การพัฒนาระบบสารสนเทศ

50 %
50 %
Information about การพัฒนาระบบสารสนเทศ
Design

Published on March 15, 2014

Author: OatLimited

Source: slideshare.net

  (System Analysis and Design 

(Evolution Model)• • • •

• (Waterfall Model) • (Evolution Model) • (Incremental Model) • (Spiral Model)

(Waterfall Model) (Systems Planning) (Systems Analysis) (Systems Design) (Systems Implementation) (Systems Maintenance) Adapted Waterfall Model

(Incremental Model)• •

(Spiral Model) • • •

  Requirem ents)

• Problem Recognition) • Feasibility Study) • Analysis) • Design) • Construction) • Installation, Conversion) • Maintenance) SDLC)

• • • • •

 .

(Preliminary Investigation) (Requirement Analysis) (System Design) (System Acquisition) (System Implement and Maintenance) Hardware Software • • •

Add a comment

Related presentations

My Music Magazine Pitch

My Music Magazine Pitch

October 30, 2014

music mag pitch

Questionaire charts

Questionaire charts

November 4, 2014

bk

Final research

Final research

November 5, 2014

final research

Cersaie 2014

Cersaie 2014

October 30, 2014

allestimento in cartone per il Cersaie 2014 alberi in cartone scultura in cartone

Quarta turma do workshop de Infografia, ministrado por Beatriz Blanco e Marcos Sin...

Related pages

การพัฒนาระบบสารสนเทศ - IT 514249206

การพัฒนาระบบสารสนเทศ. ความจำเป็นในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
Read more

ระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล | Information Technology Business

ระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล เป็นการนำระบบสารสนเทศ ...
Read more

การพัฒนาระบบ สารสนเทศ - it514249207

การ พัฒนาระบบสารสนเทศ. ความ จำเป็นในการพัฒนาระบบ ...
Read more

การพัฒนาระบบสารสนเทศ

การพัฒนาระบบสารสนเทศ. ความจำเป็นในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
Read more

ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาองค์กร - วิกิตำรา

ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาองค์กร เทคโนโลยีสารสนเทศมี ...
Read more

หน่วยที่ 2การพัฒนาระบบสารสนเทศ - การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ...

วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ (Systems Development Life Cycle : SDLC) SDLC ...
Read more

การพัฒนาระบบสารสนเทศ

การพัฒนาระบบสารสนเทศ.
Read more

Padchareeya: วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ SDLC

สามารถอธิบายและเลือกใช้ แนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ...
Read more

การพัฒนาระบบสารสนเทศ - YouTube

การพัฒนาระบบสารสนเทศศึกษางานวิจัย - Duration: 6:46. MsMarisa1989 504 views. 6 ...
Read more