ‫הקשיים‬ ‫דומים‬ ‫במה‬ .‫ב‬ ‫בארץ‬ ‫הבחירה‬ ‫על‬ ‫ומשוחחים‬ ‫נפגשים‬ ‫אבינו‬ ‫ואברהם‬ ‫גוריון‬ ‫בן‬ ‫שדוד‬ ‫דמיינו‬ .‫ג‬ ‫טובה‬ ‫תכונה‬ ‫איזו‬ ‫על‬ ?‫הקשה‬ ‫עבודתו‬ ‫על‬ ‫גוריון‬ ‫לבן‬ ‫אברהם‬ ‫יאמר‬ ‫מה‬ ,‫ישראל‬ ?‫השניים‬ ‫יסכימו‬ ‫הארץ‬ ‫של‬ ‫וגם‬ ‫מאמץ‬ ‫דורש‬ ,‫מראש‬ ‫קבוע‬ ‫הוא‬ ‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫ישראל‬ ‫עם‬ ‫בין‬ ‫שהקשר‬ ‫שקובע‬ ‫מדרש‬ ‫לפניכם‬ :‫מסויימת‬ ‫התנהגות‬ ‫מחייב‬ .]‫כ‬ ‫ג‬ ‫"[איכה‬ ‫נפשי‬ ‫עלי‬ ‫ותשוח‬ ‫תזכור‬ ‫"זכור‬ ‫אחת‬ ‫פעם‬ ,‫עימו‬ ‫בניו‬ ‫ונטל‬ ‫גדר‬ ‫חמת‬ )‫בשם‬ ‫ל(מקום‬ ‫שהלך‬ ‫למלך‬ ‫משל‬ ‫חייא‬ '‫ר‬ ‫תני‬ ‫לבדו‬ ‫המלך‬ ‫יצא‬ )‫זמן‬ ‫(לאחר‬ ‫למחר‬ ,)‫הבא‬ ‫עמו(למסע‬ ‫נוטלן‬ ‫שאין‬ ‫ונשבע‬ )‫אותו‬ ‫הקניטוהו(הרגיזו‬ ‫...זהו‬ ,‫אותי‬ ‫שמקניטין‬ ‫אעפ"י‬ ,‫עמי‬ ‫בני‬ ‫הוו‬ ‫הלואי‬ ‫ואומר‬ ‫ובוכה‬ ‫עליהם‬ ‫נזכר‬ ‫והיה‬ ,‫עמו‬ ‫בניו‬ ‫היו‬ ‫ולא‬ ‫שהיו‬ ‫כמה‬ ‫עמי‬ ‫בני‬ ‫הוו‬ ‫הלואי‬ ‫הקב"ה‬ ‫אמר‬ ,)‫א‬ ‫ט‬ ‫(ירמיה‬ ‫אורחים‬ ‫מלון‬ ‫במדבר‬ ‫יתנני‬ ‫מי‬ :‫שנאמר‬ ‫שמטמאין‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫אף‬ ‫ישראל‬ ‫בארץ‬ ‫עמי‬ ‫בני‬ ‫היו‬ ‫הלואי‬ ‫הקב"ה‬ ‫אמר‬ ...,‫עלי‬ ‫שמלינין‬ ‫אעפ"י‬ ‫במדבר‬ ‫יא‬ ‫סעיף‬ ‫רפ"ב‬ '‫עמ‬ ‫האגדה‬ ‫ספר‬ )‫ג‬ ‫רבה‬ ‫(איכה‬ ."‫אותה‬ ‫בניו‬ ‫ונטל‬ ‫גדר‬ ‫לחמת‬ ‫שהלך‬ ‫למלך‬ ‫משל‬ ‫חייא‬ '‫ר‬ ‫תני‬ .]‫כ‬ ‫ג‬ ‫[איכה‬ "‫נפשי‬ ‫עלי‬ ‫ותשוח‬ ‫תזכור‬ ‫"זכור‬ ‫והיה‬ ,‫עמו‬ ‫בניו‬ ‫היו‬ ‫ולא‬ ‫לבדו‬ ‫המלך‬ ‫יצא‬ ‫למחר‬ ,‫עמו‬ ‫נוטלן‬ ‫שאין‬ ‫ונשבע‬ ‫הקניטוהו‬ ‫אחת‬ ‫פעם‬ ,‫עמו‬ ‫יתנני‬ ‫מי‬ :‫שנאמר‬ ‫זהו‬ ...,‫אותי‬ ‫שמקניטין‬ ‫אעפ"י‬ ,‫עמי‬ ‫בני‬ ‫הוו‬ ‫הלואי‬ ‫ואומר‬ ‫ובוכה‬ ‫עליהם‬ ‫נזכר‬ .)‫א‬ ‫ט‬ ‫(ירמיה‬ ‫אורחים‬ ‫מלון‬ ‫במדבר‬ ‫היו‬ ‫הלואי‬ ‫הקב"ה‬ ‫אמר‬ ...,‫עלי‬ ‫שמלינין‬ ‫אעפ"י‬ ‫במדבר‬ ‫שהיו‬ ‫כמו‬ ‫עמי‬ ‫בני‬ ‫הוו‬ ‫הלואי‬ ‫הקב"ה‬ ‫אמר‬ ."‫אותה‬ ‫שמטמאין‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫אף‬ ‫ישראל‬ ‫בארץ‬ ‫עמי‬ ‫בני‬

75 :‫בהתאמה‬ ‫הנמשל‬ ‫פרטי‬ ‫ואת‬ ‫המשל‬ ‫פרטי‬ ‫את‬ ‫שלכם‬ ‫במילים‬ ‫כתבו‬ ‫מדשל‬‫נמשל‬ ‫מלך‬ ‫הליכה‬ ‫גדר‬ ‫חמת‬ ‫בנים‬ ‫הקנטות‬ ‫המסקנה‬"‫שמטמאים‬ ‫אע"פ‬ ‫עמי‬ ‫בני‬ ‫היו‬ ‫"הלוואי‬ ‫לכך‬ ‫הוכחות‬ ‫שתי‬ ‫מצאו‬ .‫ישראל‬ ‫לבני‬ ‫כבית‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫על‬ ‫מצביע‬ ‫המשל‬ .‫א‬ )‫הנמשל‬ ‫ו/או‬ ‫המשל‬ ‫(מן‬ ‫בדרך‬ ‫התנהגות‬ ‫לבין‬ ‫שלנו‬ ‫הבית‬ ‫שהוא‬ ‫במקום‬ ‫התנהגות‬ ‫בין‬ ‫ההבדל‬ ‫מה‬ .‫ב‬ ?‫כבית‬ ‫שלנו‬ ‫בארץ‬ ‫לנהוג‬ ‫טוב‬ ‫מתי‬ ?‫זר‬ ‫במקום‬ ‫או‬ ?‫כזו‬ ‫גישה‬ ‫של‬ ‫השלילי‬ ‫הצד‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫מה‬ ?‫ישראל‬ ‫בארץ‬ ‫נכונה‬ ‫התנהגות‬ ‫והסבירו־מהי‬ ‫הבאים‬ ‫בפסוקים‬ ‫עיינו‬ .‫ג‬ ‫ט"ז‬ ‫דברים‬ }‫{ס‬ .‫ְך‬ָ‫ל‬ ‫ן‬ ֵ‫ֹת‬‫נ‬ ‫יָך‬ֶ‫ֹלה‬ֱ‫א‬ ‫ָה‬‫ו‬‫ְה‬‫י‬‫ר־‬ ֶ‫ֲׁש‬‫א‬ ,‫ץ‬ֶ‫ר‬ ָ‫א‬ָ‫ת־ה‬ ֶ‫א‬ ָ‫ּת‬ ְ‫ׁש‬ַ‫ָר‬‫י‬ְ‫ו‬ ‫ֶה‬‫י‬ ְ‫ח‬ ִ‫ּת‬ ‫ן‬ַ‫ע‬ ַ‫מ‬ ְ‫ל‬ - ‫ֹף‬‫ּד‬ ְ‫ר‬ ִ‫ּת‬ ,‫ק‬ֶ‫ד‬ֶ‫צ‬ ‫ק‬ֶ‫ד‬ֶ‫צ‬ ■ ‫כּו‬ ְ‫ּפ‬ ְ‫ׁש‬ ִ‫ל־ּת‬ ַ‫א‬ ,‫י‬ ִ‫ָק‬‫נ‬ ‫ם‬ָ‫ד‬ְ‫ו‬ ,‫ֹקּו‬‫ׁש‬ֲ‫ע‬ ַ‫ת‬ ‫ֹלא‬ ,‫ָה‬‫נ‬ ָ‫מ‬ ְ‫ל‬ ַ‫א‬ְ‫ו‬ ‫ָתֹום‬‫י‬ ‫ֵר‬‫ּג‬ .‫הּו‬ֵ‫ע‬ֵ‫ר‬ ‫ין‬ֵ‫ּוב‬ ‫יׁש‬ ִ‫א‬ ‫ין‬ֵ‫ּב‬ ,‫ט‬ָ‫ּפ‬ ְ‫ׁש‬ ִ‫מ‬ ‫ֲׂשּו‬‫ע‬ ַ‫ת‬ ‫ׂשֹו‬ָ‫ם־ע‬ ִ‫א‬ ■ ,‫ץ‬ֶ‫ר‬ ָ‫א‬ָ‫ּב‬ - ‫ֶה‬‫ּז‬ַ‫ה‬ ‫קֹום‬ ָ‫ּמ‬ַ‫ּב‬ ,‫ם‬ֶ‫כ‬ ְ‫ת‬ ֶ‫א‬ ‫י‬ ִ‫ּת‬ְ‫נ‬ַ‫ּכ‬ ִ‫ׁש‬ְ‫ו‬ .‫ם‬ֶ‫כ‬ָ‫ל‬ ‫ע‬ַ‫ר‬ ְ‫ל‬ ,‫כּו‬ ְ‫ל‬ ֵ‫ת‬ ‫ֹלא‬ ‫ים‬ ִ‫ר‬ ֵ‫ֲח‬‫א‬ ‫ים‬ ִ‫ֱֹלה‬‫א‬ ‫י‬ֵ‫ר‬ֲ‫ח‬ ַ‫א‬ְ‫ו‬ ;‫ֶה‬‫ּז‬ַ‫ה‬ ‫קֹום‬ ָ‫ּמ‬ַ‫ּב‬ ‫ז‬ ‫ירמיהו‬ :‫ם‬ֶ‫יכ‬ ֵ‫ֲבֹות‬‫א‬ַ‫ל‬ ‫י‬ ִ‫ּת‬ ַ‫ָת‬‫נ‬ ‫ר‬ ֶ‫ֲׁש‬‫א‬ .‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫ישראל‬ ‫עם‬ ‫בין‬ ‫הקשר‬ ‫את‬ ‫שמסבירים‬ ‫במדרשים‬ ‫עסקנו‬ ‫עתה‬ ‫עד‬ ‫בשבעת‬ ‫שמתאפיינת‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫בין‬ ‫דמיון‬ ‫החכמים‬ ‫מוצאים‬ ‫שלפניכם‬ ‫המדרשים‬ ‫בקבוצת‬ :‫בה‬ ‫לחיות‬ ‫שנועד‬ ‫ישראל‬ ‫עם‬ ‫לבין‬ ,‫המינים‬ ‫ישראל‬ ‫עם‬ ‫של‬ ‫טיבו‬ :)‫ט‬ ,‫פ‬ ‫(תהלים‬ "‫תסיע‬ ‫ממצרים‬ ‫"גפן‬ ,‫שורות‬ ‫שורות‬ ‫אלא‬ ‫(ב)ערבוביא‬ ‫אותה‬ ‫נוטעין‬ ‫אין‬ ‫הזו‬ ‫הגפן‬ ‫מה‬ "‫אבותם‬ ‫לבית‬ ‫באותות‬ ‫דגלו‬ ‫על‬ ‫"איש‬ )‫ב‬ ,‫ב‬ ‫(במדבר‬ ‫שכתוב‬ ‫כמו‬ ‫דגלים‬ ‫דגלים‬ ‫הם‬ ‫ישראל‬ ‫כך‬ ‫רס"ז/מה‬ ‫האגדה‬ ‫ספר‬ ,‫לו‬ ‫רבה‬ ‫ויקרא‬ ‫צמוקים‬ ‫בה‬ ‫יש‬ ‫ענבים‬ ‫בה‬ ‫יש‬ ‫הזו‬ ‫הגפן‬ ‫מה‬ ‫אגדה‬ ‫בעלי‬ ‫תלמוד‬ ‫בעלי‬ ‫משנה‬ ‫בעלי‬ ‫מקרא‬ ‫בעלי‬ ‫בהם‬ ‫יש‬ ‫ישראל‬ ‫כך‬ ‫ברכה‬ ‫טעון‬ ‫וזה‬ ‫ברכה‬ ‫טעון‬ ‫זה‬ ‫חומץ‬ ‫בה‬ ‫ויש‬ )‫(טעים‬ ‫יין‬ ‫בה‬ ‫יש‬ ‫זו‬ ‫גפן‬ ‫מה‬ ‫הרעה‬ ‫ועל‬ ‫הטובה‬ ‫על‬ ‫לברך‬ ‫חייבין‬ ‫ישראל‬ ‫כך‬ ]‫[שם‬

76 76 :‫לקיש‬ ‫ריש‬ ‫אמר‬ .‫נמשלה‬ ‫כגפן‬ ‫זו‬ ‫אומה‬ ,‫בתים‬ ‫בעלי‬ ‫אלו‬ ‫שבה‬ ‫זמורות‬ ,‫חכמים‬ ‫תלמידי‬ ‫אלו‬ ‫שבה‬ ‫אשכולות‬ ,‫הארץ‬ ‫עמי‬ ‫אלו‬ ‫שבה‬ ‫עלין‬ ".‫בישראל‬ ‫ריקנים‬ ‫אלו‬ ‫שבה‬ ‫קנוקנות‬ ‫מו‬ ‫רס"ז‬ ‫האגדה‬ ‫ספר‬ ,)‫ע"ב‬ ,‫צ"ב‬ ‫(חולין‬ .‫הגפן‬ ‫מדרשי‬ ‫ע"פ‬ ‫ישראל‬ ‫עם‬ ‫של‬ ‫מאפיינים‬ ‫שלושה‬ ‫ציינו‬ ‫ט"ז‬ ‫א‬ ‫ירמיהו‬ "‫שמך‬ '‫ה‬ ‫רענן...קרא‬ ‫"זית‬ ?‫לזית‬ ‫ישראל‬ ‫נמשלו‬ ‫למה‬ :‫לוי‬ ‫בן‬ ‫יהושע‬ '‫ר‬ ‫אמר‬ ‫הגשמים‬ ‫בימות‬ ‫ולא‬ ‫החמה‬ ‫בימות‬ ‫לא‬ ‫נושרים‬ ‫עליו‬ ‫אין‬ ‫זה‬ ‫זית‬ ‫מה‬ :‫לך‬ ‫לומר‬ ‫הבא‬ ‫בעולם‬ ‫ולא‬ ‫הזה‬ ‫בעולם‬ ‫לא‬ ,‫עולמית‬ (‫כיליון‬ ,‫)אבדון‬ ‫בטלה‬ ‫להם‬ ‫אין‬ ‫ישראל‬ ‫אף‬ ‫רס"ז/נג‬ ‫נ"ג‬ ‫מנחות‬ ?‫זה‬ ‫אגדה‬ ‫במדרש‬ ‫ישראל‬ ‫לעם‬ ‫דומה‬ ‫הזית‬ ‫של‬ ‫תכונה‬ ‫איזו‬ ‫י"ג‬ ‫ל"ב‬ ‫תהילים‬ "‫ישגה‬ ‫בלבנון‬ ‫כארז‬ ‫יפרח‬ ‫כתמר‬ ‫"צדיק‬ ‫סיבים‬ ,‫לסיכוך‬ ‫חריות‬ ,‫להילול‬ ‫לולבין‬ ,‫לאכילה‬ ‫תמרים‬ ‫אלא‬ ,‫פסולת‬ ‫בה‬ ‫אין‬ ,‫זו‬ ‫תמרה‬ ‫מה‬ ,‫העלים‬ ‫כולל‬ ‫העץ‬ ‫מחלקי‬ ‫אחד‬ ‫[כל‬ .‫הבית‬ ‫את‬ ‫בהן‬ ‫לקרות‬ ,‫קורות‬ ‫שפעת‬ ,‫לכברה‬ ‫סנסנים‬ ,‫לחבלים‬ ]‫תועלת‬ ‫בעל‬ ‫לדבר‬ ‫משמש‬ ‫והגזע‬ ‫מהם‬ ,‫אגדה‬ ‫בעלי‬ ‫מהם‬ ,‫משנה‬ ‫בעלי‬ ‫מהם‬ ,‫מקרא‬ ‫בעלי‬ ‫מהם‬ ‫אלא‬ ,‫פסולת‬ ‫בהם‬ ‫אין‬ ,‫ישראל‬ ‫הם‬ ‫כך‬ ....‫צדקות‬ ‫בעלי‬ ‫מהם‬ ,‫מצות‬ ‫בעלי‬ ‫ל"ט‬ ‫סע

Add a comment

Related presentations

Related pages

שער שלישי: ספר האגדה ואגדות ארץ ישראל

25 בנובמבר 2014. בימים אלו עלו 7 מערכי שיעור סביב זהות יהודית בתמונות. המערכים מאפשרים ...
Read more

שקופית 1

ספר האגדה ואגדות ארץ ישראל היחידה נערכה ע"י פנינה טל ... שער שלישי: ספר האגדה ואגדות ...
Read more

עם וארצו - cms.education.gov.il

שער שלישי: ספר האגדה ואגדות ארץ ... ספר האגדה ואגדות ארץ ישראל. א. לקט של דעות, ...
Read more

תולדות גדרה בתקופת מדינת ישראל ספר שלישי חלק 4 - Education

תולדות גדרה והבילויים בתקופת מדינת ישראל( ספר שלישי חלק רביעי ) ...
Read more

כיתה ה' - tarbut.cet.ac.il

הזיקה בין עם ישראל לארץ ... ארץ אהבתי - זיקת עם ישראל לארץ ... נרות ספר האגדה עם סגולה ...
Read more

עם וארצו - meyda.education.gov.il

... ומשנה הלכות ואגדות". ... שער שלישי: ספר האגדה ואגדות ארץ ישראל. ספר האגדה ומפעל ...
Read more

בית ספר דיגיטלי באורט ישראל - Education

1. ‫הטמעת התקשוב‬‫ברשת אורט ישראל ... Download בית ספר דיגיטלי באורט ישראל. Transcript.
Read more

ספר האגדה החדש - עם פירוש / אביגדור שנאן זול ספר ספרי קודש

ספר האגדה עם פירוש ... ספר מנגן שירי ארץ ישראל; ... קומיקס אביהם של ילדי ישראל חלק שלישי;
Read more