Односне реченице

60 %
40 %
Information about Односне реченице
Entertainment

Published on March 12, 2014

Author: vericaarula

Source: authorstream.com

PowerPoint Presentation: ОДНОСНЕ РЕЧЕНИЦЕ ОДНОСНЕ РЕЧЕНИЦЕ : ОДНОСНЕ РЕЧЕНИЦЕ      -Односне или релативне реченице су зависне реченице чији се садржај приписује именичким појмовима на које се оне односе. Могу вршити службу атрибута, субјекта и објекта. Зарезом се одвајају када су у инверзији и у функцији апозиције.Најчешћи везници су: који,чији,какав,колики,шта,где,кад,ко. - У биоскопу је филм који одавно чекам . (односна атрибутска ) -Ко више зна, више зарађује . (односна субјекатска)   - Нашла је шта је тражила . ( односна објекатска ) 1. НАЈЧЕШЋИ ВЕЗНИЦИ ЗА ОДНОСНЕ РЕЧЕНИЦЕ СУ: : 1. НАЈЧЕШЋИ ВЕЗНИЦИ ЗА ОДНОСНЕ РЕЧЕНИЦЕ СУ: Као, но што, камоли, него да, како; Који, чији, какав, колики, шта; Јер, што, пошто, зато што, будући да. 2. ПРЕПОЗНАЈ РЕЧЕНИЦУ У КОЈОЈ ОДНОСНА РЕЧЕНИЦА ИМА АТРИБУТСКУ СЛУЖБУ:: 2. ПРЕПОЗНАЈ РЕЧЕНИЦУ У КОЈОЈ ОДНОСНА РЕЧЕНИЦА ИМА АТРИБУТСКУ СЛУЖБУ: Ко више зна, више зарађује. Нашла је шта је тражила. У биоскопу је филм, који одавно чекам. 3. ОДНОСНЕ РЕЧЕНИЦЕ СЕ ОДВАЈАЈУ ЗАРЕЗОМ КАДА: : 3. ОДНОСНЕ РЕЧЕНИЦЕ СЕ ОДВАЈАЈУ ЗАРЕЗОМ КАДА: Када су у инверзији и у функцији апозиције; Када су у функцији субјекта или атрибута; Када су у функцији прилошке одредбе. ЈОШ О ОДНОСНИМ РЕЧЕНИЦАМА: ЈОШ О ОДНОСНИМ РЕЧЕНИЦАМА Односне реченице се најчешће односе на неки именички појам и ближе га одређују. Када су у служби атрибута или у инверзији одвајају се зарезом. 1.Подвуци тачно у реченици:: 1.Подвуци тачно у реченици: Односне реченице се односе најчешће на неки начински/именички појам из више реченице. Односне реченице могу говорити чији/какав је именички појам из више реченице. Односна реченица не може/може давати додатну информацију у вези са целом вишом реченицом. 2. Која од следећих реченица је тачна:: 2. Која од следећих реченица је тачна: Могу говорити о неком именичком, месном или начинском појму. Одвајају се тачком и запетом кад су у инверзији и кад су у служби атрибута. Односне реченице могу почети и прилогом за време КАД или за место ГДЕ. пример: Нашла сам кутију колика ми треба.:  пример: Нашла сам кутију колика ми треба. Реченични члан СУБЈЕКАТ ПРЕДИКАТ ПРАВИ ОБЈЕКАТ Јединица која врши функцију тог члана и њен облик Лична зам. за 1.л.јдн. ја у Н (није исказана) Глагол наћи у 1.лицу јдн. Ж. рода перфекта, актив, потврдни облик Именичка синтагма кутија колика ми треба у А јдн. без предлога 1. Одреди који број одговара ком реченичном члану и образложи свој одговор:: 1. Одреди који број одговара ком реченичном члану и образложи свој одговор: Купили смо лопту какву смо желели. 1) ,2) , 3) . 1) , 2) , 3) . 1) , 2) , 3) . Предикат Објекат Односна реченица

Add a comment

Related presentations

Related pages

Ваздухопловци | Српски језик и књижевност | Страна 2

Односне реченице са именичким односним заменицама КО и ШТО. Овакве реченице ...
Read more

Create online tests - ClassMarker

Односне реченице 2 Ово је други модул теста. У њему се налазе задаци напредног нивоа.
Read more

Slide 1 - mmimi78.files.wordpress.com

Односне реченице. Пример: Изгубио сам телефон који су ми родитељи купили прошле године.
Read more

ЗАВИСНЕ РЕЧЕНИЦЕ | Gramatika i knjige

Односне реченице. Њима се приписује садржај неком именичком појму на који се односе.
Read more

Односне реченице - СРПСКИ ЈЕЗИЧКИ АТЕЉЕ

Правопис 10: Код месних реченица (т. 156) стоје примери: Вратио се у свој завичај, одакле ...
Read more

Изричне реченице | Ваздухопловци

Односне реченице ... Изричне реченице у ужем смислу (декларативне изричне реченице)
Read more

Зависне реченице by Svetlana Ćaćić on Prezi

ЗАВИСНЕ РЕЧЕНИЦЕ ... односне реченице месне ...
Read more

З А В И С Н Е Р Е Ч Е Н И Ц Е by Milena Macura on Prezi

Зависне реченице су оне реченице које не могу да стоје самостално, већ су део друге ...
Read more

Зависне реченице | Српски лако

ЗАВИСНЕ РЕЧЕНИЦЕ, аутор теста проф. Снежана Антић. ПРВА ГРУПА. 1. Повежи врсту зависне ...
Read more

ПРИПРЕМА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

Relative clauses - Односне реченице Relative pronouns - Односне заменице 12. Passive Voice – Пасив 13.
Read more